Hrozba v kvapke vody

04. 12. 2013 Ekológia Voda Pohlavná sústava Prístroje  Jana Klimanová
Hrozba v kvapke vody

Vedeli ste, že aj životodarná voda môže byť pre ľudský organizmus nebezpečná? Neustále pribúdajú dôkazy z celého sveta o tom, že znečistené toky riek menia pohlavie a ovplyvňujú sexuálne správanie ľudí. Pribúda mužov a žien s veľkými dávkami hormónov opačného pohlavia. Môžu za to endokrinné disruptory, chemické látky z vonkajšieho prostredia, ktoré zasahujú do fungovania hormonálneho systému ľudí. Ľudia ich vymočia a do prírody sa dostanú prostredníctvom splaškov. Splašky síce putujú do čističiek odpadových vôd, tam sa však problém nerieši. Hormóny a zvyšky liečiv vo vode ostávajú a môžu sa dostať späť do obehu pitnej vody.

Estrogén v toalete

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že trochu hormónov druhého pohlavia nikomu neuškodí. Veď aj v telách žien sa tvorí testosterón, a naopak, muži disponujú estrogénom. To nikto nespochybňuje, ak sú v správnom pomere.

Hormóny, ktoré organizmus žien nespotrebuje, vylúči s močom do toaletnej misy.

Keď sa vynájde nová syntetická látka, výrobcovia nedokážu predvídať všetky jej vedľajšie účinky, najmä také, ktoré sa ukážu až o niekoľko rokov. Príkladom môže byť azbest, či populárne brómové spomaľovače horenia, ktoré sa využívajú pri výrobe textilu, matracov, či elektroniky, a ktoré narúšajú hormonálnu rovnováhu. Prvú kombinovanú antikoncepčnú tabletku schválili v USA v roku 1960, odvtedy ju po celom svete užívajú milióny žien. Kedysi jedna tabletka obsahovala toľko hormónov, ako má dnes blister na celý mesiac. Všetko, čo organizmus žien nespotreboval, vylúčil s močom do toaletnej misy. Z užívania antikoncepcie sa stal globálny problém. Dôvod? Keďže čističky tento syntetický hormón nedokážu úplne odfiltrovať, časť z neho uniká do vodných tokov. No nejde len o hormóny... Zvyk hádzať lieky po expirácii do toaletnej misy rozšíril endokrinné disruptory vo vode o ďalšie škodlivé látky. Povrchová voda je kontaminovaná tiež výlučkami dobytka a hydiny, ktoré aj v dnešnej dobe chovatelia kŕmia antibiotikami a syntetickými hormónmi na podporu rastu.

Pomýlené ryby

Prvé výskumy pátrajúce po prítomnosti hormónov vo vode, odštartovali v Británii už v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Obojpohlavné samce rýb hovorili o tom, že niečo nie je s kostolným poriadkom. Samce plotíc sa namiesto tvorby spermií pripravovali na kladenie ikier. Vraj omyl prírody? Ekologická katastrofa? Nič také. Zvrat v pohlaví plotíc spôsobili hormóny zo ženskej antikoncepcie. Vylúčené močom sa dostali cez splašky a čistiarne odpadových vôd späť do prírodného kolobehu.

Narušený pohlavný vývoj objavili vedci aj u lososov.

Po čase sa ukázalo, že britský prípad z osemdesiatych rokov nie je ojedinelou výnimkou. Podobné správy začali prichádzať aj z iných krajín. Narušený pohlavný vývoj a deformáciu pohlavných orgánov dokázali veci aj u lososov, dokonca u tých, ktoré tiahli riekami panenskej prírody britskej Kolumbie. Že je to ďaleko a vás sa to netýka? Výskum geológa Tomáša Pačesu z Českej geologickej služby v Prahe dokázal, že ženské hormóny plávajú aj vo vodách Vltavy. Ryby omámené pervitínom a kokaínom môžu podľa nedávneho prieskumu vedeckého tímu Slovenskej technickej univerzity plávať aj v slovenských riekach. Vedci z fakulty chemickej a potravinárskej technológie spracovávali vzorky vody z vybraných čistiarní a skúmali, aké množstvá drog a liečiv končia v odpadových vodách. Člen vedeckého tímu Tomáš Mackuľak upozornil najmä na nebezpečné epileptiká a analgetiká, ktoré sa používajú pri bolesti zubov a v prírode sa ťažko rozkladajú.

Hrozí nám sexmisia?

Hormóny vo vode ovplyvňujú aj pohlavie detí. Vysoké koncentrácie endokrinných disruptorov majú drastický dopad na komunitu Inuitov, Eskimákov. Žijú tradičným spôsobom a hlavným zdrojom potravy je predovšetkým tulenie a veľrybie mäso. „Na severe Grónska sa v týchto rodinách rodia už len samé dievčatká. Tam, kde sa ľudia živia tradičnou stravou, ide doslova o prežitie,“ tuší katastrofu Aqqaluk Lynge, predseda Rady Inuitov za polárnym kruhom.

Budú z mužov ženy a zo žien muži?

Ak estrogén vyhubí celú populáciu rýb, ktorá je zdrojom potravy pre väčšie ryby, dochádza k narušeniu potravinového reťazca. Čo sa však stane, ak si pravidelne pochutnávate na takto pomýlených rybách? Je možné, aby sa ľudia pri pití vody kontaminovanej hormónmi premenili na hermafroditov? Alebo nám hrozí ešte niečo horšie? „Bunky rakoviny prsníka rástli dvakrát rýchlejšie, ak ich vystavili pôsobeniu estrogénu zo sumcov chovaných v kanáloch kontaminovaných oblastí,“ uviedol Conrad Volz, vedúci výskumného tímu v z Univerzity v Pittsburgu. Iné štúdie zase dokázali, že dievčatá sa dostávajú do puberty skôr, než v prechádzajúcich desaťročiach. Až 15% dievčat v USA, Kanade, Veľkej Británii a na Novom Zélande má už v ôsmych rokoch prsia. Na opačnej strane zemegule lekári zdokumentovali nárast počtu chlapcov s mimoriadne malým penisom a vidiľnými ženskými znakmi. 

Vodu filtrujte

Podľa štúdie z Francúzska syntetické estrogény bežným metódam čistenia vody v porovnaní s inými liekmi odolávajú. Problém už začali riešiť aj europoslanci a pripravujú novú smernicu o vode. Vrátane rozšírenia zoznamu látok a ich limitov, ktoré vo vyšších koncentráciách ubližujú životnému prostrediu. Patria medzi ne aj dve zlúčeniny syntetického hormónu etinylestradiol. Nápravou sa systémovo zaoberá Švajčiarsko. Do roku 2015 plánuje vybaviť existujúce čistiarne pieskovými filtrami a aktívnym uhlím, ktoré zachytia častice o hmotnosti nanogramov.

Ak máte pochybnosti o kvalite vody, filtrujte ju.

Bez vody nie je život a bez zdravej vody nie je zdravý život. Ak máte pochybnosti o kvalite vody z vodovodu a povrchových vôd, môžete siahnuť po balených vodách a minerálkach z podzemných zdrojov, viac chránených pred povrchovým chemickým a farmaceutickým znečistením. Riešením sú aj domáce filtre vody. Najlepšou prevenciou je kombinácia osmotickej membrány a aktívneho uhlia.

Súvisiace články

Výrobcovia