Rozvíjať sa, rozvíjať sa, rozvíjať sa

Prečo sa koučing stáva stále viacej populárny

25. 08. 2014 Emócie  Jiří Šustr
Rozvíjať sa, rozvíjať sa, rozvíjať sa

Iní sa zase cítia byť tlačení stresom plynúcim z relatívne „banálnych“ životných situácií až po tie, ktoré zaťažujú svojou naliehavosťou a intenzitou. Riešenia pre náš rozvoj sú rôzne, dnes existuje pomerne pestrá paleta školení a kurzov. Medzi metódy rozvoja patrí aj koučing a my si dnes povieme, ako nám vie byť nápomocný a v čom je jeho vlastný potenciál.

Čo je koučing? (A čo nie je...)

Koučing pomáha ľuďom zlepšovať ich pracovný výkon a skvalitňovať život. Áno strohá, ale výstižná definícia. Čo koučing určite nie je? Napríklad psychologickým poradenstvom, tobôž psychoterapiou, hoci môže využívať niektoré postupy alebo formy práce z týchto disciplín. Koučing je zameraný na prítomnosť a budúcnosť, takže sa nebudete „babrať“ v tom, čo bolo, čo sa stalo alebo dialo v minulosti.

Koučing dokáže okrem iného posilniť efektívnejšiu komunikáciu a naše schopnosti k seba riadeniu a seba rozvoju, môže rozvíjať aj možnosti ako nahradiť prípadné nevhodné myšlienkové stereotypy a bariéry a prestať si vo svojom živote „zavadzať“. A čo je dôležité... ako ďalej rozvíjať svoje koučingom novoobjavené spôsoby správania a konania.

V koučingu ide vlastne o efektívne a komplexné rozvíjanie ľudského potenciálu.

Ako to funguje...

Zjednodušene povedané - koučing je postavený na kladení účinných otázok, ktoré vás nútia premýšľať, napríklad nad alternatívami možných riešení vášho problému, respektíve vašej témy. Objavíte zrazu napríklad  nový spôsob uvažovania v zmysle "čo sa dá robiť a nie, čo sa robiť nedá". Ak sa stretnete s koučom, nebude vám radiť, poučovať vás, ale opäť, cielene kladenými otázkami vás privedie k riešeniu, vyčisteniu vašich priorít a cieľov. Čo je veľmi cenné... ide o vaše vlastné riešenia a nové postoje. Tento proces je tak často aj zmysluplnejší, ako rady, ktoré by ste dostávali „zvonku“. To hovoríme o individuálnom koučingu. Koučing sa využíva ale aj vo firmách (koučovanie tímov alebo pracovných skupín), využívajú ho manažéri. Uplatnenie koučingu je pomerne široké, všetko však začína od rozhodnutia, ktoré záležitosti si chceme v živote prebudovať, aké sú vlastne naše životné ciele, kam chceme smerovať...

Kto je koučom?

Samozrejme kouč nie je nejakým strojom na kladenie otázok. V jeho spoločnosti by ste sa mali cítiť bezpečne a príjemne. To závisí od jeho profesionálnych, ale aj „človečenských“ kvalít. Veľkú rolu teda zohráva aj akási „chémia“, obojstranne pozitívne nastavenie pre sledovanie vášho cieľa, výsledky, ktoré ste zatiaľ koučovaním dosiahli, jeho empatický prístup a podobne. Ako profesionál by mal mať ukončený certifikovaný tréning,  prax a overiteľné referencie. Vhodné je, keď nie je „obeť vlastnej estetiky“, to vtedy, keby vám tvrdil, že koučing je najlepší spôsob rozvoja a že je pre každého, prípadne ním dosiahnete úplne, ale úplne všetko, po čom túžite. Koučovanie je poctivá, reálna práca na sebe, s profesionálnym sprevádzaním vášho kouča.

Ako dho trvá koučing?

Niektorí koučovia ponúkajú koučing v rozmedzí 8 až 15 hodinových stretnutí (čo je veľmi individuálne, v závislosti od témy alebo problému). Existuje aj skrátená forma, kde sa rieši problém cca 2 hodiny a koučing je ukončený. Odporúčame si detailne nastaviť dĺžku kontraktu, aby nedošlo náhodou k následným nedorozumeniam.

Čo koučingom získate

  • Sebapoznanie a podporu pre osobný rast a zdravší život
  • „Umenie“ nachádzať kreatívne riešenia problémov
  • Schopnosť autenticky sa rozhodovať podľa vašej osobnej voľby
  • Radosť a chuť učiť sa a vyhľadávať inšpirujúce podnety
  • Posilnenie sebavedomia a následne aj sebaúcty
  • Odhalenie vašich zdrojov k zvládaniu náročných pracovných a životných situácií
  • Schopnosť stanovovať si užitočné priority
  • … a kopu ďalších príjemných a užitočných vecí ku skvalitneniu vášho života :)
Tip vitariána:

Bez práce nie sú koláče, to platí aj pre mentálny rozvoj. Niekto dôjde na to, ako si zefektívniť život metódou pokus, omyl, niekto si poradí s kamarátom a niekto vyhľadá profesionála - kouča. Každá cesta je správna, ide o to aká vyhovuje práve vám. Nie je pritom dôležitá rýchlosť, ale správny smer :) !

Súvisiace články

Výrobcovia