Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Vzťah udrží pokope pozornosť a podpora

Veda tvrdí, že dlhodobé vzťahy sa rozpadajú kvôli 2 základných črtám

08. 01. 2016 Láska Partnerstvo Manželstvo  martina strihová
Vzťah udrží pokope pozornosť a podpora

Každý deň v júni, najpopulárnejšom mesiaci na sobášenie, si povie svoje „áno“ okolo 13 000 amerických párov, čím sa zaviažu k celoživotnému vzťahu plnému priateľstva, radosti a lásky, ktoré ich budú sprevádzať po ich posledné dni na tejto zemi.

Až na to, samozrejme, že to pre väčšinu ľudí nefunguje.

Väčšina manželstiev stroskotá a skončí sa buď rozvodom a odlúčením, alebo prejde do trpkosti a dysfunkcie. Zo všetkých ľudí, ktorí sa zosobášili, zostanú len 3 z 10 párov v zdravom a šťastnom manželstve, tvrdí psychológ Ty Tashiro vo svojej knihe „The Science of Happily Ever After“.

Sociálni vedci najskôr začali skúmať manželstvá ich pozorovaním v akcii v 1970-tych rokoch ako reakciu na túto krízu: zosobášené páry sa rozvádzali nezvyčajnou rýchlosťou. Psychológovia, ktorí sa obávali, aký vplyv budú mať rozbité manželstvá na deti, sa rozhodli sledovať páry a vniesť ich do laboratória, kde sa odpozoruje a určí, čo tvorí  zložky zdravého a trvajúceho vzťahu.

Bola každá nešťastná rodina nešťastná svojím vlastným spôsobom, ako tvrdil Tolstoy, alebo všetky nešťastné manželstvá zdieľali nejaké spoločné škodlivé črty?

Psychológ John Gottman bol jedným z týchto výskumníkov. Za posledné štyri desaťročia preskúmal tisícky párov v snahe zistiť, čo spôsobuje to, že vzťahy fungujú. Tu sú informácie z rozhovoru s Gottmanom a jeho ženou Julie, tiež psychologičkou, ktorí sú spolu renomovanými odborníkmi na stabilné manželstvo v Gottmanovom inštitúte, ktorý pomáha párom vybudovať a udržať milujúce zdravé vzťahy na základe vedeckých štúdií.

John Gottman začal zhromažďovať jeho najvýnamnejšie zistenia v roku 1986, keď so svojim kolegom Robertom Levensonom na Washingtonskej univerzite založili „laboratórium lásky“. Gottman a Levenson priniesli novomanželov do laboratória a sledovali, ako na seba vzájomne pôsobia.

Čo tvorí  zložky zdravého a trvajúceho vzťahu?

Tím výskumníkov pripojil páry na elektródy a požiadali ich, aby rozprávali o svojich vzťahoch, ako sa stretli, o hlavnom probléme, ktorému čelili, a o pozitívnych spomienkach, aké majú. Počas rozprávanie elektródy merali krvný tok jednotlivcov, ich srdcový tep a ako veľmi sa potia. Potom výskumníci poslali páry domov a nadviazali s nimi kontakt o šesť rokov neskôr, aby sa pozreli, či sú stále spolu.

Z informácií, ktoré zhromaždili, Gottman rozdelil páry na dve hlavné skupiny: na "majstrov" a "porazených". Majstri boli spolu stále šťastní aj po šiestich rokoch. Porazení sa buď rozviedli, alebo boli vo svojich manželstvách chronicky nešťastní.

Keď výskumníci analyzovali informácie, ktoré s pármi zhromaždili, videli jasné rozdiely medzi majstrami a porazenými. Porazení boli počas rozhovorov pokojní, ale ich psychológia, nameraná elektródami, hovorila o opaku. Ich srdcový tep bol rýchly, ich potné žľazy boli aktívne a ich prietok krvi bol rýchly. Pri diaľkovom sledovaní tisícky párov Gottman zistil, že čím boli páry v laboratóriu fyziologicky aktívnejšie, tým rýchlejšie sa vzťahy v priebehu času zhoršili.

Ale čo s tým má spoločné fyziológia? Problémom bolo, že porazení preukázali všetky znaky vzrušenia – z toho, že boli vo vzťahu v režime boj alebo útek. Viesť konverzáciu a pritom sedieť pri svojom manželovi/manželke bolo pre ich telo ako stáť oproti tigrovi. Aj keď hovorili o príjemných alebo svetských aspektoch ich vzťahu, boli pripravení útočiť alebo byť napadnutí. To zvýšilo ich srdcový tep a spravilo ich agresívnejšími voči ostatným.

Majstri boli, naopak, menej fyziologicky ovplyvnení. Cítili sa pokojne a spolu prepojení, čo sa preložilo do srdečného a láskyplného správania, dokonca aj ak sa hádali. Nie je to tak, že by majstri mali lepšiu fyziologickú konštitúciu ako porazení, ale tak, že vytvorili prostredie dôvery a intimity, v ktorom sa obaja cítili viac emocionálne, a tak aj fyzicky pohodlnejšie.

Aby Gottman zistil, ako majstri vytvorili túto kultúru lásky a dôvernosti a čo porazení pokazili, vytvoril v nadväzujúcej štúdii v roku 1990 laboratórium v areáli Washingtonskej univerzity, ktoré vyzeralo ako krásne útočisko pre nocľah a raňajky.

Pozval 130 novomanželských párov stráviť na ich mieste deň a pozoroval ich, keď robili to, čo páry normálne na dovolenke robia: varili, upratovali, počúvali hudbu, jedli, rozprávali sa. A Gottman urobil v jeho štúdii rozhodujúci objav – ktorý vyrieši to, prečo sa niektorým vzťahom darí, zatiaľ čo iné živoria.

Počas dňa partneri vysielali „požiadavky o spojenie“, čo Gottman nazýva „ponuka“. Napríklad povedzme, že manžel je nadšenec vtákov a všimne si, že ponad dvor preletel stehlík. Môže to povedať jeho žene, „pozri na toho nádherného vtáka vonku!“ Nielenže komentuje vtáka tam: on žiada o reakciu svojej ženy – náznak záujmu alebo podpory – dúfajúc, že sa spoja, avšak teraz prostredníctvom vtáka.

Žena má teraz na výber. Ako Gottman hovorí, môže odpovedať buď „otočením sa k alebo preč“ od jej manžela. Hoci vtáčia „ponuka“ sa môže zdať menšia a hlúpa, môže v skutočnosti o zdraví vzťahu odhaliť veľa. Manžel si myslel, že vták bol dosť dôležitý na to, aby ho vniesol do rozhovoru a otázkou je, či to jeho žena rozpozná a uzná.

To, prečo sa niektorým vzťahom darí, zatiaľ čo iným nie, spočíva v tom, či partner reaguje na podnety toho druhého.

Ľudia, ktorí zamerali pozornosť na svojich partnerov v štúdii, preukázali záujeu a podporu „ponuky“. Tí, ktorí sa odvrátili, buď nereagovali, alebo reagovali minimálne a pokračovali v akejkoľvek ich činnosti, ako pozeranie TV alebo čítanie novín. Niekedy odpovedali zjavným nepriateľstvom niečo ako „neprerušuj ma, čítam si“.

Tieto „ponuky“ na interakciu mali veľký vplyv na manželskú pohodu. Páry, ktoré sa po šesťročnom sledovaní rozviedli si venovali vzájomnú pozornosť len v rámci 33% ich času. Len 3 z ich 10 „ponúk“ na emocionálne spojenie sa stretli s podporou. Páry, ktoré boli po šiestich rokoch stále spolu, si venovali pozornosť na „ponuky“ až 87 percent času. 9 z 10 razov splnili emocionálne potreby svojho partnera.

Pozorovaním týchto typov interakcií vie Gottman predpovedať s 94 percentnou istotou, či sa páry – či už normálne alebo homosexuálne, bohaté alebo chudobné, bezdetné alebo s deťmi – o niekoľko rokov rozvedú alebo budú spolu a nešťastní alebo spolu a šťastní. Veľa závisí od toho, čo páry vnášajú do vzťahu. Vnášajú láskavosť a prejavy veľkorysosti alebo opovrhovanie, kritiku a nepriateľstvo?

„Majstri majú určitý zvyk myslenia,“ vysvetľuje Gottman, „je to tento: skenujú v sociálnom prostredí veci, ktoré môžu oceniť a za ktoré môžu poďakovať. Veľmi zámerne budujú kultúru rešpektu a uznania. Porazení skenujú v sociálnom prostredí partnerove chyby“.

„Nie je to len skenovanie prostredia,“ prízvukuje Julie Gottman. „Je to skenovanie partnera za to, čo partner robí správne alebo skenovanie za to, čo robí nesprávne a jeho kritizovanie verzus rešpektovanie a vyjadrenie uznania“.

Najhorším faktorom je pohŕdanie. Ľudia, ktorí sa sústredili na kritizovanie svojich partnerov nezachytili až 50 percent pozitívnych vecí, ktoré ich partneri spravili a vidia negativitu tam, kde nie je.

Ľudia, ktorí partnerov zámerne ignorovali alebo odpovedali minimálne – poškodili vzťah tým, že sa ich partneri cítili menejhodnotne a neviditeľne, akoby tam neboli, nemali hodnotu. A ľudia, ktorí partnermi pohŕdali a kritizovali ich, nielenže zabili lásku vo vzťahu, ale zabili aj schopnosť partnera zahnať vírusy a rakovinu.

Láskavosť a podpora, na druhej strane, lepia vzťahy dokopy. Výskum nezývislý na tomto ukázal, že láskavosť (spolu s emocionálnou stabilitou) je najdôležitejším predpokladom spokojnosti a stability v manželstve. Každý z partnerov sa cíti, že je oňho postarané, je pochopený a uznaný – cíti sa milovaný. Čím viac dávate, tým viac máte, tak funguje láskavosť – láska a štedrosť sa vo vzťahu znásobujú.

Láskavosť a podpora lepia vzťahy dokopy.

Láskavosť je ako sval, treba ju precvičovať

Sú 2 spôsoby, ako rozmýšľať o láskavosti. Ako o pevnej charakteristike: buď ju máte, alebo nemáte. Alebo ako o svale: u niektorých ľudí je tento sval prirodzene silnejší, ale vždy ho môžete posilniť cvičením. Majstri zvyknú o láskavosti myslieť ako o svale. Vedia, že ju treba cvičiť a že dobrý vzťah si vyžaduje trvalú tvrdú prácu.

Najťažšou dobou na precvičovanie láskavosti je počas hádky – ale je to aj najdôležitejšia doba, kedy byť milý. Ak necháte opovrhnutie a agresiu vymknúť sa počas hádky spod kontroly, môže to spôsobiť neodvolateľné škody vo vašom vzťahu.

„Láskavosť neznamená, že nevyjadrujeme hnev,“ vysvetľuje Julie Gottman, „ale láskavosť informuje, ako si vyberáme vyjadrovanie hnevu. Môžete po partnerovi hodiť oštep. Alebo mu môžete vysvetliť, prečo ste zranení a nahnevaní, a to je milší spôsob“.

Porazení povedia: „Meškáš. Čo sa s tebou deje? Si ako tvoja mama.“ Majstri povedia: „Necítim sa dobre, keď ťa vyzdvihujem a tak meškáš, viem že to nie je tvoja chyba, ale naozaj ma to unavuje, že ideš tak neskoro“.

Ak chcete mať stály a zdravý vzťah, trénujte láskavosť čo najskôr a často.

Jedným spôsobom, ako precvičovať láskavosť, je byť prajným voči úmyslom partnera. Porazení vidia negativitu aj tam, kde nie je. Nahnevaná žena môže predpokladať, napríklad, že keď jej manžel nechá zdvihnutú záchodovú dosku, snaží sa ju nahnevať. Ale on mohol len zabudnúť ju sklopiť. Alebo povedzme, že žena mešká na večeru (znovu) a manžel predpokladá, že ona si ho neváži, pretože nechodí načas. Ale ukáže sa, že žena mešká kvôli tomu, že sa zastavila v obchode kúpiť mu darček alebo sa chcela upraviť, aby sa mu páčila.

Venujte partnerovi pozornosť a zdieľajte jeho radosť

Ďalšia silná stratégia sa týka zdieľanej radosti. Jedným z neklamných znakov porazených párov je neschopnosť nadviazať spojenie prostredníctvom dobrých správ. Keď jedna osoba vo vzťahu vyjadrí s nadšením dobrú správu, napríklad postup v zamestnaní, a druhý odpovie s nezáujmom a pritom si kontroluje hodinky alebo uzavrie konverzáciu komentárom ako „to je pekné“.

Všetci sme počuli, že partneri si majú pomáhať v zlom. Ale výskum ukazuje, že ak ste pri sebe, keď všetko ide správne, je to pre kvalitu vášho vzťahu dôležitejšie. To, ako niekto odpovedá na partnerove dobré správy, môže mať dramatické dôsledky pre vzťah.

V jednej štúdii z roku 2006 psychologická výskumníčka Shelly Gable a jej kolegovia skúmali v laboratóriu mladé dospelé páry, ktoré diskutovali o ich pozitívnych udalostiach z ich života. Psychológovia chceli vedieť, ako partneri zareagujú na pozitívne správy toho druhého. Zistili, že vo všeobecnosti páry reagovali štyrmi rôznymi spôsobmi: pasívne deštruktívne, aktívne deštruktívne, pasívne konštruktívne a aktívne konštruktívne.

Povedzme, že sa partnerka práve dostala na lekársku školu. Povedala by: „Dostala som sa na najlepšiu z mojich vybraných škôl – na lekársku!“

  • Ak jej partner reagoval pasívnym deštruktívnym spôsobom, ignoroval by to. Napríklad by povedal: „Neuveríš, čo sa mi včera stalo, vyhral som tričko!“
  • Ak by reagoval pasívne konštruktívne, uznal by dobrú správu, ale polovičatým a zmiereným spôsobom. Typická pasívna konštruktívna odpoveď je povedať: „to je skvelé, zlato“, akoby ste odpovedali kamošovi na správu.
  • Aktívne a deštruktívne by partner oslabil vašu dobrú správu: „Si si istá, že dokážeš zvládať celé štúdium? A čo peniaze? Lekárska škola je drahá!“
  • Nakoniec, aktívny a konštruktívny spôsob reakcie je, že partner prerušil svoju činnosť a začal sa zaoberať výhradne ňou: „To je skvelé! Gratulujem! Kedy si sa to dozvedela? Volali ti? Aké hodiny budeš mať v prvom semestri?“

Aktívny konštruktívny spôsob je samozrejme najmilší. Zatiaľ čo tie ďalšie zabíjajú radosť, tento spôsob umožňuje partnerovi vychutnať si jeho radosť a dáva páru možnosť spojiť sa prostredníctvom dobrých správ. V reči Gottmanovcov je aktívna konštruktívna reakcia spôsobom „obrátenia sa“ smerom k partnerovej „ponuke“ (zdieľanie dobrej správy) namiesto odvrátenia sa od nej.

Aktívne konštruktívne reagovanie je rozhodujúce pre zdravé vzťahy. V inej štúdii z roku 2006 bol jediný rozdiel medzi pármi, ktoré sa rozišli a ktoré zostali spolu, v aktívnom konštruktívnom reagovaní. Tí, čo prejavili nefalšovaný záujem o partnerovu radosť mali väčšiu pravdepodobnosť, že boli spolu. Aktívne konštruktívne reagovanie sa tiež spája s vyššou kvalitou vzťahov a väčšou dôvernosťou medzi partnermi.

Existuje veľa dôvodov, prečo vzťahy zlyhávajú. Ale ak sa pozriete na to, čo vedie k rozpadu vzťahu, je to často nedostatok láskavej pozornosti.

Existuje veľa dôvodov, prečo vzťahy zlyhávajú. Ale ak sa pozriete na to, čo vedie k rozpadu vzťahu, je to často nedostatok láskavej pozornosti. Ako sa v živote hromadia bežné stresy – deti, kariéra, priatelia, atď., ktoré uberajú čas na romantiku a dôvernosť – páry môžu do ich vzťahu vkladať menej úsilia a drobné problémy ich môžu oddeľovať.

Tip Vitariána

Vo väčšine manželstiev hladina spokojnosti klesne dramaticky po prvých rokoch spoločného života. Ale páry, ktoré nielen vydržia, ale žijú spolu šťastne dlhé roky, vedie láskavosť, pozornosť, podpora a prejavy veľkorysosti  vpred.

Súvisiace články

Zelenina deťom

Zelenina deťom

Zamenené vajíčka

Zamenené vajíčka

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency