Ideálny rytmus spánku

Desaťhodinový spánok je vyslovene nevýhodný, jeho následkom je lenivosť tela i mysle

20. 07. 2022 Dlhovekosť Kreativita Spánok Biorytmus Regenerácia  Andrej Maťko
Ideálny rytmus spánku
Podobne ako viacero ľahkých jedál namiesto troch veľkých jedál za deň, aj krátke spánky by boli efektívnejšie, než jeden zbytočne dlhý spánok. Plynuli by z toho mnohé výhody.  Výsledkom častejších a kratších spánkov by bolo aj lepšie vedomé sústredenie sa a stabilnejšia obnova fyzickej a psychickej aktivity. 


Spánok v praveku

Kedysi, hoci neexistovalo elektrické osvetlenie, spánok počas noci nebol dlhý a nepretržitý, pretože miesto spánku nebolo rovnako bezpečné ako dnes. Jaskynný človek napríklad bol aj počas spánku v strehu pred divou zverou. Mysteriózne aspekty prirodzenej noci v jeho okolí ho udržiavali čiastočne bdelým. Často sa budil a kontroloval okolitú krajinu a svoj vlastný úkryt.

Nespal v tak dlhých blokoch, ako sa spí dnes. Jeho spánkové intervaly trvali tak dve alebo tri hodiny opakujúc sa od súmraku do úsvitu, striedali sa však s intervalmi úplnej bdelosti a čulej činnosti. Vyšiel aj von, aby hľadal potravu, keď dúfal, že dravé zvery spia.


Výsledkom tohto režimu bola mobilita vedomia, ktorá v skutočnosti zabezpečovala jeho fyzické prežitie, a intuitívne poznanie, ktoré sa mu zjavovalo v jeho snoch, si dokázal zapamätať a využiť v bdelom stave.

Dlhé obdobie telesnej nečinnosti a výlučné zameranie pozornosti buď na bdelú alebo spánkovú realitu, sú jednoducho príčinou mnohých chorôb. Vášmu bežnému vedomiu by prospeli výlety a odpočinok v tých druhých oblastiach reality, kam vstupujete, keď spíte, a takzvanému spánkovému vedomiu by tiež prospeli časté výlety do bdelého stavu.


Telo je schopné sa zotaviť za polovicu času 

Pôvodne denný režim sledoval iba denné svetlo. Dnes pri umelom osvetlení to už nemusí byť tak. Vďaka technológii máte teda príležitosti, ktoré však nevyužívate. Spať celý deň a pracovať celú noc nie je riešením; išlo by jednoducho o inverziu vašich terajších zvykov. 

Bolo by však omnoho efektívnejšie a účinnejšie, keby ste si rozdelili dvadsaťštyrihodinové časové obdobie odlišným spôsobom. V skutočnosti existuje veľa možností, ktoré by boli vhodnejšie, než je váš terajší systém. Ideálne by bolo spať naraz päť hodín, vtedy vám zo spánku plynie maximálny úžitok. Čokoľvek nad tento čas už nie je také výhodné. Tí, ktorí potrebujú viac spánku, by si neskôr ešte zdriemli tak na dve hodinky. Pre iných by bol najvýhodnejší štvorhodinový spánkový blok a dva kratšie spánky. Spolu so správne zadanou sugesciou je telo schopné sa zotaviť za polovicu času, ktorý dnes venujete spánku. V každom prípade je omnoho osviežujúcejšie a účinnejšie, keď je fyzické telo aktívne a nie neaktívne, povedzme, osem až desať hodín.


Do určitej miery umŕtvite svoje telo sugesciou, takže verí, že musí naspať určitý počet hodín v jednom bloku. Zvieratá spia, keď sú unavené a zobúdzajú sa omnoho prirodzenejším spôsobom.

Ak by ste zmenili rozvrhnutie vášho spánku, omnoho viac by ste si pamätali z vašich subjektívnych zážitkov a vaše telo by bolo zdravšie. Dohromady šesť až osem hodín spánku spolu s načrtnutými krátkymi spánkami počas dňa by bohate stačilo. Dokonca i tí, ktorí si myslia, že potrebujú spať dlhšie, by zistili, že by tak dlhý spánok nepotrebovali, keby celý čas neprespali v jednom bloku. Výhody takéhoto usporiadania spánku by pociťoval celý systém, fyzický, mentálny i psychický.


Viac mentálnej aj telesnej energie

Fyzická a mentálna práca by bola ľahšia a telo by v pravidelných intervaloch získavalo osvieženie a odpočinok. Teraz musí spravidla čakať, bez ohľadu na svoj stav, niekedy i šestnásť hodín. Z iných dôvodov, ktoré sú spojené s chemickými reakciami počas snového stavu, by sa zlepšilo zdravie tela; toto časové rozvrhnutie by tiež prospelo v prípade schizofrénie a vo všeobecnosti pomohlo ľuďom s problémom depresie alebo mentálnej nestability.


Aj váš zmysel pre čas by bol menej rigorózny a nepružný. Tvorivé schopnosti by sa oživili a problém nespavosti, ktorou trpí veľa ľudí, by sa z veľkej časti zvládol – pretože títo ľudia sa často boja dlhého času, počas ktorého je vedomie, tak ako o ňom uvažujú oni, zdanlivo vymazané.

Potom po prebudení by ste si dali malé jedlo alebo zjedli niečo drobné. Táto metóda jedenia a spánku by ohromne pomohla pri rôznych zažívacích ťažkostiach.


Fyzická aktivita počas noci

Fyzická aktivita počas noci má, z mnohých dôvodov, odlišný účinok na telo, než fyzická aktivita počas dňa, ideálne by boli obe, pretože obidva typy účinku sú potrebné.

V určitých obdobiach počas noci sú, napríklad, negatívne ióny vo vzduchu omnoho silnejšie alebo početnejšie, než za dňa; a aktivita v tomto čase, najmä prechádzka alebo iná aktivita na vzduchu, by boli zo zdravotného hľadiska veľmi prospešné.


Uspávacie prášky

Čas tesne pred svitaním často predstavuje kritický bod pre ťažko choré osoby. Vedomie bolo v tom čase z tela už príliš dlho preč a takéto vracajúce sa vedomie má potom problémy vysporiadať sa s mechanizmom chorého tela. Nemocničná prax dávať pacientom uspávacie prášky, aby prespali celú noc, je z tohto dôvodu zničujúca. V mnohých prípadoch to znamená pre vracajúce sa vedomie príliš veľkú námahu, ktorú musí vynaložiť, aby opäť prevzalo chorý mechanizmus.


Takéto lieky tiež často bránia určitým potrebným snovým cyklom, ktoré môžu pomôcť telu zotaviť sa, a vedomie sa potom stáva nanajvýš dezorientované. Niektoré hranice medzi rôznymi časťami vášho Ja preto nie sú v zásade nevyhnutné, ale sú výsledkom zvyku a pohodlnosti.


Lepšie chápanie povahy vášho Ja

Zmeny vo vašich návykových vzorcoch by vám jednoznačne priniesli lepšie chápanie povahy vášho Ja. Vnútorné snívajúce časti osobnosti sa vám zdajú cudzie nielen kvôli základnému rozdielu v zameraní pozornosti, ale i preto, že týmto oblastiam vášho Ja venujete opačnú časť dvadsaťštyrihodinovému cyklu.

Oddeľujete ich zo všetkých síl, čím celkom elegantne oddeľujete vaše intuitívne, tvorivé a psychické schopnosti od vašich fyzických, manipulatívnych, objektívnych schopností. Nezáleží na tom, koľko hodín spánku podľa vášho názoru potrebujete. Omnoho lepšie by ste boli na tom, keby ste spali niekoľko kratších spánkov, pričom by sa v skutočnosti vaša celková potreba spánku znížila. Najväčší spánkový blok by mal byť v noci. Ale účinok spánku sa znižuje a znehodnocuje po šiestich až ôsmych hodinách fyzickej nečinnosti.


Efektívnejšia funkcia hormónov 

Funkcie hormónov a chemických látok a najmä adrenálne procesy by fungovali omnoho efektívnejšie pri takom striedaní období činnosti. Minimalizovalo by sa opotrebovanie tela, zatiaľ čo všetky regeneratívne sily by boli maximálne využité. Úžitok by z toho mali ľudia s rýchlym i pomalým metabolizmom.

Psychické centrá by sa aktivovali častejšie a celková identita osobnosti by sa posilnila a zachovala. Výsledná mobilita a flexibilita vedomia by priniesla mimoriadny úžitok v podobe zvýšenej vedomej koncentrácie a únava by vždy zostávala pod nebezpečnou úrovňou. Výsledkom by bolo väčšie fyzické i mentálne vyrovnanie.


Osvojenie si nového rozvrhnutia spánku

Nové rozvrhnutie spánku je možné si celkom ľahko osvojiť. Napríklad tí, ktorí dodržiavajú pracovnú dobu, by mohli spať v noci štyri až šesť hodín, podľa potrieb jednotlivca, a zdriemnuť si po príchode z práce. Čokoľvek vyše šesť až osem hodín nepretržitého spánku pracuje proti vám a že napríklad desaťhodinový spánok pôsobí vyslovene nepriaznivo. Po prebudení sa často necítite odpočinutí, ale stečení z energie. Nestrážili ste si dobre svoje zásoby.

Počas spánku vaše vedomie skutočne opúšťa vaše telo. Je pravdou, že vaše vedomie sa z času na čas vracia, aby skontrolovalo fyzický mechanizmus, a jednoduché vedomie atómov a buniek – vedomie tela – ostáva vždy s telom, takže telo nie je prázdne. No vysoko tvorivé časti vášho Ja telo skutočne opúšťajú, a to na dlhé obdobia v čase, keď spíte.


Neurózy a námesačnosť 

Niektoré prípady silne neurotického správania sú dôsledkom terajších zvykov, pokiaľ ide o spánok. Do určitej miery je s nimi spojená aj námesačnosť. Vedomie sa chce vrátiť do tela, bolo však zhypnotizované myšlienkou, že telo sa nesmie zobudiť. Kormidlo prevezme nadbytočná nervová energia, ktorá vybudí svaly k činnosti, pretože telo vie, že bolo príliš dlho v nečinnosti a ináč by došlo k ťažkým svalovým kŕčom.


Stravovacie návyky

Vy sa striedavo prepchávate a potom vyhladovávate vaše tkanivá. To má jednoznačný účinok na povahu vášho vedomia, vašu tvorivosť a váš stupeň koncentrácie. Napríklad v noci svoje telo doslova vyhladujete a prispievate tak k jeho starnutiu tým, že mu odopierate potravu počas celých tých dlhých hodín. To všetko sa odráža na sile a povahe vášho vedomia.


Vaša strava by mala byť rozdelená na celých dvadsaťštyri hodín a nielen na ten čas, kedy ste bdelí – to znamená, že keby sa vaše spánkové vzorce zmenili, tak by ste jedli aj v noci. Jedli by ste však naraz omnoho menej. Malé množstvá potravy konzumované omnoho častejšie by vám omnoho viac prospeli z fyzického, mentálneho i psychického hľadiska, než vaše terajšie zvyky.

Zmena rozvrhnutia spánku by automaticky priniesla zmenu stravovacích návykov. 


Rozvoj intuitívnych schopností

Začali by ste si napríklad v omnoho väčšej miere uvedomovať svoje jasnovidecké a telepatické schopnosti a nepociťovali by ste ostrú hranicu, ktorú teraz cítite medzi vaším snovým a bdelým Ja. Tento pocit cudzoty by sa do značnej miery vytratil.

Zvýšila by sa aj vaša radosť zo života, pretože vy ste, spravidla, nanajvýš nevedomí, pokiaľ ide o nočný čas. Vedeli by ste omnoho lepšie využiť intuitívne poznanie, ktorého sa vám v snovom stave dostáva, a nedochádzalo by u vás k tak častej zmene nálady.

Vo všetkých oblastiach existencie by ste sa cítili omnoho istejšie a bezpečnejšie.

Zredukovali by sa aj problémy senility, pretože by nedochádzalo k minimalizovaniu stimulov na tak dlhý čas. 

A vedomie by si, pri svojej väčšej flexibilite, omnoho lepšie uvedomovalo svoj zmysel pre radosť.


Zdroj: Seth hovorí

Súvisiace produkty

Učeň ľadu

Učeň ľadu

9,50 €

Cesta za silou, zdravím a šťastím s držiteľom 26 svetových rekordov...

Kúpiť

Súvisiace články

Vo víne je krása

Vo víne je krása

Migréna

Migréna

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency