Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Pozor na soľ!

Štúdie o soli dokazujú, že zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení a obezity

20. 11. 2015 Ochorenia Potraviny Krv  Martina Strihová
Pozor na soľ!

Koho sa týka vyššie riziko rozvoja zdravotných problémov spojených s konzumáciou soli?

  • Ľudí nad 50 rokov
  • Ľudí, ktorí majú vysoký alebo mierne zvýšený krvný tlak
  • Ľudí, ktorí majú cukrovku
  • Afroameričanov

Čo sa stane telu, ak jeme príliš veľa sodíka?

U väčšiny ľudí majú obličky problém držať krok s nadbytočným množstvom sodíka v krvnom toku. Keď sodíka pribúda, telo zadržiava vodu, aby sodík rozriedilo. To zvyšuje množstvo tekutiny obklopujúcej bunky a aj objem krvi v krvnom obehu. Zvýšený objem krvi znamená viac práce pre srdce a viac tlaku na cievy. Časom môžu kvôli nadbytočnej práci a tlaku cievy tuhnúť, čo vedie k vysokému krvnému tlaku, infarktu a mŕtvici. Môže to viesť aj k zlyhaniu srdca. Tiež existujú dôkazy, že príliš veľa soli môže bez zvyšujúceho sa krvného tlaku poškodiť srdce, aortu a obličky a môže to škodiť aj kostiam.

Pozor, vysoký krvný tlak je vedúcou príčinou kardiovaskulárnych ochorení. Zodpovedá za 2/3 všetkých mŕtvic a polovicu srdcových chorôb.

Význam draslíka

Sodík a draslík majú na zdravie srdca protichodné účinky: vysoký príjem soli zvyšuje krvný tlak, zatiaľ čo vysoký príjem draslíka môže pomôcť cievy uvoľniť, vylučovať sodík a znižovať krvný tlak.

Naše telá denne potrebujú omnoho viac draslíka ako sodíka, ale typická americká strava je práve opačná: Američania prijímajú v priemere 3 300 mg sodíka denne, z ktorého približne 75% pochádza zo spracovaných potravín, zatiaľ čo denne prijímajú len 2 900 mg draslíka.

Nedávna štúdia v Archives of Internal Medicine poskytuje viac dôkazov, že strava s vysokým obsahom soli má negatívne dôsledky na zdravie a zistila, že:

  • Ľudia, ktorí jedia stravu s vysokým podielom sodíka a nízkym draslíka majú vyššie riziko úmrtia na infarkt alebo na akúkoľvek príčinu.  
  • Ľudia môžu spraviť kľúčovú zmenu v stravovaní, ktorá im pomôže znížiť ich riziko: jesť viac čerstvej zeleniny a ovocia, ktoré majú prirodzene vysoký obsah draslíka a nízky sodíka – a jesť menej chleba, syra a spracovaného mäsa, pretože tieto a iné spracované potraviny majú vysoký obsah sodíka a nízky obsah draslíka.

V tejto štúdii mali ľudia s najvyššími príjmami sodíka o 20 percent vyššie riziko smrti na akúkoľvek príčinu ako ľudia s najnižším príjmom sodíka. Ľudia s najvyššími príjmami draslíka mali o 20 percent nižšie riziko smrti ako ľudia s jeho najnižšími príjmami. Ale čo môže byť pre zdravie ešte dôležitejšie je vzťah sodíka a draslíka v strave:

ľudia s najvyšším podielom sodíka k draslíku v ich strave mali dvojnásobné riziko úmrtia na infarkt ako ľudia s najnižším podielom a mali o 50 percent vyššie riziko úmrtia na akúkoľvek príčinu.

Kardiovaskulárne ochorenia

Okrem toho, že sodík prispieva k vysokému krvnému tlaku, konzumácia vysokého množstva sodíka môže tiež viesť k mŕtvici, srdcovej chorobe a zlyhaniu srdca.

Výskum tiež ukazuje, že znižovanie príjmu sodíka znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a úmrtnosti v dlhodobom horizonte.

Konzumácia vysokého množstva sodíka môže tiež viesť k mŕtvici, srdcovej chorobe a zlyhaniu srdca.

3 kľúčové štúdie o sodíku a kardiovaskulárnych chorobách:

1. Intersalt: V 1980-tych rokoch výskumníci merali množstvo sodíka vylúčeného počas 24-hodinového obdobia (dobré odbremenenie pri príjme soli) u viac ako 10 000 dospelých z 32 krajín. Priemer bol približne 4 000 milligramov sodíka denne. Napriek tomu bol rozsah obrovský, od 200 miligramov denne u ľudí Yanomamo z Brazílie po 10 300 miligramov  v severnom Japonsku. Populácie s vyššou konzumáciou soli mali vyšší priemer krvného tlaku a väčšie nárasty krvného tlaku s vekom. Štyri skupiny ľudí – štyri krajiny s príjmom soli nižším ako 1 300 miligramov denne – mali nízky priemer krvného tlaku a malú alebo žiadnu stúpajúcu tendenciu krvného tlaku s vekom.

2. TOHP: Dva testy o prevencií vysokého tlaku Two Trials of Hypertension Prevention (TOHP) boli vedené na konci 1980-tych a na začiatku 1990-tych rokov. Skúmali vplyv zmien životného štýlu na krvný tlak vrátane chudnutia, zvládania stresu, výživových doplnkov a konzumácie menšieho množstva sodíka. V každej zo štúdií boli odpozorované menšie poklesy krvného tlaku s redukciou sodíka počas 18 až 36 mesiacov, ktoré testy trvali. Roky po tom, čo testovania skončili, výskumníci robili prehľad u účastníkov a zistili, že:

  • Po 10–15 rokoch v priemere, účastníci TOHP v skupinách s redukovaným množstvom sodíka mali o 25 percent menšiu pravdepodobnosť toho, že mali infarkt alebo mŕtvicu, že potrebovali podstúpiť procedúru na otvorenie alebo preklenutie cholesterolom upchatej koronárnej tepny alebo toho, že zomreli na kardiovaskulárnu chorobu.
  • Čím vyšší bol podiel draslíka k sodíku v strave účastníkov, tým nižšie boli šance rozvoja kardiovaskulárnych problémov. To naznačuje, že stratégia, ktorá zahŕňa zvyšovanie draslíka a znižovanie sodíka môže byť najefektívnejším spôsobom, ako bojovať proti vysokému krvnému tlaku.

3. DASH: Testy na zastavenie vysokého krvného tlaku The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), ktoré začali v roku 1994, boli významnými pokrokmi vo výskume o vysokom krvnom tlaku a demonštrovali prepojenie medzi stravou a krvným tlakom. V prvej štúdii bola 459 účastníkom náhodne priradená buď štandardná americká strava s vysokým podielom červeného mäsa a cukrov a nízkym podielom vlákniny, alebo podobná strava, ktorá bola bohatšia na ovocie a zeleninu, alebo “DASH strava,” ktorá kládla dôraz na ovocie, zeleninu a nízkotučné mliečne výrobky a obmedzovala príjem červeného mäsa, nasýtených tukov a sladkostí. Po ôsmich týždňoch mali obe neriadené diéty znížený systolický (vrchné číslo pri čítaní krvného tlaku) a diastolický (spodné číslo) krvný tlak, pričom DASH diéta mala silnejší účinok.

Druhá štúdia zistila, že znižovanie sodíka v DASH alebo štandardnej americkej strave malo dokonca silnejší vplyv na znižovanie krvného tlaku. Štúdia DASH prispela z vedeckého hľadiska veľa k diétnym odporúčaniam pre Američanovv roku 2010, ktoré radili znížiť denný príjem sodíka na menej ako čajovú lyžičku denne.

Iné choroby

Rakovina

Výskum ukazuje, že vyšší príjem soli, sodíka alebo slaných potravín sa spája so zvýšeným rizikom rakoviny žalúdka. Svetový fond pre výskum rakoviny a Americký inštitút pre výskum rakoviny prišli k záveru, že soľ, ako aj solené a slané potraviny sú „pravdepodobnou príčinou rakoviny žalúdka“.

Osteoporóza

Množstvo vápnika, ktoré vaše telo stráca močením, sa zvyšuje s množstvom soli, ktoré jete. Ak sa vápnik v krvi nenachádza v dostatočnom množstve, môže byť ťahaný z kostí. Takže strava s vysokým obsahom sodíka môže mať ďalší nežiaduci účinok – ochorenie spájajúce sa s rednutím kostí známe ako osteoporóza. Štúdia u žien po menopauze ukázala, že strata hustoty bedrovej kosti počas dvoch rokov sa spájala s 24-hodinovým vylučovaním sodíka močom na začiatku štúdie, a že spojenie so stratou kostnej hmoty bolo také silné ako pre príjem vápnika. Iné štúdie odhalili, že znižovanie príjmu soli spôsobuje pozitívnu rovnováhu vápnika naznačujúc, že znižovanie príjmu soli by mohlo spomaliť stratu vápnika z kostí, ktorá sa deje počas starnutia.

Konzumácia soli patrí k príčinám rakoviny žalúdka a osteoporózy.

Vysoký príjem soli môže priamo zvyšovať riziko obezity, odhalila nová štúdia

Nová analýza naznačuje priame spojenie medzi príjmom soli a obezitou. Zvýšenie príjmu soli o 1 gram denne sa spája s viac ako 25-percentným zvýšením rizika obezity (u detí aj dospelých). Tieto zistenia sú nezávislé na príjme energie alebo konzumácie cukrom sladených nápojov.

Štúdia publikovaná v septembri 2015 na tému, či je vysoký príjem soli nezávislým rizikovým faktorom obezity odhalila, že vysoký príjem soli môže potenciálne zvyšovať riziko obezity u dospelých aj detí.

V prvej štúdii svojho druhu výskumníci naznačili, že medzi príjmom soli a obezitou by malo existovať priame prepojenie nezávislé na celkovom príjme energie alebo na konzumácii cukrom sladených nápojov. To bolo zdôraznené v národnej vzorke na obyvateľoch Veľkej Británie, že 

Informácie získané na 458 deťoch a 785 dospelých, ktorí sa zúčastnili prieskumu, boli použité na zhodnotenie príjmu energie a konzumácie soli. Výsledky ukázali významný pevný vzťah medzi príjmom soli a BMI, obvodom pásu a telesným tukom – nezávislý na celkovom príjme energie a sladených nápojov.

Je známe, že strava s vysokým obsahom soli je hlavnou príčinou zvýšeného krvného tlaku a ak sa ponechá bez liečenia, môže viesť ku kardiovaskulárnym ochoreniam a následnej smrti. Nedávne štúdie tiež spojili vysoký príjem soli so zvýšeným rizikom obezity, hlavne kvôli jej vplyvu na smäd, čo vedie k zvýšenej konzumácii sladených nápojov, ale tiež potenciálne ako dôsledok nadmernej konzumácie spracovaných potravín, ktoré majú vysoký obsah kalórií a soli. Táto nová štúdia okrem toho zdôrazňuje väzbu medzi soľou a obezitou.

Predpokladá sa, že dôvody sa spájajú so zmenami v metabolizme tuku. Zníženie príjmu soli môže pomôcť znížiť riziko obezity nielen kvôli ich vplyvu na konzumáciu sladených nápojov, ale môže mať na zníženie obezity aj priamy vplyv.

Medzi príjmom soli a obezitou existuje priame spojenie.

Záver

Soľ sa spája so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení a nedávne štúdie tiež spojili vysoký príjem soli so zvýšeným rizikom obezity. Soľ vplýva na smäd, čo vedie k zvýšenej konzumácii sladených nápojov, ale obezita môže potenciálne vznikať aj ako dôsledok nadmernej konzumácie spracovaných potravín, ktoré majú vysoký obsah kalórií a soli. Táto nová štúdia okrem toho zdôrazňuje väzbu medzi soľou a obezitou.

Súčasné usmernenia naznačujú, že by sme nemali konzumovať viac ako 6 gramov soli denne, ale posledné štatistiky ukazujú, že jej konzumujeme ďaleko viac ako potrebujeme – v európskych krajinách je priemerná konzumácia soli 7-18 gramov denne!

Tip Vitariána

Namiesto soli si do zeleninového šalátu vytlačte čerstvú citrónovú šťavu a do jedál miesto soli používajte čerstvé alebo sušené bylinky. Vyhýbajte sa hlavne spracovaným potravinám, pretože tie obsahujú najviac skrytej soli, namiesto nich jedzte veľa zeleniny a ovocia!

Súvisiace články

Orechy

Orechy

Domáce maceráty

Domáce maceráty

Grilovanie. Nie?

Grilovanie. Nie?

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency