Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Pesticídy

Jedy, ktoré nám uľahčujú prácu, škodia aj nám

31. 05. 2016 Potraviny Problémy Ovocie Zelenina Chemické látky  Martina Strihová
Pesticídy

Pesticídy sa delia na

  • herbicídy, ktoré ničia buriny a neželanú vegetáciu,
  • insekticídy, ktoré regulujú širokú škálu hmyzu,
  • fungicídy, ktoré sa používajú ako prevencia rastu plesní a húb,
  • dezinfekčné prostriedky na prevenciu šírenia baktérií,
  • a zlúčeniny používané na reguláciu myší a potkanov.

Medzi prvých ľudí, ktorí upozorňovali na nebezpečenstvo pesticídov, patrila Rachel Carson. Rachel Carson tvrdila, že prirodzená rovnováha v prírode je základným prvkom nášho prežitia. Zameriavala sa napríklad na nebezpečný vplyv karcinogénneho pesticídu DDT.

Kvôli širokému využívaniu poľnohospodárskych chemikálií v potravinárskej výrobe sú ľudia vystavený nízkej hladine zvyškov pesticídov v ich strave. Pre vedcov je ešte veľa účinkov pesticídov na zdravie človeka neznámych. Stále prebiehajúca Poľnohospodárska zdravotná štúdia (Agricultural Health Study) sa zameriava na pesticídy a ich vplyv na poľnohospodárov. Iné dôkazy naznačujú, že deti sú obzvlášť citlivé na rôzne účinky z vystavenia sa pesticídom vrátane neurovývojových účinkov. Ľudia môžu byť vystavení pesticídom používaným v rôznych prostrediach vrátane domácností, škôl, nemocníc a pracovísk.

Poľnohospodári prichádzajú do kontaktu s pesticídmi najčastejšie a vystavenie sa vysokej úrovni pesticídov im môže spôsobiť problémy. Väčšina štúdií o pesticídoch sa zameriava práve na kontakt poľnohospodárov s nimi. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú pri vystavení sa vyššiemu množstvu pesticídov počas ich aplikácie patria napríklad podráždenie pokožky, podráždenie očí, bolesti hlavy alebo závraty, nevoľnosť, slzenie alebo slintanie a nepríjemný pocit na hrudi.

Poľnohospodári prichádzajú do kontaktu s pesticídmi najčastejšie.

Štúdie na ľuďoch, ktorí pracujú s pesticídmi, aj keď u nich neprišlo k žiadnej otrave, objavili aj dýchacie problémy, problémy s pamäťou, kožné problémy, depresie, potraty, vrodené vady, rakovinu a neurologické poruchy ako napr. Parkinsonova choroba. Je tu aj vyššia pravdepodobnosť poruchy pozornosti ADD/ADHD u detí vo veku 8 – 15 rokov.

Medzi populáciu najviac ohrozenú pesticídmi patria plody, dojčatá, deti, tehotné a dojčiace ženy a ženy v plodnom veku. Deti podliehajú väčšiemu riziku ako dospelí. Ľudia žijúci v blízkosti poľnohospodárskych polí môžu byť vystavení prúdu leteckého postrekovania.

Aké ovocie a zelenina obsahujú najviac pesticídov?

Pracovná skupina pre životné prostredie (Environmental Working Group) publikovala príručku o pesticídoch v produkcii pre kupujúcich, ktorá identifikovala tie druhy potravín, ktoré sú najpravdepodobnejšie kontaminované pesticídmi.

Odporúčajú konzumovať organické verzie dvanástich najznečistenejších druhov ovocia a zeleniny: jabĺk, zeleru, sladkej papriky, broskýň, jahôd, nektariniek (z dovozu) hrozna, špenátu, šalátu, uhoriek, čučoriedok (domácich) a zemiakov. Okrem toho odporúčajú konzumovať aj organickú zelenú fazuľku a kučeravý kel.

Zvyšky pesticídov sa môžu nachádzať aj v zeleninových a ovocných šťavách a džúsoch.

Naopak, najmenej pesticídov obsahuje týchto 15 konvenčných druhov ovocia a zeleniny: cibuľa, sladká kukurica, ananás, avokádo, kapusta, hrášok, špargľa, mangá, baklažán, kiwi, melón cantaloupe (domáci), sladké zemiaky, grepy, vodný melón a huby.

Medzi potraviny neznečistenejšie pesticídmi patrí 12 druhov ovocia a zeleniny: jabĺk, zeleru, sladkej papriky, broskýň, jahôd, nektariniek (z dovozu) hrozna, špenátu, šalátu, uhoriek, čučoriedok (domácich) a zemiakov.

Okrem týchto potravín z ovocia a zeleniny by sme sa mali vyhnúť akejkoľvek konzumácii neorganického mäsa. Po prvé, bežne chované zvieratá sú kŕmené potravou, na ktorej boli použité mnohé pesticídy, herbicídy a fungicídy a nie ich prirodzenou stravou. Okrem toho, predaj GMO potravín síce nie je v Európe bežný, ale úplne bežne sú nimi kŕmené hospodárske zvieratá. Štúdie dokazujú, že dnešné mäso je možno tou najtoxickejšou potravinou, akú môžeme jesť. Podobne by sme sa mali vyhnúť aj komerčným mliečnym výrobkom a vajciam.

Okrem toho, že organické potraviny obsahujú menej pesticídov, je možné, že obsahujú aj viac živín, napríklad minerálov. Organické poľnohospodárstvo je aj trvalo udržateľné a neničí naše životné prostredie.

Ovocie a zeleninu by sme jedávať mali, podľa USDA by mali tvoriť aspoň polovicu nášho taniera, pretože konzumácia zeleniny a ovocia sa spája s nižším stupňom obezity, kardiovaskulárnych chorôb a niektorých druhov rakoviny. Keďže oplachovanie konvenčne dopestovaných plodov nezmyje všetky pesticídy, ako najlepší spôsob vyhnutia sa im sa odporúča konzumácia organickej stravy. Znížite tým aj svoje vystavovanie sa nebezpečným látkam tak, že sa vyhnete aj používaniu všetkých insekticídov a herbicídov (postrekov na burinu) vo vašej domácnosti.

Jedlo na zamyslenie

Kvôli vyšším výrobným nákladom je cena organickej produkcie o 10 – 40 % vyššia ako cena bežnej komerčnej produkcie. USDA sa obáva, že ľudia budú kvôli tomu jesť radšej menej ovocia a zeleniny, ako by mali zaplatiť viac za organické produkty. Čo si vyberiete vy?

Odborníci neodporúčajú konzumovať ani komerčný kučeravý kel a zelenú fazuľku.

Najpoužívanejšie pesticídy a herbicídy

Glyfozát, známejší pod názvom Roundup od firmy Monsanto sa používa pri pestovaní geneticky modifikovanej sóje, kukurice, repky a bavlny, ale rovnako sa bežne používa aj v domácich záhradách a v parkoch. Nedávne štúdie v Mississippi Basin odhalili zvyšky glyfozátu vo vode prevyšujúce prípustné limity pre pitnú vodu, aj v dažďovej vode a vo vzorkách vzduchu. Prednedávnom sme uverejnili článok, že vyššia ako prípustná hladina glyfozátu bola objavená vo väčšine nemeckých pív. Z toho síce vznikol škandál, ale vyzerá to, že Európska únia používanie glyfozátu v týchto dňoch opäť povolí. Glyfozát sa spája s vrodenými vadami, neurologickými poruchami, problémami s plodnosťou a s rakovinou.

Atrazín. V Spojených štátoch sa ročne používa viac ako 34 miliónov kilogramov tohto herbicídu – najčastejšie na kukuricu na stredozápade. Štúdia potvrdila, že atrazín sa našiel v 100 % z 26 skúmaných riečnych lokalít. Vystavenie sa endokrinnému disruptoru atrazínu sa spája s vyšším rizikom vrodených porúch, neplodnosťou a možnosťou rakoviny.

Chlórpyrifos, vytvorený Dow Chemical Company v 1960-tych rokoch, mal široké využitie v domácnostiach a v záhradách. Teraz ho môžeme nájsť v bavlne, mandliach, pomarančoch, jablkách a kukurici. Symptómy pri vystavení sa nízkej dávke zahŕňajú bolesti hlavy, problémy s koncentráciou, únavu, nevoľnosť, hnačku a zahmlené videnie. Vážnejšie problémy zahŕňajú paralýzu dýchania, zvýšené riziko u detí narodených s nižším IQ a možnosť ADHD.

Metachlór, klasifikovaný ako herbicíd kategórie C, je podľa EPA uznávaný ako rakovinotvorný. Používa sa na kukuricu, sóju a cirok, ako aj na trávniky a stromy. Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú problémy s dýchaním, nevoľnosť, kŕče a žltačku.

Metám sodík, tento široko využívaný fumigant a pesticíd sa bežne aplikuje na zemiaky v koncentráciách približne 70 až 150 kg na aker. Vedľajšie účinky zahŕňajú nevoľnosť, problémy s dýhaním, vracanie, poškodenie štítnej žľazy, narušenie hormónov a vrodené vady. 

Vyhnite sa používaniu insekticídov v domácnosti.

Tip Vitariána

Pesticídy sú zdraviu škodlivé látky, ktoré sa dnes používajú veľmi často a je nimi znečistené naše životné prostredie. Mali by sme sa vyhnúť nakupovaniu komerčne dopestovaných potravín a vyberať si bio potraviny alebo domáce potraviny, na čo bude teraz veľmi vhodné obdobie, pretože sa blíži sezóna. Takže skúste nakupovať na tržnici od pravých pestovateľov alebo si niečo dopestovať sami, a zároveň si chystať aj zásoby na zimu, napríklad vaše vlastné sušené ovocie.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency