Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Očkovanie proti osýpkam

Mýty odporcov očkovania. Kontrola faktov

02. 11. 2015 Ochorenia Liečba Prevencia  Jozef Maťko
Očkovanie proti osýpkam

Na jednej strane sú odporúčania spolkových úradov a lekárskych združení ako aj väčšina správ v médiách. Na druhej strane sú prevažne homeopaticky a antropozoficky* orientovaní lekári a rôzne internetové stránky, ako aj autori kníh kriticky sa vyjadrujúci proti očkovaniu. Jedni radia na očkovanie proti osýpkam. Druhí od neho odrádzajú. Je niečo pravdy na argumentoch odporcov očkovania?

Chýbajúce ochranné hniezdo zvyšuje riziko osýpok pre dojčatá

 „Skutočnosť, že dojčatá sú zvyčajne len preto ohrozené osýpkami a tým komplikáciami, ktorým sa dá vyhnúť, pretože sa tak veľa očkuje, sotva niekoho zaujíma. Ženy, ktoré vo svojom detstve zažili osýpky, sú celý život veľmi imúnne proti tejto chorobe a odovzdávajú túto silnú imunitu v podobe tzv. ochranného hniezda svojim novorodencom. To znamená, že dojčatá v niekoľkých prvých takých kritických mesiacov života sú chránené protilátkami matky pred osýpkami. Očkované matky naproti tomu nemôžu svojim dojčatám sprostredkovať žiadne tak stabilné ochranné hniezdo.“ (zentrum-der-gesundheit.de)

V podstate je to pravda: matky, ktoré mali osýpky, odovzdávajú svojim bábätkám v priemere dlhšie trvajúce ochranné hniezdo ako matky, ktoré boli proti osýpkam očkované. Ženy, ktoré nemali ani osýpky, ani neboli proti nim očkované, neprenášajú vôbec žiadne ochranné protilátky proti osýpkam.

Avšak je cynické toto uvádzať ako argument proti očkovaniu. Údajne lepšia alternatíva by znamenala, že všetky dievčatá by mali v detstve zakúsiť osýpky -  so súhlasným prijatím s tým spojených rizík.

Je tiež potrebné mať na pamäti: neexistujú žiadne údaje o vekovom rozvrstvení nemocných na osýpky pred zavedením očkovania. Dá sa však predpokladať, že aj napriek ochrannému hniezdu deti ochoreli do piatich rokov, kedy je vyššie riziko komplikácií.

Zdroj: Inštitút Roberta Kocha - Kto ochorie v Nemecku na osýpky?


Osýpky sa stali neškodnými životnými podmienkami, nie očkovaním

"Vďaka stále sa zlepšujúcim životným podmienkam od začiatku 20. storočia sa stali osýpky viac neškodnými, dlho pred zahájením vakcinácie." (impfungen-und-masern.de)

Áno, ak deti nie sú oslabené chronickou hnačkou, parazitmi alebo podvýživou, je to pri prekonaní osýpok výhodou. Úmrtnosť na osýpky je preto výrazne vyššia v rozvojových krajinách ako v priemyselne vyspelých. Častejšie sa vyskytujúce bakteriálne infekcie v dôsledku osýpok stratili pomocou antibiotík väčšinu zo svojej hrôzy.

Ak deti nie sú oslabené chronickou hnačkou, parazitmi alebo podvýživou, je to pri prekonaní osýpok výhodou.

Pred zavedením očkovania ochorelo na osýpky v Nemecku asi 95 percent ľudí v detstve alebo pri dospievaní. Presné vekové rozvrstvenie nie je známe, pretože nebolo zaznamenané, predpokladá sa však, že v prvom rade boli postihnuté deti, u ktorých komplikácie sú veľmi zriedkavé. Inštitút Roberta Kocha (RKI) preto vychádza pre roky pred zavedením očkovania z jedného úmrtia na 10 000 pacientov.

Americký úrad pre ochranu proti nákazám (CDC) uvádza nasledujúce čísla: pred rokom 1963 bol počet prípadov osýpok odhadovaný na tri až štyri milióny ročne, viac ako polovica pacientov mala päť až deväť rokov, 90 percent prekonalo osýpky pred dosiahnutím 15 rokov. Ročne bolo asi 500 úmrtí - teda jedno na 6 000 až 8 000 chorých.

Aká by bola situácia v Nemecku dnes bez očkovania proti osýpkam? Potom by ochorelo za rok cez 600 000 ľudí - väčšinou deti. Asi 60 z nich by zomrelo - napriek dobrým životným podmienkam. Podstatne viac by dochádzalo k trvalému poškodeniu, ako je napríklad strata sluchu. Aká je situácia s očkovaním proti osýpkam dnes? Od roku 2001 sa vyskytlo v Nemecku za rok 123 až 6139 prípadov osýpok. Sú aj ojedinelé smrteľné prípady.

Zdroje: Inštitút Roberta Kocha – Kto ochorie v Nemecku na osýpky?, Americký úrad pre prevenciu a kontrolu chorôb CDC k osýpkam


Očkovaní sú zdravší ako neočkovaní

"Štúdie ukazujú: neočkovaní sú zdravší ako očkovaní."(torstenengelbrecht.com)

Epidemiologické štúdie, ktoré to dokazujú, sme nenašli.

Ako dôkazy pre túto tézu sa uvádzajú okrem iného prieskumy, ktoré zozbierali rodičia a lekári, ktorí kritizujú očkovanie. Na údaje z prieskumu sa treba vždy pozerať s istou opatrnosťou; o to viac, ak ide o tak silne ideologizovanú tému.

Jedna štúdia, ktorá sa tiež uvádza, vytvára súvislosť medzi častejšími očkovaniami  a vyššou detskou úmrtnosťou. Tieto údaje sú však založené na náhodnom výbere krajín (USA a národy, v ktorých je detská úmrtnosť ešte nižšia než tam). Autori pozorujú len jeden rok, sú tu aj tam významné nepresnosti vo výpočte, koľko očkovaní vôbec dostávajú deti mladšie ako 1 rok.

Sčítané a podčiarknuté je to teda veľmi zlé vyšetrovanie. Pikantné je, že autori štúdie zamlčali, že pracujú pre kritikov očkovania - toto bolo doplnené až neskôr.

Zdroj: Štúdia v „Human & Experimental Toxicology“


Netopiere ohrozujú cieľ - vyhubenie osýpok

"Vírus osýpok sa nedá vyhubiť! Naša vláda sľúbila Svetovej zdravotníckej organizácii, že vykynoží osýpky v Nemecku do roku 2015 zvýšením imunizácie. Ale len nedávno objavili výskumníci vírus osýpok aj u netopierov. Aby bolo možné vírus úplne vyhubiť, museli by sa buď všetky netopiere rovnako zaočkovať alebo taktiež vyhubiť." (impfkritik.de)

Výskumníci pod vedením virológa Christiana Drostena z Univerzity Bonn objavili s pôvodcom osýpok úzko spríbuznený vírus u netopieroch, nie vírus osýpok samotný.

Drosten píše: „Moja interpretácia je, že dosiaľ neznáme živočíšne vírusy môžu spochybniť šance na úspech 'ľudských' eradikačných programov (eradikácia=vyhubenie choroboplodných organizmov). Zatiaľ však  existujú pre to len náznaky. To by tiež nespochybnilo očkovanie. Očkujeme len v druhej línii kvôli vyhliadkam na eradikaciu. Predovšetkým ide o ochranu obyvateľstva pred infekciami - bez ohľadu na to, či sa za desať alebo sto rokov eradikácia podarí. Chrípka sa asi nikdy nezlikviduje, napriek tomu je očkovanie proti nej jedným z najdôležitejších očkovaní. Nové poznatky o patogénoch u zvierat znamenajú naopak, že by sme sa nemali niekedy ľahkomyseľne prestať očkovať, pretože niekto verí, že patogén je teraz vykorenený.“

Drosten: „Je zrejmé, že moje výsledky výskumu sa zneužívajú protivníkmi očkovania na podporu ich úplne prekrútených argumentov.“

Zdroj: Štúdia v „Nature Communications“


Fit alebo mŕtvy: nepochopenie vo veci infekčných chorôb

"Je podstatou infekčného ochorenia, že sa buď prežije bez akéhokoľvek zostávajúceho poškodenia, alebo vedie k smrti." (impfungen-und-masern.de)

Je podstatou infekčného ochorenia, že sa buď prežije bez akéhokoľvek zostávajúceho poškodenia, alebo vedie k smrti.

Citácia v tomto bode pochádza z knihy zo šesťdesiatych rokov, ktorá tomuto vyhláseniu už odporuje. Tam začína kapitola o osýpkach takto: „ Väčšinou nezhubná osýpková infekcia patrí k vážnym chorobám, pretože u určitého percenta detí nastávajú komplikácie na strane dýchacieho ústrojenstva či centrálneho nervového systému, ktoré prebiehajú smrteľne alebo spôsobujú trvalé poškodenie."

To, že tvrdenie odporcov očkovania je škandalózne, sa ukazuje na základe ďalších infekcií - len niekoľko príkladov: Polio sa nazýva tiež detskou obrnou, pretože po chorobe môže nasledovať trvalé ochrnutie. Niektoré kmene HPV (ľudský papilomavírus) sa podieľajú na vzniku rakoviny krčka maternice, objav, za ktorý získal nemecký bádateľ Harald zur Hausen Nobelovu cenu.

Záver

Pokiaľ ide o očkovanie, odborníci pozerajú s obdivom do Fínska. Škandinávskej krajine sa podarilo ako prvej krajine na svete odstrániť nielen osýpky, ale aj mumps a rubeolu. V roku 1996 bolo Fínsko bez osýpok, o rok neskôr nasledovalo víťazstvo nad ostatnými dvoma infekčnými chorobami.

Tip Vitariána

Ak vediete zdravý životný štýl a dbáte na zdravie svojich detí, potom nad (ne)očkovaním môžete uvažovať. Ak vediete klasický životný štýl a vaše zdravie vás až tak nezaujíma, potom je možno lepšie nechať sa zaočkovať.

Vysvetlivka

*antropozofia je z teozofie odvodená náuka ponúkajúca mystický ponor do podstaty človeka, prírody a nadzmyslovo duchovných svetov

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency