Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Mlieko, smrť a zlomeniny - časť 1.

Kolosálna štúdia prináša zaujímavé výsledky

18. 11. 2016 Prevencia Veda Kosti Test  Hana Moravčíková
Mlieko, smrť a zlomeniny - časť 1.

Nesprávny predpoklad

Názor o pozitívnom dopade konzumácie veľkého množstva mliečnych výrobkov na ľudské zdravie nezohľadňuje skutočnosť, že mlieko je hlavným potravinovým zdrojom D-galaktózy. Vedecké dôkazy vyplývajúce z testov na zvieratách totiž ukazujú, že neustále vystavovanie sa tejto látke má na ľudské zdravie negatívne dôsledky. Už malé dávky D-galaktózy u zvierat vykazovali známky podporujúce rýchle starnutie a s tým súvisiaci kratší život spôsobený oxidatívnym stresom, chronickými zápalmi, neurodegeneráciou, zníženou imunitnou odpoveďou a prepisom prirodzených génov.

V prípade myší sa prirodzené starnutie zrýchľovalo už pri príjme 100 mg mlieka na 1 kg váhy. To sa v prípade ľudí rovná dávke približne 1 – 2 pohárov mlieka. Pri predpokladaných 5 % laktózovej koncentrácie v kravskom mlieku obsahuje jeden pohár mlieka asi 5 gramov D-galaktózy.

Je preto paradoxné, že mlieko bolo doposiaľ na liečbu osteoporózy a na udržanie trvalého zdravia odporúčané. V skutočnosti má prakticky opačné účinky. Vysoké dávky laktózy a s ňou súvisiacej D-galaktózy, ktorá ovplyvňuje oxidatívny stres organizmu a zápalové procesy  značne spochybňuje, ba priam vyslovene vyvracia doposiaľ trvajúce tvrdenia o tom, že mlieko je tým správnym prostriedkom na prevenciu zlomenín a vyzdvihuje čoraz rozšírenejší názor o tom, že mlieko môže osteoporózu dokonca podporovať.

Zlomenina bedra má často priamy súvis s vysokou konzumáciou mliečnych výrobkov.

Mlieko vs. syry, jogurty a kefíre

V tomto bode je však nutné podotknúť, že nemožno hádzať všetky mliečne produkty do jedného vreca. Vplyv na oxidatívny stres a zápaly v organizme je značne menší v prípade syrov a fermentovaných mliečnych produktov, akými sú napríklad kyslá smotana alebo jogurt, pretože tieto produkty obsahujú menšie množstvo laktózy a tým pádom i menej D-galaktózy. Konzumácia fermentovaných mliečnych produktov je dokonca spájaná so zníženým rizikom kardiovaskulárnych ochorení, zatiaľ čo vysoká konzumácia mlieka má presne opačnú tendenciu.

Švédsko si dalo záležať

Pri masívnom výskume vplyvu mlieka na zlomeniny u oboch pohlaví sa vedci zamerali na dve vekové skupiny. V medziobdobí rokov 1987 až 1990 dostalo 90 303 žien vo veku od 39 do 74 rokov pozvánku na mamografiu. V pozvánke si obyvateľky Švédska našli i dotazník, ktorý sa snažil zistiť podrobnosti o ich jedálničku a životnom štýle. Vyplnilo ho až 74 % žien zo zmieňovaných 90 303. V roku 1997 bol všetkým žijúcim účastníčkam rozposlaný ďalší dotazník, na ktorý znovu odpovedalo približne 70 % žien. Analýza bola teda prevedená na masívnom ľudskom telese, ktoré v rokoch 1987 – 1990 zahrňovalo 61 433 žien a v roku 1997 takmer 40 000 žien. Podobné dotazníky boli v roku 1997 odoslané i mužskej populácii v rovnakej časti krajiny, na ktoré odpovedalo viac než 45 000 mužov vo veku od 45 do 79 rokov.

Mlieko a jeho vplyv na rozvoj rakovinových a srdcovo-cievnych ochorení.

Švédski vedci si dali skutočne záležať, aby pri výskume zvážili každý faktor, ktorý môže skúmané osoby a ich zdravotný stav ovplyvniť. Otázky týkajúce sa konzumácie mliečnych výrobkov boli extrémne detailné. Od účastníkov výskumu vyžadovali informácie o prijímanom množstve mlieka a mliečnych produktov za deň i priemerne za týždeň. Keďže tieto produkty majú na ľudské zdravie rôzne účinky, študovali ich vplyvy oddelene. Po zohľadnení ďalšieho množstva faktorov ovplyvňujúcich zdravie, genetických predispozícií a ďalších relevantných prvkov životného štýlu, dospeli vedci k nasledujúcim výsledkom:

Zo skúmaných skupín zomrelo počas 22 rokov sledovania 15 541 žien, z ktorých tretina zomrela na kardiovaskulárne ochorenia a jedna pätina na rakovinu. Asi 17 000 žien utrpelo v tomto období nejaký typ zlomeniny, z toho takmer tretina zlomeninu bedier. V prípade opačného pohlavia zomrelo počas 13 rokov sledovania 10 000 mužov, z toho polovica na kardiovaskulárne ochorenia. 5 300 mužov utrpelo zlomeninu (z toho približne 1150 zlomeninu v bedrách).

Mlieko škodí viac ženám než mužom

Na základe všetkých skúmaných faktorov a získaných výsledkov sa vedci dopracovali k záveru, že medzi vysokým príjmom mlieka a zlomeninami u žien (predovšetkým zlomeninami v oblasti bedier), ako aj vyššou úmrtnosťou, existuje pevné spojenie. Vysoká konzumácia mlieka podporuje u nežnejšieho pohlavia rozvoj kardiovaskulárnych i rakovinových ochorení a súvisí i s väčším výskytom zlomenín.

Zaujímavým zistením však je i to, ako vplýva mlieko na mužský organizmus. Hoci úmrtie i zlomeniny v prípade mužov s vysokou konzumáciou mlieka takisto do istej miery narastajú, negatívny dopad tohto nápoja bol zaznamenaný v oveľa menšej miere ako v prípade žien (viď priložené grafy).

Konzumácia veľkého množstva mlieka má oveľa závažnejšie dopady na zdravie žien ako na zdravie mužov.

Tip Vitariána

Mlieko je pevnou súčasťou našej kultúry, ale ako v prípade iných nie práve najzdravších potravín, nie je nenahraditeľné. Rastlinné mlieka rôznych druhov, ktoré sú často chutnejšie a zvyčajne aj výživnejšie než kravské mlieko, si dnes môžete kúpiť, alebo dokonca vyrobiť doma.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency