Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

NMN - Sľubné výsledky prvej vedeckej štúdie s ľuďmi

Účinnosť a bezpečnosť suplementácie β-nikotínamid mononukleotidom (NMN) u zdravých dospelých v strednom veku

08. 04. 2024 Dlhovekosť  Andrej Maťko
NMN - Sľubné výsledky prvej vedeckej štúdie s ľuďmi
Predstavte si svet, kde váš vek už nie je prekážkou. Kde si môžete vychutnať každý deň s novonájdenou energiou, kde sa vaše telo cíti omladnuté a plné vitality. Predstavte si, že ste schopní bez problémov absolvovať fyzické aktivity, ktoré ste predtým považovali za náročné, a to všetko vďaka tomu, že ste sa rozhodli prijať do svojho života malú zmenu. Nová vedecká štúdia má veľmi sľubné výsledky.


60 dňová štúdia s 80 zdravými dospelými

V štúdiách na zvieratách doplnenie β-nikotínamid mononukleotidu (NMN) zvyšuje koncentráciu nikotínamid adenín dinukleotidu (NAD) a zlepšuje zdravotný stav a dĺžku života pri vynikajúcej bezpečnosti. Nie je však jasné, či sa tieto účinky môžu preniesť na ľudí.

Randomizovaná, multicentrická, dvojito zaslepená, placebo-kontrolovaná, paralelná, dávkovo závislá klinická štúdia zahŕňala 80 zdravých dospelých osôb v strednom veku, ktorí boli randomizovaní na 60-dňovú klinickú štúdiu s dennou orálnou dávkou placeba, 300 mg, 600 mg alebo 900 mg NMN.

Hlavným cieľom bolo hodnotiť koncentráciu krvi NAD v závislosti od dávky. Sekundárne ciele zahŕňali posúdenie bezpečnosti a tolerancie suplementácie NMN, hodnotenie klinickej účinnosti meraním fyzickej výkonnosti (šesťminútový chôdzový test), krvnej biologickej veku (kalkulačka Aging.Ai 3.0), modelu domácej homeostázy pre inzulínovú rezistenciu (HOMA-IR) a subjektívneho hodnotenia všeobecného zdravotného stavu [dotazník formulára krátkej formy so 36 položkami (SF-36)].

Štatistická analýza bola vykonaná pomocou analýzy podľa protokolu s hladinou významnosti stanovenou na p = 0,05. Všetci účastníci dokončili štúdiu bez porušenia protokolu štúdie.


Definícia NMN a NAD+ 

NMN, alebo nikotínamid mononukleotid, je molekula, ktorá sa v posledných rokoch dostala do popredia vďaka svojmu potenciálu spomaliť proces starnutia a zlepšiť celkové zdravie. Predstavte si ju ako malú, ale mocnú jednotku, ktorá dokáže naštartovať váš organizmus a dodať mu energiu na bunkovej úrovni. 

NMN je prirodzene sa vyskytujúca molekula v našom tele, ktorá slúži ako prekurzor pre tvorbu NAD+ (nikotínamid adenín dinukleotid).

NAD+ je kľúčový koenzým, ktorý zohráva životne dôležitú úlohu v mnohých bunkových procesoch, vrátane produkcie energie, opravy DNA a regulácie metabolizmu. Predstavte si NAD+ ako palivo, ktoré poháňa každú bunku vášho tela, umožňujúc jej pracovať na plný výkon. S pribúdajúcim vekom však hladiny NAD+ v našom tele prirodzene klesajú, čo prispieva k procesu starnutia a rozvoju rôznych zdravotných problémov.Významné zvýšenie koncentrácie NAD

Koncentrácie NAD v krvi boli štatisticky významne zvýšené vo všetkých skupinách liečených NMN na 30. a 60. deň v porovnaní s placebom aj východiskovou hodnotou (všetko p ≤ 0,001). Najvyššie koncentrácie NAD v krvi boli v skupinách užívajúcich 600 mg a 900 mg NMN. Neboli zistené žiadne problémy s bezpečnosťou na základe monitorovania nežiaducich udalostí (AE), laboratórnych a klinických meraní, a doplnenie NMN bolo dobre tolerované.


Zvýšenie vzdialenosti počas šesťminútového chôdzového testu

Zvýšenie vzdialenosti počas šesťminútového chôdzového testu bolo štatisticky významne vyššie v skupinách 300 mg, 600 mg a 900 mg v porovnaní s placebom na 30. a 60. deň (všetko p < 0,01), pričom najdlhšie vzdialenosti chôdze boli zmerané v skupinách 600 mg a 900 mg.


Nezmenený krvný biologický vek

Krvný biologický vek sa významne zvýšil v skupine placeba a zostal nezmenený vo všetkých skupinách liečených NMN na 60. deň, čo viedlo k významnému rozdielu medzi liečenými skupinami a placebom (všetko p < 0,05).


Tabuľka 1: Výsledky


Účinnosť placeba a troch skupín liečených NMN, porovnanie troch liečených skupín oproti placebu, 600 mg oproti 300 mg a 900 mg oproti 600 mg na zmeny účinnosti (Δmean ± SEM) od východiskového stavu do 30. a/alebo 60. dňa.

  • A Porovnanie zmien koncentrácií NAD v krvi od východiskového stavu do 30. dňa a 60. dňa.
  • B Porovnanie zmien 6 minútovej vzdialenosti chôdze od východiskového stavu do 30. dňa a 60. dňa.
  • C Porovnanie zmien biologického veku krvi od východiskového stavu do 60. dňa.
  • D Porovnanie zmien pomeru HOMA-IR od východiskového stavu do 60. dňa.
  • E Porovnanie zmien skóre SF-36 od východiskového stavu do 30. dňa a 60. dňa.

Zdroj tgrafiky:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9735188/ 


Záver štúdie

Záverom možno konštatovať, že suplementácia NMN v dávkach 300-900 mg denne počas 60 dní viedla k signifikantnému, na dávke závislému zvýšeniu koncentrácie NAD v krvi zdravých dospelých vo veku 40-65 rokov. Liečba bola bezpečná a dobre tolerovaná. Navyše sa preukázal priaznivý vplyv na fyzickú výkonnosť a celkový zdravotný stav, čo sa odrazilo vo významnom zlepšení výsledkov 6-minútového testu chôdze, biologického veku krvi a skóre dotazníka SF-36. Najvyššia testovaná dávka 900 mg denne nepriniesla signifikantne lepšie výsledky v porovnaní s 600 mg dávkou.

Výsledky podnecujú realizáciu ďalších klinických skúšaní zameraných na hlbšie preskúmanie potenciálu NMN ako nutraceutika na podporu zdravého starnutia.


Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9735188/

Súvisiace produkty

NOVÉ

NMN - Nikotinamid mononukleotid, 60 kapsúl

NMN - Nikotinamid mononukleotid, 60 kapsúl

96,00 €

Obsahuje flavonoid Apigeninu, ktorý sa hojne vyskytuje v ovocí a zelenine.Antioxidanty v podobe extraktov zo zeleného čaju, resveratrolu a zelených kávových zŕn.Organická zmes vyrobená z najkvalitnejších, biodynamických a divoko rastúcich rastlín z rodinných fariem.Výrobok je úplne bez rozpúšťadiel, alkoholov, plnív, spojív, príchutí, konzervačných látok, farbív, vôní, silikónu a BPA.Nikotínamid mononukleotid je EÚ označený a klasifikovaný ako chemická látka a nie je určený na ľudskú spotrebu.Upozornenie: Nejedná sa o doplnok stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Produkt neslúži ako náhrada pestrej stravy. Neobsahuje kofeín, lepok, konzervačné látky, farbivá ani cukor. Doba expirácie vyznačená na obale. Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu, liečenie, alebo prevenciu akejkoľvek choroby.    

Kúpiť

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency