Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Vitamín D môže zachrániť život pri Korone

Koľko nevedomosti je v skutočnosti dovolené?!

28. 10. 2020 Vitamíny Covid-19 Korona  Andrej Maťko
Vitamín D môže zachrániť život pri Korone

Publikácia popredného amerického výskumníka vitamínu D, Michaela Holicka, v septembri 2020 pôsobivo zhŕňa početné jednotlivé štúdie s malými počtami prípadov, vo vlastnom hodnotení s takmer 200 000 účastníkmi (obr. 1).

Miera pozitivity SARS-CoV-2 u všetkých subjektov bola 9,3% a priemerná sezónne upravená hladina vitamínu D bola 31,7 ng / ml. Pozitívna frekvencia u 39 190 pacientov s deficitom hodnôt vitamínu D (<20 ng / ml) bola 12,5%, dvakrát vyššia ako u 12 321 pacientov s hodnotami ≥ 55 ng / ml. V skupine ľudí s hladinou vitamínu D nad 55 ng / ml malo iba 5,9% pozitívne testy na SARS-CoV-2.

Autori štúdie vo svojom výskume vyvodili nasledujúci záver: „Pozitivita SARS-CoV-2 je silne a nepriamo spojená s cirkulujúcimi hladinami vitamínu D, vzťah, ktorý existuje naprieč zemepisnými šírkami, etnikami, pohlaviami aj vekovými skupinami“ (3).

Vitamín D môže zachrániť život pri korone

Obrázok 1: Riziko pozitívneho testu na SARS-CoV-2 klesá so zvyšujúcou sa hladinou vitamínu D. Je zobrazený vzťah celej skupiny. Podrobnosti pozri v texte (po 1).

Aj nemecká štúdia zo septembra 2020 ukazuje, že vyššie uvedené vzťahy platia aj v Nemecku. Vedci z kliniky lekárskej univerzity v Heidelbergu vyšetrili 185 symptomatických pacientov s cieľom zmapovať vzťah medzi stavom vitamínu D a intenzitou ochorenia Covid-19 a s tým spojeným rizikom úmrtia. Priemerná hladina vitamínu D v celej skupine bola 16,6 ng / ml. 22% malo hladiny vitamínu D <12 mg / ml a 64% malo hodnoty pod 20 ng / ml. Priemerná hladina vitamínu D bola jednoznačne nižšia v skupine, ktorá musela byť hospitalizovaná.

Výsledok: Ak mali testované osoby hladinu vitamínu D pod 12 ng / ml, riziko úmrtia bolo 14,7-krát vyššie ako u pacientov, ktorí mali 12 ng / ml alebo viac vitamínu D. Riziko umelej ventilácie bolo vyššie o faktor 6,12 (4).

Intervencia s vitamínom D zachraňuje životy

Ale to nie je všetko! Stále častejšie sa plánujú a uskutočňujú aj prospektívne štúdie s cieľom potvrdiť výsledky opísaných pozorovacích štúdií. Medzinárodná platforma pre vitamín D Vitamin D-Wiki (5) uvádza v septembri 2020 viac ako 30 takýchto registrovaných štúdií.

Tieto vyšetrenia, oficiálne označené ako "evidence based" (založené na dôkazoch), vyžadujú, aby sa spätne nehodnotilo, kto a ako bol predtým chorý, s akými hladinami vitamínu D, ale aby pacienti prospektívne, to jest až pri prijatí do nemocnice alebo doma, keď sa objavia prvé príznaky choroby Covid-19, užili určitú dávku vitamínu D a udržovali ju po určitý čas.

Jedna z týchto prospektívnych štúdií, konkrétne štúdia Castilla et al. (október 2020), bola nedávno ukončená a vydaná. Zo 76 pacientov, ktorí boli testovaní na koronavírus pozitívne pomocou testu PCR vo Fakultnej nemocnici Reina Sofia v španielskej Cordobe, dostalo 50 ľudí v deň prijatia 20 000 I.U. Vitamín D (vo forme kalcidiolu) a asi polovičnú dávku v 3. a 7. deň. Potom bolo podávaných asi 10 000 I.U. jedenkrát týždenne. Vitamín D bol podávaný až do prepustenia z nemocnice.

Výsledok: iba jeden z pacientov, ktorým bol dodaný vitamín D, musel byť preložený na jednotku intenzívnej starostlivosti, teda iba 2 %. Z 26 pacientov, ktorým nebol dodaný vitamín D, bolo 13, teda presne 50%!

Žiadny z pacientov liečených vitamínom D nezomrel a všetci boli prepustení bez komplikácií. V polovične veľkej porovnávacej skupine bez vitamínu D však dvaja ľudia zomreli (6).

Záver

Na základe týchto jasných výsledkov vyvstáva otázka, ako dlho je eticky opodstatnené pokračovať v zadržiavaní vitamínu D ako terapeutického prostriedku u pacientov s Covid-19 a inými respiračnými chorobami. Podľa jednomyseľného názoru medzinárodných odborníkov by mala byť hladina vitamínu D v krvi minimálne 30 ng / ml, optimálna je hodnota nad 40 ng / ml.

Nedostatku vitamínu D možno veľmi účinne čeliť doplnením na jeseň a v zime. Jednoduchým pravidlom je, že bezpečná denná udržiavacia dávka je max. 5 000 I.U. pri telesnej hmotnosti 70 kg.

Na záver ešte jedna požiadavka: využite svoje kontakty s lekármi, politikmi a vo svojej osobnej sieti a pomôžte tak zaistiť, že možnosť prevencie a liečby respiračných infekcií vitamínom D bude konečne braná vážne. Ingnorantstvo najvýšších predstaviteľov štátu ako aj ovplyvňovateľov verejnej mienky v tomto bode stojí ľudské životy a náklady na zdravie sa zbytočne masívne zvyšujú.

  1. https://www.presseportal.de/pm/113214/4727706
  2. https://www.cnbc.com/2020/09/14/supplements-white-house-advisor-fauci-takes-every-day-to-help-keep-his-immune-system-healthy.html
  3. Kaufman HW, Holick MF et al (2020). SARS-CoV-2-Positivitätsraten in Verbindung mit zirkulierenden 25-Hydroxyvitamin D-Spiegeln. PLoS ONE 15 (9): e0239252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239252
  4. Radujkovic A, Hippchen T et al (2020). Vitamin D Deficiency and Outcome of COVID-19 Patients. Nutrients, 12(9), 2757. doi:10.3390/nu12092757
  5. https://vitamindwiki.com/COVID-19+Coronavirus+can+most+likely+be+fought+by+Vitamin+D#Intervention
  6. Castillo M et al. (2020). Effect of Calcifediol Treatment and best Available Therapy versus best Available Therapy on Intensive Care Unit Admission and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Pilot Randomized Clinical study. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub

Text bol prebraty z článku Wieviel Ignoranz ist eigentlich erlaubt?! Vitamin D kann bei Corona Leben retten, nicht nur in Spanien! od Heleny Schwarz (20. október 2020) zo stránky Akademie fuer menschliche Medizin.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency