Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Poruchy srdcového rytmu

Keď sa v 20. rokoch potkýna srdce

01. 11. 2015 Šport Krv  Jozef Maťko
Poruchy srdcového rytmu

Ja som ešte taký mladý! To si myslia mnohí, keď vo veku 20 rokov sa začne ich srdce potkýnať alebo uháňať. V skutočnosti ale nie sú tieto problémy ani v mladom veku nezvyčajné. 2 zo 100 detí majú dokonca už v maternici tieto príznaky srdcovej arytmie.

U mladých ľudí sú arytmie väčšinou neškodné, v zriedkavých prípadoch však môžu ohroziť život. Preto by sa mal dať človek v každom prípade vyšetriť. Odborník radí všetkým postihnutým meranie pulzu, záťažový test alebo 24-hodinovú elektrokardiografiu (EKG). Krátke EKG nestačí. Malo by sa tiež objasniť, či srdcové chlopne pracujú správne.

Chyby v reťazovej reakcii

Srdce pumpuje krv denne niekoľkých tisíc litrov krvi cez krvný obeh. Aby to fungovalo optimálne, musí sa pravidelne a koordinovane sťahovať. Pritom sleduje sval prepracovanú, ale poruchovú reťazovú reakciu:

Štartovací signál dáva sínusový uzol, akýsi kardiostimulátor, ktorý sa nachádza v stene pravej predsiene. Jeho bunky produkujú v priemere 70 krát za minútu elektrický impulz a zabezpečujú, že sa svalové bunky predsiení skracujú. Okrem toho aktivujú predsieňovokomorový uzol, ktorý zas vysiela signál do komôr, aby sa v rovnakom čase stiahli. Dôsledok: krv vystreľuje zo srdca do aorty a do pľúc.

Z pravej komory srdce pumpuje krv do pľúc, z ľavej komory do telového obehu.

V prípade poruchy môže dôjsť k strate tejto jemne odladenej koordinácie predsiení a komôr. Zatiaľ čo pri arytmii dochádza k nepravidelnému tlkotu srdca s chýbajúcim alebo ďalším srdcovým úderom, bije srdce pri tachykardii príliš rýchlo.

Pri srdcovej arytmii dochádza k rozladenej koordinácii predsiení a komôr - k nepravidelnému tlkotu srdca.

Zvlášť ohrození sú vytrvalostní športovci

Závraty, mdloby, dýchavičnosť a bolesť na hrudníku môžu naznačovať závažné ochorenie srdca. Nad 120 tepov za minútu ohrozuje zrýchlený tep zdravie, nad 150 tepov za minútu musí byť srdce bezpodmienečne ihneď ošetrené.

Príčin porúch srdcového rytmu existuje veľa. Zvlášť ohrození sú ľudia, ktorí pestujú extrémne vytrvalostné športy ako maratón, triatlon alebo alpskú cykloturistiku. Námaha stresuje bunky srdcového svalu a môže dočasne zhoršiť funkciu pravej komory. Sčasti zostanú malé jazvy, ktoré narušujú prevodový systém srdca. Potom sa zvyšuje riziko smrteľnej arytmie srdca.

Extrémni športovci mávajú hodnoty srdcového infarktu bez infarktu

Keď ľudia prídu na kliniku s bolesťou na hrudi alebo po obehovom kolapse, existuje podozrenie na infarkt. Detekcia sa vykonáva napríklad s proteínom troponín, ktorý uvoľní poškodené bunky srdcového svalu do krvi. Ak sú hodnoty troponínu zvýšené, reagujú lekári akútnou liečbou: krvné riedidlá a katétrové vyšetrenie srdca, ktoré má identifikovať uzavreté vencovité cievy.

Ale aj pri extrémnych športovcoch, ktorí sa zrútia po veľkom športovom úsilí, sú hladiny troponínu zvýšené. U nich môže dôjsť podľa jednej zo 45 štúdií niekedy k zbytočným návštevám na pohotovosti. „Po extrémnych športových aktivitách sú biomarkery srdcového infarktu zvýšené bez toho, aby osoby mali srdcový infarkt,“ hovorí jeden z autorov štúdie Farbod Sedaghat-Hamedan. Zrútenie by namiesto toho mohlo byť spôsobené dehydratáciou alebo preťažením. Len vo veľmi zriedkavých prípadoch dochádza u extrémnych športovcoch  skutočne k srdcovému infarktu.

Poruchami srdcového rytmu sú ohrození ľudia, ktorí pestujú extrémne vytrvalostné športy ako maratón, triatlon alebo alpskú cykloturistiku.

Srdce však môže tiež vyjsť z taktu, aj ak je inak úplne zdravé. Tak môžu emocionálny stres a poruchy rovnováhy elektrolytov, najmä u športovcov, narušiť srdcový rytmus. Potom často postačí sa upokojiť alebo vypiť roztoky elektrolytov. Predovšetkým na nedostatok draslíka a horčíka reagujú bunky srdcového svalu veľmi citlivo.

Tiež zmeny vodného režimu v tele, acidobázickej rovnováhy a prijímanie tricyklických antidepresív alebo liekov na astmu môžu viesť k srdcovej arytmii, rovnako ako káva, čaj, alkohol, nikotín alebo drogy, zvýšená činnosť štítnej žľazy alebo horúčka.

Po infekciách: závažné problémy so srdcom

Kritické nie sú srdcové arytmie u inak zdravého srdca. Nebezpečným sa to stáva ale vtedy, keď postihnutí predtým mali zápal srdcového svalu spôsobený infekciou s vírusmi a baktériami, ďalej u ktorých je chybná srdcová chlopňa alebo iónové kanály geneticky podmienené nefungujú správne.

Bohužiaľ, najmä geneticky podmienené príčiny často zostávajú dlhšiu dobu nezistené a vedú v niektorých prípadoch k náhlej srdcovej smrti. Tiež chybné funkcie častí systému nervových impulzov a prevodového systému môže byť vrodené. Príkladom pre to je Wolff-Parkinson-White-syndróm (WPW syndróm).

Za normálnych okolností existuje len jedna cesta, po ktorej sa elektrické budenie, ktoré spôsobí stiahnutie srdcového svalu, šíri od predsiení ku komorám. Pri WPW syndróme naproti tomu existujú dve alebo viaceré elektricky vodivé cesty medzi predsieňami a komorami, takže vzruchy medzi predsieňou a komorou môžu krúžiť. Prichádza k záchvatovej tachygrafii.

Šport môže u pacientov trpiacich na fibriláciu predsiení výrazne zmierniť arytmiu.

Pridružené elektricky vodivé cesty môžu byť odstavené s úspešnosťou 95 percent, zvyšných päť percent musí byť dorobených v druhej procedúre. Potom je človek úplne uzdravený. Pri narušených iónových kanáloch, a keď je srdcová frekvencia stále príliš vysoká, môžu byť arytmie potlačené s liekmi, napríklad sodíkovými a draslíkovými blokátormi.

Tiež beta-blokátory alebo blokátory kalciových kanálov môžu spomaliť zvýšenú frekvenciu srdca. V závažných prípadoch môže byť tiež zničené elektrické spojenie predsiení s hlavnými komorami, lekári hovoria o AV (atrioventrikulárnej) uzlovej ablácii. Postihnutí však musia odteraz žiť s kardiostimulátorom.

Osobitný prípad - fibrilácia predsiení

Srdce bije až v krku, dýchavičnosť, náhle rastúce teplo v hlave a ťaživý pocit na hrudi - to sú známky fibrilácie (kmitania) predsiení. Srdce vyjde v tomto prípade úplne z taktu a normálne budenie srdca je narušené. Každý, kto trpí vysokým krvným tlakom, cukrovkou, zvýšenou funkciou štítnej žľazy, slabosťou srdca alebo poškodenými srdcovými chlopňami, má zvýšené riziko fibrilácie predsiení, a tým aj embólie alebo mŕtvice.

  • Ako ukazuje jedna aktuálna štúdia, môže šport u pacientov trpiacich na fibriláciu predsiení výrazne  zmierniť arytmiu. Pri nadváhe prináša strata desať percent hmotnosti ďalšie zlepšenie. Okrem toho môže byť srdce nastavené elektrošokom alebo liekmi dočasne opäť na správny takt. Antiarytmiká stabilizujú rytmus dlhodobo. Pretože tieto lieky ale často spôsobujú ďalšie nebezpečné arytmie, treba u každého pacienta celkom individuálne rozhodnúť, či by tiež nestačilo spomaliť pulz beta-blokátormi.
  • Existuje ešte tretia cesta: katetrizačná ablácia, ktorá sa však zvyčajne odporúča až po pokuse s medikamentóznou liečbou. Pritom sa odstavia tie bunky srdcového svalu, ktoré z predsiene vrástli do pľúcnych žíl. Tam obvykle vzniká fibrilácia predsiení.

Srdce môže byť nastavené elektrošokom alebo liekmi dočasne opäť na správny takt.

Záver

Naše srdce je nevyspytateľné. Normálne pracuje vtedy, keď bije normálne. Niekedy však uháňa, bije nepravidelne alebo vibruje. Opatrní musia byť obzvlášť výkonnostní športovci.

Tip Vitariána

Pri problémoch so srdcom si dajte pozor na stres, depresiu, fajčenie a dbajte na správnu stravu.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency