Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Vysoký krvný tlak

Americká štúdia. Veľké sľuby, žiadne dáta

01. 11. 2015 Ochorenia Nervy Bylinky  Jozef Maťko
Vysoký krvný tlak

Znie to ako senzácia: Takmer jedna tretina menej infarktov a mozgových príhod, takmer štvrtina menej úmrtí. Tieto výsledky priniesla „Sprint“ štúdia National Institutes of Health (NIH) (Národný inštitút chorôb srdca, pľúc a krvi), ako USA agentúra oznámila začiatkom septembra.

Účastníci štúdie mali všetci viac ako 50 rokov a mali zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení. Ich krvný tlak bol buď, ako bolo doteraz obvyklé, znížený na 140 alebo s agresívnejšími liekmi na 120 – tým sa zabránilo podľa NIH početným infarktom myokardu, mŕtvici a skorej smrti.

"Táto štúdia poskytuje potenciálne život zachraňujúce informácie, ktoré pomôžu lekárom, ak vyskúšajú najlepšiu liečbu pre niektorých zo svojich pacientov - najmä tých nad 50 rokov," hovorí Gary Gibbons z National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), ktorý je hlavným sponzorom štúdie.

Štúdia bola zahájená v roku 2009 a bola pôvodne plánovaná na sedem rokov. Bola však predčasne ukončená, aby sa mohli rýchlo rozšíriť predbežné výsledky.

Neverte každej štúdií o liekoch, ani o liekoch na vysoký krvný tlak.

Publikovanie - nasleduje

Teraz prichádza háčik: bohužiaľ, NIH tieto výsledky neprezentuje. Publikovanie má nasledovať v nadchádzajúcich mesiacoch, hovorí sa v tlačovej správe. V tejto dobe teda nikto okrem zúčastnených výskumníkov nepozná absolútne čísla. Alebo vedľajšie účinky pozorované v intenzívne liečenej skupine. Mali by sme sa spoliehať na tomto mieste, že výsledky boli skutočne tak presvedčivo pozitívne len preto, že pochádzajú zo štátneho NIH? Ťažko.

Výsledky budú určite dôvodom na diskusiu, akonáhle budú zverejnené. Už len z toho dôvodu, že značný počet ľudí nad 50 rokov môže byť náhle kvalifikovaný ako pacienti s hypertenziou, ktorí potrebujú liečbu. Najmä tí, ktorých systolický krvný tlak je medzi 120 a 140.

Hodnoty krvného tlaku

Pri meraní krvného tlaku sa vždy merajú dve hodnoty, napríklad 120 na 80. Vyššia hodnota je systolický krvný tlak. Je to tlak, keď srdce tlačí krv do tepien. Nižší, diastolický krvný tlak panuje, keď sa srdcové komory uvoľňujú a plnia.

V tomto ohľade je napríklad veľmi dôležité vedieť, koľko ľudí - trvalo - musí brať lieky, aby sa zabránilo infarktu. A je dôležité, aby kontrolu kvality štúdie nevykonávali experti zúčastnení na štúdii a či výsledky dosahujú to, čo sľubujú na prvý pohľad.

V súčasnej  Európskej smernici pre liečbu hypertenzie sa poukazuje napríklad na to, že pri hodnotách medzi 130 a 139 práve nemajú byť užívané žiadne lieky. Aj keď postihnutí majú zvýšené riziko závažného kardiovaskulárneho ochorenia, mala by sa odporúčať iba zmena životného štýlu. Okrem iného pravidelný polhodinový pohyb minimálne päť dní v týždni, stop fajčeniu pre konzumentov cigariet ako aj obmedzenie príjmu soli na päť až šesť gramov na deň.

Či „Sprint“ štúdia skutočne tieto odporúčania zmení? Možno sú výsledky skutočne také presvedčivé. Možno aj nie. To sa nedá povedať bez pohľadu na dáta.

Tlačová správa NIH sa preto nepostarala iba o nadšenie. Tak napríklad napísal americký lekár a výskumník Jeremy Sussman na twitteri, „na základe správy teraz budú mnohí pacienti klásť veľmi rozumné otázky svojmu lekárovi o regulácii krvného tlaku, na ktoré nikto nemôže odpovedať. Komu to teda pomohlo?“

Pri mierne zvýšenom krvnom tlaku by sa mala odporúčať len zmena životného štýlu, žiadne lieky.

Priebeh štúdie

Na štúdii sa podieľalo vyše 9 300 účastníkov nad 50 rokov. Všetci mali zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení a systolický krvný tlak nad 130. Vylúčení boli medziiným diabetici a ľudia, ktorí už utrpeli cievnu mozgovú príhodu. 
V rokoch 2010 až 2013 boli účastníci rozdelení do dvoch skupín. V porovnávacej skupine bol účastníkom nastavený krvný tlak pomocou liekov pod 140, v priemere užívali títo účastníci dva rôzne antihypertenzíva. Alebo ich krvný tlak mal zostať pod120, títo probanti užívali v priemere tri rôzne antihypertenzíva.

Tu sú výsledky

Autori štúdie udávajú v tlačovej správe iba relatívne čísla. Podľa nich sa znížil pomocou silnejšieho zníženia krvného tlaku počet infarktov, srdcových zlyhaní, mŕtvice a ďalších nebezpečných kardiovaskulárnych príhod o takmer tretinu. Riziko umierania bolo v sledovanom období o takmer štvrtinu nižšie ako v porovnávacej skupine.

Tlačová správa neobsahuje žiadne absolútne čísla. Takže v tejto dobe nevieme, koľko účastníkov utrpelo srdcový infarkt alebo mozgovú porážku. Ani o vedľajších účinkoch sa nehovorí.

Kto to zaplatil?

Predovšetkým Národný inštitút chorôb srdca, pľúc a krvi. Podieľali sa tiež Národný inštitút diabetu a chorôb trávenia a obličiek, Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice a Národný inštitút starnutia.

Veľa štúdií platia spoločnosti usilujúce sa o zisk.

Záver

Krvný tlak je veľmi dôležitým ukazovateľom zdravia človeka. O tomto existujú bezpočetné štúdie. Nie každá štúdia je však podložená faktami a teda vieryhodná.

Tip Vitariána

Organizmus je prepojený systém, kde všetko so všetkým súvisí. Nevyhnete sa tomu ani pri liečbe vysokého krvného tlaku: zmena životného štýlu je nutná. Vyhnite sa stresu, fajčeniu a depresií a veľa zmení aj správna strava.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency