Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Šťastná žena - šťastný život

Šťastie ženy viac ovplyvní šťastný život vo dvojici ako mužovo šťastie, hovorí štúdia.

19. 09. 2014 Emócie Partnerstvo Žena Muž Manželstvo  martina strihová
Šťastná žena - šťastný život

Analyzovaná bola kvalita manželstva a všeobecná spokojnosť 394 párov, ktorí spolu žili v priemere 39 rokov. Obaja manželia mali aspoň 50 rokov a jeden z nich aspoň 60. I keď sa životná spokojnosť veľmi nelíšila v závislosti od pohlavia, muži mali tendenciu vyjadrovať mierne vyššiu spokojnosť v manželstve ako ich manželky. 

Nešťastné ženy hlásili vážne problémy. Ak ženy neohlásili spokojnosť v manželstve, celková životná spokojnosť ich manželov bola výrazne horšia. To platilo, aj ak muži boli v manželstve tiež nespokojní.

Špeciálne, medzi mužmi, ktorí si mysleli, že ich manželstvo je vo veľmi zlom stave, z tých s rovnako nešťastnými ženami oznámilo životnú spokojnosť iba 1,8 zo 6 mužov v porovnaní s 5,4 zo 6 mužmi, ak manželky nešťastných mužov boli vo vzťahu spokojné.

Naopak, spokojnosť žien, ktoré svoje manželstvo považovali za zlé, bola iba veľmi málo ovplyvnená šťastím ich manželov.

Takže prečo je ženská spokojnosť taká závažná? Dôvodom nie je len to, že šťastná manželka je rozmaznaná manželka (a preto sa nesťažuje), ale celkom naopak! „Ak je žena v manželstve šťastná, bude pracovať na tom, aby vytvorila pozitívnu atmosféru pre jej manžela,” tvrdí Deborah Carr. „Takže pravdepodobne ho viac počúva, ponúka mu viac emocionálnej opory alebo možno viac pomoci s dennými aktivitami”. Carr ďalej tvrdí, že „všetky tieto veci môžu manžela urobiť šťastnejším, aj keď to neovplyvní jeho pohľad na manželstvo”. 

Predstavme si to aj opačne: ak je žena nešťastná v manželstve, je veľká pravdepodobnosť, že to jej manžel pocíti. “Ona zvyčajne viac hovorí, je viac konfrontačná a všetky tieto veci ovplyvnia manžela. Naopak, nespokojný manžel pravdepodobne „sedí a hnevá sa potichu”, takže jeho nešťastie manželku veľmi neovplyvní, žena sa o tom nemusí dozvedieť nič.

Vek skúmaných párov je podstatný, pretože predchádzajúce generácie si mysleli, že emocionálny tón manželstva určuje práca ženy.

Táto štúdia pripomína: komunikácia medzi mužom a ženou je základ k úspešnému vzťahu. To, že je jeden v manželstve spokojný, neznamená, že je v manželstve spokojný aj ten druhý.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency