V zajatí svojich génov?

O novej nádeji, ktorú prinieslo tajomstvo epigenetiky.

21. 10. 2013 Ochorenia Prevencia Veda  Katarína Mikulová
V zajatí svojich génov?

Ešte donedávna prevládal vo vyspelom svete názor, že svoj osud si do istej miery nevyberáme. Ochorenia, ako sú rakovina, srdcová dysfunkcia, či poruchy osobnosti, tvorili súčasť našej genetickej výbavy, ktorá sa časom, či chceme alebo nie, premietne do nášho života. Ako však vedci najnovšie zistili, osud človeka nie je vôbec taký nezvratný, ako sa zdalo.  Genetická informácia sa totiž dá zásadne ovplyvniť a to životom, akým žijeme. Faktory, ako sú životné a sociálne prostredie, stravovanie, pohyb a v neposlednom rade prístup k sebe a k ostatným, značne ovplyvňuje, v akej zdravotnej kondícií budeme. Systém fungovania je jednoduchý: Zdravý životný štýl, dostatok pestrej stravy a pohybu môžu značne dopomôcť k deaktivovaniu génov, ktoré by nám mohli spôsobiť ochorenie. Na strane druhej, aj zdravý človek bez genetickej predispozície, si nezdravým životným štýlom môže aktivovať gény, ktoré môžu ochorenie spustiť. Tak čo na to hovoríte? Je to úžasná správa! Svoje zdravie máte vo svojich rukách!

Ako funguje DNA?

DNA, a teda deoxyribonukleova kyselina je niečo ako manuál, v ktorom si každá bunka prečíta, čo má robiť.  Takýto genetický kód, ktorým každá bunka disponuje, si možno predstaviť ako dlhú koľajnicu. Bunka je ako vlak, ktorý prechádza po týchto koľajniciach a číta tak informácie, podľa ktorých vykonáva svoju činnosť. Na príklad gén pre „farbu očí“ v sebe nosí informáciu, s akou farbou očí sa rodíme na svet. Za niektoré fenotypové prejavy (t.j. konkrétne vlastnosti ako váha, výška a p.) sú zodpovedné viaceré gény, nie len jeden. Ak jeden z nich prestáva byť funkčný, dochádza k nerovnováhe, ktorá môže spôsobiť ochorenie.

Rakovina aj ako dôsledok nesprávnej životosprávy

Typickým príkladom, kde zlyhá spolupráca dvoch génov,  je rakovina.  Existuje  gén, ktorý udáva, ako bude v tele dochádzať k deleniu buniek. Na proti tomu existuje iný gén, ktorý riadi  zastavenie takéhoto delenia. Vystavenie sa nebezpečným faktorom z prostredia a nedodržiavanie zdravej životosprávy môžu spôsobiť, že sa gén pre „zastavenie delenia buniek“ úplne zablokuje. Gén pre „delenie buniek“  má tak zelenú a nevie, kedy má svoju činnosť zastaviť,  výsledkom čoho je nekontrolovateľné množenie buniek, a teda rakovina.

Ak má človek predispozíciu na rakovinu a nežije zdravo, môže sa rakovina spustiť.

Činnosť génov môžeme značne ovplyvniť!

Každý zdravý človek nosí v sebe 46 chromozómov a tieto ovládajú jednotlivé prvky v našom organizme. Rozdiel medzi jednotlivými ľudmi spočíva však najmä v tom, ktoré gény ostanú deaktivované a ktoré naopak spustia svoju aktivitu. Deaktivácia vzniká takzvanou „metyláciou“, a môžeme si ju predstaviť ako veľkú zátarasu na DNA-koľajniciach. Vlak, a teda bunka, ktorá číta riad po riadku celý genetický kód, túto informáciu skrátka neprečíta, a tak ju ani nie je schopná preniesť do organizmu. Na proti tomu môžeme niektoré deaktivované gény svojou snahou a  pozitívnou činnosťou "prebudiť". Typickým príkladom je IQ. Ak bol gén pre inteligenciu sčasti zablokovaný, môže sa správnou životosprávou a dobrým mozgovým tréningom značne odblokovať, čím sa stáva aktívnym a prejaví sa aj navonok:  Človek tak svojím cvikom a vlastným pričinením sa zvyšuje svoju inteligenciu. Treba si však uvedomiť, že to funguje aj naopak. Bez intelektuálnej činnosti a pri chýbajucom "mozgovom tréningu" sa môže IQ znížiť.

Obezita môže byť takisto zakódovaná v DNA. Ak však človek zabojuje, začne cvičiť a zdravo jesť, nad génmi vyhrá.

Ako a kde začať?

Istý zdroj hovorí, že ochorenie je len cestou organizmu, ako sa vysporiadať s nepriaznivými životnými podmienkami, v ktorých sa nachádza. Ak vás preto kvári nejaké ochorenie , či už ide o ekzém, vysoký krvný tlak alebo o úzkosť, dajte si do poriadku svoj svet a zistite, ktoré sú to tie nepriaznivé podmienky, s ktorými si vaše telo nevie rady.

Podľa nemeckého lekára Dr. Brukera existujú tri základné piliere, z ktorých môže prameniť stav zdravia alebo naopak choroby.

  1. Potraviny a strava, ktorú prijímame.
  2. Životné prostredie, v akom žijeme.
  3. Sociálne vzťahy, ktoré pestujeme k druhým a aj k sebe.

Jedzte preto kvalitné potraviny, pite pramenistú vodu a starajte sa takisto aj o pokoj v duši – či už terapiou alebo meditáciou. Pozitívne zmeny sa časom prenesú do vašej genetickej informácie, a tak sa stane, že všetky bunky vášho tela jedného dňa prečítajú jasnú správu: „Som zdravý a silný organizmus!“.

Pozrite si video, kde je krásne znázornené, ako vplývame na naše gény :-)

Súvisiace články

Výrobcovia