Vymieranie opeľovačov ohrozuje potravinovú bezpečnosť

Správa OSN

24. 05. 2016 Potraviny Ekológia Zvieratá Pestovanie  Jozef Maťko
Vymieranie opeľovačov ohrozuje potravinovú bezpečnosť

Na celom svete hrozí vyhynutie stále viac včelám, motýľom a ďalším zvieracím opeľovačom. To by mohlo mať vážne následky pre potravinovú bezpečnosť, varovala Svetová rada pre biodiverzitu (IPBES) OSN v prvom globálnom súpise opeľovačov, ktorý bol predložený v malajzijskom Kuala Lumpure.

Podľa hodnotenia Rady závisí od opeľovania päť až osem percent svetovej poľnohospodárskej produkcie. Potraviny v hodnote 235 - 577 miliárd US dolárov (213-523 miliárd eur) ročne vznikajú podľa toho s pomocou zvieracích opeľovačov. Vymieranie druhov vraj týmto tiež ohrozuje základ existencie miliónov ľudí, ktorí žijú z poľnohospodárstva.

Podľa Správy hrozí 16 percentám zo stavovcov-opeľovačov vyhynutie. Pre hmyz neexistujú žiadne globálne analýzy. Ale v niektorých regiónoch je ohrozených viac ako 40 percent druhov včiel alebo motýľov. Najmä v Severnej Amerike a severozápadnej časti Európy pozorovalo grémium OSN pokles populácií včiel a motýľov. V Európe hrozí vyhynutie deviatim percentám týchto druhov.

Prírodné prostriedky na ochranu rastlín, viac divokých kvetov

„Dobrou správou je: možno veľa urobiť pre zníženie rizík pre opeľovače,“ uviedol spolupredseda stretnutia v Malajzii, Zakri Abdul Hamid. Za mnohé ohrozenia je zodpovedný človek. K tomu patrí podľa analýzy napríklad zničenie biotopu, používanie insekticídov, znečistenie životného prostredia, šírenie konkurenčných druhov a chorôb, monokultúry a klimatické zmeny.

Ako protiopatrenia by mohli poľnohospodári zosilnene sadiť divoké kvety medzi poľami a používať viac prírodných ochranných prostriedkov. Včelári by mohli včelstva lepšie manažovať, aby sa šírilo menej chorôb, hovorí Zakri. Medzi významných opeľovačov okrem včiel patria aj mole, osy, chrobáky, vtáky a netopiere.

Správa, ktorú vypracovalo 80 autorov, je prvou veľkou publikáciou Svetovej rady pre biodiverzitu od svojho vzniku pred štyrmi rokmi. Grémium má poskytovať nezávislé informácie o globálnom stave a rozvoji biodiverzity. Vo svojej úlohe na zachovanie druhov je IPBES porovnateľný so Svetovou radou na ochranu klímy (IPCC).

Situácia na Slovensku

Nadácia Ekopolis spolu s ďalšími nadáciami pracuje na projekte BEEznis, ktorý okrem iného je trvalo udržateľný nástroj pre environmentálne vzdelávanie verejnosti v oblasti včelárstva a opeľovania. Uvedieme z neho niektoré poznatky a ciele:

Hovorí sa, že ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky života. Keďže až 81 % rastlín je opeľovaných hmyzom, stáva sa pre ľudstvo tento výrok hodný veľkej pozornosti. Počet opeľovačov sa znižuje, v niektorých krajinách, a to najmä v USA vzniká kolaps, pri ktorom ročne uhynie 30 % včelích kolónií. Preto je teraz ten správny čas zvýšiť pozornosť na súčasný fenomén znižovania stavu opeľovačov.

„Je viac než žiadúce opätovné zatraktívnenie včelárenia pre nových ľudí, informovať verejnosť o potrebe opeľovačov v krajine a význame pre samotných ľudí. Naučiť ich, ako sami môžu pomôcť hmyzu vo svojej záhradke a ukázať im súvislosť, že keď kupujú med od suseda pomáhajú tak aj sebe, komunite a svojmu okoliu,“ uvádza David Turčáni z občianskeho združenia kRaj. 

Ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky života.

Zdravie včiel v Európe. Fakty a čísla

OPERA* vydáva každoročne správy o zdraví včiel v Európe. Tieto dokumenty sa zameriavajú na zhromažďovanie najnovších dostupných informácií o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie ako zdomácnených tak aj populácie divých včiel, vrátane samotárskych včiel a čmeliakov.

Správa za rok 2013 vychádza z predpokladu, že poklesy v počtoch opeľovacieho hmyzu môžu mať značné nepriaznivé ekologické a ekonomické účinky na rozmanitosť rastlinných druhov a produktivitu plodín. Ponúka údaje, analýzy a teórie o tom, ako je ovplyvňované zdravie včiel a ako sa dá zlepšiť ošetrovanie včelstiev. Popisuje tiež aktuálny stav včelstiev v Európe. Okrem toho poskytuje aj vysvetlenia a dáva odporúčania k zlepšeniu na politickej úrovni.

V Európe poznáme najmenej 700 druhov včiel, ale iba jeden z nich, Apis melliflera, je udomácňovaný na produkciu medu. Podľa Oznámenia Európskej komisie o zdraví včiel (EC, COM (2010)714final) odhadovaný počet včelárov v EÚ je 700 000, pričom vlastnia okolo 15 miliónov úľov. Amatérski včelári tvoria okolo 97% z nich, čo predstavuje približne 67 % úľov EÚ.

Včely a aj iné opeľovače sú nesmierne dôležité! Bez nich by nebol život! Chráňme ich.

Záver

Zdravé včely sú nesmierne dôležité tak z hľadiska produkcie medu, ako aj z hľadiska ich úlohy opeľovača rastlín, napríklad ovocných stromov. Nárast úmrtnosti včiel bol v posledných rokoch hlásený v rôznych svetových krajinách. 

Tip Vitariána

Situácia je v našich rukách. Zdá sa, že väčšine tých, ktorí napríklad profitujú z komerčného poľnohospodárstva alebo majú vyššie postavenie, nejde o zdravie ľudí ani o planétu. Situáciu môžeme ovplyvniť len my a záleží na každom z nás: tým, že si nebudeme kupovať produkty, ktoré ničia našu Zem a zdravie, ale budeme podporovať poctivých včelárov, poctivé trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a budeme jesť minimum živočíšnej stravy!

Vysvetlivka:

*OPERA je mladé, rastúce think tank a výskumné centrum Università Cattolica del Sacro Cuore, veľkej európskej súkromnej univerzity. Je nezávislou, neziskovou organizáciou angažujúcou sa v podpore úspešnej implementácie agro-eviromentálnych opatrení v rámci Európskej legislatívy. Spolupracujú s ňou vedci z mnohých európskych krajín.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency