Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Reverzná osmóza

Aký je najlepší spôsob čistenia vody?

06. 08. 2020 Voda Filtrácia vody Osmóza  Andrej Maťko
Reverzná osmóza

Kvalita vody na Slovensku

Voda je na Slovensku v porovnaní s inými krajinami kvalitná. Vďačíme za to, na väčšine územia čistými zdrojmi vody z hôr a v podunajskej nížine vodou z Dunaja. Dažďová voda je v podstate destilovaná voda, ktorá spŕchne na povrch našej hornatej krajiny, nasiakne do zeme, kde prechádza koreňovým systémom stromov a rastlín, obohatí sa o minerálne a prospešné organické látky a na istom mieste vyviera ako prameň vody. Táto voda je zložením vynikajúca, ak pochádza z oblasti kde je málo priemyslu a intenzívneho poľnohospodárstva. Túto vodu si síce môžeme sami nabrať, ale nie je to voda, ktorá končí v našich vodovodoch. Tá pochádza z podzemných vôd, do ktorých sa dostane veľa nečistôt z priemyslu, poľnohospodárstva, živočíšnej výroby a domácností.

Zdravá voda z vodovodu?

Voda dodávaná vodárenskými spoločnosťami, musí spĺňať zákonom stanovený maximálny obsah škodlivých látok, čo sú najmä ťažké kovy, pesticídy a herbicídy, organické aj anorganické chemikálie, baktérie, víry a pozostatky liekov. To ale neznamená, že sa tieto vo vode nenachádzajú. Nachádzajú sa tam, ale iba v maximálne povolenej koncentrácii. Problémom môžu byť aj chemikálie používané na čistenie a dezinfekciu vody, napríklad chlór a fluór. Mnohé z týchto zložiek majú v ľudskom tele kumulatívny účinok, preto sa ich dopad na ľudské zdravie nemusí prejaviť ihneď, ale napríklad o 10-15 rokov. Ak by aj voda dodávaná do domácností bola ideálna, môže sa následne kontaminovať nečistotami a baktériami nachádzajúcimi sa v starých a zanesených vodovodoch.

Ideálny filtračný systém neexistuje

Dopredu treba zdôrazniť, že neexistuje jeden ideálny filter na vodu. Každý ma svoje za aj proti.

Reverzná osmóza - Filtračné spektrum

Ako vidieť v tabuľke, tak sa každý filter hodí na odstránenie len určitých skupín nečistôt.

Reverzná osmóza

Ak použijete hrubý filter (filtrácia častíc od 1000 do 100 mikrometrov), ktorý zachytáva len hrubé častice, zachytíte neškodný piesok, kal, vlasy a iné nečistoty. Častice pre ľudské zdravie najškodlivejšie a ľudským okom neviditeľne, nezachytí vôbec. Ak na druhej strane použijete najjemnejší nano filter (filtrácia častíc od 0,01 do 0,001 mikrometrov) zachytíte síce všetky častice, filter sa vám ale okamžite zanesie hrubými časticami. Riešením je teda kombinácia viacerých systémov naraz. Nevýhodou výkonných filtračných systémov je ale komplikovaná inštalácia, výmena jednotlivých filtrov v rôznych časových intervaloch a údržba.

Nezanedbateľný problémom je aj dezinfekcia filtračných systémov, pretože sú ideálnym miestom na množenie baktérii a častokrát vykazujú alarmujúce hodnoty, napriek očakávanému efektu vyčistenia vody. Dokonca ani destilátor nie je ideálny, pretože prchavé látky nezachytí, proces destilácie je zdĺhavý a čistenie prístroja náročné. Novinkou je spojenie viacerých filtračných systémov do jediného filtra, ako je to v prípade filtra Dahlert.

Reverzná osmóza

Technológia čistenia vody pomocou reverznej osmózy využíva fakt, že molekula vody je jednou z najmenších molekúl vôbec.

Reverzná osmóza (RO) je proces čistenia vody, ktorý využíva čiastočne priepustnú membránu na odstránenie iónov, nežiaducich molekúl a väčších častíc z pitnej vody. Cez polopriepustnú membránu prenikajú vplyvom tlaku len molekuly vody. Ostatné nečistoty, väčšie ako 0,0001 – 0,001 mikrometra sa cez ňu nedostanú. Odstránených je 96% – 99 % nežiadúcich častíc: ťažké kovy, chemikálie, baktérie a víry, herbicídy a pesticídy a pozostatky liekov.

Reverzná osmóza je najbežnejšie známa pre jej použitie pri čistení pitnej vody z morskej vody a pri odstraňovaní soli a iných odpadových materiálov z vody. Pri vesmírnych programoch minulého storočia sa reverzná osmóza používala na výrobu pitnej vody z moču astronautov.

Nie je to na škodu že RO vyfiltruje aj prospešné minerály?

Áno aj nie. Ak by zloženie minerálov rozpustených vo vode bolo ideálne, tak áno. Ale nie je. Ide najmä o množstvo vápnika a jeho pomeru k horčíku. Vápnik je dôležitý, ale jeho nadbytok je problémom. Najvyššieho veku sa ľudia dožívajú v oblastiach, kde má voda paradoxne najnižší obsah vápnika. Najstarší ľudia majú obsah vápnika v krvi 5 mg na rozdiel od 8,5 mg -12 mg na 100 g krvi, čo je bežné. Vápnika a horčíka by sme mali prijímať rovnako, v pomere 1:1. Uvedený pomer zabezpečí (v kombinácii s vitamínom D) zdravé využitie vápnika v našom tele.

Tabuľka hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality vody

Parameter

Hodnotenie

Priemerná hodnota za sledované obdobie

Jednotka

Limit NV354/2006

Vápnik

nameraný obsah Ca je väčší, ako minimálna OH obsahu Ca v pitnej vode podľa 354/2006 Z.z.

71,8

mg/l

>30 (OH)

Horčík

nameraný obsah Mg je v rozsahu pre OH obsahu Mg v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z.

17,2

mg/l

10 až 30 (OH); 125 (MH)

Zdroj: https://www.bvsas.sk/

Ako je vidieť z tabuľky, tak tento pomer je v našej pitnej vode 4:1, pričom absolútne je vápnika príliš veľa, horčík je v norme.

Väčšina lekárov a média nám radia, aby sme zvýšili svoj príjem vápnika. Skutočnosťou však je, že každý deň dostáva naše telo dostatočné množstvo tohto minerálu, napríklad v mliečnych produktoch, orechoch, ovocí a zelenine. Nadbytok vápnika spôsobuje intenzívne spazmy a kontrakciu svalov, čo môže viesť nakoniec až k infarktu. Takisto sa nadbytok vápnika spája s ochoreniami akými sú osteoporóza.

Vyčistená purifikovaná voda je „hladná!“

Voda zbavená tvrdosti a minerálov je hladná. To jest bude viazať na seba minerálne látky aj jedy. V prípade jedov je to prospešné, v prípade minerálov nie. Je preto dôležité, aby sme „mŕtvu vodu“ zase oživili a to napríklad tým že do nej pridáme organickú zložku ako citrón, zázvor, ovocnú alebo zeleninovú šťavu, alebo si z nej urobíme čaj, kávu, orieškové mlieko, či iný nápoj.

Tip Vitariána

Za posledné roky sme otestovali množstvo filtračných systémov. Zatiaľ vychádzalo ako najoptimálnejšie aj najpopulárnejšie čistenie pitnej vody uhlíkovým filtrom, či už formou podstolového Carbonit Vario alebo stolového filtra Berkey. Nový prístroj Dahlert nás prekvapil jednoduchosťou, univerzálnosťou, efektívnosťou aj krásou. A samozrejme výkonom. 1 filtračná jednotka vystačí na 3.500 l vody alebo jeden rok používania.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency