Zamysleli ste sa už niekedy nad dýchaním?

Dýchanie = Esencia života

29. 02. 2016 Dlhovekosť  Ján Hegyi
Zamysleli ste sa už niekedy nad dýchaním?

Dýchame od prvej sekundy až do poslednej

Prvým nádychom život začína a posledným končí. Dýchanie nás sprevádza celým životom a je až tak prirodzené, že si ho ani neuvedomujeme. Správna technika dýchania je pritom veľmi dôležitá a môže pomôcť pri športe, zdravotných problémoch, psychickej nepohode a v podstate tak zlepšit celkovú kvalitu života.

Pri správnom dýchaní vieme ovládnuť hnev, strach a stres, ktoré sú ornou pôdou pre rôzne fyzické a psychické problémy.

Sústredenie, ako aj umelecká činnosť by mala začať zameraním sa na dýchanie, to vám zabezpečí rýchlejšie sa dostávať do požadovanej úrovne.

Pľúca

S akými zdravotnými problémami nám dokáže dýchanie pomôcť?

Pri správnom dýchaní ide najmä o účinnú zdravotnú prevenciu, zvýšenie imunity a zdravej dlhovekosti, má vplyv na liečbu chorôb dýchacích ciest, kardiovaskulárneho systému, tráviaci systém, ako aj pri psychosomatických problémoch, pozitívne ovplyvňuje koncentráciu a správne držanie tela.

V starej Číne sa hovorilo jedno príslovie: Ako dobre dýchaš, tak dlho si živý.

Pri správnom dýchaní napĺňame novým vzduchom aj tie časti pľúc, ktoré sú málo ventilované. Touto výmenou skvalitníme príjem kyslíka pre celý organizmus. Až 75 % produktov vznikajúcich pri bunkovej práci nášho tela, odchádza von z tela dýchaním. Hemoglobín, ktorý je nositeľom kyslíka, odovzdá bunke kyslík a odnesie produkty bunkovej práce do pľúc, z ktorých ho vydýchneme. Správne a pokojné dýchanie pôsobí na celý srdcovo-cievny systém a tým ho upokojí, čo je dôležité hlavne pri strese ako aj pri aktívnom pracovnom zaťažení. Ďalším nesporným prínosom je stíšenie myšlienkového pochodu, uvoľnenie až relaxácia.

Biomedicínsky inžinier Ľubomír Jakab z kliniky funkčnej diagnostiky Univerzitnej nemocnice Bratislava tvrdí, že správne dýchajú iba 2 pacienti z 1000!

Tri základné typy dýchania

Dýchanie sprevádza niekoľko fáz. Ide o nádych, výdych a dychovú pauzu. Jedna fáza prechádza plynule do druhej, pričom nádych by mal byť približne rovnako dlhý ako výdych. Dychovú pauzu robíme spontánne, podľa potreby nádychu. Pri nádychu sa napínajú dychové svaly a pri výdychu zase dochádza k ich uvoľneniu. V technike dýchania rozoznávame tri základné variácie dychu: brušný alebo bránicový dych, hrudný dych a podkľúčny dych.

Brušný alebo bránicový dych: Pri nádychu klesá bránica nadol, pričom dochádza k stlačeniu brušných orgánov a brušná stena sa vysúva dopredu. S výdychom vystupuje bránica naspäť nahor a brušná stena sa zase vracia do pôvodnej polohy. Narozdiel od nádychu, výdych je spontánny a neovplyvňujeme ho. Brušný dych umožňuje plné využitie kapacity pľúc, prirodzeným spôsobom spomaľuje a prehlbuje dýchanie a podporuje uvoľnenie. Brušné dýchanie využívajú viac muži ako ženy.

Dýchajúca žena

Hrudný dych: S nádychom a nadvihnutím rebier rozpíname hrudník, s výdychom necháme rebrá klesnúť do pôvodnej polohy. Pri tomto dýchaní sa vzduch dostáva do stredných oblastí pľúc, tie sa však plnia menej ako pri brušnom dýchaní a dych je rýchlejší a plytší. Hruďou dýchame hlavne v situáciách, kedy sme v strese, pociťujeme nervozitu či napätie. Pri takomto podvedomom zrýchlenom dýchaní sa naše duševné rozpoloženie zhoršuje a pretrváva. V takýchto chvíľach je dôležité, aby sme si uvedomili svoj dych, prehĺbili ho a vedome dýchali bruchom. Hrudný dych je u ľudí najčastejší.

Podkľúčny dych: Vzduch prúdi do hrotov pľúc. S nádychom sa dvíha horná časť hrudníka spolu s kľúčnymi kosťami a s výdychom zase klesá. Dych je veľmi rýchly a povrchný. Takto zvykneme dýchať pri strachu, silnom strese a nedostatku vzduchu.

Správne a zdravé dýchanie

Zdravý a prirodzený dýchanie zahŕňa všetky tri typy dychu. Tieto sa spájajú do tzv. plynulej dychovej vlny, ktorá prebieha s nádychom zdola nahor a pri výdychu zhora nadol. Pri správnom dýchaní sa brucho s nádychom vysúva dopredu a hrudník sa rozpína, s výdychom sa zase hrudník a brucho vracajú späť do pôvodnej polohy. Keď dýchame takýmto spôsobom, prirodzene a nenásilne využívame celú kapacitu pľúc. Pomalé a plynulé dýchanie stimuluje mozgovú činnosť, značne uľahčuje činnosť srdca a zlepšuje funkciu vnútorných orgánov.

Naše dýchanie je spojené s našou mysľou. Ak sa naučíme kontrolovať náš dych, dokážeme kontrolovať aj našú myseľ a náš život.

Dýchajúca žena v lese

Chcete si vyskúšať správne dýchanie? Položte si ruku na brucho a uvoľnite sa. Sústreďte sa na svoj dych, pričom sa nadychujte nosom. Vzduch nechávate prúdiť cez brucho do plných pľúc a potom ho zase voľne vypúšťajte ústami alebo nosom von. Takéto cvičenie môže slúžiť aj ako rýchla uvoľňovacia technika napríklad pri strese, alebo keď sa potrebujete upokojiť či skoncentrovať sa na niečo dôležité. Hlboké dýchanie môžete praktizovať kedykoľvek a kdekoľvek. A to v stoji, sede alebo v ľahu, ba dokonca úplne nenápadne bez toho, aby si vás niekto všimol.

Dýchanie by malo prebiehat vúlučne cez nos, pretože je prirodzenejšie a zdravšie. Nosová sliznica vdychovaný vzduch zohrieva a prečisťuje. To ústa nevedia. Oceníte to hlavne v zime, keď je organizmus náchylnejší na ochorenia.

Tip Vitariána

Vyskúšajte správne a vedomé dýchanie aspoň desať minút denne. Príjemné je to aj ráno po zobudení alebo večer pred spaním. Ak budete cviciť správne dýchanie, telo sa prispôsobí a stane sa automatickým počas celého dňa. Experimentujte s dýchaním a uvidíte, ako rýchlo a efektívne pôsobí na telo, myseľ aj ducha. 

Súvisiace články

Výrobcovia