Chorobami srdca trpieť nemusíte!

Ako liečia srdce najlepší doktori? Veľmi jednoducho!

28. 04. 2016 Ochorenia Bielkoviny Bolesť Krv Tuky  Martina Strihová
Chorobami srdca trpieť nemusíte!

Jedným z lekárov na klinike bol aj dr. Esselstyn ml., človek s úctyhodným životopisom. Na olympijských hrách pri veslovaní vyhral zlatú medailu, ako vojenský chirurg vo Vietname získal Bronzovú hviezdu, po návrate úspešne pracoval na Clevelandskej klinike aj ako vrchný zástupca všetkých zamestnancov, člen správnej rady, predseda pracovnej skupiny pre rakovinu prsníkov a vedúci oddelenia pre chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Uverejnil viac ako stovky vedeckých prác a bol zaradený medzi najlepších lekárov v Amerike.

Dr. Esselstyn vždy hľadal pravdu a mal odvahu postaviť sa lekárskej komunite. K ischemickej chorobe srdca napísal: „po jedenástich rokoch profesijnej dráhy chirurga som stratil ilúzie o amerických liečebných postupoch pri liečbe rakoviny a srdcovej choroby. V oblasti liečby rakoviny sa toho za posledných sto rokov veľa nezmenilo a prevenciou sa u rakoviny ani u srdcovej choroby nikto vážne nezaoberal. Myslím si však, že epidemiológia týchto chorôb je prinajmenšom provokatívna: tri štvrtiny obyvateľov tejto planéty srdcovou chorobou netrpia, čo dávam do súvislosti s ich stravou.“

Esselstyn sa rozhodol otestovať účinky prírodnej stravy založenej na rastlinných produktoch, a to na ľuďoch s ischemickou chorobou. Pomocou mizivého množstva liekov znižujúcich cholesterol spolu s rastlinnou stravou s minimálnym obsahom cholesterolu dosiahol najoslnivejších výsledkov, aké kedy boli pri liečbe srdcovej choroby zaznamenané.

V roku 1985 dr. Esselstyn zahájil štúdiu, ktorej hlavným cieľom bolo zníženie koncentrácie cholesterolu v krvi pacientov pod 150 mg/dl. Požiadal všetkých svojich pacientov, aby si viedli stravovací denník, kde by zaznamenali všetko, čo skonzumovali. Behom nasledujúcich piatich rokov sa s nimi stretával každých 14 dní a diskutoval o priebehu štúdie, prevádzal krvné testy, zaznamenával hodnoty nameraného krvného tlaku a telesnú hmotnosť. Telefonoval im a oznamoval výsledky, rozoberal s nimi ich stravu. Pacienti sa aj niekoľkokrát ročne spolu stretávali.

Chorobami srdca trpieť nemusíte! Vylieči vás zdravá rastlinná strava.

Strava, ktorú pacienti spolu s doktorom a jeho ženou konzumovali, neobsahovala žiadny nadbytočný tuk a takmer žiadne živočíšne produkty. Účastníci sa mali vyhnúť mäsu, rybám, olejom, hydine a mliečnym výrobkom okrem odtučneného mlieka a jogurtu, ale približne po piatich rokoch štúdie mali vynechať aj mlieko a jogurt.

Štúdiu v prvých dvoch rokoch opustilo päť pacientov, takže ich zostalo 18. Tí si počas ôsmych rokov pred začiatkom štúdie prešli dokopy 49 srdcovými príhodami (angina pectoris, infarkt myokardu, mŕtvica, operácia by-passu, angioplastika). Neboli to zdravé srdcia, ale motivovaní ľudia.

Týchto 18 ľudí dosiahlo pozoruhodné úspechy. Na začiatku bola ich priemerná koncentrácia cholesterolu v krvi 246 mg/dl. V priebehu štúdie sa koncentrácia ustálila na 132 mg/dl, čo bolo významne pod pôvodne naplánovanými 150 mg/dl. Rovnako dramaticky klesol aj zlý LDL cholesterol. Najvýznamnejšie vša bolo množstvo srdečných príhod, ktoré sa od začiatku štúdie vyskytli.

V nasledujúcich 11 rokoch sa medzi pacientmi konzumujúcimi rastlinné produkty vyskytla len jedna srdcová príhoda. Tá sa týkala pacienta, ktorý sa od predpísanej stravy na dva roky odklonil. Po tejto odchýlke opäť pocítil bolesť na hrudi (angínu) a vrátil sa k predpísanej strave. Problémy zmizli a viac sa neobjavili.

Ak chcete mať zdravé srdce, obmedzte živočíšne potraviny a tuky.

U pacientov sa choroba zastavila a dokonca prišlo k jej liečeniu. U 70 % pacientov sa opäť prečistili a otvorili zablokované cievy. Jedenásť pacientov súhlasilo s koronarografiou, pri ktorej sa röntgenujú určité srdcové tepny. V priebehu prvých piatich rokov prišlo u týchto 11 pacientov v priemere k 7 % zníženiu veľkosti tepnových uzáverov. To môže znieť ako malý rozdiel, ale ak sa priechod tepny zvýši o 7 %, tak sa prietok krvi zvýši o 30 %! A takéto zvýšenie prietoku krvi cez srdcové tepny znamená rozdiel medzi prítomnosťou bolesti (angína) a medzi životom a smrťou. Autori po 5 rokoch štúdie poznamenali: „Je to do tejto doby najdlhšia štúdia výživy s minimálnym obsahom tukov užívaných v kombinácii s liekmi znižujúcimi cholesterol. Nami zistené priemerne 7% zníženie stenózy (zúženia) tepien je najvyššie, aké bolo kedy vo výskume uverejnené.

Jeden lekár si túto štúdiu zapamätal, a keď sa uňho vo veku 44 rokov prejavila srdcová choroba, ktorá vyvrcholila infarktom myokardu, navštívil dr. Esselstyna a vyskúšal jeho program. Po 32 mesiacoch bez akýchkoľvek liekov znižujúcich cholesterol vyliečil svoju srdcovú chorobu a znížil svoj krvý cholesterol na 89 mg/dl.

Na obrázku môžete vidieť pacientovu tepnu pred a po 32 mesiacoch, svetlé miesta predstavujú krv prúdiacu tepnou.

Koronárna tepna pred a po období na nízkotučnej rastlinnej strave bez akýchkoľvek liekov.

Je možné, že by to bola náhoda? Pozrime sa na 5 pacientov, ktorí štúdiu opustili: do roku 1995 sa u nich vyskytlo ďalších 10 srdcových príhod.

Všetci pacienti dodržujúci daný nutričný program boli po 17 rokoch (r. 2003) okrem jedného ešte stále nažive a smerovali do siedmej a ôsmej dekády života.

Môže rozumný človek tieto zistenia popierať? To sa zdá nemožné. Ak si na niečo spomeniete, nech je to pomer 49:0 (49 koronárnych príhod pred zahájením konzumácie prírodnej stravy založenej na rastlinných produktoch a žiadna príhoda po zahájení tohto stravovania). Dr. Esselstynovi sa podarilo to, o čo sa márne pokúšala veda: poraziť srdcovú chorobu.

Záver

Dnes už máme dostatok informácií, aby sme so srdcovou chorobou dokázali úspešne bojovať. Vieme, ako jej predchádzať a ako ju liečiť. Nemusíme otvárať hrudníky, aby sme zlepšili krvné zásobenie, nemusíme celý život užívať silné lieky. Konzumáciou správnej stravy môžeme naše srdcia udržať zdravé.

Srdce a cievy vyliečite jedine nízkotučnou rastlinnou stravou.

Tip Vitariána

Liek na zdravie srdca je jednoznačný - zmena stravy. A okrem stravy srdcu a cievam neprospieva ani fajčenie a stres.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency