Typy pokožky podľa Fitzpatricka

Koľko slnka potrebujú ľudia s rôznymi typmi pokožky

14. 07. 2022 Vitamíny  Andrej Maťko
Typy pokožky podľa Fitzpatricka
Určite ste si už všimli súvislosť medzi typom pokožky a opaľovacím správaním pokožky. Už nie je tajomstvom, že ľudia so svetlou pleťou potrebujú väčšiu ochranu pred slnkom ako ľudia s tmavou pleťou a ľudia s tmavou pleťou, zase dlhší pobyt na slnku na dostatočnú produkciu vitamínu D cez pokožku.


Model Fitzpatrick

Už v roku 1975 zverejnil dermatológ Thomas Fitzpatrick klasifikáciu pre typy pleti. Aj keď sa to v priebehu rokov trochu rozvinulo, jeho model je dodnes používaný. Hlavnými používanými indikátormi sú farebný tón pleti, farba vlasov a očí.

Neplatí pre deti!

Dospelí môžu použiť nasledujúce kategórie na približné posúdenie typu pokožky a výber vhodného ochranného faktora na základe predpokladanej intenzity slnenia. Fitzpatrickova klasifikácia však neplatí pre deti. Vlastné ochranné mechanizmy pokožky sa od dvoch rokov rozvíjajú len pomaly. UV lúče tak môžu do značnej miery nerušene preniknúť do detskej pokožky a spôsobiť jej dlhodobé poškodenie. Všetky deti by preto mali byť chránené rovnako. Dlhodobý pobyt na slnku sa neodporúča. Dlhé oblečenie a klobúk naopak áno.

Šesť typov pleti

Fitzpatrickov model zahŕňa šesť typov pleti. Okrem toho sa uvádzajú aj odporúčania na používanie ochranného slnečného faktora, ktorý je zasa založený na UV indexe. UV index je medzinárodne štandardizovaná miera UV žiarenia, ktoré môže spôsobiť spálenie nechránenej pokožky. Dôležité však je, že neexistuje všeobecný vzorec, podľa ktorého by sa dala vypočítať intenzita a trvanie žiarenia, z ktorého koža začne červenať. Nedá sa ani vypočítať, kedy sa úpal rozvinie, jednoducho tu hrá rolu príliš veľa rôznych a individuálnych ovplyvňujúcich faktorov. Napriek tomu je model Fitzpatrick dobrý na odhadnutie typu pleti.


Typ pleti I: Keltský typ

 • Keltský typ pleti má ryšavé alebo svetlé blond vlasy
 • Farba očí sa môže líšiť: Existujú keltské typy s modrými, zelenými alebo sivými očami
 • Pokožka je obzvlášť svetlá. V lete sa keltský typ neopaľuje, ale robia sa mu pehy.
 • Vlastná ochrana pokožky trvá menej ako 10 minút. Preto je riziko spálenia tohto typu pokožky veľmi vysoké, to isté bohužiaľ platí aj pre riziko rakoviny kože.


Správanie na slnku: Pre ľudí s týmto typom pleti je najlepšie zdržiavať sa mimo priameho slnečného žiarenia. Zostaňte v tieni, najmä na poludnie, keď je slnko najintenzívnejšie. Hlavu a hornú časť tela by ste si mali čo najviac zakryť a obzvlášť dobre by ste mali chrániť citlivé oblasti tváre, ako sú nos, uši alebo ústa. 

UV index: V oblastiach s menej intenzívnym slnečným žiarením (UV index 3-4) sa odporúča ochranný faktor 15, vo veľmi vysokej intenzite (UV index 9 alebo vyšší) ochranný faktor 25 až 35.


Typ pleti II: Severský typ

 • Podobne ako keltský typ pleti, aj ten severský spoznáte podľa veľmi svetlej pokožky s pehami, ktorá sa v lete mierne opaľuje
 • Má modré, zelené alebo sivé oči
 • Severský typ však nemá ryšavé vlasy, ale blond alebo hnedé
 • Napriek tomu je u severského typu veľmi vysoké aj riziko spálenia a rakoviny kože. Čas vlastnej ochrany pre bezpečný pobyt na slnku je len 10 až 20 minút.


Správanie na slnku: Aj severský typ by mal vždy uprednostňovať tieň a chrániť telo pred priamym slnečným žiarením vhodným oblečením. Noste slnečné okuliare, prípadne klobúk. Dobrá slnečná ochrana tváre by mala byť samozrejmosťou. 

UV index: V oblastiach s UV indexom 3-4, ako je Berlín na jar alebo na jeseň, stačí ochranný slnečný faktor 10 až 15. Pre oblasti s UV indexom 9 a viac (napr. Mallorca uprostred leta), odporúča sa opaľovací krém s ochranným faktorom 20 až 25.


Typ pleti III: Zmiešaný typ

 • Zmiešaný typ je v našich zemepisných šírkach najčastejším typom pleti a má tmavé blond alebo hnedé vlasy, niekedy však aj blond alebo čierne.
 • Farba pokožky je klasifikovaná ako stredná, pokožka v lete vykazuje viditeľné opálenie.
 • Pehy sú skôr zriedkavé.
 • Farba očí však málo naznačuje typ, pretože všetky farby očí sa vyskytujú v zmiešanom type.


Správanie sa na slnku: Zmiešaný typ sa občas spáli, no tento typ pleti je menej náchylný. Existuje však rovnaké riziko rakoviny kože, a preto je tiež dôležité, aby sa ľudia s týmto typom pokožky primerane chránili: intenzívnemu slnečnému žiareniu na poludnie sa treba podľa možnosti vyhýbať. Klobúk a slnečné okuliare by mali byť súčasťou štandardného repertoáru. 

UV Index: Pre dlhší pobyt na slnku sa v miernych zemepisných šírkach odporúča ochranný slnečný faktor 10 až 15. Pri vysokej intenzite (UV index 9+) sa odporúča ochranný slnečný faktor 15 až 20.


Typ pleti IV: Stredomorský typ

 • Stredomorský typ má vo všeobecnosti skôr olivovú alebo hnedastú pleť.
 • Nechýbajú ani hnedé oči a tmavé až dokonca čierne vlasy.
 • Stredomorský typ nemá pehy.
 • Pokožka stredomorského typu sa na slnku celkom rýchlo opáli a stáva sa stredne hnedou. Spálenie slnkom týchto šťastlivcov zasiahne len zriedka. Riziko rakoviny kože je relatívne nízke.

 

Správanie na slnku: Ľudia so stredomorským typom pokožky môžu zvyčajne zostať na slnku dlhšie ako 30 minút bez akéhokoľvek nebezpečenstva. Napriek tomu sa odporúča špeciálna ochrana alebo vhodný odev pre citlivé časti tela, ako je tvár a hlava. V oblastiach s intenzívnym slnečným žiarením, napríklad v horách alebo pri mori, treba zvlášť dobre nakrémovať ústa, nos a krk. 

UV index: Odporúčaný ochranný faktor pre oblasti so slabým slnečným žiarením je faktor 10. Na veľmi slnečných miestach by sa mal používať ochranný faktor proti slnku 15.


Typ pleti V: Tmavý typ pleti

 • Tmavý typ pleti spoznáte podľa tmavej až svetlohnedej pleti. Niekedy sa objaví šedý podtón.
 • Oči sú zvyčajne hnedé a vlasy sú čierne. Rovnako ako u stredomorského typu sa opálenie pokožky na slnku dosiahne pomerne rýchlo.
 • Tento typ pleti nevykazuje pehy.


Správanie sa na slnku: Čas vlastnej ochrany je viac ako 90 minút. Pokožka je dosť necitlivá na slnko. Úpal a rakovina kože sú preto u tmavých typov pleti zriedkavé. Na ochranu pred slnkom zvyčajne postačuje pokrývka hlavy a slnečné okuliare. V oblastiach, kde je slnko veľmi silné, je však potrebné chrániť citlivé oblasti tváre (nos a pery) a krk. 

UV index: Ak chcete zostať na slnku obzvlášť dlho, mali by ste používať opaľovací krém s ochranným faktorom 6 v oblastiach s UV indexom 3-4. Pre silné slnečné žiarenie (UV index 9+) sa odporúča ochranný slnečný faktor 10.


Typ pleti VI: Čierny typ pleti

 • Čierny typ pleti má tmavohnedú až čiernu pleť, hnedé oči a čierne vlasy.
 • Ľudia tohto typu pleti sa v skutočnosti vôbec nespália, no nevytvoria sa im ani pehy.
 • Rakovina kože je takmer nemožná.


Správanie sa na slnku: Rovnako ako ľudia tmavej pleti, aj ľudia čiernej pleti môžu bezpečne zostať na slnku viac ako 90 minút. Napriek tomu by ste si hlavu, tvár a krk pri veľmi silnom slnku mali chrániť prikrývkou a opaľovacím krémom.


Čo je vitamín D?

Presne povedané, vitamín D nie je skutočný vitamín. Podľa definície sú vitamíny životne dôležité organické zlúčeniny, ktoré musí telo pravidelne prijímať potravou, pretože si ich nevie vyrobiť alebo si ich nevie vyrobiť v dostatočnom množstve. To však neplatí pre vitamín D. 

Vitamín D sa tvorí z prekurzora nachádzajúceho sa v koži (7-dehydrocholesterol) pôsobením slnečných UV-B lúčov. Produkcia vitamínu D je najväčšia, keď UV-B lúče dopadajú priamo na pokožku. Za krásneho slnečného dňa je možné vyrobiť až 20 000 IU vitamínu D (40 IU - international unit = medzinárodná jednotka - zodpovedá 1 mikrogramu (µg) vitamínu D3). Všetko, čo sa dostane medzi svetlú oblohu a pokožku (oblaky, tiene, okná, opaľovací krém, oblečenie), môže znížiť tvorbu vitamínu D.

V súčasnosti je isté, že vitamín D by sa mal podávať na základe telesnej hmotnosti alebo percenta telesného tuku. 50-60 IU na kilogram telesnej hmotnosti možno použiť ako základné pravidlo pre priemernú udržiavaciu dávku. To zodpovedá 3500 IU až 4200 IU denne pri telesnej hmotnosti 70 kg.

Vitamín D sa premieňa na biologicky aktívnu formu (1,25-dihydroxyvitamín D3 = kalcitriol) v niekoľkých konverzných krokoch v pečeni a obličkách. Táto forma skladovania (polčas rozpadu okolo 19 dní) pomáha vyrovnávať veľké výkyvy v produkcii vitamínu D v prítomnosti alebo neprítomnosti slnečného žiarenia.

Pri dostatočnom pobyte na slnku si telo dokáže väčšinu potrebného vitamínu (80 až 90 percent) vyrobiť samo. Výživa predstavuje približne 10 až 20 percent len relatívne malý podiel na prísune vitamínu D.

Koľko slnka vyprodukuje 1000 IU vitamínu D?

Vedci sa v súčasnosti domnievajú, že je ťažké predpovedať individuálne množstvo slnečného žiarenia potrebného na dostatočnú produkciu vitamínu D. Ako dlho trvá pobyt na slnku na vytvorenie sérových hladín vitamínu D3 ekvivalentných 400 alebo 1000 IU závisí od mnohých faktorov. Patria sem typ pleti, ročné obdobie a zemepisná šírka.

Americkí vedci zistili, že UV-B žiarenie je najintenzívnejšie medzi 12:00 a 13:00. Osoba s typom pokožky III (podľa Fitzpatricka) by musela byť na slnku okolo 12:00 v júli v Miami s 25,5 percentami exponovanej plochy povrchu tela asi tri minúty, aby sa syntetizovalo 400 IU vitamínu D (J Am Acad Dermatol 2010) . Pre 1000 IU by to muselo byť šesť minút, pre 4000 IU 30 minút. vypočítali vedci pomocou počítačového modelu. V januári však ľudia rovnakého typu pleti v Bostone (v Európe by to bolo Miláno v severnom Taliansku) potrebujú oveľa dlhší pobyt na slnku ako ľudia v Miami (v Európe by to boli Kanárske ostrovy), aby syntetizovali rovnaké množstvo vitamínu D. 

Tip Vitariána

Väčšina ľudí má nedostatok vitamínu D aj v lete. Od októbra do marca sa vitamín D nedá v strednej Európe získať za pomoci slnka vôbec. Aby sme aspoň v lete získali väčšiu zásobu vitamínu D odporúčame byť každý deň 20 - 30 minút na slnku s obnaženým telom bez tváre, najlepšie na poludnie, bez použitia opaľovacieho krému. V zime, ak nepôjdete každý mesiac aspoň na týždeň k rovníku alebo na južnú pologuľu, odporúčame prijímať vitamín D3 najlepšie v kombinácii s vitamínom K2 vo forme výživových doplnkov. 


Súvisiace články

Výrobcovia