Nebezpečná zlatá horúčka

Záhadný pacient

11. 03. 2016 Ochorenia Veda Chemické látky Test  Jozef Maťko
Nebezpečná zlatá horúčka

59-ročný je dýchavičný, cíti sa slabý, opakovane sa neovládateľne trasie. S týmito ťažkosťami hľadal lekársku pomoc a je ošetrovaný v bližšie neurčenej miestnej nemocnici v americkom štáte Iowa. Zatiaľ čo je muž v nemocnici, jeho stav sa naďalej zhoršuje, jeho dýchanie zlyháva. Doktori mu dávajú intubáciu, aby mohol dostať umelé dýchanie. Prenesú ho na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Keby boli vznikli ťažkosti napríklad ako následok ťažkého zápalu pľúc, neobjavil by sa prípad pravdepodobne v týždenníku amerického Úradu na ochranu proti epidémii  CDC. Príčina nebezpečných symptómov bola však skôr neobvyklá, prečo CDC o tom nedávno podal hlásenie. Diagnóza znela: respiračné zlyhanie a chemický zápal pľúc.

V zlatej horúčke

Osamelý človek vyskúšal doma rôzne techniky, s ktorými chcel získať cenné kovy z elektronického odpadu. V deň, v ktorom začali jeho symptómy, testoval novú  metódu, ktorú videl v televíznom dokumente: chcel s pomocou ortuti extrahovať zlato z počítačových komponentov. Ortuť sa skutočne používa napríklad v Peru pri nelegálnej ťažbe, aby sa vymyl drahý kov z podrvenej rudy. Použitie toxickej ortuti je pritom ničivé nielen pre životné prostredie, ale aj pre ľudí.

K tomuto poznatku musel dôjsť aj hľadač pokladov z Iowy. Ako popisuje CDC, on získal elementárnu ortuť prostredníctvom zásielky on-line. Extrahovanie zlata pomocou toxického ťažkého kovu urobil bez okolkov na panvici na svojom sporáku. Jednako: mal na sebe dýchaciu masku. Ale tá zjavne nestačila.

Asi päť minút v ortuťových parách postačilo, aby spôsobilo silné škrabanie v hrdle. To ho viedlo k nahradeniu filtračnej vložky v maske - a naďalej varil. Ďalších päť minút neskôr muž pocítil už popísanú dýchavičnosť a začal sa triasť.

Podľa správy CDC určili v miestnej nemocnici na siedmy deň po prijatí tohto muža, aké množstvá arzénu, olova, ortuti a ďalších ťažkých kovov mal v krvi. Hodnota ortuti bola 86 mikrogramov na liter (μg/l). Podľa údajov Spolkového úradu životného prostredia je hodnota ortuti až do 5 μg/l nezávadná, už pri hodnote 5 až 15 μg/l je ohrozenie zdravia „nie dostatočne bezpečne vylúčené”. S viac ako 15 μg/l je potrebné okamžite niečo zmeniť, aby sa znížila záťaž.

Od špecifickej terapie proti otrave ortuťou lekári upustili, toto je celkom možné s takzvanými komplexotvornými činidlami. Tieto látky tvoria zlúčeniny s ťažkými kovmi, načo sa tieto rýchlejšie vylučujú z organizmu. Prečo sa tak nestalo, v správe CDC o prípade sa nevysvetľuje.

Nešťastný zlatokop strávil celkom štyri týždne v nemocnici, skôr než bol prevedený do iného zariadenia. V tejto dobe bol stále závislý na prídavnom kyslíku, pretože jeho pľúca sa ešte nezotavili.

Všetky chemikálie zlikvidované

Keď informácie o otrave ortuťou konečne prišli na Zdravotný úrad v Iowe, začal tento  vyšetrovanie. V rozhovore so zamestnancami Úradu opísal muž, čo všetko vyskúšal a že požiadal svoju rodinu, aby kuchyňu upratala a vyčistila. Úrad  skontroloval, ako silne bol mužov dom stále zaťažený s ortuťou, všetky kontaminované predmety ako aj všetky zistené chemikálie boli odborne zlikvidované. Ten muž použil vo svojich taviacich experimentoch medziiným kyselinu  chlorovodíkovú, kyselinu sírovú a kyselinu dusičnú ako aj peroxid vodíka.

Autori správy CDC zbadali náhodný súbor 30 internetových videí, v ktorých sú predvádzané taviace procesy. Iba päť z nich poukazovalo na skryté nebezpečenstvá alebo vyzývalo, aby sa táto práca vykonávala pod holým nebom resp. aby sa nosil ochranný odev a respirátory.

Zlatokopecká horúčka vypukla v roku 1848 v Kalifornii.

Záver

Zlatokopecká horúčka vypukla v roku 1848 v Kalifornii. Všade, kde sa objavilo zlato, vznikali narýchlo postavené mestečká a mestá. Skončila sa v poslednej dekáde 19. storočia. V článku sa uvádzajú nebezpečné pokusy pri získavaní zlata z elektronického odpadu.

Tip Vitariána

Nepokúšajte sa tieto pokusy napodobňovať, radšej sa venujte zdravému životnému štýlu!

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency