Nové prístupy v psychoterapii pomáhajú pri anorexii

Nemecká štúdia

Ako veľa profitujú anorektici zo psychoterapie? Nemeckí vedci teraz zverejnili celosvetovo najväčšiu štúdiu na túto tému. Aj keď nemohli trvalo pomôcť asi tretine pacientiek – výsledky prinášajú nádej.

Nové prístupy v psychoterapii pomáhajú pri anorexii

Anorexia je celosvetovo duševné ochorenie s najvyššou mierou úmrtnosti, v dlhodobom horizonte zomiera až 20 percent postihnutých. U takzvanej mentálnej anorexie treba teda konať. Psychoterapie môžu vyslobodiť postihnutých, 0,3 percent všetkých dievčat a mladých žien, zo špirály hladovania, vracania, nadmerného športu a preháňadiel.

Že psychoterapie pomáhajú, je medzi odbornými lekármi už dlho známe, lekárske smernice ich odporúčajú ako prostriedok voľby. Avšak účinok odhadovaných 75 rôznych foriem terapie nebol doteraz prísne vedecky dokázaný. Tiež je stále nejasné, ktorá forma psychoterapie je najefektívnejšia a najviac zvyšuje šance na vyliečenie. Nemeckí vedci teraz so svojou štúdiou v odbornom časopise „The Lancet“ do určitej miery uzavreli túto medzeru.

Svetovo najväčšia štúdia o liečbe anorexie

Cieľom vôbec najväčšej svetovej štúdie o psychoterapeutickej liečbe anorektikov bolo ukázať, či dve špeciálne pre túto chorobu vyvinuté terapeutické prístupy sú účinnejšie ako konvenčné. Celkovo sa na štúdii zúčastnilo desať nemeckých kliník, výskum bol vedený oddeleniami psychosomatickej medicíny z univerzitných kliník v Tübingene (vedúci: Stephan Zipfel) a Heidelbergu (vedúci: Wolfgang Herzog).

Na začiatku štúdie výskumníci rozdelili 242 dospelých žien losovaním do jednej z troch liečebných skupín. Pacientky prvej skupiny dostali konvenčnú psychoterapiu s obzvlášť intenzívnou starostlivosťou. Účastníčky ďalších dvoch skupín boli liečené dvoma novými psychoterapeutickými metódami, ktoré boli vyvinuté medzinárodnými expertami v oblasti porúch stravovania a od ktorých sa očakával obzvlášť veľký úspech.

Druhá skupina týchto žien absolvovala kognitívnu behaviorálnu terapiu, pri ktorej boli účastníčky informované o dôsledkoch podváhy a hladovania. „Potom sa naučili špeciálne techniky na normalizáciu ich stravovacích návykov," vysvetľuje Stephan Zipfel. Tretia testovacia skupina dostala hlbinnú psychodynamickú psychoterapiu, pokračovanie psychoanalýzy. Táto skúma hlbšie príčiny poruchy príjmu potravy. "Psychoterapeut a pacientka tu idú na koreň vnútorných konfliktov a emocionálnych spúšťačov ochorenia," hovorí Wolfgang Herzog.

Celkovo boli účastníčky štúdie sprevádzané po dobu 22 mesiacov - desať mesiacov z toho absolvovali terapiu, ďalších dvanásť mesiacov boli pozorované.

Anorexia je celosvetovo duševné ochorenie s najvyššou mierou úmrtnosti, v dlhodobom horizonte zomiera až 20 percent postihnutých.

Pacientky pribrali

Vo všetkých troch skupinách pacientky zlepšili počas liečby svoju hmotnosť, v priemere o 3,8 kg. Spočiatku ženy vážili v priemere 46,5 kg. Herzog vidí napriek podobným úspechom v troch experimentálnych skupinách niektoré výhody nových spôsobov liečby.

Hovorí, že pacienti v skupine behaviorálna terapia pribrali počas liečby rýchlejšie. A: pri hlbinnej psychodynamickej terapii sa zlepšili symptómy aj po ukončení liečby. Pacientky tejto skupiny mali aj rok po liečbe najlepšiu celkovú mieru vyliečenia.

Ďalší úspech: pri konvenčnej psychoterapii činilo ju predčasne ukončilo 41 percent, pri hlbinnej psychodynamickej psychoterapii iba 23 percent.

Avšak: Takmer tretina žien prerušila terapiu a doliečenie, dobré dve tretiny dokončili liečbu. Okrem toho približne jedna tretina žien počas vlastnej ambulantnej liečby musela byť dočasne hospitalizovaná.

Ešte treba veľa výskumu

Cynthia Buliková z Univerzity Severná Karolína sa v sprievodnom komentári k štúdii vyjadruje nasledovne: Tento výskum ukazuje, aké ťažké je preskúmať obraz choroby anorexie v klinických štúdiách. Vysoká miera predčasného ukončenia je všeobecne problémom v terapií a štúdiách o anorexii. To sa dá vysvetliť skutočnosťou, že choroba je chronická, a preto ťažko liečiteľná. Preto je také dôležité, aby sa výskum v tejto oblasti viedol v oveľa väčšej miere. Zatiaľ neexistuje žiadny liek, ktorý skutočne pomáha pri liečení anorexie.

Vedkyňa dúfa, že sa to čoskoro zmení. V súčasnej dobe prebieha výskum k anorexii v oblastiach genetiky a neurobiológie, štúdie bežia okrem iného o kolonizácii čreva mikroorganizmami. Myslí si, že vieme stále veľmi málo o biologických faktoroch, ktoré vedú k mentálnej anorexii. Tieto informácie sú ale dôležité pre liečbu. Psychoterapie sú účinné iba čiastočne. Musíme zistiť, ako k tomuto závažnému ochoreniu v budúcnosti pristupovať lepšie, rýchlejšie a udržateľným spôsobom.

U takzvanej mentálnej anorexie treba teda konať.

Anorexia na Slovensku

Anorexiou trpia na Slovensku tisíce ľudí. Alarmujúce je, že veková hranica dievčat, ktoré trpia anorexiou, sa posúva čoraz nižšie. Ide to už pod hranicu 15 rokov. Stretávame sa však už aj s deväťročnými dievčatami, ktoré chcú vyzerať ako bábiky Barbie a odmietajú preto jesť. Len málo pacientov a pacientok s poruchou príjmu potravy (asi 10 %) však vyhľadá lekársku pomoc. Mentálnou anorexiou trpí 0,5 – 1% žien. Muži tvoria menej ako 10 % všetkých prípadov.

Národné centrum zdravotníckych informácií ročne eviduje asi 200 hospitalizácií v súvislosti s anorexiou. Na Slovensku neexistuje štatistika úmrtnosti na anorexiu. Podľa Renáty Koreňovej z Inštitútu pre rozvoj osobnosti je anorexia po depresii na druhom mieste v úmrtnosti v dôsledku psychických porúch.

Záver

Anorexia je ťažká psychická choroba. Dôležité ale je, aby ľudia vedeli o tejto chorobe čo najviac. Len potom budú môcť včas a správne zareagovať, zrýchliť a uľahčiť liečbu pacientovi.

Tip Vitariána

Hlavne pre ženy je prirodzené, že im záleží, ako vyzerá ich telo. Avšak dievčatám často chýbajú vedomosti, ako správne chudnúť. Myslia si, že schudnú len nejedením a cvičením, čo nie je dobrá cesta. Surová strava je omnoho lepšie a prirodzenejšie riešenie. Na strave z čerstvého ovocia a zeleniny vaše telo schudne a aj vaša psychika sa bude cítiť skvele. Budete mať energiu na športovanie a začnete svoje telo milovať.

Surová strava je riešením, ako sa dopracovať k ideálnej postave, čo by mohli pomôcť aj pri anorexii.

Vysvetlivky:

Behaviorálna terapia

Ako sa naučiť prekonávať problémy. Keď sa smejeme kamarátovmu žartu, keď zdvíhame v hneve hlas, keď trestáme neposlušné deti alebo chválime tie dobré, prevádzame niečo ako behaviorálnu terapiu. V rade každodenných situácií, ako sú tieto, vedieme iných ľudí k tomu, aby sa chovali podľa toho, akých ich chceme mať. Chceme, aby naši priatelia boli zábavní, naši nepriatelia aby sa cítili zastrašení a naše deti aby vychádzali dobre s ostatnými.

Kognitívna terapia

Ako sa naučiť sebadôvere. Cieľom kognitívnej terapie je zvýšiť sebavedomie klientov. Ide o formu psychoterapie, ktorá sa snaží zmeniť vnímanie, spomienky a myslenie ľudí, ktorí majú sami o sebe zlú mienku - a to tak, aby vnímali a jednali otvorene a sebaisto. Terapeuti sa domnievajú, že negatívne myslenie prináša negatívne následky - ak sa napr. považujete za človeka nepríťažlivého a nudného, majú vás za takého i iní ľudia; ich postoj posilňuje vaše myslenie a tak sa točíte v bludnom kruhu.

Kognitívne behaviorálna terapia (KBT)

Je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. Vznikla v druhej polovici 20. storočia ako výsledok úspešnej integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie.

Článok nereprezentuje lekárske, alebo iné zdravotnícke postupy a názory.

Zdroje

Der Spiegel
Sme.sk, Zdravie.sk, Pravda.sk

Fotky: Shutterstock

↑ Späť hore

Počet hlasov: 580