Stukovatená pečeň

Podceňujeme stukovatenú pečeň?

12. 12. 2014 Ochorenia Trávenie Tuky  Jozef Maťko
Stukovatená pečeň

Dlhodobo však môže táto spôsobiť cukrovku a rakovinu pečene. Lekári teraz vyzývajú klasifikovať stukovatenú pečeň ako predzvesť rakoviny.

Patrí stukovatená pečeň iba alkoholikom?

Keď sa stretnú dvaja alkoholici, obvykle sa spýta jeden druhého: „Ako sa má tvoja tučná pečeň“? Nielen alkoholici, ale aj mnoho iných ľudí si myslí, že táto choroba postihuje len alkoholikov. Pravdou ale je, že na stukovatenú pečeň trpí podľa odhadov každý tretí dospelý – tendencia stúpajúca. Ale zatiaľ čo predtým bol alkohol hlavnou príčinou tzv. steatózy (nadbytok tuku v tkanive), patrí dnes k hlavným spúšťačom tučná a sladká potrava, nealkoholické nápoje sladené fruktózou a nedostatok pohybu.

Keď jedna až dve tretiny z pečeňových buniek obsahuje nahromadenie stredných až veľkých kvapiek tuku, hovoríme o miernej steatóze. Túto chorobnú zmenu postihnutí väčšinou vôbec nezbadajú. Avšak pri tejto diagnóze by mali zvučať poplašné sirény, pretože dôsledkom toho môže byť práve tak diabetes typu 2, ako aj cirhóza (strata funkcie pečene). Pritom nahradí odumreté pečeňové bunky nefunkčné väzivo, čo má za následok asi u každého desiateho zhubné nádory.

Stukovatená pečeň – možná predzvesť rakoviny!

Aj keď nebola pečeň poškodená cirhózou, môže vzniknúť rakovina pečeňových buniek. Na to poukazujú prvé výsledky nedávnej štúdie FLIP (Fatty Liver: Inhibition of Progression), medzinárodnej skupinovej štúdie. Od roku 2010 sa na nej zúčastnilo 160 pacientov s karcinómom pečeňových buniek. V priemere 70-roční probanti trpeli na nealkoholickú stukovatenú pečeň, ale nemali žiadne iné chronické pečeňové ochorenie. U 43 % pacientov sa objavila v priemernom veku 73 rokov rakovina pečeňových buniek bez predchádzajúcej cirhózy. Pacienti s predchádzajúcou cirhózou pečene ochoreli už o päť rokov skôr na rakovinu pečeňových buniek.

Z tohto dôvodu teraz žiada Spojená európska gastroenterologická spoločnosť (UEG), aby sa nealkoholická stukovatená pečeň hodnotila ako predzvesť ochorenia na rakovinu pečeňových buniek. Pretože inak sa možno nezistí vyvíjajúci sa tumor, keď rakovine pečene nepredchádza žiadna cirhóza. To ukazuje aj skupinová štúdia: 43 percent pacientov, u ktorých sa vyvinul hepatocelulárny karcinóm bez cirhózy bolo spočiatku úplne „prehliadnutých“. Títo totiž nepatrili do cieľovej skupiny skríningových programov pre rakovinu pečene, ktoré predpokladajú aspoň každých šesť mesiacov jedno ultrazvukové vyšetrenie pečene.

Ohrození sú aj obézni dospievajúci

Ako tukové tkanivo, mozog a kostrové svalstvo je tiež pečeň citlivá na inzulín. Inzulín je hormón pankreasu, ktorý zaisťuje, že bunky tela absorbujú glukózu z krvi. "Teraz vieme, že inzulínová rezistencia, pri ktorej bunky už nereagujú na inzulín, je hlavným rizikovým faktorom pre vznik stukovatenej pečene", vysvetľuje hepatológ a gastroenterológ Jörn Schattenberg z Lekárskej univerzity v Mohuči. V odbornom časopise "Hepatology" v apríli uverejnená štúdia ukázala, že diabetes 2. typu alebo výskyt cukrovky v rodine zvyšuje riziko nealkoholickej stukovatenej pečene.

Nealkoholická stukovatená pečeň a diabetes typu 2 patria ako následné ochorenia k tzv. "metabolickému syndrómu", kvartetu z inzulínovej rezistencie, vysokého krvného tlaku, narušeného zloženia krvných tukov a najmä nadváhy. Najmä pri veľkej nadváhe je riziko tvorby stukovatenej pečene vysoké - a to nielen u dospelých, ale aj u dospievajúcich. Podľa štúdie vykonanej na detskej klinike americkej univerzity v Yale a publikovanej v časopise „Diabetes Care“  je práve u obéznych adolescentov stukovatená pečeň najdôležitejším faktorom pre rozvoj glukózovej intolerancie a diabetu typu 2 v mladom veku.

Tip Vitariána

Z článku vyplýva aká dôležitá je pečeň a jej zdravie. Chráňte si ju! Predovšetkým:

  1. Prestaňte konzumovať alkohol!
  2. Obmedzte jedlá, ktoré obsahujú cholesterol!
  3. Z ovocia a zeleniny pečeni prospieva hlavne mrkva, cesnak, chren a jablká.

Súvisiace produkty

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2023 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency