Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

O emocionálnej bolesti, mystických zážitkoch a pôsobivej sile viery

Interview s Dr. Nicholasom C. Demetrym, MD

31. 01. 2015 Emócie Nervy Láska Viera  Katarína Mikulová
O emocionálnej bolesti, mystických zážitkoch a pôsobivej sile viery

Vitarián: Pán Demetry, ste uznávaný holistický psychiater – nielen v Amerike, odkiaľ pochádzate, ale aj inde vo svete, kde je známa skôr vaša duchovná škola Etherikos. Holistický psychiater – čo si máme pod týmto netradičným spojením predstaviť?
Demetry: Termín „holos“ pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená „obsahujúci celok“ – holistický lekár teda nazerá na pacienta ako na celok, skúma všetky aspekty jeho života, od fyzického zdravia, cez stravovanie, myšlienky a postoje, až po prostredie, z ktorého pochádza a duchovné hodnoty, aké vyznáva. V holistickej medicíne všetko so všetkým súvisí, a preto si je vhodné zistiť o pacientovi čo najviac informácii z každej oblasti.

Vitarián: Rozumiem, vy však ako psychiater liečite najmä emocionálnu bolesť, je otázka stravovania relevantná aj pre problémy s duševným zdravím?
Demetry: Nesmierne. Dnes už predsa vieme, že cukor môže spôsobiť náladovosť či únavu, nadmerné konzumovanie alkoholu zase agresívne a impulzívne správanie. Psychiku ovplyvňuje aj to, ako sa v noci vyspíme, veď zlý spánok môže vyvolať výpadky pamäte, čo na človeka opäť pôsobí stresujúco, a toto môže vyústiť dokonca do depresie.

Vitarián: Zaujímavé. Čo však znamená, keď u pacienta pozorujete prostredie, z ktorého pochádza?
Demetry: Prostredie mi veľa napovie o tom, akým traumám musel byť človek vystavený ako dieťa. Čo spôsobilo možné frustrácie v detstve, môže prinášať pocit smútku aj v dospelosti. Tak napríklad veľmi dôležitá otázka je rodičovstvo: mali sme dobrých rodičov? Vyjadrovali nám lásku? Nebáli sa nás objať či pohladiť? Nedostatok fyzického kontaktu vie na dieťati zanechať veľké stopy. Ale dôležité sú aj oveľa bežnejšie veci, ako je aj komunikácia v rodine samotná. Veľakrát sa stretávam v rodinách s nedbalou, ba až urážlivou komunikáciou a toto samozrejme takisto vytvára dysfunkčné vzorce, ktoré si dieťa berie do dospelosti. V niektorých rodinách sa dokonca pestuje veľmi pesimistický náhľad na život, a tak niet sa čo čudovať, že dieťa v dospelom veku ťažko prijíma a zvláda životné zmeny.

Vitarián: Áno, vzorce správania si asi každý odnášame z prostredia, z ktorého pochádzame. Ako je to s duchovnou stránkou života? Na čo kladiete najväčší dôraz?
Demetry: Veľa vecí ohľadom duchovna bolo už vedecky dokázaných. Dnes už napríklad vieme, že veriaci ľudia sa zotavujú z množstva ochorení rýchlejšie. Viera má obrovskú silu, vie navrátiť človeku pôdu pod nohami a uzdraviť jeho životný postoj, ktorý je v chorobe často negatívny.

Vitarián: No dobre, predsa len vzhľadom na duchovno narážam viac na vašu prácu, ktorú vás naučil kresťanský mystik, teológ a cyperský mág – Daskalos. Hovorí sa o ňom, že bol od malička jasnovidný, vedel dematerializovať predmety a najmä – vo veľkom liečil ľudí. Vy ste sa od neho veľa naučili – aj veci, ktoré by dnes klasická medicína uznala len veľmi ťažko.
Demetry: Klasická medicína sa v mojich očiach s duchovným liečením dokonalo dopĺňa. Napríklad pri depresii je občas vhodné začať s medikamentóznou liečbou – aby sme spolu s pacientom získali akési uvoľnenie,  priestor na to, aby sme mohli nahliadnuť do boľavého vnútra a konfrontovať sa so skutočnou príčinou ťažkostí. Klasická medicína tu však veľakrát končí, akoby zredukovala život človeka na jeho biochemické procesy v hlave. To sa predsa nedá, príčina emocionálnej bolesti je oveľa hlbšia, a treba ju vypátrať. Daskalos práve v tejto oblasti rozšíril moje obzory, naučil ma rozpoznávať obmedzujúce myšlienkové vzorce, ktoré sú skutočným zdrojom ľudského utrpenia, uchopiť ich a znova spojiť s liečivou silou Ducha Svätého. Myslím si, že u trpiacich je nesmierne dôležité navrátiť im sebadôveru, odovzdať zodpovednosť za ich život opäť do vlastných rúk, jedná sa teda predovšetkým o proces, kedy jednotlivec spoznáva a lieči sám seba.

Vitarián: Vaše psychiatrické vzdelanie je však klasické, študovali ste medicínu na univerzite v Atlante. Kedy ste sa rozhodli, že do svojej praxe zapojíte holistický prístup?
Demetry: Lámalo sa to u mňa postupe, vplyvom rôznych skúseností. Prvá bola, keď som bol po štúdiu vyslaný na tréning do Papua Novej Guiney. Vyhodili ma z džípu niekde uprostred doby kamennej, kde ľudia rozprávali viac ako štyristo jazykmi a veľakrát praktizovali kanibalizmus. Mal som v ruke len kufrík s liekmi a mojím poslaním bolo, ísť do častí, kde ľudia potrebovali psychiatrickú pomoc. Keď som do tejto oblasti prišiel, na prvý pohľad sa zdalo, že psychicky chorí sú úplne všetci – počuli hlasy a rozprávali sa s nimi. Na druhý pohľad bolo zrejmé, že jednu skupinu tvoria trpiaci v dezilúzii a druhú ľudoví liečitelia, ktorí boli v komunite uctievaní, lebo boli v kontakte s vyššou múdrosťou. Zaujímavým faktom bolo to, že tradičná medicínska liečba u mnohých zabrala až potom, ako sa nechali liečiť u šamana. Vtedy som pochopil nesmiernu silu viery – ale aj empatie a súcitu, ktoré sprevádzali šamanské liečenie. Druhá skúsenosť bola rovnako silná. Keď som sa z Guiney vrátil späť do psychiatrickej nemocnice, mal som počas jednej nočnej služby nezvyčajný zážitok. Vstal som neskoro v noci  a keď som sa postavil a obzrel späť na posteľ, šokovaný som zistil, že vidím svoje spiace telo na posteli. V takomto stave som vyšiel z izby a prechádzal sa po nemocnici. To, čo som videl, bolo úžasné – videl som turbulentné myšlienkové schémy v okolí pacientov, počul ich ťažké a negatívne postoje, videl som fyzicky zhmotnenú myseľ, ktorá ďaleko presahovala ľudský mozog.

Pozor na negatívne myšlienky. Počas mystického zážitku Nick mohol pozorovať myšlienkové schémy pacientov, ich negatívne postoje a fyzicky zhmotnenú myseľ.

Videl som, že je len akýmsi plátnom, kde sa neustále prehrávajú zakorenené schémy, spomienky a presvedčenia, videl som aurické pole a aj svetlo, ktoré vychádzalo z tiel ľudí. Vedel som, že sa ako psychiater dotýkam len špičky ľadovca a že problémy mojich pacientov majú korene oveľa hlbšie.

Vitarián: Musím povedať, že z týchto slov naozaj prechádza po chrbte mráz. Keď ste teda celé tie roky študovali, boli ste na Hawai, študovali šamanské liečiteľstvo, boli ste žiakom Daskala, ako by ste dnes, so všetkými týmito vedomosťami, pomenovali možné príčiny depresie a úzkostí, ktoré dnes trápia ľudí na celom svete?
Demetry: Príčiny sú rôzne. Dal by som im však spoločného menovateľa – ľudia hľadajú šťastie a spokojnosť v naplnení akýchsi spoločenských očakávaní, hľadajú mier mimo seba a nie vo vnútri. Môžeme dokonca povedať, že si svoj dom stavajú na piesku, pretože príde jedno zlyhanie, kríza, nešťastie a celá ich spokojnosť sa zrúti. Takéto naháňanie krátkodobých radostí sa mení na únavný kolotoč, stávame sa závislými na veciach, ľuďoch a situáciách, ktoré sú však len nevhodnou náhradou toho, čo skutočne hľadáme a to je, nech to znie akokoľvek pateticky, Božia láska.

Vitarián: Pán Demetry, viem, že asi otvorím trochu nepríjemnú tému, ale zaujíma ma: v našich končinách sa ezoterike a holistickému prístupu liečby príliš neverí, cirkev si myslí, že liečitelia ako vy pracujú so zlými silami.
Demetry: Študoval som život Ježiša Krista a pozerám sa naňho nielen ako na Božieho Syna, ale taktiež na nesmierne inšpiratívneho učiteľa a obrovského liečiteľa, ktorý liečil nielen fyzické ale aj psychické choroby. To, čo Daskalos nazval negatívne elementály, a teda myšlienkové vzorce, ktoré naberajú z istej perspektívy fyzickú hmotu a majú na nás neblahý vplyv, pomenoval Kristus ako „nečistého ducha“. Myslím si, že teda neprichádzame s ničím novým alebo odlišným od toho, čo hlásal Kristus. Okrem toho, ani samotnému Kristovi veľmi počas jeho doby neverili, obvinili ho z herézy. Chápem, že ľudia majú rešpekt pred rôznymi guruami,  ja sám nemám rád vyjadrenia guruov ako „viem liečiť druhých“. Viem, že  moc liečiť má len Duch Svätý a tak tomu vždy bolo a bude. Čo viac k tomu dodať? Vedeli ste, že holistický lekár bol aj sám Hippokrates?

Vitarián: Naozaj?
Demetry: Samozrejme! Liečil ľudí celistvo - v liečebnej rezervácii, ktorá sa volala Asclepeion podstupovali pacienti očistu tela, aj duše – museli sa resocializovať, zhovárať sa s kňazom a ten im navrhol rôzne vizualizačné techniky na uzdravenie. Mali meditovať a rozjímať a občas sa stalo, že sa pacientovi prisnil lucidný sen (pozn. sen, pri ktorom je človek vedomý stavu snenia), v ktorom získaval liečenie. Toto bola liečba poslaná priamo pacientovej duši, jeho duchovným potrebám.

Vitarián: Pán Demetry, v marci prichádzate už niekoľký rok na Slovensku viesť svoje semináre, kde majú jednotlivci možnosť nahliadnuť hlbšie do svojho vnútra a pomôcť si cítiť sa lepšie. Vaša duchovná škola Etherikos má na Slovensku silnú základňu. Čo sa vám na Slovákoch páči najviac?
Demetry: Obdivujem u nich silu a odvahu, akou sa vzopreli komunizmu. Slováci sú srdeční, otvorení a napriek všetkým zlým skúsenostiam majú úprimný záujem o duchovno. Na strane druhej vnímam aj utrpenie Slovákov. Často sa tu stretávam s nedostatkom sebahodnoty, problémami s alkoholizmom, depresiou a problémami v rodinách. Postupne však na tom už roky pracujeme a ja sa na Slovákov v marci zase nesmierne teším.

Vitarián: Ďakujem za rozhovor. Tešíme sa na návštevu!

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency