Rakovina semenníkov

Rizikové mliečne výrobky

Rakovina semenníkov je najrozšírenejším druhom rakoviny mladých mužov v Severnej Amerike. Jej tempo za posledných 50 rokov prudko stúplo.

Rakovina semenníkov

Napriek tomu, existovalo len málo informácií o vplyve výživy na tento druh rakoviny. V októbri 2003 však bola v International Journal of Cancer publikovaná najväčšia štúdia o súvislosti stravy a rakoviny semenníkov. Štúdiom stravy stoviek obetí rakoviny sa zistilo, že najsilnejším rizikovým faktorom spojeným s rakovinou bola konzumácia syru! Muži konzumujúci najväčšie množstvo syru mali o 90 % väčšiu pravdepodobnosť vývinu rakoviny semenníkov. Vyšetrovatelia odhadovali, že vinu môžu niesť hormóny nachádzajúce sa v mlieku a mliečnych výrobkoch. Druhým najväčším rizikovým faktorom bola konzumácia mäsa na obed.

Článok nereprezentuje lekárske, alebo iné zdravotnícke postupy a názory.

Zdroje

www.all-creatures.org

International Journal of Cancer (2003)

Fotky: Shutterstock

↑ Späť hore

Počet hlasov: 900