Vitalita a svaly živou stravou

Vitarián experiment

30. 11. 2014 Šport Veda Nápoje Vitariánstvo  martina strihová
Vitalita a svaly živou stravou

Chodili by ste cvičiť pod dohľadom trénera aspoň trikrát do týždňa, po cvičení by ste dostávali rastlinný proteín so superpotravinami... Niektorým dobrovoľníkom to bolo v Bratislave v mesiaci október umožnené. A ako to s nimi dopadlo? Lekári potvrdili, že sa im zlepšil zdravotný stav a účastníci pociťovali nárast energie, kvalitnejší spánok, a mnoho ďalších pozitívnych účinkov...

V období od 2.10.2014 do 31.10.2014 sa v Bratislave konal experiment Vitalita a svaly živou stravou, ktorý dokázal pozitívny vplyv surovej rastlinnej stravy a cvičenia na zdravie ľudí. Jeho výsledkom bolo zvýšenie energie, zlepšenie niektorých zdravotných problémov, lepší spánok a vylučovanie, či dokonca subjektívne zlepšenie psychického stavu účastníkov.

Experiment zisťoval vplyv surovej rastlinnej potravy spojenej s intenzívnym cvičením na zdravie účastníkov. Cieľom štúdie bolo objektívne sledovanie celkovej telesnej výkonnosti, ako aj subjektívne hodnotenie  kombinácie vysokého podielu surovej rastlinnej stravy a intenzívneho kondičného cvičenia účastníkmi.

Štúdie sa zúčastnilo 13 ľudí, z toho 4 muži a 7 žien a úspešne ju ukončilo 11 z nich. Účastníci boli rôzneho veku a s rôznymi životnými štýlmi, športovci aj nešportovci, ľudia stravujúci sa klasicky, ale aj vegetariáni a vegáni.

Tento experiment prebiehal vďaka organizátorovi Andrejovi Maťkovi zo spoločnosti VITARIAN.SK, ktorá účastníkom počas celého trvania experimentu zadarmo dodávala surovú stravu. S účastníkmi počas celého sledovaného obdobia cvičil kondičný tréner Peter Fijalka, ktorý u nich aj priebežne hodnotil parametre fyzickej kondície. Štúdiu sledoval aj lekár MUDr. Peter Minárik, PhD. so zdravotnou sestrou a VŠ študentkou výživy - merali základné antropometrické parametre, telesné zloženie, krvný tlak, srdcovú frekvenciu a vybrané laboratórne testy. Meranie prebehlo dva krát, a to na začiatku a na konci štúdie. Na všetky merania sa používali špeciálne na to určené nástroje a všetky vyšetrenia mali účastníci uhradené organizátormi štúdie. Finálne kontrolné vyšetrenia previedol MUDr. Dušan Ogurčák.

Sledovaných parametrov a metód merania a hodnotenia na začiatku (02.10.2014) a ku koncu (31.10.2014) experimentu bolo veľa. Sledovala sa telesná hmotnosť a výška; BMI; obvod pása, bokov a ich pomer; krvný tlak; pulzová frekvencia, celková svalová hmota (kostrové svaly) a svalová hmota horných a dolných končatín; celkový telesný tuk a telesný tuk horných a dolných končatín, viscerálny tuk, bazálny metabolizmus/BMR, krvný obraz, elektrolyty, transaminázy, kreatinín, glukóza v krvi, kyselina močová v krvi, cholesterol v krvi – celkový, LDL a HDL, triglyceridy v krvi, atď.

Vybrané sledované parametre:

Telesná hmotnosť [kg] 

Vitalita a svaly živou stravou

Z 11 účastníkov, ktorí saštúdie zúčastnili od začiatku do konca, bolo šesť osôb s normálnou hmotnosťou, traja mali nadváhu a dvaja účastníci obezitu. Telesná hmotnosť kleslau 9 účastníkov, a to od 0,5 kg až do 4,1 kg za jeden mesiac. K vzostupu došlo iba u dvoch účastníkov, a to len o 0,1 kg u 25-ročného muža a o 1,7 kg u 23-ročnej ženy, u ktorej pribudla tak beztuková a svalová hmota, ako aj tuk.

Obvod pásu

Vitalita a svaly živou stravou

Prístrojovým BIA meraním brušného tuku sa zistilo, že obvod pásu sa u všetkých 10 účastníkov meraných na začiatku i na konci sa zmenšil. 

BMI [kg/m2]

Body Mass Index sa znížil u 9 účastníkov, u 1 účastníčky ostal BMI nezmenený a u 1 účastníčky sa zvýšil.

Celková svalová hmota (kostrové svaly) [kg, %]

U 7 účastníkovsa svalová hmota (pravdepodobne vďaka intenzívnym cvičeniam) mierne zväčšila, aj napriek tomu, že u väčšiny účastníkov celková telesná hmotnosť klesla, a to od 0,1 kg až do 0,9 kg. Najväčší príjem svalovej hmoty dosiahla účastníčka, ktorá ako jediná pribrala +1,7 kg na telesnej hmotnosti a +0,7 na BMI.

Celkový telesný tuk [kg, %] a viscerálny tuk [kg, %]

Celkový a viscerálny tuk klesol u 10 z 11 účastníkov. Pokles celkového tuku bol od -0,2 kg až do -3,1 kg. Pri viscerálnom tuku bol pokles od -0,1 kg až do -1,7 kg.

Jediná už spomínaná účastníčka mala na konci experimentu nameraný vyšší podiel telesného aj útrobného tuku, ako aj svalovej hmoty.

Vitalita a svaly živou stravou

Laboratórne parametre: LP pri vstupe do experimentu a pri výstupe z neho sme mohli porovnávať u 8 účastníkov (z 11, ktorí úspešne ukončili svoju účasť na štúdii).

Kyselina močová v krvi [μmol/l]

Významne klesla hlavne u dvoch mužov s nadváhou, u jedného z nich sa dokonca normalizovala. U 35-ročného muža klesla z 539 μmol/l na 430 μmol/l, u druhého 26-ročného muža klesla z 433 μmol/l na 389 μmol/l.

Cholesterol: celkový, LDL a HDL

Celkový a LDL cholesterol poklesol u všetkých sledovaných účastníkov, u ktorých sa merali tukové látky v krvi pri vstupe aj pri výstupe. HDL cholesterol sa zvýšil u 2 účastníkov, nezmenený ostal u ďalších 2, a nepatrne sa zvýšil u 2 účastníkov (+0,14 a +0,16 mmol/l).

Vitalita a svaly živou stravou

Vitalita a svaly živou stravou

Triglyceridy v krvi [mmol/l]

U všetkých sledovaných účastníkov, u ktorých sa merali tukové látky v krvi pri vstupe aj pri výstupe, došlo k poklesu TAG (od -0,2 mmol/l až do -1,51 mmol/l). 

Vitalita a svaly živou stravou

Fyzický výkon

Beh na 2 kilometre

Všetci 10 účastníci, ktorý sa mohli behu, sa za 1 mesiac v behu na 2 km zrýchlili. Čas, za ktorý dokázali zabehnúť 2 km sa znížil o 0,18 až po 5,17 minúty. Svoj výkon v percentách bežci zlepšili od 2% až po 30%.

Vitalita a svaly živou stravou

Sila nôh a rúk

U všetkých 11 účastníkov sa zväčšila sila nôh, čo sa meralo pri cvičení. Niektorí účastníci dokázali nohami zdvihnúť až  80 kg viac, najmenej sa účastníčky zlepšili o +5 kg.

10 účastníkov sa za mesiac zlepšilo aj v sile rúk, pri cvičení „bench press“ dokázali zdvihnúť až o 10 kg viac, jedna účastníčka zostala na rovnakej úrovni. 

Celkové zdravie a zdravotné problémy

Všetci účastníci štúdie sa počas celého sledovaného obdobia cítili veľmi dobre, účasť nemala negatívny vplyv na fyzický či duševný výkon žiadneho účastníka.

Sami účastníci si všimli zlepšenia svojich zdravotných problémov, ako zníženie bolestivosti pohybového ústrojenstva, zmiernenie kožných problémov, ekzému, zlepšenie spánku, trávenia, zníženie tlaku, menej šedivých vlasov, zlepšenie pleti, nechtov, atď.

K pozitívam ľudia pripisovali aj fakt, že sa im podarilo schudnúť, a zároveň zvýšiť podiel svalov a zlepšiť fyzickú kondíciu.

Záver

U väčšiny účastníkov došlo k poklesu telesnej hmotnosti a BMI, podarilo sa znížiť podiel celkového tuku, útrobného tukuzvýšiť podiel beztukovej a svalovej hmoty.

U všetkých sledovaných účastníkov, u ktorých sa merali a hodnotili tukové látky pri vstupe aj pri výstupe, sa zlepšili markery srdcovocievnych chorôb, a to celkový a LDL cholesterol, ako aj triglyceridy.

Objektívnymi meraniami, ale aj subjektívnymipocitmi účastníkov možno potvrdiť, že počas sledovaného obdobia od 02.10. do 31.10. 2014 nastalo jednoznačné zlepšenie prakticky u všetkých účastníkov štúdie.

Zvýšenie rastlinnej výživy v celodennom stravovaní nebránilo účastníkom štúdie podávať (podľa vlastných slov) bez problémov pozoruhodné výkony pri kondičných tréningoch. 

Štúdia potvrdila významné zdravotné prínosy zvýšeného podielu surovej rastlinnej stravy a systematickej, primerane intenzívnej pohybovej aktivity, ktorá sa v zdravom životnom štýle nedá ničím nahradiť.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency