Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Burn out

Čo sa stane keď vo vás zhoria poistky

29. 09. 2014 Ochorenia Problémy Šport Práca  jiří šustr
Burn out

Je to aj strata balansu medzi pracovnými povinnosťami a starostlivosťou o seba samého, po fyzickej i psychickej stránke. Najdôležitejším znakom je dlhotrvajúci stres z práce. Niekedy sa dá ťažko ohraničiť, kedy sme už v „špirále“ burn-out, jeho priebeh je veľmi premenlivý a individuálny. Na konci je opak nadšenia – apatia.

Pojem burn-out zaviedol do praxe psychológ Herbert Freudenberger v roku 1975. Pravdepodobne sa inšpiroval knihou od Grahama Greena „Prípad vyhorenia“.

Prezident Slovenskej komory psychológov, Martin Miler, hovorí, že ak sa človek do práce príliš vloží, neodhadne mieru svojej výdrže a zamestnanie povýši nad vlastný osobný život, je na najlepšej ceste k problému. Títo ľudia investujú všetku energiu do práce, nedokážu povedať nie, ak ich niekto požiada o pomoc, snažia sa každému vyhovieť, i keď ich to oberá o energiu a voľný čas.

Aké sú prejavy burn-out?

K hlavným prejavom burn-out patrí vyčerpanosť, strata výkonnosti, rôzne telesné problémy. Zasiahnutá je aj psychika a trpia aj sociálne vzťahy.

Ďalšími prejavmi sú:

 • pocity telesnej slabosti;
 • negatívne myslenie, cynickosť a hrubosť;
 • neprimerané reagovanie na banálne problémy;
 • priberanie alebo naopak prudký pokles váhy;
 • výbuchy zlosti;
 • problémy sa zaspávaním alebo prerušovaný spánok;
 • problémy s trávením, nadúvanie;
 • dušnosť a pocity tiaže na hrudi.

Zaujímavosťou je, že objaviteľ burn-out, Herbert Freudenberger, bol sám jeho obeťou.

Alarmujúce údaje z prieskumu

Pracovný stres je druhým najčastejšie hláseným zdravotným problémom v Európe. Podľa prieskumu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, približne 8 z 10 európskych manažérov vyjadrilo znepokojenie z pracovného stresu na pracoviskách a zároveň menej ako 30 % priznalo, že zaviedli postupy na riešenie tohto stavu.

Burn-out v práci

Horšie je, ak burn-out ovplyvňuje správanie človeka v práci. Stáva sa, že miera negativizmu, či dokonca agresivity sa obracia k zákazníkom, ku kolegom, k nadriadeným. V závere tohto stavu možno badať silnú nechuť až odpor k pracovným záležitostiam, neplnenie si základných pracovných úloh, atď.

Fázy stresu v zamestnaní už zažila väčšina ľudí. Ak sa však prekračujú hranice alebo sa doslova fixujeme na výkon a ciele, a všetko im podriadime, dochádza k nebezpečenstvu, že "spadneme". Na začiatku sa tomu dá ešte zabrániť, ak si spravíme čas na premýšľanie, a ak sa naše správanie  v práci zmení, kým ešte nie sme na "hrane".

Ako tomu všetkému predchádzať?

 • Naučte sa povedať "Nie";
 • nesnažte sa byť v práci zodpovední za všetko okolo Vás;
 • stanovte si priority;
 • vnímajte telesné signály, nepodceňujte ich;
 • nájdite si niekoho, kto je ochotný Vás vypočuť;
 • zmeňte stravovanie a začnite športovať.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency