Tvorivosť posilníte stimuláciou mozgu

30 minút meditácie môže zvýšiť kreativitu o 7,4%

28. 04. 2015 Alternatívna medicína Nervy Relax  Martina Strihová
Tvorivosť posilníte stimuláciou mozgu

Použitím malých dávok elektrického prúdu vedci úspešne podporili druh mozgovej vlny, ktorá je prítomná hlavne počas bdelej relaxácie, ako napríklad počas snívania. To u účastníkov posilnilo kreativitu o viac ako 7% v priemere, ako preukázal overený test.

Nielenže je toto prvá štúdia, ktorá dokazuje, že posilnenie tohto špecifického typu vĺn spúšťa zmeny v komplexnom správaní, ale táto štúdia môže tiež vydláždiť cestu rozvoju nových spôsobov liečby pre jedincov s určitými psychiatrickými ochoreniami, ako je depresia, kde pravdepodobne zohráva úlohu poškodenie týchto vĺn.

Alfa vlny, prvýkrát objavené už v 1920-tych rokoch vynálezcom elektroencefalogramu, sú špecifickým typom nervovej oscilácie - rytmických elektrických vzorcov tvorených neurónmi, ktoré sa prenášajú v mozgu. Tieto vlny, ktoré prebiehajú vo frekvenciách medzi 8 až 12 Hertzami, sú prítomné najmä keď zavrieme oči a oddelíme sa od vonkajšieho sveta, ako je to pri meditácii. Akonáhle sa staneme čulými, tieto vlny miznú a začnú dominovať iné vlny s vyššími frekvenciami.

Tieto pozorovania priviedli vedcov k domnienkam, že alfa vlny sa spájajú s kreativitou, a tak sa výskumníci z UNC School of Medicine rozhodli vypracovať štúdiu na overenie tejto myšlienky. Začali tým, že použili počítačové simulácie a rôzne ďalšie pokusy na určenie najlepšieho spôsobu, ako tieto kmitania posilniť. Výsledky ukázali, že pre posilnenie kreativity by malo byť efektívnych 30 minút 10-Hertzovej stimulácie.

Výskumný tím do štúdie zaregistroval 20 zdravých dospelých jedincov a na pokožku na hlave im umiestnil 3 rôzne elektródy - z každej strany a zozadu. Pri prvom pokuse dostali dobrovoľníci len 5-minútovú stimuláciu a ďalších 25 minút boli zapojení do súhrnného testu tvorivosti, v ktorom dostali len časť ilustrácie, ktorú mali podľa seba doplniť.  

Ďalej účastníci robili tú istú vec, ale stimulácia trvala celých 30 minút (aj keď si neboli vedomí, čo bolo usmerňovanie, a čo bola ozajstná stimulácia). Po porovnaní výsledkov testov vedci zistili, že počas 30 minútovej stimulácie účastníci dosiahli výsledky, ktoré boli v priemere o 7,4% vyššie, ako počas riadenej stimulácie, čo je v tomto konkrétnom teste významný rozdiel.

Pre posilnenie kreativity by malo byť efektívnych 30 minút 10-Hertzovej stimulácie, čo sa dá dosiahnuť napríklad 30 minútovou relaxáciou.

Aby sa zabezpečilo, že sa neprejavil len všeobecný vplyv na mozog, ale konkrétne posilňovanie alfa oscilácií, experiment bol zopakovaný s použitím 40-Hertzovej stimulácie. Počas tohto obdobia vedci nespozorovali žiadny nárast kreativity.

Myšlienkou za týmto výskumom nebolo rozvinúť techniku na posilnenie kreativity v každodennom živote, ale vedci chceli pomôcť ľuďom so psychickými stavmi ako je depresia a schizofrénia, keďže niektoré dôkazy naznačujú, že znížené alfa oscilácie môžu hrať rolu pri týchto chorobách.

Tip Vitariána

Spravíte pre seba veľmi prospešnú vec, ak si nájdete aspoň 30 minút denne na meditáciu, kedy nebudete vnímať podnety vonkajšieho sveta, ale iba seba (pretože vtedy sa šíria alfa vlny). Ak jednorazové sedenia posilnia kreativitu o 7,4%, aké by to bolo, keby ste vedome relaxovali každý deň?

Súvisiace články

Výrobcovia