Demencia

Udržuje vitamín D pamäť fit?

09. 08. 2015 Ochorenia Stravovanie Vitamíny Nervy Leto  Jozef Maťko
Demencia

Vitamín D sa odporúča v médiách ako všeliek proti rôznorodým chorobám. Tak vraj má mať dostatočný prívod všestranného vitamínu tiež vplyv na demenciu – je to sľubná iskrička nádeje, alebo treba na ňu zabudnúť?

Otázka:                       Chráni vitamin D pred demenciou, resp. stratou pamäti?

Odpoveď:                    ? ? ?                                                                           nejasné

Vysvetlenie:                Jednotlivé štúdie síce naznačujú možnú súvislosť medzi koncentráciou vitamínu D v krvi a zhoršujúcou sa pamäťou resp. demenciou. Či vitamín D skutočne chráni pred zhoršením pamäte alebo demenciou, zostáva otvorené. 

Už nevedia kto ste, už nerozpoznajú milovaných členov rodiny, úplná bezmocnosť – títo  hrôzostrašní duchovia prichádzajú väčšine z nás na myseľ, keď si pomyslíme na demenciu alebo Alzheimerovu chorobu. V Rakúsku je odhadom postihnutých 100 000 ľudí touto chorobou. K tomu treba pripočítať ešte opatrujúcich príbuzných, ktorí spolutrpia s postihnutými. To nepostačuje, očakáva sa, že počet ľudí s demenciou sa v najbližších rokoch mnohokrát zvýši. Dôvodom je zvýšenie priemernej dĺžky života. Demencie sa prejavujú u každého inak, vždy v závislosti od osobnosti pacienta a typu demencie. Okrem zvyšujúcej sa straty pamäti a problémov pri každodenných činnostiach, je to často zmena bytosti u dotknutých osôb, ktorá predstavuje problém pre členov rodiny.

Iskra nádeje vitamín D

Mnohí dúfajú, že oni sami a ich blízki zostanú ušetrení pred duševným úpadkom. O rôznych pokusoch zastaviť stratu pamäti informoval časopis Medizin transparent v niektorých iných článkoch. (Alzheimerova choroba: doplnky stravy sú k ničomu, Vajcia a lecitín pre lepšiu pamäť?, Alzheimer: zastaví liponová kyselina zabúdanie?). Dôkaz o účinnosti týchto metód nebol nájdený v žiadnom. Teraz treba pozorne sledovať výsledky nových štúdií - silný nedostatok vitamínu D má zdvojnásobniť riziko vzniku Alzheimerovej choroby. Teda, možno zabrániť zabúdaniu dostatočným prívodom vitamínu D?

Demencia sa často vyskytuje u starších ľudí, ktorí nevychádzajú na slnko a nemajú dostatok živín.

Stará otázka: sliepka alebo vajce?

Či nedostatok vitamínu D súvisí so vznikom demencie je úplne nejasné. Vedci síce predpokladajú, že vitamín D chráni nervový systém, a teda by mohol mať tiež vplyv na vznik demencie. Avšak, vedecký dôkaz chýba. 
Vitamín D môže byť prijímaný jedlom (napr. tučné ryby), telo si ho však môže vytvoriť samo s pomocou slnečného svetla aj v koži. Mnohé štúdie preukázali, že ľudia s demenciou majú nižšiu koncentráciu vitamínu v krvi ako nedementní. Že nedostatok vitamínu D je skutočne spúšťačom demencie, nemôžu tieto výsledky preukázať. Dôvodom je klasický problém sliepka - vajce: ľudia s demenciou sú často viazaní svojím vekom a ich ochorením na domov a len zriedka vychádzajú na slnko. Takže vaše telo má len malú šancu si samo vyrobiť vitamín pomocou slnečného svetla. Niekedy tiež nejedia dostatočne vyvážene, takže časom trpia nedostatkom vitamínu D a ďalších nevyhnutných živín. Nedostatok vitamínu D nemusí byť príčinou demencie, ale je ňou (nepriamo) spôsobený. Odpovede na tieto a ďalšie aktuálnymi štúdiami nevysvetlené otázky možno pravdepodobne nájsť iba prostredníctvom dobre vykonaných dlhodobých štúdií.

Všeliek vitamín D?

Od rakoviny cez chronické bolesti až k depresii, zoznam predpokladaných pozitívnych účinkov vitamínu D je dlhý. Vedecká dokázateľnosť je však chabá. Je isté, že vitamín je dôležitý pre  tvrdosť kostí, niektoré metabolické procesy v tele a svaly. 
V podstate je naše telo samotné veľmi dobre vybavené pre výrobu vitamínu s pomocou slnečného svetla. S potravou prijímame iba malú časť denne potrebného množstva vitamínu D. V našej zemepisnej šírke postačuje päť až 15 minút denne, aby sa udržiavala hladina vitamínu D v dostatočnej miere - v závislosti od typu pokožky a ročného obdobia. Tak sa môžu dostatočne naplniť aj zásobníky pre ročnú dobu chudobnú na slnko, ktoré normálne vystačia na dostatočné zásobovanie tela vitamínom D v tejto dobe. Všeobecne sa u starších ľudí znižuje schopnosť produkovať vitamín D. Oni sú tiež často chronicky chorí a potrebujú starostlivosť. Tak môže vzniknúť nedostatok a je potrebný ďalší prísun.

Demencia má mnoho príčin

Je súčasťou prirodzeného priebehu starnutia, že mozgové bunky odumierajú a tu a tam človek niečo zabudne. U dementných ľudí sa to ale stáva oveľa rýchlejšie, choroba obmedzuje každodenný život viac a viac. V najbežnejšej forme - Alzheimerovej chorobe - sú zvyšujúce sa straty a zmeny v mozgovom tkanive zodpovedné za vznik plazivého zabúdania. Okrem toho, k demencii môžu viesť opakované malé mozgové porážky, silné zneužívanie alkoholu, Parkinsonova choroba alebo iné závažné ochorenia mozgu. I keď existuje veľa rôznych druhov a foriem demencie, na konci však stojí u všetkých značne znížená mentálna kapacita.

Demencia môže byť spôsobená nedostatkom vitamínu D zo slnka.

Tip Vitariána

Aj keď podľa súčasných poznatkov nie je jasné, či vitamín D je všeliekom na zabránenie alebo spomalenie demencie, existuje nádej. Proti demencii odporúčame zdravý životný štýl so zdravou pestrou stravou, pravidelný pohyb a psychicky náročné činnosti.

Súvisiace články

Výrobcovia