Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Sme nespokojní so stavom sveta?

Koncentrovaním sa na problémy sa problemy nevyriešia

03. 05. 2023 Veda Ekológia Technológie  Andrej Maťko
Sme nespokojní so stavom sveta?
Obraz: Hieronymus Bosch - Vízia Tondala
Svet si vytvárame podľa našich myšlienok, predstáv a očakávaní. Môžeme tieto ešte umocniť emóciou, napríklad strachom alebo nádejou. Z milióna pravdepodobných možností si vyberieme tú, ktorá najviac zodpovedá nami, za celý život nazbieranými (zväčša cudzími) názormi. Keď sme kolektívne názoru, že všetci politici sú skorumpovaní, média klamú a píšu len to, čo im sponzori nadiktujú a mládež má vymleté mozgy a je odtrhnutá od reality, tak sa nemusíme čudovať, že nám realita poskytuje presne tento obraz. To čo vidíme a zažívame, nám (úplne neočakávane...) potvrdzuje, že naše predstavy boli správne a tým ich ešte zosilňuje. Vytvárame si negatívne perpetuum mobile - čím horšie, tým ešte horšie. Výsledok je zjavný a viditeľný na každom kroku. Nie sme v tom však vôbec nevinne.


Vidíme len to čo chceme vidieť

Nevidíme pozitívne udalosti. Nehľadáme diamant v kope hnoja. Politika, ktorý má víziu a skutočne chce urobiť niečo dobré pre ľudí a nie iba pre seba. Nevidíme hlásateľa TV, ktorý už nevydržal tie lži a propagandu slúžiacu na to, aby sa ľudia nezaoberali podstatnými problémami, ktoré by určite mali byť verejne diskutované. Teraz otvorene hovorí čo si myslí, a sleduje ho 20 krát viac divákov ako keď čítal hlavné správy vo FOX TV.


Zdroj:  https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1651376097349578753?s=20     

Hovorí, že existuje veľa dobrých ľudí, "tam vonku". Ľudia nie sú zlí. Sú len dezorientovaní a frustrovaní. Dobrovoľne idúc do záhuby za zvuku píšťaly lovca krýs z Hameln, z rovnomennej rozprávky. Ale nemuseli by. Môžu sa zastaviť a otočiť, zmeniť smer. Môžu zmeniť svoj pohľad na svet. Môžu byť v pozitívnom očakávaní pozitívnych zmien. Môžu konečne nájsť tie diamanty v kope hnoja, ktoré čakajú, aby boli objavené.


Zlé správy s dobrým efektom?

Ľudia môžu dokonca začať pozitívne vnímať, všade prítomné katastrofické scenáre, ktoré nepochádzajú od konšpirátorov, ale od mainstreamu. Pandémia, katastrofálny stav zdravotníctva, zdražovanie, energetická a ekologická kríza, vojna. Možno tvorcovia, zodpovední za dnešný stav sveta, podvedome konajú s dobrým úmyslom. A ten úmysel je, nám OTVORIŤ OČI.

Doviedli svet do stavu, kde si už každí povie: Takto už ďalej nie! V takomto svete už nechcem žiť! Takýchto politikov už nebudem voliť. Tieto média, ktoré mi pokazia na celý deň náladu, prestanem sledovať. Keď všetko zdraželo, tak budem menej nakupovať. Neprejedať sa. Čas, predtým strávený v shopping centre, budem tráviť v prírode a so svojimi blízkymi. Ak je zdravotníctvo neuspokojujúce, tak sa budem sám viac starať o svoj zdravotný stav. Ak sa mi pokúšajú odoberať práva a slobody, uvedomujem si to a nedovolím im to.


Zvrátené dobré myšlienky

Aj témy, ktoré nám propaganda podhadzuje v ročnom rytme, sú v svojej podstate správne, len sú zvrátené do svojej karikatúry. Dôvodom prečo sú nám predhadzované je, aby nás niečím „zabávali“ a zamestnávali našu myseľ. Aby nás odvádzali od podstatných tém, ako je sloboda a svojprávnosť občana, právo rozhodovať o sebe, svojom živote, aj svojom zdraví. Aj o tom, čo sa deje v krajine, na čo sa míňajú dane, na ktoré sa on poskladal. Či ním volený poslanec, starosta, premiér, bojuje za práva voliča, či plní predvolebné sľuby.

Výrobcovia tém nám chcú vytvárať zlé svedomie, ak hodíme odpad do nesprávneho koša (aj keď to všetko skončí nakoniec v jednej spaľovni), či náhodou nevydýchneme viacej CO2 pri športe, alebo nespôsobíme apokalypsu, pretože sme si spravili táborák a pri ňom sa veselili, spievali a tancovali. 

Výsledkom je, že vnímavý liberálny človek s otvorenými očami, za akého sa považujem, je zhnusený vykrádaním správnych tém. A pritom absolútne súhlasím s tým, že by:

          • mocní filmový producenti nemali sexuálne zneužívať herečky a hercov (Me too),
          • rôzne rasy a vierovyznania mali mať rovnaké možnosti (Black life matters),
          • sa chránili osobné údaje pred zneužitím sociálnymi sieťami a vyhľadávačmi (GDPR), kde zase bol aplikovaný dvojitý meter - jeden na malých podnikateľov, ktorí sa potili, aby splnili nezmyselné od reality odtrhnuté pravidlá a v tom istom čase Facebook predával osobné údaje svojich užívateľov na zneužitie vo volebných kampaniach,
          • každý občan, jedno akej sexuálnej orientácie, si túto mal v svojom súkromnom aj spoločenskom živote možnosť praktizovať bez stigmatizovania (LGTB),
          • sa obmedzilo neľútostné, profitom kontrolované drancovanie prírody a ničenie planéty (najmä veľkými spoločnostiam) (Climate Change, CO2 certifikáty a uhlíková stopa občana),
          • ženy a činnosti, ku ktorým ženy viac inklinujú, boli rovnako spoločensky uznávané aj ohodnotené rovnako, ako mužské činnosti (Gender)
          • sa média venovali aj znevýhodneným a početným skupinám občanov a pomáhali hľadať riešenia ich sociálnych podmienok a nie iba okrajovým skupinám tvoriacim menej ako 1 % populácie (Transgender)
          • sa veľkopriemyselná masová výroba, aj nadmerná spotreba mäsa mali zredukovať (Beyond meat, propagácia jedenia hmyzu a naordinované vegánstvo),
          • sme mali viacej obnoviteľných zdrojov energie a stroje a autá s nižšou spotrebou (Elektro mobilita)
          • ľudia boli silní, vitálni a zdraví (pandémie, lockdowny, testovania a očkovania),
          • mládež nielen prejavovala oprávnený záujem o svoju budúcnosť, ale aj konala konkrétnymi činmi, nie iba demonštrovaním (Fridays for future)
          • sa ľudstvo spirituálne prebudilo - Awakening - z jednostranného materializmu (Wokeness)
          • sa riešila otázka "preľudnenia" tam kde je problémom, a to je v krajinách kde vzdelanostná úroveň žien je nízka, naopak v Európe a juhovýchodnej Ázii v súčastnosti už hrozí opačný problém - depopulizácia (Population reduction) a ďalšie.

          Ale nie takýmto plytkým spôsobom, vedúcim k zotročeniu ľudí totálnou kontrolou, monitorovaním a postihmi v prípade nedodržiavania. Prípadne, čínskym bodovacím systémom pre občana. Neposlúchaš - potresceme ťa! A pozbavíme občianskych práv, tak ako v čase pandémie diskriminovali, takmer vo všetkých krajinách, svojich neočkovaných občanov.

          Systémy kontroly sú vymyslené tými, ktorí žiadne pravidlá nedodržiavajú a ktorí sú spoluzodpovední za dnešný stav sveta. A ktorí svojím nepredstaviteľným bohatstvom (zatiaľ) určujú spoločenské témy


          Agenda bez srdca a duše

          Témy sa z ničoho nič vynárajú a do ničoty zase strácajú. Pretože nie sú od srdca, nepochádzajú z ľudu a jeho potrieb, túžob a želaní. Sú vymyslené medzinárodným think tankmi a šírené cez mienkotvorné média a známe osobnosti. Staršie ročníky asi nestačia krútiť hlavou, ak tieto "protestné vlny z ľudu" porovnávajú s revoltou mládeže v 60. rokoch minulého storočia, ktorá vznikla, zo skostnatenou spoločnosťou potlačovanej energie mládeže, ktorá musela ísť von. Hnutie Hippies neriešila jednotlivé témy , ale chcela zmeniť hneď celý svet k lepšiemu.

          Témami vtedy boli: sexuálna revolúcia, slobodná láska, duchovná obroda, hľadanie a skúšanie iných spoločenských foriem súžitia, mier na zemi. A predovšetkým boj za právo  môcť sa sám rozhodovať o svojom živote a žiť ho podľa svojich predstáv a nie predstáv vtedy konzervatívnej spoločnosti. A keď si vypočujeme hudbu tých čias, kedy explodovala kreativita hudobníkov a porovnáme ju so šumom blata, ktoré sa hrá v dnešných rádiách, tak je nám na zaplakanie. Tá hudba vtedy bola mainstream a hrali ju vo všetkých rádiách. Dnes by to bolo odsunuté do okrajových "indie" kanálov.

          Fraškou boja za lepší svet sú dnešní „klimatickí aktivisti, ktorí sa lepia na cesty, vlaky a autobusy“. Ktorí nervujú svojimi protestmi pracujúcich občanov vo všetkých veľkých európskych mestách, zabraňujúc im ísť do práce, ale aj zastavujúc záchranky snažiace sa dopraviť pacientov do nemocníc, alebo hasičov ktorí chcú hasiť požiar.

          Kto má, počas pracovnej doby čas,  prilepiť sa na cesty? Asi nie otec dvoch deti s manželkou doma s bábätkom, ponáhľajúci sa do práce, aby mal na obživu rodiny, aj splácanie hypotéky. A pod slovom aktivista ja rozumiem niekoho, kto aktívne niečo robí, napríklad sadí stromy, alebo sa stará o deti v detských domovoch, alebo seniorov v starobincoch. Správnejší názov by asi mal byt "klimatickí pasivisti".


          Paradoxom týchto tém je, že vždy občan má byť potrestaný za svoju „neuvedomelosť“.  A je to ten istý občan, ktorý musí znášať ekonomické dôsledky, a nie tí ktorí tieto neduhy za posledné desaťročia spôsobovali a na ktorých profitovali. Takzvaná ochrana životného prostredia, je len prikrývkou na nové biznisy a rozmnožovanie majetku „tých tam hore“. Lockdowny a zákaz slobodného pohybu a spoločenského života, doviedol do krachu mnohých malých a stredných podnikateľov, v čase keď Big Pharma mala za 100 rokov jedinečné hody a nepredstaviteľné profity z predaja 7 miliárd experimentálnych vakcín (7.000.000.000 kusov). Náklady vždy nesú všetci a profity si berie zopár.

          Ale občan vidí pokrytectvo týchto kampaní a už je stále ťažšie ho presvedčiť o pravdivosti predkladaných tém. Oficiálne média a establišment krútia hlavou nad tým nechápajúc, prečo občania vyhľadávajú alternatívne zdroje informácii. Na Slovensku je to rekordných 55 % ľudí. Sú osočovaní pomenovaniami ako dezoláti, disidenti, konšpirátori, hoaxeri, covidioti a podobné. Pritom hoax spred roka je dnešným názorovým konsenzom.

          Citujem Elona Muska: "Ktorá z konšpiračných teórii okolo Twitteru, sa neukázala ako pravdivá?"

          Zdroj: https://cdn.jwplayer.com/previews/SkcThsjM 

          Neexistuje moc, aby 0,01 % nanucovalo svoje témy 99,99 %

          Hrad z karát manipulácie a lži sa začína rúcať. Prisluhovačov a pokrikovačov už skoro nepočuť a nevidieť. Zatvorme si oči, a predstavme si túžobne, že sa zajtra ocitneme v lepšom, krajšom, zdravšom, slobodnejšom a mierumilovnejšom svete.

          Tak ako píše Peter Wohlleben v svojej knihe o zázračnom svete stromov - rastliny nebojujú a nekonkurujú medzi sebou. Nezvádzajú boj o prežitie. Nepresadzuje sa ten najsilnejší na úkor slabších. Naopak kooperujú, podporujú sa navzájom a tým spoločne vytvárajú dokonalú harmóniu zdravého lesa.

          To predsa my ľudia, vrchol stvoriteľského diela, dokážeme tiež!      
          Súvisiace produkty

          TIP

          NOVÉ

          Povaha osobnej reality

          Povaha osobnej reality

          22,00 €

          NOVINKA – pokračovanie vypredaného bestselleru Seth hovorí je tu!PopisTáto kniha je považovaná za Sethovo „najväčšie“ dielo a je jednoznačne najlepším manuálom, aký kedy bol napísaný, o umení vedome vytvárať vlastnú realitu. Seth vysvetľuje, ako myšlienky, emócie a presvedčenia poskytujú jednotlivcom nástroje, ako skutočne prevziať zodpovednosť nielen za svoju myseľ, ale aj za svoj život.SethSeth, ktorý sám o sebe hovorí ako o multidimenzionálnej osobnosti, s nadhľadom chápe naše útrapy, je plný súcitu, má zmysel pre humor. Seth, počas prenosu textu vtelený do Jane, si  rád popíjal pivo, fajčil a spomínal na časy, kedy si aj on mohol užívať telesné slasti na zemi. Seth nemoralizuje, neprikazuje a nezakazuje. Sám tvrdí, že v mnohých svojich fyzických inkarnáciách bol okrem iného prostitútka, chudobná mnohodetná matka, ľahtikársky pápež, vrah aj obeť.  Kniha "Seth Speaks" spustila v USA v sedemdesiatych rokoch hnutie New Age. Seth je v jednej línii s knihami Rozhovory s duchmi, Rozhovory s Bohom. Podobný mediátor kvalitného duchovného materiálu je dnes pre našu generáciu Eckhart Tolle.O autorkeJane Roberts sa narodila v roku 1929 a vyrástla v Saratoga Springs, N.Y., kde navštevovala Skidmore College. Okrem písania poézie, poviedok, detskej literatúry, románov a metafyzických diel jej obrovsky populárna literatúra faktu zahŕňa tituly: Seth hovorí, Sethov materiál, Povaha osobnej reality, Povaha psychiky, Dobrodružstvá vo vedomí a mnohé ďalšie. Jane Roberts zomrela v roku 1984. Jej manžel, Robert Butts, je umelec a žije v Elmire, N.Y.Citáty z knihy„Predstavte si váš každodenný život ako stále sa meniaci trojrozmerný obraz, v ktorom Vy ste nielen maliarom čo ho kreslí, ale zároveň aj súčasťou obrazu.“"Vykonalo sa len zopár štúdií, ktoré by zistili, prečo je šťastný človek šťastný, ale práve jeho odpovede by boli veľmi relevantné.""Vaši lekári sú tiež obeťami vlastného systému viery. Neustále sa obklopujú negatívnymi predstavami. Ak je choroba považovaná za útočníka, potom sa jednotlivec zdá byť bezmocný. Pacient je niekedy nútený obetovať jeden orgán za druhým pre svoje a lekárove presvedčenie.“"K prirodzenému uzdraveniu pomocou zvuku môže dôjsť aj vtedy, keď robíte tak jednoduchú vec, ako je počúvanie dažďa. Nepotrebujete drogy, hypnózu, ani meditáciu. Potrebujete iba dovoliť a usmerniť slobodu vašej vedomej mysle. Keď ju necháte samu, budú v nej prúdiť myšlienky a obrazy, ktoré poskytnú vlastnú terapiu. “"Nové presvedčenie v súčasnosti, môže spôsobiť zmeny v minulosti,  a to na neuronálnej úrovni. Čas je simultánny. Súčasné presvedčenie môže skutočne zmeniť minulosť. V niektorých prípadoch uzdravenia, napríklad pri spontánnom zmiznutí rakoviny, alebo akéhokoľvek iného ochorenia, dochádza k zmenám, ktoré idú do minulosti a tam ovplyvňujú bunkovú pamäť, genetické kódy alebo neurónové vzorce. “"Ak si chorý, spomeň si, kedy si nebol. Hľadaj vo svojom živote dôkazy svojho zdravia. “"Ste multidimenzionálna osobnosť. Dôverujte zázraku svojho vlastného bytia. Nerobte počas svojho života rozdiely medzi fyzickým a duchovným, pretože duchovno hovorí fyzickým hlasom a telesné telo je výtvorom ducha “„Popieraním svojho tela sa nestanete duchovnejším. Toto je život, ktorý žijete! Dôverujte životu, ktorý cez Vás prúdi. Ak tak urobíte, ostatné reality o sebe dajú vedieť. Doplnia rozmer a hĺbku vašej súčasnej realite.“„Tvoje Ja nie je limitované! Nemá hranice ani oddelenia! Ty si tvorca svojho života! To je konštatácia faktu!“O kniheTechniky rozširovania vedomia a vnímania popisované v sethových knihách sa ľahko čítajú, ale trénovať ich denno-denne je už ťažšie. Ale práve tento tréning nás vedie k osvieteniu. Cvičenia sú prostriedok k úspechu. Tak ako športovec musí denne trénovať svoje svaly aj pohybovú zručnosť, tak aj my musíme denne trénovať naše vedomie. A upratovať v ňom a „prepisovať“ ako ryhy v platni staré, nefunkčné predstavy, zozbierané počas života od iných a odpozorované z aktuálne akceptovaných spoločenských a náboženských noriem správania a zmýšľania, do ktorých sme sa narodili. Ktoré nikto nespochybňuje, akokoľvek iracionálne by aj boli.   Konfliktné názoryČo nás vlastne paralyzuje? Čo nám bráni, aby sme boli vitálni, zdraví, kreatívni, produktívni, veľkorysí, nápomocní, láskaví a vnútorne vyvážení, kedy telo aj duch vibrujú na jednej frekvencií a kedy nám životné situácie a vykonávané aktivity dávajú energiu, na rozdiel od bežnej činnosti, kedy nám ju uberá? Sú to konfliktné názory.  Napríklad o starnutí. Z jednej strany chceme byť večne zdraví a mladí, z druhej strany si myslíme  a „veda to potvrdzuje“ a „oči to vidia“ že proces rozpadu, inak povedané strata vitality, ostrosti zmyslov, intelektuálnej bystrosti a pohyblivosti, spojenej s pribúdaním chorôb idú neúprosne vpred. Ale naše bunky, tvoriace naše orgány, potrebujú jasný povel. Keď sa tešíme, tak sa tešia aj oni. Keď sme v zdanlivo zúfalej situácii, sú aj oni zúfalé. A tým našu zúfalosť ešte znásobujú. Ak hnev, ktorý by mal ísť von, v sebe potláčame, tak si táto energia nájde cestu. Buď sa táto energia obráti proti nám vo forme auto-imúnnych, alebo iných chorôb, alebo explodujú v násilí voči iným, či už blízkym alebo vzdialeným, naším alebo cudzím.Ľahko sa hovoria „osvietené duchovné reči“ ľuďom, ktorý sa stiahli z reálneho života. Ale byť osvietený v reálnom každodennom živote, kde sa na vás zo všetkých strán valia negatívne informácie a problémy, a kde sa chronicky šíri strach, je ťažšie. Až vtedy sa ukáže sila odolávania, sila vzdoru a sila uchovania si čistoty svojho vedomia, zmýšľania, reagovania. Ak si myslíš že si osvietený, tak choď bývať dva mesiace k svojim rodičom.Kniha ktorú držíte v ruke, je tým najlepším návodom, ako si upratať svoje zmýšľanie, svoje vedomie, svoje ego. Ako pracovať s emóciami a predstavami.  Ako si, aj v zdanlivo šialenom svete, uchovať svoj svet. Ako sa nedať zasiahnúť nekončiacim zastrašovaním a katastrofickými scenármi, valiacimi sa na vás zo všetkých strán.Každá apokalypsa raz skočila a niekto ju aj prežil. Prežili ju práve tí, ktorí ju chceli prežiť! Ktorí si nepripúšťali žeby to nedali. Ktorí mali v sebe, čo sa po nemecky volá „Zuversicht“. V preklade niečo ako pozitívne očakávanie budúcnosti. A ktorí nemali strach, ani len zo smrti. Ak nemáme strach zo smrti, tak nami nikto nemôže manipulovať. Ak smrť nebudeme považovať za definitívny koniec, ale za zmenu energie z jednej v druhú, tak pred ňou nemusíme mať strach. Keď príde čas a my to chceme, tak jednoducho zmeníme náš fokus. Z telesno-duchovného na čisto duchovný.Podľa Setha je zmyslom nášho bytia práve rast ducha v spojení s telom. Cez vášne, slasť, bolesť aj utrpenie. Častokrát, sa až zažívaním celej škály pocitov rodí hĺbka v nás.Seth sa pýta: „Odkiaľ viete, že to, čo sa vám prihodilo je negatívne alebo pozitívne? Z vášho aktuálneho bodu pohľadu to neviete posúdiť. Negatívna udalosť vás môže uchrániť pred ešte negatívnejšou a môže vás priviesť k niečomu pre vás pozitívnemu. Naopak vysnívaná výhra v lotérii vás naopak môže priviesť k úplnej katastrofe.“Táto kniha vychádza iba v tlačenej forme. V prípade výpadkov elektriky, internetu, alebo dokonca zrútenia hospodárskych a spoločenských systémov, si ju môžete užívať slobodne kedykoľvek a kdekoľvek. Aj pri sviečke. Možno prispeje k vzniku nového, lepšieho svetového poriadku. Poriadku radosti, rastu, porozumenia, osvietenstva  a ozajstnej, zvnútra a z vyspelých vyrovnaných ľudí vychádzajúcej lásky.

          Kúpiť

          Súvisiace články

          Výrobcovia

          © 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
          Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency