Keď sa najlepšia priateľka volá Peter

Dokážu muži a ženy mať priateľstvo bez sexu?

Muži + ženy = priatelia? Nikdy. Skepsa nie je celkom neoprávnená, ukazujú najnovšie vedecké výskumy. Vo vzduchu je príliš veľa napätia.

Keď sa najlepšia priateľka volá Peter

Predstavte si teraz krátko vašich najbližších priateľov, povedzme top 5. Ľudí, s ktorými by ste išli do každej situácie (cestou - necestou), s ktorými môžete viesť vážne a otvorené rozhovory, s ktorými sa vždy dobre cítite. Ak ste muž: koľkí z nich sú ženy? Ak ste žena: koľkí z nich sú muži? Správne, skoro žiaden. Asi 90 percent našich priateľov je nám nielen podobných, ak sa jedná o vnútorný postoj, záujmy a hodnoty, ale majú aj rovnaké pohlavie.

Prečo je to tak, a či je to tak snáď aj dobré, skúmajú vedci už niekoľko rokov. Muži a ženy môžu byť priateľmi, tým sú si istí štyria z piatich dospelých. Avšak takéto medziľudské vzťahy sú skôr zriedkavé – a okrem toho veľmi kriticky pozorované.

Muži a ženy ako priatelia? Skôr nie. Výnimky potvrdzujú pravidlo.

Rozdiely začínajú už zavčasu

Z jednej strany majú muži a ženy rôzne nároky na priateľstvo. To ukazuje jedna prehľadná štúdia, ktorá analyzovala v 37 sedeniach viac ako 8.800 účastníkov. Podľa nej kladú ženy väčší dôraz na dôveru, lojalitu, otvorenie sa a spolupatričnosť ako muži. Zároveň v mužských priateľstvách má význam, či ten druhý má čo ponúknuť. Je priateľ majetný, fit, atraktívny alebo inteligentný? Rozdiely začínajú už v školskom veku. Mladistvé dievčatá cenia svoje priateľstvá ako hodnotnejšie, než rovnako starí chlapci. Oni sa častejšie otvoria voči svojim priateľom, reagujú skôr na pocity a potreby druhého, spájajú so svojimi priateľstvami viac pozitívnych a menej negatívnych pocitov. Vzor, ktorý sa aj v dospelosti sotva mení.

Je preto menej udivujúce, že ženy priateľstvo s mužom často zažívajú ako menej naplnené. Muži si naopak dobrú priateľku po svojom boku cenia viac ako mužských spojencov. Pohlavne zmiešaný výskumný tím z USA zhrnul svoje študijné poznatky takto: „Priateľstvo, v ktorom je zahrnutá prinajmenšom jedna žena, je uspokojivejšie ako priateľstvá, ktoré toto neponúkajú.“

Môže vzniknúť z toho viac?

Základný problém v tejto veci je, že priateľstvo medzi mužom a ženou je zriedka oddelené od vzájomnej príťažlivosti a sexuality. Medzi študentmi končia až dve z troch takýchto priateľstiev v posteli. Často očakávajú ženy od takéhoto takzvaného „priateľstva plus“, že vyústi do skutočnej lásky. Muži si na tom cenia predovšetkým sex. Len asi každé piate z týchto spojení sa premení na skutočnú romancu.

Ale čo ak z toho nevznikne veľká láska a sex skončí?

Ak malo priateľstvo dostatočnú hĺbku, prežije aj sex, taký je výsledok jednej americkej štúdie. Ale: 80 percent týchto spojení zostalo zachovaných, aj keď sa stali opäť platonickými. Polovica opýtaných sa cítila po tejto milostnej pletke s priateľom alebo priateľkou práve tak blízko ako predtým, čiastočne dokonca bližšie.

Muži a ženy ako priatelia? Skôr nie. Výnimky potvrdzujú pravidlo.

Avšak aj keď sex samotný nie je predmetom debaty, pociťuje veľa spriatelených mužov a žien atraktivitu druhého navzájom ako príťaž. Tretina z 88 zmiešaných priateľských párov to hodnotila v jednej ankete ako balast, keď sa cítili k sebe priťahovaní. Ženy pravdaže skôr ako muži: Polovica z nich pociťovala ako problematické, keď sa k nemu cítila sexuálne priťahovaná. U mužov to bol len každý piaty. Pritom to boli v ankete predovšetkým tí muži, ktorí vo svojej dobrej priateľke vidia často ešte niečo viac, ako niekoho na klebetenie a zájdenie si na kávu. Cítili sa tiež značne silnejšie priťahovaní k platonickým priateľkám ako naopak: Na stupnici jeden až deväť dali muži priateľke (družke) v priemere päťku v kategórii príťažlivosť.

Nie je preto prekvapujúce, že muž s dobrou priateľkou, alebo žena s dobrým priateľom, majú doma s vlastným (manželským) partnerom často problémy: každý tretí v ankete mal do činenia so žiarlivosťou svojho životného druha. Zavše nie celkom neopodstatnene, lebo priatelia sa cítili o to viac k druhému priťahovaní, čím nespokojnejší boli so svojím vlastným partnerstvom.

Či však manželstvu alebo partnerstvu, kvôli priateľstvu došiel vzduch, alebo priateľstvo kvôli vzťahovým problémom rozkvitne, zostáva špekuláciou.

Článok nereprezentuje lekárske, alebo iné zdravotnícke postupy a názory.

Zdroje

www.spiegel.de

Fotky: Shutterstock

↑ Späť hore

Počet hlasov: 935