Rakovinové ochorenia celosvetovo dramaticky narastajú

Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

22. 10. 2015 Ochorenia Stravovanie Liečba Životný štýl Drogy  Jozef Maťko
Rakovinové ochorenia celosvetovo dramaticky narastajú

Počet prípadov rakoviny sa po celom svete významne zvyšuje: do roku 2030 sa očakáva 21 600 000 nových prípadov rakoviny ročne oproti 14 miliónom v roku 2012, uvádza sa v Svetovej správe o rakovine 2014, ktorú predložila WHO. Aj smrteľné prípady spôsobené rakovinou sa podľa toho zvýšia z 8,2 na 13 miliónov. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), suborganizácia WHO, preto vyzýva k rozsiahlym preventívnym kampaniam.

Vyšetrovanie ukázalo, že rakovina pľúc bola najčastejšie diagnostikovaná v roku 2012: uvádza sa 1,8 milióna prípadov. Potom nasledovala rakovina prsníka (1 700 000 alebo 11,9 percent) a črevná rakovina (1,4 milióna alebo 9,7 percenta). Rakovina pľúc je tiež zďaleka najsmrteľnejšia rakovina: 1,6 milióna ľudí na ňu zomrelo v roku 2012. S veľkým odstupom nasledujú rakovina pečene (9,1 percenta) a rakovina žalúdka (8,8 percenta).

Čiastočne ide enormný nárast na vrub predpokladaného rastu populácie a zvyšujúcej sa priemernej dĺžky života, uvádza sa v správe. K tomu ale ešte príde, že ľudia v rozvíjajúcich sa ekonomikách často preberajú škodlivé správanie a životné návyky bohatších krajín, napr. pri výžive.

Každému druhému ochoreniu by sa dalo vyhnúť.

Viac ako polovici prípadov rakoviny by sa dalo predísť, „keby súčasný stav vedomostí bol správne aplikovaný,“ hovorí sa v správe IARC. Preto by mali byť zavedené v rozvojových krajinách tak ako v mnohých priemyselných krajinách právne predpisy na zníženie znečistenia životného prostredia a malo by sa bojovať proti konzumácii alkoholu a fajčeniu. Okrem toho agentúra odporúča určité preventívne očkovania proti hepatitíde B a vírusom, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice. Ďalej by sa viac malo diskutovať o obezite a znečistení ovzdušia.

Rakovina v číslach

Najčastejšie druhy a miesta výskytu rakoviny.

Každému ochoreniu, aj rakovine, by sa dalo vyhnúť. Treba dbať na zdravý životný štýl, vyhýbať sa alkoholu a fajčeniu a znečistenému prostrediu.

Prežiť rakovinu. Najčastejšie formy. Nové prípady

U žien je rakovina prsníka najčastejší nádor (32,1 percent všetkých zhubných nádorov). Na druhom mieste je rakovina hrubého čreva (13,5 percenta). U mužov je najviac rozšírená rakovinaprostaty (25,7 percenta), pred rakovinou hrubého čreva (14,3 percenta). Polovica mužov a 43 percent žien dostane vo svojom živote rakovinu.

Generálna tajomníčka WHO Margareta Chan povedala: „Štáty s nízkymi a strednými príjmami budú bezpochyby najviac postihnutými krajinami, pretože mnoho z nich sú zle pripravené na takéto zvýšenie počtu pacientov s rakovinou.“  

Takmer sedem miliónov diagnostikovaných prípadov v Ázii

Hoci existuje pokrok v liečebných metódach, v súčasnej dobe pripadá viac ako 60 percent prípadov rakoviny a 70 percent úmrtí na rakovinu na krajiny Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Takmer polovica z 14 miliónov nových prípadov bolo diagnostikovaných v roku 2012 v Ázii, najmä v Číne.

V roku 2012 sa vyskytla v Európe približne štvrtina všetkých nových prípadov rakoviny, v USA jedna pätina. V Afrike a na Strednom východe to bolo zhruba osem percent. Analýza IARC bola vypracovaná 250 odborníkmi v 40 krajinách.

Každý by mal prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, aj rakovina sa dá zmeniť. Treba však zmeniť to, čo robíme denne (stravu, životný štýl).

Záver

Uvedený stav a prognóza vývoja onemocnenia na rakovinu sú alarmujúce. Niektoré prípady sú dané geneticky, ale veľa môžeme ovplyvniť aj my sami. Opäť a opäť treba zdôrazňovať: V boji s rakovinou je dôležitý zdravý životný štýl!

Tip Vitariána

Na zdravie si treba dávať pozor a starať sa oň. Stravujte sa rastlinnou stravou bez mliečnych výrobkov (najsilnejším rizikovým faktorom spôsobujúcim rakovinu semenníkov je konzumácia syru) a mäso zvyšuje napríklad riziko rakoviny hrubého čreva. Naopak, nebojte sa jesť veľa surového ovocia a zeleniny!

Súvisiace články

Výrobcovia