Vitamín B12

Vitamín B12 a vaša strava

26. 09. 2015 Stravovanie Vitamíny  Martina Strihová
Vitamín B12

Prijímame dostatok vitamínu B12?

Toto je hlavná obava ľudí, ktorí nekonzumujú žiadne živočíšne potraviny (vegáni). Väčšina ich obáv pramení z vyhlásení širokej publicity ako je napríklad nasledujúce tvrdenie, ktoré sa objavilo v prestížnom časopice Nutrition Reviews: „Prísne vegetariánstvo v západných krajinách je formou potravinového snobstva, ktoré môže mať závažné následky,“ kvôli možnosti nedostatku vitamínu B12. Aké sú fakty?

Po prvé, nemôžeme tvrdiť, že vegáni konzumujú príliš málo vitamínu B12 bez toho, že by sme preukázali, že majú určitý nedostatok tohto vitamínu. Preto sa kvôli pochopeniu faktov musíme rozhodnúť, ako si určíme, kto trpí nedostatkom. Aby ste boli diagnostikovaný, že trpíte nedostatkom vitamínu B12, musíte splniť všetkých päť nasledovných kritérií:

 1. Príjem menšieho množstva vitamínu B12 ako je minimálna denná požiadavka.
 2. Abnormálne nízka hladina vitamínu B12.
 3. Normálne vstrebávanie vitamínu B12.
 4. Prítomnosť ochorenia  špecificky sa spájajúceho s nedostatkom vitamínu B12, špecifického druhu anémie (megaloblastickej) a/alebo degenerácia nervového systému.
 5. Odstránenie príznakov a prejavov tejto choroby po konzumácii malého množstva potraviny obsahujúcej vitamín B12.

Za zistenie stavu nedostatku vitamínu B12 bez splnenia každého jedného z týchto kritérií nemôžeme viniť len stravu. Je to preto, že nedostatok vitamínu B12 môžu spôsobovať aj všetky nasledujúce stavy: ochorenie žalúdka (zasahuje do tvorby vnútorného faktora, chemikálie potrebnej pre normálne vstrebávanie vitamínu B12),  črevné ochorenia (môžu narúšať normálne vstrebávanie), ochorenie obličiek alebo pečene (môže zvyšovať stratu vitamínu B12 z tela), alkohol a tabak, užívanie niektorých liekov ako neomycín a orálna antikoncepcia a množstvo ďalších problémov. Ak tieto problémy nie sú pred plnením piatich kritérií vylúčené, nemôžeme diagnostikovať príčinu nedostatku vitamínu B12 zo stravy.

Nedostatok vitamínu B12 u vegánov nemusí byť zapríčinený len stravou. Príčinou sú aj mnohé ochorenia alebo zlé vstrebávanie vitamínu.

Uveďme si niekoľko príkladov. Povedzme, že 58-ročný muž na vegánskej strave ide ku svojmu doktorovi so znakmi ochorenia nervového systému. Vyjde najavo, že táto osoba je vegánom, takže doktor predpokladá, že choroba je spôsobená nedostatkom vitamínu B12 a predpíše mu veľké dávky doplnkov B12. Ale, bez preskúmania schopnosti tejto osoby absorbovať vitamín B12 nemôžeme povedať, že jeho choroba bola zapríčinená nedostatkom vitamínu v strave. Môže trpieť zhubnou anémiou – nedostatkom vnútorného faktora potrebného pre absorpciu B12.

Alebo zvážte vegána, ktorý si dá spraviť bežnú analýzu krvi a zistí sa, že jeho hladina vitamínu B12 je v porovnaní so štandardným rozpätím nízka. Doktor bude pravdepodobne tohto jedinca varovať pred závažnými dôsledkami, ak bude pokračovať so svojou stravou, dokonca aj ak sa táto osoba cíti dobre. Tento človek by nemal byť klasifikovaný nedostatkom vitamínu B12, pretože nemá žiadne príznaky ochorenia spájajúce sa s nedostatkom vitamínu B12.

Ako tretí príklad si predstavte ten najzložitejší: vegán s nedostatkom vitamínu B12, ktorý sa spája s chorobou, s normálnou absorpciou, čo ukázalo pravidelné testovanie vstrebávania (test Schilling) a so zmiznutím symptómov po pravidelnom prijímaní doplnkov vitamínu B12. Nebol by to jasný prípad nedostatku vitamínu B12 v strave? Nie nevyhnutne – mohol by to byť prípad slabej absorpcie, ktorá pravidelným tetovaním nebola odhalená. K takémuto prípadu prichádza, keď nie je zistená porucha vstrebávania predtým, ako sa použijú sofistikované metódy.

Výsledok sofistikovaného testovania dostupný len vo výskumných centrách, jediný dôvod tejto chyby vstrebávania a pravdepodobne iných podobných porúch by sa objavil pri experimentálnom ústnom podávaní malého množstva vitamínu B12 na rozdiel od veľkého množstva, ktoré sa bežne používa. Z tohto dôvodu je splnenie požiadavky č. 5 (pozitívnej reakcie na konzumáciu malých množstiev vitamínu B12) pre diagnózu nedostatku vitamínu B12 v strave nevyhnutné.

Týchto päť kritérií je veľmi jednoduchých a plných zdravého rozumu, v lekárskej literatúre však vidíme veľa príkladov, pri ktorých nebol splnený jeden alebo viac z nich. Napríklad Smith v roku 1962 vyšetroval 12 vegánov a u troch z nich zistil choroby spájajúce sa s nedostatkom vitamínu B12.

On však neskontroloval, či sú schopní účinne absorbovať vitamín B12, a tak je jeho diagnóza o nedostatku vitamínu B12 v strave nepresvedčivá. Existujú dokonca prípady prezentované ako nedostatok vitamínu B12 v strave, pri ktorých nie je zaznamenané ich presné stravovanie, aby sa ukázalo, že neboli konzumované žiadne potraviny obsahujúce vitamín B12.

Verjaal, et al., v roku 1967, predstavili prípad vegána s ochorením nervového systému, ktorý výskumník pripísal strave bez skontrolovania absorpcie alebo reakcie na malé množstvá ústne prijatého vitamínu B12. Connor, et al., v roku 1963, prejednával dva prípady, v ktorých tiež nepreskúmal vstrebávanie.

Pri pripravovaní tohto článku autor Dr. Alan Immerman tvrdí, že preskúmal každý článok, ktorý sa zaoberal zaznamenanými prípadmi nedostatku vitamínu B12 v strave a tvrdí, že nesplnenie všetkých 5 kritérií, ako to bolo v opísaných článkoch, je pravidlom a nie výnimkou.

Ak by vegáni naozaj trpeli nedostatkom vitamínu B12, potom by sa ich stav zlepšil po prijatí malého množstva vitamínu B12 v strave. A tým sa doktori nezaoberajú.

Na druhej strane, veľa štúdií ohlásilo vegánov s normálnym stavom vitamínu B12 a úplným zdravím. Hardinge, et al., v roku 1954, študoval 26 vegánov a zistil o nich, že sú zdraví. Ellis, et al., v roku 1970, skúmal 26 vegánov a zistil to isté.

Roberts, et al., v roku 1973, vyšetroval 322 indických vegániek počas tehotenstva. Všetky okrem jednej boli dokonale zdravé a táto jedna nebola vyšetrovaná ohľadom normálnej absorpcie vitamínu B12. Sanders, et al., v roku 1978, skúmal 34 vegánov a nezistil žiadne ochorenie.

Záver musí byť taký, že drvivá väčšina štúdií, ktoré zaznamenali abnormálny stav vitamínu B12 u vegánov nebola dostatočne dôkladná aby dokázala, že problém pochádzal len zo stravy. A na druhej strane veľa štúdií u vegánov našlo stav vitamínu B12 v normále. Aj keď je to pre západných odborníkov na výživu ťažko akceptovateľné, žiadny indický doktor by s tým nemal žiadny problém.

Indi, z väčšej časti, nie sú čistými vegánmi, pretože konzumujú malé množstvá mliečnych potravín. Tieto množstvá sú však oveľa nižšie, aby dodali dostatočné množstvá vitamínu B12, ak západná dogma platí.

Napriek tomu v Indii žijú vegetariáni po stáročia a splodili a vychovali zdravé deti, ktoré nikdy nejedli ryby, hydinu alebo iné mäso. Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že taká vegetariánska populácia konzumujúca dostatok laktovegetariánskeho jedla je v niečom odlišná od nevegetariánov.

Ako Dr. David Reuben zdôrazňuje, novinky, že takmer vegánska strava je nebezpečná „by vyzerali ako prekvapenie pre 500 000 000 hinduistov, z ktorých väčšina neje vôbec žiadne mäso alebo živočíšne produkty od momentu, kedy sa narodili až pokým nezomrú (s výnimkou materského mlieka na chvíľu). Hindu náboženstvo existuje približne viac ako 10 000 rokov alebo o 98 storočí dlhšie ako moderná americká medicína“.

To, že takmer vegánska strava je nebezpečná „by prišlo ako prekvapenie 500 000 000 hinduistom, z ktorých väčšina neje vôbec žiadne mäso alebo živočíšne produkty od momentu, kedy sa narodili až pokým nezomrú.

Odkiaľ získavajú vegáni vitamín B12?

Ale ako vegáni získavajú svoj vitamín B12? Keďže ho produkujú len baktérie a vegáni nejedia zvieratá, ktorým baktérie rastú v ich druhom žalúdku (bachore), čo je zdrojom tohto vitamínu B12?

Na túto otázku neexistujú presné odpovede, ale fakt, že väčšina vegánov je zdravých ukazuje, že musí byť platná jedna z nasledujúcich odpovedí:

 • absorpcia vitamínu B12 bežne produkovaného baktériami žijúcimi v čreve (údajne žijúcimi v oblasti, kde vitamín nemôže byť absorbovaný, ale u vegánov môže prísť k adaptácii),
 • žiadna strata vitamínu B12 z tela, preto nie je potreba dopĺňať si vitamín B12 stravou
 • príjem vitamínu B12 z vody (zo studne alebo z destilátoru) kvôli znečisteniu baktériami
 • príležitostný príjem hmyzu alebo baktérií obsahujúcich vitamín B12
 • prítomnosť vitamínu B12 u koreňovej zeleniny kvôli absorpcii vitamínu B12 z pôdy, kde ho vyprodukovali baktérie
 • prítomnosť vitamínu B12 v pôde na slabo umytej koreňovej zelenine
 • prítomnosť vitamínu B12 vo niektorých morských riasach
 • a/alebo znečistenie rastlinných potravín vitamínom B12 produkovaným baktériami.

Je pravdou, že vitamín B12 produkujú len baktérie, ale tieto baktérie sú takmer všade a z tohto dôvodu bol vitamín B12 nájdený v niektorých vzorkách v mnohej zelenine.

Vegáni môžu vitamín B12 získať aj zo slabo umytej zeleniny, pretože vitamín B12 sa nachádza aj v pôde.

Záver

Vegánska strava preto nemusí mať „závažné dôsledky“, ako sa vyhrážalo Nutrition Reviews. Je to celkom naopak, má také „prospešné dôsledky“, že sa vegáni nemusia báť žiadneho rizika, že by niekedy trpeli kardiovaskulárnymi chorobami alebo rakovinou hrubého čreva či prsníka. Nízky príjem tuku u vegánov minimalizuje šancu týchto ochorení. Nedostatok vitamínu B12 nevzniká hneď, môže to trvať niekoľko rokov.

Je dôležité zdôrazniť, že nedostatok sa môže vyskytnúť len vtedy, ak má osoba nízku hladinu vitamínu B12 a trpí chorobou spájajúcou sa s nedostatkom vitamínu B12. Náznaky nízkej hladiny vitamínu B12 samé o sebe nebudú brániť dosiahnutiu dlhého a zdravého života s plnou schopnosťou normálneho rozmnožovania. Opak nikdy nebol dokázaný, pokým nedostatok nie je sprevádzaný chorobou, ako bolo uvedené vyššie.

Tip Vitariána

Analógy vitamínu B12 sa môžu nachádzať v rastlinných potravinách, avšak ľudské telo ich nedokáže absorbovať. Jediným vedecky potvrdeným rastlinným zdrojom vitamínu B12 je zatiaľ chlorella, čo bolo potvrdené v štúdii, kde účastníci brali 9 gramov chlorelly denne.

Súvisiace články

Výrobcovia