Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Keď sa najlepšia priateľka volá Peter

Dokážu muži a ženy mať priateľstvo bez sexu?

01. 08. 2014 Láska Sex Priateľstvo  Jozef Maťko
Keď sa najlepšia priateľka volá Peter

Predstavte si teraz krátko vašich najbližších priateľov, povedzme top 5. Ľudí, s ktorými by ste išli do každej situácie (cestou - necestou), s ktorými môžete viesť vážne a otvorené rozhovory, s ktorými sa vždy dobre cítite. Ak ste muž: koľkí z nich sú ženy? Ak ste žena: koľkí z nich sú muži? Správne, skoro žiaden. Asi 90 percent našich priateľov je nám nielen podobných, ak sa jedná o vnútorný postoj, záujmy a hodnoty, ale majú aj rovnaké pohlavie.

Prečo je to tak, a či je to tak snáď aj dobré, skúmajú vedci už niekoľko rokov. Muži a ženy môžu byť priateľmi, tým sú si istí štyria z piatich dospelých. Avšak takéto medziľudské vzťahy sú skôr zriedkavé – a okrem toho veľmi kriticky pozorované.

Muži a ženy ako priatelia? Skôr nie. Výnimky potvrdzujú pravidlo.

Rozdiely začínajú už zavčasu

Z jednej strany majú muži a ženy rôzne nároky na priateľstvo. To ukazuje jedna prehľadná štúdia, ktorá analyzovala v 37 sedeniach viac ako 8.800 účastníkov. Podľa nej kladú ženy väčší dôraz na dôveru, lojalitu, otvorenie sa a spolupatričnosť ako muži. Zároveň v mužských priateľstvách má význam, či ten druhý má čo ponúknuť. Je priateľ majetný, fit, atraktívny alebo inteligentný? Rozdiely začínajú už v školskom veku. Mladistvé dievčatá cenia svoje priateľstvá ako hodnotnejšie, než rovnako starí chlapci. Oni sa častejšie otvoria voči svojim priateľom, reagujú skôr na pocity a potreby druhého, spájajú so svojimi priateľstvami viac pozitívnych a menej negatívnych pocitov. Vzor, ktorý sa aj v dospelosti sotva mení.

Je preto menej udivujúce, že ženy priateľstvo s mužom často zažívajú ako menej naplnené. Muži si naopak dobrú priateľku po svojom boku cenia viac ako mužských spojencov. Pohlavne zmiešaný výskumný tím z USA zhrnul svoje študijné poznatky takto: „Priateľstvo, v ktorom je zahrnutá prinajmenšom jedna žena, je uspokojivejšie ako priateľstvá, ktoré toto neponúkajú.“

Môže vzniknúť z toho viac?

Základný problém v tejto veci je, že priateľstvo medzi mužom a ženou je zriedka oddelené od vzájomnej príťažlivosti a sexuality. Medzi študentmi končia až dve z troch takýchto priateľstiev v posteli. Často očakávajú ženy od takéhoto takzvaného „priateľstva plus“, že vyústi do skutočnej lásky. Muži si na tom cenia predovšetkým sex. Len asi každé piate z týchto spojení sa premení na skutočnú romancu.

Ale čo ak z toho nevznikne veľká láska a sex skončí?

Ak malo priateľstvo dostatočnú hĺbku, prežije aj sex, taký je výsledok jednej americkej štúdie. Ale: 80 percent týchto spojení zostalo zachovaných, aj keď sa stali opäť platonickými. Polovica opýtaných sa cítila po tejto milostnej pletke s priateľom alebo priateľkou práve tak blízko ako predtým, čiastočne dokonca bližšie.

Muži a ženy ako priatelia? Skôr nie. Výnimky potvrdzujú pravidlo.

Avšak aj keď sex samotný nie je predmetom debaty, pociťuje veľa spriatelených mužov a žien atraktivitu druhého navzájom ako príťaž. Tretina z 88 zmiešaných priateľských párov to hodnotila v jednej ankete ako balast, keď sa cítili k sebe priťahovaní. Ženy pravdaže skôr ako muži: Polovica z nich pociťovala ako problematické, keď sa k nemu cítila sexuálne priťahovaná. U mužov to bol len každý piaty. Pritom to boli v ankete predovšetkým tí muži, ktorí vo svojej dobrej priateľke vidia často ešte niečo viac, ako niekoho na klebetenie a zájdenie si na kávu. Cítili sa tiež značne silnejšie priťahovaní k platonickým priateľkám ako naopak: Na stupnici jeden až deväť dali muži priateľke (družke) v priemere päťku v kategórii príťažlivosť.

Nie je preto prekvapujúce, že muž s dobrou priateľkou, alebo žena s dobrým priateľom, majú doma s vlastným (manželským) partnerom často problémy: každý tretí v ankete mal do činenia so žiarlivosťou svojho životného druha. Zavše nie celkom neopodstatnene, lebo priatelia sa cítili o to viac k druhému priťahovaní, čím nespokojnejší boli so svojím vlastným partnerstvom.

Či však manželstvu alebo partnerstvu, kvôli priateľstvu došiel vzduch, alebo priateľstvo kvôli vzťahovým problémom rozkvitne, zostáva špekuláciou.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency