Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Čo je to spermidín a ako pôsobí

Chráni a čistí nielen bunky ale zasahuje omladujúco do genetiky

26. 09. 2022 Dlhovekosť spermidín  Andrej Maťko
Čo je to spermidín a ako pôsobí

Spermidín je polyamín. Okrem spermidínu, patria medzi polyamíny spermín, kadaverín a putrescín. Polyamíny sa nachádzajú v každej ľudskej bunke. Leukocyty (biele krvinky) majú najvyššiu koncentráciu. Vzhľadom na vysoký relatívny podiel červených krviniek (erytrocytov) v krvi, sa práve v nich v nich nachádza najväčšia zásoba polyamínov.


Objavenie spermínu a spermidínu

Polyamíny objavil v roku 1678 Antoni van Leeuwenhoeck pomocou primitívneho mikroskopu, keď pozoroval, že v ľudských spermiách, ktoré nechali vyschnúť, sa vytvorili kryštalické látky, o ktorých je dnes známe, že to boli kryštály spermínfosfátu. Keďže táto látka bola prvýkrát objavená v spermiách, označili ju o dvesto rokov neskôr vedci Ladenburg a Abel názvom Spermín. Chemická štruktúra polyamínov spermín, spermidín a putrescín bola potom upresnená vedcom Rosenheimom v roku 1924.

Polyamíny si vytvára telo samo, ale ich syntéza počas života stále klesá, najmä spermidínu. Spermidín sa však môže prijímať aj prostredníctvom potravy a v poslednej dobe je dostupný aj ako a výživový doplnok vo forme extraktov z pšeničných klíčkov bohatých na spermidín, práškov z pšeničných klíčkov, prášku zo semien pohánky, výťažku zo sójových bôbov a výťažku z ryžových klíčkov. Ako iné polyamíny, je aj spermidín syntetizovaný črevnými baktériami.


Ako pôsobia polyamíny?

Rast a novotvorba buniek: Polyamíny hrajú dôležitú úlohu pri raste a proliferácii (novotvorbe) buniek. To je podporené dôkazmi, že biosyntéza prebieha najvyššie vo fázach maximálneho vývoja. V prvých hodinách po pôrode dieťaťa je hladina spermidínu a spermínu v krvi na najvyššej úrovni a potom postupne klesá až kým sa po 10 dňoch nedostane na úroveň dospelého.

Stabilizačný účinok na negatívne náboje DNA: Polyamíny majú vďaka svojim elektrostatickým interakciám stabilizačný účinok na negatívne náboje DNA a chromatínovej štruktúry.

Transkripcia DNA a translácia RNA: Polyamíny sa podieľajú na procesoch transkripcie DNA (prepis genetickej informácie z poradia DNA nukleotidov do poradia RNA nukleotidov) a translácie RNA (preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov mRNA do poradia aminokyselín v bielkovinách), podieľajú sa na apoptóze (programovanej bunkovej smrti) a určitých intracelulárnych signálnych dráhach, a majú vplyv na aktivitu určitých membránovo viazaných iónových kanálov, hlavne niektorých draslíkových kanálov a glutamátový receptor.

Koordinácia imunitnej odpovede: Polyamíny sa podieľajú na diferenciácii imunitných buniek a kontrole zápalovej odpovede a podieľajú sa na procesoch hojenia rán.

Antioxidačný účinok: Polyamíny majú antioxidačný účinok a primárne chránia membránové lipidy (tuky) a DNA pred účinkami voľných radikálov.

Dozrievanie tráviaceho traktu: Polyamíny sú dôležité pre dozrievanie gastrointestinálneho traktu. V prvých mesiacoch života sa gastrointestinálny (tráviaci) trakt musí rýchlo vyvinúť, aby sa prispôsobil drastickému prechodu z mlieka na pevnú stravu. Enzýmové aktivity na bunkových membránach črevných buniek (enterocytov) sú na to vhodné upravené. U dojčiacich potkanov viedlo perorálne podávanie polyamínov ako je spermín alebo spermidín k rôznym zmenám v enzymatických aktivitách súvisiacich s dozrievaním čreva a zmenami hladín IgA (imunoglobulin A: jedna z 5 hlavných tried ľudských protilátok - imunoglobulinov - vyskytujúcich sa u človeka).

Dozrievanie imunitného systému: Polyamíny sú schopné podporovať dozrievanie imunitného systému spojeného s črevami.

Riziko potravinových alergií: Polyamíny môžu znížiť pravdepodobnosť vzniku potravinových alergií. Okrem genetických faktorov na vznik potravinových alergií, hrá priepustnosť čreva a nedostatočná zrelosť imunitného systému spojeného s črevami dôležitú úlohu. Štúdia dokázala, že pravdepodobnosť vzniku a potravinovej alergie u novorodencov sa počas prvého mesiaca zvyšuje o 80 %, ak je obsah polyamínov v materskom mlieku alebo dojčenskej výžive nižší ako 0,4 miligramu na liter. Ale od obsahu 2,6 mg/l je pravdepodobnosť presne opačná, to jest klesne na nulu.

Súvisiace produkty

TIP

NOVÉ

SPERMIDÍN - Extrakt z pšeničných klíčkov 3 mg spermidínu

SPERMIDÍN - Extrakt z pšeničných klíčkov 3 mg spermidínu

39,00 €

Spermidín je prírodná látka, ktorá patrí medzi takzvané biogénne polyamíny a nachádza sa vo všetkých bunkách. Polyamíny boli prvýkrát objavené v ľudských spermiách, odkiaľ pochádza aj charakteristický názov spermidín. Okrem možnej endogénnej produkcie sa spermidín nachádza aj v rôznych potravinách, najmä v klíčkoch pšenice, ryže a pohánky.Ochrana buniekV posledných rokoch sa spermidín stal stredobodom výskumu dlhovekosti. Hromadenie molekulárneho poškodenia vo forme defektných bunkových organel, defektných enzýmov, hromadenia proteínov a poškodenia DNA je dôležitým aspektom starnutia. To zvyšuje pravdepodobnosť chronických ochorení, ako sú neurodegeneratívne ochorenia, diabetes typu II a rakovina.Spúšťač autofágieSpermidín patrí medzi takzvané kalorické reštrikčné mimetiká (caloric restriction mimetics) a ako taký je schopný vyvolať autofágiu. Autofágia je dôležitý proces v bunkách, pri ktorom dochádza k rozkladu a recyklácii bunkových komponentov, ako sú nesprávne poskladané proteíny alebo celé bunkové organely, vrátane dysfunkčných mitochondrií – ide teda o akýsi samočistiaci program buniek. Kde sa spermidín nachádza?Spermidín je polyamín, ktorý si telo vytvára samo, ale jeho syntéza počas života klesá. Spermidín sa však prijíma aj potravou. Najmä potraviny rastlinného pôvodu, ako sú celozrnné výrobky, zelenina a strukoviny, majú vysoký obsah spermidínu. Takzvaná Brunico štúdia preukázala koreláciu medzi príjmom spermidínu v strave a nízkou mierou úmrtnosti na cievne ochorenia, rakovinu a iné typy úmrtí. Spermidín vykazoval najvyššiu nepriaznivú súvislosť s mortalitou spomedzi všetkých 146 makro- a mikroživín identifikovaných v strave subjektov.Ako vplýva spermidín na dlhovekosť?Ako môže spermidín prispieť k dlhému životu? Zdá sa, že život predlžujúce účinky sú čiastočne založené na ochrane kardiovaskulárneho systému. Spermidín preukázal ochranné účinky na kardiovaskulárny systém, vrátane zlepšenia diastolickej funkcie srdca, optimalizovanej funkcie mitochondrií, zmiernenia straty arteriálnej flexibility súvisiacej s vekom a zníženej tvorby aterosklerotických plátov. Metaanalýza ukazuje negatívnu súvislosť medzi hladinami polyamínov v strave a rizikom úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia.Neuroprotektívne, regeneračné a pamäť podporujúce účinky spermidínuMimoriadne zaujímavé účinky spermidínu sú aj neuroprotektívne, regeneračné a pamäť podporujúce účinky, ktoré boli pri pokusoch na zvieratách také sľubné, že už boli uskutočnené prvé štúdie na ľuďoch. vykonali - s celkom pozoruhodnými úspechmi. V štúdii Charité (štúdia preSmartAge) viedlo užívanie 1,2 mg počas 3 mesiacov k miernemu zlepšeniu výkonnosti pamäte u ľudí s klesajúcou pamäťou.V ďalšej štúdii z Rakúska sa kognitívna výkonnosť subjektov s miernou demenciou zlepšila, keď konzumovali obilné rolky s obzvlášť vysokým obsahom spermidínu 3,3 mg. Presné pozadie neuroprotektívneho účinku spermidínu ešte nebolo dostatočne preskúmané. Je však jasné, že autofágia hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní normálnej funkcie mozgu a ochrane pred neurodegeneráciou.Znižovanie zápalov pri reumatoidnej artritíde a osteoporózeŠtúdie ukázali, že spermidín má ďalšie dôležité účinky: Spermidín znižuje zápalových poslov pri reumatoidnej artritíde (25); v bunkách chrupavky postihnutých osteoartrózou spermidín viedol k regenerácii chrupavk, takže spermidín by mohol byť nápomocný aj pri zápalových a/alebo degeneratívnych ochoreniach kĺbov.Prevencia a liečba SARS-CoV-2Spermidín bol schopný znížiť vírusovú záťaž v pľúcnych bunkách infikovaných vírusom SARS-CoV-2 o 85 %.Pozitívny vplyv na obezitu a cukrovkuSpermidín môže zmierňovať prírastok hmotnosti a súvisiace metabolické zmeny so zvýšeným príjmom potravy, a tým môže podporovať chudnutie. Epidemiologická štúdia ukazuje inverznú súvislosť medzi príjmom spermidínu v strave a parametrami spojenými s obezitou a cukrovkou, ako sú BMI, obvod pása, inzulínová rezistencia, glykémia nalačno a dlhodobá glukóza (HbA1c).Zdravé črevá a zdravý mikrobomSpermidín má pozitívny vplyv na črevný mikrobióm. Podporuje baktérie produkujúce butyrát, ktoré môžu priaznivo ovplyvňovať črevnú bariéru a znižovať zápal Spermidín preto môže mať priaznivý vplyv na metabolický syndróm.Rast vlasovSpermidín zlepšuje rast vlasov, čo bolo preukázané v štúdii na ľuďoch.

Kúpiť

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency