Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Mužská subfertlita

Príčiny neplodnosti mužov a ako ju riešiť

22. 03. 2015 Ochorenia Stravovanie Lieky Muž Drogy  Jozef Maťko
Mužská subfertlita

Je známym faktom, že v Európe kvalita spermií prudko klesá. Subfertilita u mužov súvisí okrem ich veku aj s BMI (váha), fajčením, užívaním liekov, alkoholu, stresom, životným štýlom, zlou výživou atď. Infertilita (neplodnosť) postihuje v USA viac než 6 miliónov párov. V Nemecku v roku 2011 bolo narodených 663 000 detí, len polovica z roku 1964. Pritom sú matky pri svojom prvom pôrode s priemerom 31 rokov o päť rokov staršie ako ešte pred 20 rokmi.

Obrazom kvality spermií (orientačnej plodnosti muža) je spermiogram

Či sú spermie v poriadku, alebo im treba k tomu, aby plnili svoju úlohu pomôcť, sa dozvieme jednoduchým vyšetrením – spermiogramom. Ide o mikroskopické vyšetrenie ejakulátu muža, pri ktorom sa stanovuje počet spermií v miliónoch na mililiter, kontroluje sa ich tvar a veľkosť a vyhodnocuje sa ich pohyblivosť.

V súčasnosti sú výsledky štúdií o plodnosti muža alarmujúce: táto klesá podľa ukazovateľov spermiogramu za rok o asi 2 percentá. V jednej francúzskej štúdii (za obdobie 1989 až 2005) bol na základe spermiogramu 26 609 mužov zistený pokles hustoty, pohyblivosti a kvality semena o 32 percent. Metaanalýza vyšetrovaní z rokov 1938 až 1990 prišla už k predtým znepokojujúcim výsledkom. Podľa nej poklesla priemerná hustota spermií zo 113 mil./ml na 60 mil./ml a priemerný objem ejakulátu z 3,40 ml na 2,75 ml.

Príčiny mužskej subfertility

Za predpokladané príčiny rastúcej neplodnosti u mužov považujeme:     

  • Zaťaženie životného prostredia jedmi, pesticídmi a ťažkými kovmi
  • Znečistenie pitnej vody hormónmi, napr. ženským estrogénom z pilulky proti počatiu a použitie hormónov pri masovom chove zvierat
  • Konzumácia nikotínu a alkoholu   
  • Zhoršenie stravovacích návykov a zvýšený oxidačný stres

Spôsoby chovania, ktoré ovplyvňujú spermatogenézu:

  • Spermatogenéza je proces citlivý na teplo: mali by sme sa vyhnúť úzkym nohaviciam, saune a vyhrievanému sedadlu
  • Vyhýbať sa stresu, lebo stres je podozrivý, že negatívne ovplyvňuje plodnosť
  • Preskúšať užívanie liekov
  • Zdravá výživa

Zvláštny význam pre vývoj zdravých spermií sa pripisuje v početných štúdiách antioxidantom. Lebo obzvlášť oxidačný stres môže viesť k poškodeniu mužských semenných buniek. Ak je prirodzená bariéra narušená nedostatkom antioxidantov, môžu tzv. reaktívne kyslíkové radikály (ROS – Reactive Oxygen Species) bez prekážky vniknúť do buniek.

Antioxidanty a zdravá strava sú pre plodnosť mužov veľmi dôležité. Aj goji obsahuje veľa antioxidantov.

V jednej štúdii sa zistilo, že počet škodiacich ROS v semennej tekutine subfertilných mužov bol značne zvýšený. Ďalšia štúdia dokázala, že fertilní (plodní) muži v porovnaní so subfertilnými mužmi majú vyšší obsah antioxidantov v ich spermiovej tekutine. Pri užívaní antioxidantov bola okrem toho zistený štatisticky signifikantný nárast tehotenstiev u vyšetrovaných párov. Pritom sa jedná o nemálo jednotlivých štúdií, ale o širokú potvrdenú dátabázu poistenú aj Cochrane Collaboration*.

Doporučené mikroživiny na zvýšenie mužskej fertility

L-karnitín

Ako antioxidant chráni L-karnitín bunkovú membránu DNA pred poškodením od ROS. Ale aj pri energetickom metabolizme v spermiách hrá L-karnitín dôležitú rolu, pretože je potrebný pre transport dlhoreťazcových mastných kyselín cez vnútornú mitochondriovú membránu. Aj v prísemenníku sa nachádza L-karnitín vo vysokej koncentrácii. V jednej dvojnásobne slepej štúdii** vykonanej aj s placebom (počet účastníkov = 100) bolo dokázané významné zlepšenie pohyblivosti spermií po šesťmesačným užívaním L-karnitínu. Okrem toho už počas štúdie bol dokázaný nárast miery tehotenstva. V ďalšej dvojnásobne slepej štúdii vykonanej aj s placebom užívalo 60 subfertilných mužov 6 mesiacov denne dávku 2 g karnitínu a 1 g L-acetyl-karnitínu (skupina 1) alebo placebo (skupina 2). Skupina 1 ukázala významný nárast tak hustoty spermií, ako aj pohyblivosti spermií. Okrem toho štyri partnerky účastníkov štúdie zo skupiny 1 počas štúdie otehotneli.

L-arginín

Spermín a spermidín pôsobia stabilizujúco na DNA a vykazujú štruktúrne podobnosti s aminokyselinou L-arginín. Podávanie L-arginínu viedlo už v roku 1994 vykonanej štúdie k jednoznačným výsledkom (počet účastníkov = 40). Podľa nej sa dokázateľne zlepšila pohyblivosť spermií pri užívaní počas 6 mesiacov. Ďalšia štúdia preukázala u 74 percent zo 178 účastníkov po trojmesačnom užívaní 4 g L-arginínu denne významný nárast hustoty a pohyblivosti spermií.

Vitamín C

Vitamín C ako vodorozpustný antioxidant chráni spermie pred oxidačným stresom. Už bezprostredne po užití je zvýšený obsah vitamínu C v spermiách dokázateľný. Naproti tomu nedostatok vitamínu C môže viesť k neplodnosti a zvyšuje riziko poškodení DNA10. Užitie 200 mg kyseliny askorbovej denne počas 60 dni viedlo k zvýšeniu podielu pohyblivých spermií o 112 percent. Pri príjme 1.000 mg kyseliny askorbovej vzrástol podiel pohyblivých spermií dokonca o 140 percent.

Vitamín E, selén a glutatión

Oxidačný stres a tým reaktívne kyslíkové radikály môžu lipoidnou peroxidáciou*** viesť k poškodeniu bunkovej membrány, a tým k nepohyblivosti spermií. Preto je prívod antioxidantov obzvlášť pre proces zrenia nových spermií veľmi dôležitý. Vitamín E, stopový prvok selén a tripeptíd glutatión zmenšujú vo svojej funkcií ako antioxidanty dokázateľne poškodenia, ktoré sú vyvolané lipoidnou peroxidáciou. V jednej randomizovanej dvojito slepej štúdii (počet účastníkov = 110) vykonanej aj s placebom bolo dokázané, že denná dávka 300 mg vitamínu E v trvaní 6 mesiacov vedie k redukcii lipoidnej peroxidácie a tým predchádza strate pohyblivosti spermií.

Koenzým Q10 (ubichinion)

Zvlášť pohyblivosť spermií vyžaduje vysoké energetické zásobovanie, ktoré koenzým Q10 dokázateľne zlepšuje. Okrem toho plní koenzým Q10 aj antioxidatívne funkcie. V jednej štúdii bol podávaný koenzým Q10 17 infertilným mužom denne v dávke 60 mg po dobu 103 dni. Výsledok štúdie bol jednoznačný – došlo k jednoznačnému nárastu fertility v testovanej skupine.

Beta-karotén

Beta-karotén sa organizmom až pri potrebe premení na zachytávača radikálov vitamín A. Takto sa chránia zložité metabolické procesy pred oxidačným stresom – to je teda dôležitý príspevok k tvorbe zdravých spermií.

Kyselina listová

Kyselina listová hrá pri rastových procesoch a delení buniek dôležitú úlohu. Pretože sa podieľa na tvorbe ľudskej DNA, môže postačujúca hladina kyseliny listovej prispieť k produkcii zdravého genotypu. Účinok kyseliny listovej a zinku bol dokázaný v štúdii vykonanej v roku 2002. Pritom dostalo 108 fertilných a 103 subfertilných mužov rôzne kombinácie účinných látok: 5 mg kyseliny fólovej alebo 66 mg síranu zinočnatého resp. 5 mg kyseliny listovej a 66 mg resp. placebo. Podľa Smerníc Svetovej zdravotnej organizácie bola vždy pred a po celkovej dobe užívania 26 týždňov odobratá vzorka semena. Zistilo sa, že v skupine subfertilných mužov sa hustota spermií zvýšila o 74 %.

Zinok

Zinok má významný vplyv na produkciu mužského testosterónu a je známy svojím vplyvom na imunitné procesy. Nedostatok zinku môže viesť k zníženiu hustoty spermií ako aj k nízkej hladine testosterónu. Vo viacerých štúdiách bolo úspešne dokázané, že denný príjem zinku vedie k významnému zlepšeniu kvality spermií a tak je dôležitým prvkom mužskej infertility.

U stopových prvkov zinku a selénu boli jasne potvrdené výživno-fyziologické súvislosti s plodnosťou muža aj Európskym potravinárskym úradom (EFSA) v rámci realizácie Smernice (ES) č. 1924/2006 (tzv.  Nariadenia Health-Claims).

Plodnosť ovplyvňuje váš zdravotný stav, ktorý závisí od dostatku živín, ktoré prijímate. Medzi dôležité látky patria napríklad l-arginín, l-karnitín, zinok, vitamín D, beta-karotén, kyselina listová, atď.

Vitamín D

Nedostatok vitamínu D je vždy podľa sezónneho slnečného žiarenia dokázateľný až u 90 % obyvateľstva. Muži s obmedzenou plodnosťou vykazujú zvlášť často nedostatok vitamínu D. Štúdie poukazujú na to, že hormón cholekalciferol (vitamín D3) je zvlášť v momente oplodnenia ženskej vaječnej bunky rozhodujúcim faktorom. Väčšina produktov na zlepšenie mužskej fertility túto súvislosť nezohľadňuje.

Záver

Páry želajúce si mať dieťa by sa mali včas postarať o dostatočný prívod životne dôležitých mikroživín, aby tak zvýšili pravdepodobnosť úspešného tehotenstva. Profylaktický príjem antioxidantov u muža sa odporúča práve tak ako príjem fólovej kyseliny a vitamínov u ženy.

Tip Vitariána

Tieto výživné látky vplývajúce na plodnosť ako l-arginín, vitamíny A, D, B6, B12 a zinok nájdete vo výživovom doplnku amitamin® M forte. Koenzým Q10 spolu s l-karnitínom a ginkgom nájdete v amitamin® Ginkgo complex.

Vysvetlivky:

*Cochrane Collaboration – nezisková organizácia, ktorá pripravuje, udržuje a podporuje prístupnosť systematických hodnotení účinkov starostlivosti o zdravie
**dvojnásobné slepá štúdia - ani výskumník, ani pokusná osoba nevedia, či bola práve podaná vyšetrovaná látka alebo placebo.
***Peroxidácia lipidov znamená modifikáciu mastných kyselín účinkom voľných radikálov.
Prevaha voľných radikálov nad antioxidantmi sa nazýva oxidačný stres.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency