Dlhšie žiť, dlhšie trpieť

Celosvetová štúdia

20. 09. 2015 Ochorenia Dlhovekosť  Jozef Maťko
Dlhšie žiť, dlhšie trpieť

Rok čo rok padá tá istá fráza, keď vek lezie nahor: "Prajem Ti dlhý a zdravý život." Globálna štúdia v odbornom časopise „The Lancet“ teraz objasňuje, ako dôležitá je najmä druhá časť tohto jednoducho vysloveného želania.

Podľa Global Burden of Disease Study 2013 sú ľudia stále starší. Za 23 rokov medzi 1990 a 2013 sa zvýšila  globálna priemerná dĺžka života o 6,2 rokov. Zároveň ale výsledky ukazujú, že získané roky sú často zaplatené vysokou cenou: Sú na úkor vlastného zdravia.

Pre svoju analýzu výskumníci zhromaždili údaje o 306 chorobách v 188 krajinách, a to všetko v období od roku 1990 do roku 2013. Koľko ľudí ochorelo na akú chorobu? Ako dlho trvala  choroba, a ako boli postihnutí obmedzovaní? A: Koľko ich na to zomrelo ešte predtým, ako dosiahli priemernú dĺžku života svojej krajiny?

Sedem poznatkov z globálneho dátového pokladu:

1. Dlhšie žiť, dlhšie chorý

Kým v roku 1990 narodení ľudia mali v priemere pred sebou 65,3 rokov, v roku 2013 to bolo už 71,5 rokov. V dobrom zdravotnom stave však narodení v roku 1990 strávia v priemere iba 56,9 rokov, u narodených v roku 2013 to bolo 62,3 rokov. Doba choroby sa týmto zvýšila z 8,4 roka na začiatku na 9,2 rokov na konci obdobia štúdie.

Čím silnejšie sa zvyšuje priemerná dĺžka života, tým väčší je rozdiel medzi priemernou dĺžkou života a zdravého života. Nemecko nie je zvláštny prípad, pretože: V tejto krajine majú ľudia, ktorí sa narodili v roku 2013, podľa údajov priemernú dĺžku života 80,7 rokov. Z toho zdraví sú z nich ale len 68,8 rokov.

2. Ženy zostanú zdravé dlhšie

Vo všetkých skúmaných krajinách muži 1990 mali zo štatistického hľadiska menej ako 70 rokov zdravého života pred sebou. U japonských žien to bolo k tejto dobe už inak. V roku 2013 ženy začali už vo viac ako 40 krajinách s najmenej 70 rokmi zdravého života, u mužov tomu bolo takto iba v Singapure a Japonsku.

3. Zanedbané utrpenia v starobe

Príčinou pre nezdravé ďalšie roky života sú často nie ochorenia srdca a krvného obehu alebo rakovina, píšu vedci. Miesto toho uvádzajú utrpenia ako je cukrovka, ochorenia pohybového aparátu, duševné choroby, problémy užívania návykových látok, neurologické ochorenia ako aj stratu sluchu a zraku.
V starnúcej spoločnosti sú tieto utrpenia čím ďalej dôležitejšie, píšu vedci. Avšak, ich terapie  podľa analýzy 1990-2013 neurobili takmer žiadny pokrok. "Veľmi málo chorobám sa venuje taká pozornosť, akú by si zaslúžili," kritizujú vedci.

Dnes ľudia najčastejšie trpia srdcovou chorobou a infarktmi, poruchami mozgu, infekciami dýchacích ciest a bolesťami chrbta.

Poradie najčastejších príčin choroby v roku 1990
1. Infekcie dýchacích ciest
2. Ischemická choroba srdca a infarkty
3. Hnačkové ochorenia
4. Obehové poruchy mozgu
5. Predčasný pôrod
6. COPD (chronická obštrukčná choroba pľúc)
7. Bolesti chrbta
8. Tuberkulóza
9. Dopravné nehody
10. Ochorenia mozgu u novorodencov
11. Malária
15. Depresie
16. Diabetes

Poradie najčastejších príčin choroby v roku 2013
1. Ischemická choroba srdca a infarkty
2. Obehové poruchy mozgu
3. Infekcie dýchacích ciest
4. Bolesti chrbta
5. COPD (chronická obštrukčná choroba pľúc)
6. Hnačkové ochorenia
7. Dopravné nehody
8. Predčasný pôrod
9. HIV/Aids
10. Malária
11. Depresie
16. Tuberkulóza
24. Alzheimerova choroba

Zdroj: The Lancet, GBD 2013

4. Zriedkavejšie infekcie, častejšia rakovina, srdcové choroby a cukrovka

Ešte na začiatku 1990. rokov zaťažovali problémy okolo pôrodu, infekčné choroby a podvýživa zdravotne ľudstvo najviac. To sa zmenilo v roku 1994. Od tej doby spôsobujú celosvetovo najväčšie zaťaženia chorobami neprenosné choroby, ako sú kardiovaskulárne choroby, rakovina, bolesti chrbta, diabetes a depresie.
Dôvod rastúceho počtu nie je, žeby základné riziko pre tieto ochorenia stúplo, píšu vedci.  Miesto toho oni vidia ako príčinu starnúcu a rastúcu svetovú populáciu. Okrem toho dnes trpí na infekčné ochorenia oveľa menej ľudí, ako tomu bolo pred 25 rokmi.

5. Nemecko trpí na bolesti chrbta

V Nemecku zaujímajú prvé miesto v zozname chorôb, ktorými ľudia trpia najviac, bolesti chrbta a krku. Iba na druhom mieste prichádzajú ochorenia srdca v dôsledku obehových problémov (napríklad srdcový infarkt), na treťom mieste mŕtvica a na štvrtom ťažkosti zmyslových orgánov.

6. HIV epidémie

Tieto údaje odrážajú, ako vírus HIV vyzval zdravotnícke systémy na celom svete. Ale tiež ukazujú, že medicínsky pokrok síce nemohol chorobu vyliečiť, ale jej zobral časť strachu. Medzi rokmi 1990 až 2013 sa utrpenie HIV a Aids podľa údajov svetovo viac ako strojnásobilo, čo sa nestalo u žiadnej inej choroby. Graf však ukazuje medzičasom opäť nadol: V rokoch 2005 až 2013 klesla chorobnosť zapríčinená vírusom po celom svete o takmer 24%.

7. Vplyv chudoby

Napriek mnohým pozitívnym vývojom sú desiatky krajín, vrátane Botswany, Belize a Sýrie, kde sa dĺžka života medzi 1990 a 2013 nie výrazne zvýšila. Navyše v krajinách s nízkym sociálno-ekonomickým statusom sú ochorenia hnačkové, infekcie dolných dýchacích ciest a iné infekčné choroby ešte vždy oveľa častejšie.

Napriek mnohým pozitívnym vývojom sú desiatky krajín, kde sa dĺžka života zvýšila nevýrazne.

Čo sa môžeme naučiť z údajov:

Výskumníkmi analyzovaný balík údajov je obrovský, metódy sú zložité. V súlade s tým by mali byť výsledky – práve ak ide o detaily v jednotlivých krajinách - ešte raz preverené v cielených štúdiách.

Súčasne ponúka globálny pohľad, ale tiež možnosť rozpoznať hlavné problémy: Dokonca v niektorých z najchudobnejších krajín - vrátane Nikaraguy a Kambodže - sa dĺžka života zvýšila v sledovanom období o viac ako desať rokov. Napriek tomu ešte stále zomiera mnoho ľudí  na choroby, ktorým by mohlo byť zabránené pomocou správnych liekov, dostatku jedla a hygieny.

Okrem toho sa výskum v posledných rokoch zameriaval predovšetkým na kardiovaskulárne ochorenia, hormonálne choroby a rakovinu - a bol schopný znížiť počet obetí mnohých chorôb. "Sme presvedčení, že to z historického hľadiska bolo správne," píšu výskumníci.  "Zdravotný pokrok a starnúca spoločnosť teraz však tiež vyžadujú, aby sa viac výskumu investovalo do chorôb, ktoré človeka oslabujú a nezabíjajú."

U mnohých chorôb je zdravotný pokrok zjavný. Medzi rokmi 1990 a 2013 stratilo časť postrachu 16 z 25 ochorení, ktoré spôsobujú najväčšie problémy po celom svete. Avšak globálna záťaž chorôb klesla v rovnakom období len o 3,6 percenta. Príčinou je rastúce, starnúce obyvateľstvo. "Výzvy pre systémy zdravotnej starostlivosti zostávajú vysoké," píšu výskumníci.

Dbajte na to, aby ste starli zdraví a nie v chorobách. Nezáleží len na dĺžke života, ale hlavne na jeho kvalite.

Záver

Priemerná dĺžka života celom svete vzrástla od roku 1990 o viac ako šesť rokov. Čím starší je človek, tým dlhšia je však v priemere aj doba, po ktorú ho oslabujú ochorenia. Medzi najčastejšie príčiny úmrtí patrí srdcový infarkt, ochorenie dolných dýchacích ciest a mŕtvica.

Tip Vitariána

Nezáleží len na dĺžke života, ale aj na jeho kvalite. Tú ovplyvníte svojím životným štýlom, pozitívne: surovou stravou, každodenným pohybom a relaxáciou.

Súvisiace články

Výrobcovia