Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Elixír mladosti v červenom víne?

Dlhšie mladý s liekom zvaným Resveratrol

11. 09. 2023 Dlhovekosť  Andrej Maťko
Elixír mladosti v červenom víne?
Za posledných pár rokov boli zverejnené stovky pozitívnych štúdií o alkohole. Výsledok sa neodváži povedať skoro žiadny lekár: mierna konzumácia alkoholu sa = aktívna zdravotná starostlivosť. Po celé storočia sa víno používalo v medicíne ako liek. Podľa najnovších štúdií existuje veľká šanca, že to tak bude aj v budúcnosti.


„Francúzsky paradox“

Červené víno má obzvlášť pozitívny účinok. V tejto súvislosti sa na konci 80. rokov postaral o rozruch tzv. „Francúzsky paradox“. Skutočnosť, že južní Francúzi trpia podstatne menším počtom infarktov ako Američania, hoci rovnako veľa fajčia a konzumujú rovnako veľa nezdravých tukov, prinútilo vedcov všimnúť si príčinu tejto pozoruhodnej udalosti, ktorá sa našla pomerne rýchlo: Vysoká spotreba červeného vína – ako nám vedci vysvetlili – chráni Francúzov pred infarktom.

Medzitým sme o 15 rokov ďalej a bohatší o niekoľko ďalších poznatkov. Predovšetkým sme izolovali látku, ktorá dodáva červenému vínu jeho zvláštne zdravotné účinky. A to je resveratrol, silný antioxidant.Čo je Resveratrol?

Resveratrol je súčasťou vlastného imunitného systému rastliny viniča, ktorý chráni hrozno pred škodlivými vplyvmi. Môžu to byť plesne alebo baktérie, ale aj povestné voľné radikály, ktoré vznikajú v šupke hrozna vystavením slnečnému žiareniu. Resveratrol chráni hrozno pred všetkými týmito hrozbami.

Chráni však tiež ľudí, ktorí konzumujú resveratrol rovnakým spôsobom!


Víno má dlhú históriu

Víno je tak staré ako samotná civilizácia. Vinohradníctvo sa dá preukázať od štvrtého tisícročia pred naším letopočtom, teda od neolitu. Čo nám hovorí prvá kniha Mojžišova o Noemových aktivitách? Aj keď pôda pod jeho nohou ešte nevyschla, začal Noe sadiť vinicu. Rozvážny muž vzal zjavne na archu príslušné množstvo viniča. Okolo roku 1150 sa podarila víno pestujúcim cisteriánskym mníchom vo francúzskom Vougeote priekopnícka inovácia. Vysypali hrozno do veľkých kvasných kadí a opakovane ho dupali nohami, lisovaním sa získal rmut. Na povrchu rmutu sa vytvoril matolinový koláč, ktorý v kontakte s muštom vytvoril extrakciu farbív. Na konci procesu bolo karmínovo červené víno, ktoré robilo mníchom radosť, pretože teraz skutočne nadobudlo farbu Kristovej krvi, do ktorej sa má liturgicky premeniť.


Víno sa vždy považovalo za liek

Víno ako liek je staré ako medicína, pretože alkohol je vynikajúcim rozpúšťadlom. Nech už boli objavené akékoľvek liečivé rastliny, byliny alebo iné lieky – vždy bolo dôležité dodávať tieto látky telu vhodným spôsobom a víno k tomu ponúka ideálny farmakologický základ. Účinné látky sa v ňom dajú úžasne rozpustiť a alkohol umožňuje tiež dobrú stabilizáciu rozpustených látok.

Netrvalo dlho a víno sa z rozpúšťadla stalo liekom. Prvý, kto zaviedol víno v čistej forme do medicíny, bol praotec všetkých lekárov, Hippokrates z Kosu (asi 460 – 370 pred n. l.). Odporučil podanie vína ako sedatívum a prostriedok na spanie, ako liek proti bolesti, na liečbu srdcovo-cievnych chorôb a predovšetkým ako tonikum pre rekonvalescentov.


Alkohol by mal byť zakázaný

V modernej dobe víno postupne strácalo svoj liečivý význam. Objav destilácie alkoholu a sprievodné šírenie brandy a iných vysoko percentných liehovín podporovalo šírenie alkoholizmu s jeho niekedy zničujúcimi následkami. Na začiatku 20. storočia v medicíne vzrastala všeobecná tendencia uvažovať o alkohole iba z hľadiska jeho potenciálne škodlivých účinkov. Uskutočnili sa silné kampane proti konzumácii alkoholu vrátane snáh o jeho úplný zákaz. Vrcholom bolo zavedenie prohibície v USA v roku 1920. Úplný zákaz alkoholu nariadením štátu neviedol k vyriešeniu problému s alkoholom, ale viedol k výraznému posilneniu mafie.

V roku 1933 prezident Roosevelt prohibíciu zrušil. Konzumácia alkoholu sa však stále v podstate považovala za zdravotné riziko.


Veľké prehodnotenie v 90. rokoch

K zásadnému prehodnoteniu došlo až v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Objavovalo sa čoraz viac vedeckých štúdií, ktoré preukazovali pozitívne účinky miernej konzumácie alkoholu na zdravie. Potom 22. januára 1996 prišlo k tomu, že v amerických stravovacích smerniciach vláda Spojených štátov vyhlásila, že „mierna denná konzumácia vína môže byť prospešná pre vaše zdravie.

Prehodnotenie spôsobil jeden televízny program. V slávnej šou CBS „60 minút“ v roku 1991 francúzsky lekár Dr. Serge Renaud predstavil svoj výskum, obrovskú štúdiu s viac ako 36 000 zdravými mužmi. Cieľom bolo preskúmať vzťah medzi konzumáciou alkoholu a úmrtnosťou.Červené víno znižuje riziko smrteľných srdcových ochorení

Jeho zistenia: Pri dennej konzumácii alkoholu od 30 do 50 gramov (čo sa rovná asi dvom pohárom vína) bolo riziko smrteľných srdcových ochorení o asi 50 % (!) nižšie ako u abstinentov. Pri vyššej konzumácii alkoholu riziko opäť pomaly stúpalo. Až pri dennom množstve alkoholu nad 120 g bola dosiahnutá úmrtnosť abstinentov. Celková úmrtnosť (t. j. miera všetkých druhov úmrtí vrátane rakoviny, náhodného úmrtia atď.) bola tiež významne nižšia u miernych požívateľov alkoholu. Aj keď zníženie kardiovaskulárneho rizika bolo rovnako zrejmé u konzumentov vína a piva, zníženie celkovej úmrtnosti bolo možné preukázať bez námietok štatisticky iba v prípade vína. Vzhľadom na tieto čísla Dr. Renaud povedal ohromenému americkému publiku: „Zrieknutie sa alkoholu je jedným z najväčších rizikových faktorov pre vznik ischemickej choroby srdca.“

Ďalšia veľmi informatívna štúdia pochádza z dánskeho hlavného mesta Kodaň: bolo vyšetrených 13 329 mužov a žien vo veku od 45 do 84 rokov. Obdobie pozorovania bolo 16 rokov. Úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby sa znížila o 56 percent u tých, ktorí konzumovali tri až päť pohárov denne.


Víno tiež znižuje riziko úmrtia na rakovinu

Dr. Groenbaeck, zodpovedný za štúdiu, zhrnul výsledky ešte konkrétnejšie ako jeho francúzsky kolega Renaud: „Tí, ktorí nikdy nepijú víno, majú dvojnásobne vyššie riziko úmrtia ako tí, ktorí víno konzumujú každý deň.“ Miera úmrtnosti na rakovinu sa tiež výrazne znížila. Citácia: „Štúdia jasne naznačuje, že vo víne existujú aj látky alebo faktory – nech už sú akékoľvek – ktoré majú priaznivý účinok aj proti rakovine.“ Mnohé zo zložiek, o ktorých Dr. O Groenbaekmohol iba vágne špekulovať, boli medzičasom identifikované.


Ateroskleróza ako príčina srdcových chorôb

Ako k infarktu vlastne dôjde? Aj tu došlo v posledných rokoch k veľkému prehodnoteniu. Skutočnou príčinou srdcovo-cievnych ochorení, ktoré okrem infarktu myokardu zahŕňajú aj cievnu mozgovú príhodu, je rozvoj artériosklerózy, teda kalcifikácie (vápenatenia) ciev. Látka, ktorá sa ukladá, je predovšetkým lipid, teda tuk cholesterol. Postupne sa usadeniny (lekársky termín sú plaky) zväčšujú a zväčšujú.

  • Po prvé, alkohol pozitívne vplýva na lipidy v krvi. Najdôležitejšie je, že zvyšuje dobrý HDL cholesterol, ktorý chráni cievy, o 10 až 15 percent.
  • Ďalším dôležitým faktorom: Resveratrol vo víne chráni LDL cholesterol pred oxidáciou. Znižujú sa tiež chronické zápalové procesy cievnej steny.
  • Koniec koncov, alkohol zabraňuje tomu, aby sa krvné doštičky zlepili (a tým vytvorili pevnú usadeninu) – efekt podobný tomu, ktorý sa dosahuje užívaním tablety aspirínu.


Alkohol je tiež účinný v boji proti metabolickým chorobám

Iba nedávno sa zistilo, že alkohol má pozitívny vplyv aj na metabolizmus inzulínu – najmä pokiaľ ide o rozvoj obezity a rozvoj chorôb súvisiacich so stravou. Okrem obezity zahŕňajú klinické obrazy aj cukrovku typu II, vysoký krvný tlak a poruchy metabolizmu lipidov. Spoločne sa tieto štyri choroby spôsobené hyperinzulinémiou označujú aj ako metabolický syndróm alebo „smrtiace kvarteto“.

V máji 2005 Deutsches Ärzteblatt, ústredný orgán nemeckej lekárskej profesie, publikoval titulný príbeh na tému „Demencia – možnosti prevencie“, téma, ktorá je veľmi zaujímavá. Počet ľudí s Alzheimerovou chorobou v Nemecku sa v súčasnosti odhaduje na 1,1 milióna. Toto číslo stále rastie.Víno tiež pomáha proti Alzheimerovej demencii

Alzheimerova choroba je – čo je dnes už zrejmé – jednou z najdôležitejších chorôb 21. storočia. V súčasnosti neexistujú účinné spôsoby liečby zjavne chorých, ani skutočne zavedené preventívne opatrenia pre rizikové skupiny. O to dôležitejšie je vyčerpať všetky možnosti, ktoré sľubujú určitý druh ochranného účinku pred demenciou. A hľa, v roku 1997 vydal neurologický časopis senzáciu: Denná konzumácia dvoch až troch pohárov vína znižuje riziko Alzheimerovej demencie asi o 50 percent!

Zlepšenie prekrvenia mozgu, tlmenie voľných radikálov, zníženie chronických zápalových procesov – to všetko sú faktory, ktoré majú pozitívny vplyv na starnutie mozgu a zabraňujú vzniku Alzheimerovej choroby.


Resveratrol spĺňa preukázateľne všetky tieto funkcie

V júni 2006 talianski vedci informovali v časopise Journal of the Science of Food and Agriculture, že objavili v šupke červeného hrozna hormón melatonín. Melatonín je hormón, ktorý sa produkuje v epifýze u ľudí a riadi cyklus spánok-bdenie. Okrem toho má silné antioxidačné vlastnosti. Okrem hormónu kôry nadobličiek DHEA, je melatonín klasickým hormónom proti starnutiu.

Je čoraz jasnejšie, že červené víno je studnicou mladosti, ktorá je napájaná z mnohých zdrojov. Aj odborníkov však prekvapilo, že obsahuje aj klasické hormóny proti starnutiu.


Konzumácia vína má aj ďalšie pozitívne účinky na zdravie

Posledné štúdie potvrdzujú rad ďalších výhod: Konzumácia vína má na tráviaci trakt infekčný inhibičný účinok. Ľudia, čo pijú červené víno jeden až sedem pohárov týždenne, mali priemerne iba 0,4 choroby z prechladnutia ročne, kým u abstinentov to bolo 1,35. Jeden veľký pohár vína denne znížil riziko obličkových kameňov o 34 percent.

Víno nielen zvyšuje žiadostivosť, ale zjavne tiež zvyšuje plodnosť. K tomuto záveru dospela jedna štúdia s 29 844 tehotnými ženami, publikovaná v British Medical Journal v roku 2003. Časopis Frauenarzt, oficiálny orgán Nemeckej gynekologickej spoločnosti, informoval o tejto štúdii krásnym nadpisom „In Vino Fertilization“: Ženy, ktoré pijú víno, otehotnejú rýchlejšie. Vďaka polyfenolom z červeného vína, ktoré chránia pred rakovinou, sa preukázalo, že tí, ktorí konzumujú víno s mierou, majú nižšie riziko rakoviny a v priemere žijú dlhšie. Resveratrol zachytáva voľné radikályResveratrol je účinný lapač voľných radikálov

Všetky zistenia dokazujú, že resveratrol dokáže viac, ako spomaliť alebo zastaviť vznik chorôb súvisiacich s vekom. Má ďalšiu schopnosť, vďaka ktorej je táto zložka červeného vína dokonalou látkou proti starnutiu. Resveratrol je zjavne schopný spomaliť samotný proces starnutia. Molekuly voľných radikálov sa snažia vytrhnúť chýbajúci elektrón z inej molekuly alebo atómuTuky tvoriace bunkovú membránu, bielkoviny tvoriace naše orgány, DNA – nič nie je v bezpečí pred útokmi voľných radikálov. Výsledkom je nielen zničenie zodpovedajúcich biochemických štruktúr, ale molekulám napadnutým týmto spôsobom teraz chýba elektrón.

To znamená, že sa sami stali voľnými radikálmi; reťazová reakcia začala, zvyšuje sa oxidačné zaťaženie. Zvýšením príjmu lapačov radikálov (antioxidanty) sa znižuje oxidačné zaťaženie tela. Ukázalo sa, že to robí resveratrol.


Má víno život predlžujúci účinok?

Po dôkladnom testovaní rôznych elixírov mladosti v súčasnosti, ostála iba jedna „Anti aging“ terapia, pri ktorej sa za experimentálnych podmienok preukázal reálny účinok na predĺženie života: Je to kalorické obmedzenie. Vtedy vzniká tak zvaná autofágia, čo je jednoducho vysvetlené „samo požieranie“ odpadkov (odumretých organel = mini orgánov) vo vnútri bunky a ich recyklácia na stavbu nových, funkčných častí bunky.

Menší príjem kalórií aktivuje akýsi gén dlhovekosti, čo znamená nízku bazálnu rýchlosť metabolizmu, zníženú emisiu voľných radikálov a znížený oxidačný stres na tele. V obmedzení kalórií je však potrebné pokračovať veľmi dôsledne, to jest v priebehu rokov a desaťročí. Pravidlo: „Jedzte o 30 percent menej!“ Ale to je pre väčšinu ľudí prakticky neuskutočniteľné.

Existuje riešenie tejto dilemy? Bunka by sa mohla oklamať a iba jej predstierať obmedzenie kalórií. Ten sen sa môže stať skutočnosťou. Hlavným priekopníkom k naplneniu sna dlhovekosti sa stal mladý výskumník z Harvardskej lekárskej fakulty, ktorý sa volá David Sinclair.


Resveratrol sa stáva najvyššou látkou proti starnutiu

Rozhodujúci objav jeho výskumu bol publikovaný v roku 2003 vo vedeckom časopise „Nature“: Po pridaní resveratrolu sa predĺžila dĺžka života pekárenského droždia v skúmavke o 70 percent aj bez obmedzenia kalórií. Ovocné mušky a škrkavky, ďalšie modelové organizmy v laboratóriách pre genetický výskum, boli kŕmené resveratrolom. Aj tu sa ukázal ten istý výsledok: výrazné zvýšenie strednej dĺžky života, ktoré by sa inak dalo dosiahnuť iba pomocou obmedzenia kalórií.

Zodpovedajúce testy boli tiež úspešne vykonané na ľudských bunkových kultúrach. Zdá sa, že pri vytvorení „ilúzie“ obmedzenia prísunu kalórii do bunky, je resveratrol na najlepšej ceste k tomu, aby sa stal „Anti-agingovou“ substanciou par excellence.

Túto jedinečnú látku a ďalšie dôležité látky na ochranu zdravia nájdete v sýtočervenom víne. Tento objav samozrejme oslávime (oslá-víne) pohárom dobrého suchého červeného vína.

Súvisiace produkty

TIP

NOVÉ

SPERMIDÍN - Extrakt z pšeničných klíčkov 3 mg spermidínu

SPERMIDÍN - Extrakt z pšeničných klíčkov 3 mg spermidínu

39,00 €

Spermidín je prírodná látka, ktorá patrí medzi takzvané biogénne polyamíny a nachádza sa vo všetkých bunkách. Polyamíny boli prvýkrát objavené v ľudských spermiách, odkiaľ pochádza aj charakteristický názov spermidín. Okrem možnej endogénnej produkcie sa spermidín nachádza aj v rôznych potravinách, najmä v klíčkoch pšenice, ryže a pohánky.Ochrana buniekV posledných rokoch sa spermidín stal stredobodom výskumu dlhovekosti. Hromadenie molekulárneho poškodenia vo forme defektných bunkových organel, defektných enzýmov, hromadenia proteínov a poškodenia DNA je dôležitým aspektom starnutia. To zvyšuje pravdepodobnosť chronických ochorení, ako sú neurodegeneratívne ochorenia, diabetes typu II a rakovina.Spúšťač autofágieSpermidín patrí medzi takzvané kalorické reštrikčné mimetiká (caloric restriction mimetics) a ako taký je schopný vyvolať autofágiu. Autofágia je dôležitý proces v bunkách, pri ktorom dochádza k rozkladu a recyklácii bunkových komponentov, ako sú nesprávne poskladané proteíny alebo celé bunkové organely, vrátane dysfunkčných mitochondrií – ide teda o akýsi samočistiaci program buniek. Kde sa spermidín nachádza?Spermidín je polyamín, ktorý si telo vytvára samo, ale jeho syntéza počas života klesá. Spermidín sa však prijíma aj potravou. Najmä potraviny rastlinného pôvodu, ako sú celozrnné výrobky, zelenina a strukoviny, majú vysoký obsah spermidínu. Takzvaná Brunico štúdia preukázala koreláciu medzi príjmom spermidínu v strave a nízkou mierou úmrtnosti na cievne ochorenia, rakovinu a iné typy úmrtí. Spermidín vykazoval najvyššiu nepriaznivú súvislosť s mortalitou spomedzi všetkých 146 makro- a mikroživín identifikovaných v strave subjektov.Ako vplýva spermidín na dlhovekosť?Ako môže spermidín prispieť k dlhému životu? Zdá sa, že život predlžujúce účinky sú čiastočne založené na ochrane kardiovaskulárneho systému. Spermidín preukázal ochranné účinky na kardiovaskulárny systém, vrátane zlepšenia diastolickej funkcie srdca, optimalizovanej funkcie mitochondrií, zmiernenia straty arteriálnej flexibility súvisiacej s vekom a zníženej tvorby aterosklerotických plátov. Metaanalýza ukazuje negatívnu súvislosť medzi hladinami polyamínov v strave a rizikom úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia.Neuroprotektívne, regeneračné a pamäť podporujúce účinky spermidínuMimoriadne zaujímavé účinky spermidínu sú aj neuroprotektívne, regeneračné a pamäť podporujúce účinky, ktoré boli pri pokusoch na zvieratách také sľubné, že už boli uskutočnené prvé štúdie na ľuďoch. vykonali - s celkom pozoruhodnými úspechmi. V štúdii Charité (štúdia preSmartAge) viedlo užívanie 1,2 mg počas 3 mesiacov k miernemu zlepšeniu výkonnosti pamäte u ľudí s klesajúcou pamäťou.V ďalšej štúdii z Rakúska sa kognitívna výkonnosť subjektov s miernou demenciou zlepšila, keď konzumovali obilné rolky s obzvlášť vysokým obsahom spermidínu 3,3 mg. Presné pozadie neuroprotektívneho účinku spermidínu ešte nebolo dostatočne preskúmané. Je však jasné, že autofágia hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní normálnej funkcie mozgu a ochrane pred neurodegeneráciou.Znižovanie zápalov pri reumatoidnej artritíde a osteoporózeŠtúdie ukázali, že spermidín má ďalšie dôležité účinky: Spermidín znižuje zápalových poslov pri reumatoidnej artritíde (25); v bunkách chrupavky postihnutých osteoartrózou spermidín viedol k regenerácii chrupavk, takže spermidín by mohol byť nápomocný aj pri zápalových a/alebo degeneratívnych ochoreniach kĺbov.Prevencia a liečba SARS-CoV-2Spermidín bol schopný znížiť vírusovú záťaž v pľúcnych bunkách infikovaných vírusom SARS-CoV-2 o 85 %.Pozitívny vplyv na obezitu a cukrovkuSpermidín môže zmierňovať prírastok hmotnosti a súvisiace metabolické zmeny so zvýšeným príjmom potravy, a tým môže podporovať chudnutie. Epidemiologická štúdia ukazuje inverznú súvislosť medzi príjmom spermidínu v strave a parametrami spojenými s obezitou a cukrovkou, ako sú BMI, obvod pása, inzulínová rezistencia, glykémia nalačno a dlhodobá glukóza (HbA1c).Zdravé črevá a zdravý mikrobomSpermidín má pozitívny vplyv na črevný mikrobióm. Podporuje baktérie produkujúce butyrát, ktoré môžu priaznivo ovplyvňovať črevnú bariéru a znižovať zápal Spermidín preto môže mať priaznivý vplyv na metabolický syndróm.Rast vlasovSpermidín zlepšuje rast vlasov, čo bolo preukázané v štúdii na ľuďoch.

Kúpiť
Dekantér iSommelier D512

Dekantér iSommelier D512

399,95 €

Dekantujte  si svoje obľúbené víno iba za pár minút Dekanter iSommelier disponuje vzduchovou filtráciou produkujúcou až na 90% čistý kyslík, ktorý následne prúdi telom vína. Týmto unikátnym spôsobom dosiahneme urýchlené dozrievanie vína behom pár minút. Víno získa jemnejšiu štruktúru, prenikavejšiu arómu a výraznejšiu chuť. Vysokokoncentrovaný prečistený kyslík prichádza počas dekantácie do kontaktu s celým objemom karafy, čím podporuje rovnomerné prevzdušnenie vína. Tým znižuje čas, ktorý víno na dekantáciu potrebuje. Prirodzená aróma vína sa dostane do popredia a opantá zmysly nedočkavých labužníkov. Vo víne navyše nezostanú žiadne sedimenty. Jednoduchá obsluha Pomocou ovládacieho panela si jednoducho nastavíte vhodnú dobu dekantácie. Môžete spustiť, prerušiť a zastaviť vysoko účinný proces dekantácie. Stiahnite si návod: návod na obsluhu Prenosný Nabíjateľná batéria (ktorú si treba dokúpiť) ponúka pohodlnú možnosť dekantovania vín za pomoci iSommeliera kdekoľvek sa nachádzate, a to bez toho, aby ste prístroj museli zapojiť do zdroja elektrickej energie. Vďaka prenosnej nabíjateľnej batérii vydrží iSommelier pracovať až jednu hodinu. Pokrokový filtračný systém iSommelier filtruje okolitý vzduch svojim pokrokovým filtračným systémom extrakcie kyslíka bez použitia chemikálií na odstránenie nečistôt ako vlhkosť, prach, pachy a izoluje tak kyslík od dusíka a oxidu uhličitého. Týmto špecifickým spôsobom dochádza k prevzdušneniu vína s konštantným prúdom čistého a vysoko koncentrovaného kyslíka, čím Vaše víno získa jedinečnú chuť. Dekantovanie vína čistým kyslíkom podstatne zvyšuje účinnosť tohto procesu, pokiaľ ide o čas a kvalitu: iSommelier eliminuje väčšinu látok znečisťujúcich ovzdušie vrátane vlhkosti. Konštantné prúdenie kyslíka eliminuje stáčanie vína do priestorov s odlišným tlakom vzduchu. Tento pokročilý system garantuje, že akékoľvek víno podávané kdekoľvek na svete bude vykazovať znaky vysokej kvality dekantácie. Patented Glass Decanter Čistý a vysoko koncentrovaný kyslík prúdi najprv vrchnou časťou špeciálne navrhnutej trubice umiestnenej vo vnútri vášho dekantéra. Potom mení smer a prúdenie smeruje telom vína dole a späť tak, až kým neovplivní každý milimeter vína. Karafa Karafa pracujuje na báze molekulárnej filtračnej technológie, ktorá dokáže izolovať kyslík zo vzduchu. Špeciálne navrhnutý tvar karafy rozptyľuje kyslík nie len povrchovo ale rovnomerne a to po celom objeme vína: skutočne kopletizuje okysličenie, zjemňuje ostrosť a prispieva k hladkej chuti v ústach, sublimuje všetky vône odhaľujúce plný potenciál vína. Úspora času Dekanter iSommelier znižuje čas dekantácie z niekoľkých hodín na pár minút, pričom zachová úplnosť chutí a vôní vo víne. Na rozdiel od tradičného spôsobu dekantácie vína, ktorý je zdĺhavý a do určitej miery bráni niektorým chutiam a vôňam sa v plnom rozsahu rozvinúť iSommelier: Skracuje dobu dekantácie a tým chráni víno od dlhodobého vystavenia škodlivým prvkom okolia a teploty. Uchováva všetky chute a vôňe, ktoré sa uvoľňujú súčasne počas procesu okysličovania. Záručná doba Záruka na hlavné časti pristroja ako je motor a elektronika je 2 roky. Mechanické poškodenie nespadá pod záruku.  V prípade nákupu prístroja, určeného na domáce použitie, na podnikanie (na firmu s IČO), sa záručná doba skracuje na 0 rokov.

Kúpiť
Dekantér iSommelier D038

Dekantér iSommelier D038

599,95 €

Dekantujte  si svoje obľúbené víno iba za pár minút Dekanter iSommelier D038 disponuje vzduchovou filtráciou produkujúcou až na 90% čistý kyslík, ktorý následne prúdi telom vína. Týmto unikátnym spôsobom dosiahneme urýchlené dozrievanie vína behom pár minút. Víno získa jemnejšiu štruktúru, prenikavejšiu arómu a výraznejšiu chuť. Vysokokoncentrovaný prečistený kyslík prichádza počas dekantácie do kontaktu s celým objemom karafy, čím podporuje rovnomerné prevzdušnenie vína. Tým znižuje čas, ktorý víno na dekantáciu potrebuje. Prirodzená aróma vína sa dostane do popredia a opantá zmysly nedočkavých labužníkov. Vo víne navyše nezostanú žiadne sedimenty. Overený dizajnérsky tím iSommelier D038 je výrobok, na ktorého tvorbe sa podieľala najlepšia svetová someliérka roku 2016, Paz Levinson, a autori sprievodcu po svete vína Michel Bettane a Thierry Desseauve v spolupráci s Francúzskou somelierskou asociáciou. Aplikácia iFAVINE Sieť iFAVINE obsahuje výdatné množstvo informácií súvisiacich s vínom a vinárstvom, ako aj odporúčania od profesionálnych znalcov vína, týkajúce sa vhodnej doby dekantácie. Vďaka aplikácii iFAVINE sa milovníci vína dozvedia o tejto tekutine množstvo overených informácií a získajú priestor pre rozvoj komunikácie medzi výrobcami vína a konzumentmi.  Jednoduchá obsluha Pomocou dotykového ovládacieho panela si jednoducho nastavíte vhodnú dobu dekantácie. Môžete spustiť, prerušiť a zastaviť vysoko účinný proces dekantácie. iSommelier D038 disponuje automatickou funkciou dekantácie a 6 obľúbenými programami. Za posledných 25 rokov je tento prístroj vrcholom inovácie vo vinárskom priemysle. Pokrokový filtračný systém iSommelier D038 filtruje okolitý vzduch svojim pokrokovým filtračným systémom extrakcie kyslíka bez použitia chemikálií na odstránenie nečistôt ako vlhkosť, prach, pachy a izoluje tak kyslík od dusíka a oxidu uhličitého. Týmto špecifickým spôsobom dochádza k prevzdušneniu vína s konštantným prúdom čistého a vysoko koncentrovaného kyslíka, čím Vaše víno získa jedinečnú chuť. Dekantovanie vína čistým kyslíkom podstatne zvyšuje účinnosť tohto procesu, pokiaľ ide o čas a kvalitu: iSommelier D038 eliminuje väčšinu látok znečisťujúcich ovzdušie vrátane vlhkosti. Konštantné prúdenie kyslíka eliminuje stáčanie vína do priestorov s odlišným tlakom vzduchu. Tento pokročilý system garantuje, že akékoľvek víno podávané kdekoľvek na svete bude vykazovať znaky vysokej kvality dekantácie. Patented Glass Decanter Čistý a vysoko koncentrovaný kyslík prúdi najprv vrchnou časťou špeciálne navrhnutej trubice umiestnenej vo vnútri vášho dekantéra. Potom mení smer a prúdenie smeruje telom vína dole a späť tak, až kým neovplivní každý milimeter vína. Karafa Karafa pracujuje na báze molekulárnej filtračnej technológie, ktorá dokáže izolovať kyslík zo vzduchu. Špeciálne navrhnutý tvar karafy rozptyľuje kyslík nie len povrchovo ale rovnomerne a to po celom objeme vína:   skutočne kopletizuje okysličenie, zjemňuje ostrosť a prispieva k hladkej chuti v ústach, sublimuje všetky vône odhaľujúce plný potenciál vína. Úspora času Dekanter iSommelier D038 znižuje čas dekantácie z niekoľkých hodín na pár minút, pričom zachová úplnosť chutí a vôní vo víne. Na rozdiel od tradičného spôsobu dekantácie vína, ktorý je zdĺhavý a do určitej miery bráni niektorým chutiam a vôňam sa v plnom rozsahu rozvinúť iSommelier D038: Skracuje dobu dekantácie a tým chráni víno od dlhodobého vystavenia škodlivým prvkom okolia a teploty. Uchováva všetky chute a vôňe, ktoré sa uvoľňujú súčasne počas procesu okysličovania. Záručná doba Záruka na hlavné časti pristroja ako je motor a elektronika je 2 roky. Mechanické poškodenie nespadá pod záruku.  V prípade nákupu prístroja, určeného na domáce použitie, na podnikanie (na firmu s IČO), sa záručná doba skracuje na 0 rokov.

Kúpiť

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency