Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Vymieranie opeľovačov ohrozuje potravinovú bezpečnosť

Správa OSN

24. 05. 2016 Potraviny Ekológia Zvieratá Pestovanie  Jozef Maťko
Vymieranie opeľovačov ohrozuje potravinovú bezpečnosť

Na celom svete hrozí vyhynutie stále viac včelám, motýľom a ďalším zvieracím opeľovačom. To by mohlo mať vážne následky pre potravinovú bezpečnosť, varovala Svetová rada pre biodiverzitu (IPBES) OSN v prvom globálnom súpise opeľovačov, ktorý bol predložený v malajzijskom Kuala Lumpure.

Podľa hodnotenia Rady závisí od opeľovania päť až osem percent svetovej poľnohospodárskej produkcie. Potraviny v hodnote 235 - 577 miliárd US dolárov (213-523 miliárd eur) ročne vznikajú podľa toho s pomocou zvieracích opeľovačov. Vymieranie druhov vraj týmto tiež ohrozuje základ existencie miliónov ľudí, ktorí žijú z poľnohospodárstva.

Podľa Správy hrozí 16 percentám zo stavovcov-opeľovačov vyhynutie. Pre hmyz neexistujú žiadne globálne analýzy. Ale v niektorých regiónoch je ohrozených viac ako 40 percent druhov včiel alebo motýľov. Najmä v Severnej Amerike a severozápadnej časti Európy pozorovalo grémium OSN pokles populácií včiel a motýľov. V Európe hrozí vyhynutie deviatim percentám týchto druhov.

Prírodné prostriedky na ochranu rastlín, viac divokých kvetov

„Dobrou správou je: možno veľa urobiť pre zníženie rizík pre opeľovače,“ uviedol spolupredseda stretnutia v Malajzii, Zakri Abdul Hamid. Za mnohé ohrozenia je zodpovedný človek. K tomu patrí podľa analýzy napríklad zničenie biotopu, používanie insekticídov, znečistenie životného prostredia, šírenie konkurenčných druhov a chorôb, monokultúry a klimatické zmeny.

Ako protiopatrenia by mohli poľnohospodári zosilnene sadiť divoké kvety medzi poľami a používať viac prírodných ochranných prostriedkov. Včelári by mohli včelstva lepšie manažovať, aby sa šírilo menej chorôb, hovorí Zakri. Medzi významných opeľovačov okrem včiel patria aj mole, osy, chrobáky, vtáky a netopiere.

Správa, ktorú vypracovalo 80 autorov, je prvou veľkou publikáciou Svetovej rady pre biodiverzitu od svojho vzniku pred štyrmi rokmi. Grémium má poskytovať nezávislé informácie o globálnom stave a rozvoji biodiverzity. Vo svojej úlohe na zachovanie druhov je IPBES porovnateľný so Svetovou radou na ochranu klímy (IPCC).

Situácia na Slovensku

Nadácia Ekopolis spolu s ďalšími nadáciami pracuje na projekte BEEznis, ktorý okrem iného je trvalo udržateľný nástroj pre environmentálne vzdelávanie verejnosti v oblasti včelárstva a opeľovania. Uvedieme z neho niektoré poznatky a ciele:

Hovorí sa, že ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky života. Keďže až 81 % rastlín je opeľovaných hmyzom, stáva sa pre ľudstvo tento výrok hodný veľkej pozornosti. Počet opeľovačov sa znižuje, v niektorých krajinách, a to najmä v USA vzniká kolaps, pri ktorom ročne uhynie 30 % včelích kolónií. Preto je teraz ten správny čas zvýšiť pozornosť na súčasný fenomén znižovania stavu opeľovačov.

„Je viac než žiadúce opätovné zatraktívnenie včelárenia pre nových ľudí, informovať verejnosť o potrebe opeľovačov v krajine a význame pre samotných ľudí. Naučiť ich, ako sami môžu pomôcť hmyzu vo svojej záhradke a ukázať im súvislosť, že keď kupujú med od suseda pomáhajú tak aj sebe, komunite a svojmu okoliu,“ uvádza David Turčáni z občianskeho združenia kRaj. 

Ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky života.

Zdravie včiel v Európe. Fakty a čísla

OPERA* vydáva každoročne správy o zdraví včiel v Európe. Tieto dokumenty sa zameriavajú na zhromažďovanie najnovších dostupných informácií o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie ako zdomácnených tak aj populácie divých včiel, vrátane samotárskych včiel a čmeliakov.

Správa za rok 2013 vychádza z predpokladu, že poklesy v počtoch opeľovacieho hmyzu môžu mať značné nepriaznivé ekologické a ekonomické účinky na rozmanitosť rastlinných druhov a produktivitu plodín. Ponúka údaje, analýzy a teórie o tom, ako je ovplyvňované zdravie včiel a ako sa dá zlepšiť ošetrovanie včelstiev. Popisuje tiež aktuálny stav včelstiev v Európe. Okrem toho poskytuje aj vysvetlenia a dáva odporúčania k zlepšeniu na politickej úrovni.

V Európe poznáme najmenej 700 druhov včiel, ale iba jeden z nich, Apis melliflera, je udomácňovaný na produkciu medu. Podľa Oznámenia Európskej komisie o zdraví včiel (EC, COM (2010)714final) odhadovaný počet včelárov v EÚ je 700 000, pričom vlastnia okolo 15 miliónov úľov. Amatérski včelári tvoria okolo 97% z nich, čo predstavuje približne 67 % úľov EÚ.

Včely a aj iné opeľovače sú nesmierne dôležité! Bez nich by nebol život! Chráňme ich.

Záver

Zdravé včely sú nesmierne dôležité tak z hľadiska produkcie medu, ako aj z hľadiska ich úlohy opeľovača rastlín, napríklad ovocných stromov. Nárast úmrtnosti včiel bol v posledných rokoch hlásený v rôznych svetových krajinách. 

Tip Vitariána

Situácia je v našich rukách. Zdá sa, že väčšine tých, ktorí napríklad profitujú z komerčného poľnohospodárstva alebo majú vyššie postavenie, nejde o zdravie ľudí ani o planétu. Situáciu môžeme ovplyvniť len my a záleží na každom z nás: tým, že si nebudeme kupovať produkty, ktoré ničia našu Zem a zdravie, ale budeme podporovať poctivých včelárov, poctivé trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a budeme jesť minimum živočíšnej stravy!

Vysvetlivka:

*OPERA je mladé, rastúce think tank a výskumné centrum Università Cattolica del Sacro Cuore, veľkej európskej súkromnej univerzity. Je nezávislou, neziskovou organizáciou angažujúcou sa v podpore úspešnej implementácie agro-eviromentálnych opatrení v rámci Európskej legislatívy. Spolupracujú s ňou vedci z mnohých európskych krajín.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency