Prečo vôbec existujú muži?

Biologická štúdia

06. 11. 2015 Veda Muž  Jozef Maťko
Prečo vôbec existujú muži?

 „Muži sú na tomto svete jednoducho nenahraditeľní,“ spieval nemecký spevák Herbert Grönemeyer s plným presvedčením. Biológovia tu majú trochu iný prístup. Vzhľadom na skutočnosť, že veľmi úspešné jednobunečné bytosti, ako sú baktérie, si vystačia bez pohlavného rozmnožovania, vzniká otázka: Prečo vykonávajú takmer všetky viacbunečné druhy pohlavné rozmnožovanie?

Toto prináša konečne so sebou aj nevýhody, vysvetľuje Matt Gage z University of East Anglia v anglickom Norwichi. "Najzreteľnejšie je, že iba polovica potomkov, dcéry, skutočne môžu plodiť potomstvo. Tak prečo teda by mal jeden druh všetku energiu vyplytvať na synov?"

Veľkou výhodou je sexuálny výber. To znamená: nie všetci zástupcovia druhu sa stanú rodičmi, ale len tí, ktorí dostatočne zapôsobia na opačné pohlavie. Biológovia pritom pre väčšinu druhov vychádzajú z toho, že samci medzi sebou súťažia a samice si potom vyberajú partnera. To vedie k teórii, že potenciálne škodlivé mutácie v genetickom materiáli sa môžu hromadiť len v obmedzenej miere.

Lebo že sa drobné chyby vkradnú do genetického materiálu, je úplne prirodzené, ak najskôr neškodia. Celkovo sa však môžu stať tieto mnohé malé chyby záťažou pre celý stav, najmä v prípade, keď sa zhoršia životné podmienky a je potrebné rýchle prispôsobenie. Alebo ak sa stav už zmenšil, takže dochádza častejšie k príbuzenskej plemenitbe (inbríding).

Tým, že sexuálny výber udržiava množstvo týchto mutácií v malom rozsahu, zostáva však celá populácia z biologického hľadiska fit. Biologická zdatnosť neznamená len vyššiu rýchlosť pohybu alebo väčšie zručností pri driblovaní, ale aj to, ako dobre sú živé bytosti prispôsobené svojmu prostrediu a ako úspešné sa množia.

Vďaka prirodzenému sexuálnemu výberu sa potenciálne škodlivé mutácie v genetickom materiáli môžu hromadiť len v obmedzenej miere.

Desaťročný chov chrobákov

Gage a jeho kolegovia skúmali v dlhodobom experimente vplyv sexuálneho výberu, ako píšu vo vedeckom časopise „Nature“.  Na tento účel použili chrobáka, ktorý je známy ako zvierací model v genetike: Tribolium castaneum, červenohnedý chrobák vyskytujúci sa v ryžovej múke.

Ich experiment začal v roku 2005 s niekoľkými skupinami chrobákov, ktorých život bol rozdielny iba v jednom bode: rozsah, v ktorom bol možný sexuálny výber.

Tento mohol mať silný vplyv v dvoch vetvách experimentu, pretože po viac ako 50 generácií stretávalo vždy 90 samčekov 10 samičiek alebo 5 samčekov jednu samičku.

Menší vplyv mal naproti tomu pohlavný výber v iných dvoch skupinách, kde tiež viac ako 50 generácií pripadlo vždy 10 samčekov na 90 samičiek alebo chrobáci boli daní dohromady ako jednotlivé páry.

Ako dlho prežilo potomstvo nadväzujúci experiment?

S potomkami týchto pokusov potom začal skutočný, ešte trojročný experiment, ktorý vystavil skúške biologickú zdatnosť zvierat. Odteraz párili vedci vždy len súrodencov. Príbuzenskou plemenitbou vystupujú silnejšie na svetlo potenciálne škodlivé mutácie z generácie na generáciu.

Zatiaľ čo sa od otca a matky zdedené gény väčšinou líšia, a tak chyby v jednom z dvoch môžu byť kompenzované, zdedia pri príbuzenskej plemenitbe obaja rodičia mnohé identické gény. Preto sa škodlivé mutácie prejavujú okamžite.

A skutočne: chrobáky, ktorých predkovia boli vystavení silnému pohlavnému výberu, vydržali dlhšie. Takmer deväť generácií prešlo v priemere, než sa súrodenecké páry už nemohli rozmnožovať a táto línia vymrela. Niekoľko chrobákov sa rozmnožovalo dokonca po 20 generáciách príbuzenskej plemenitby čulo ďalej.

U chrobákov, ktorých predkovia zažili sotva alebo vôbec žiadny pohlavný výber, prežilo len trochu viac ako šesť generácií kým chrobáky vymreli. Tak sa teda ukázalo: „Sexuálny výber je dôležitý a účinný filter, ktorý udrží genetické zdravie stáda," hovorí Gage.

Záver

Horeuvedený spevák má pravdu - muži sú jednoducho nenahraditeľní. Aj z evolučného hľadiska. Sexuálny výber je dôležitý filtračný mechanizmus, ktorý zabraňuje, aby sa nahromadilo príliš veľa potenciálne škodlivých mutácií v génoch - táto etablovaná teória bola teraz dokázaná aj dlhodobým experimentom s chrobákmi.

Sexuálny výber je dôležitý filtračný mechanizmus, ktorý zabraňuje, aby sa nahromadilo príliš veľa potenciálne škodlivých mutácií v génoch.

Tip Vitariána

Ak chcete byť súčasťou výberu, dbajte na to, aby ste boli zdraví a príťažliví. To sa dá jednoducho ovplyvniť. Dôležité je zameniť pečivo, mäso a mliečne výrobky za kvalitné ovocie a zeleninu a pestovať aspoň jeden druh poriadneho športu. Sami sa budete diviť, akými príťažlivými sa stanete.

Súvisiace články

Výrobcovia