Pesticíd glyfozát

Pravdepodobne karcinogénny, pravdepodobne nie...

05. 12. 2015 Chemické látky Pestovanie  Jozef Maťko
Pesticíd glyfozát

Glyfozát je nielen jedným z najviac používaných pesticídov, on je tiež najviac kontroverzný. Iba v júli klasifikovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny tento herbicíd ako "pravdepodobne karcinogénny".

Teraz sa hlási EÚ-Úrad pre bezpečnosť potravín, EFSA, k slovu a oznamuje: „Je nepravdepodobné, že glyfozát predstavuje karcinogénne riziko pre ľudí." V júni 2016 vyprší povolenie pre tento pesticíd, správa EFSA je dôležitá pri rozhodovaní o tom, či bude predĺžené.

Úrad navrhuje zaviesť nový limit pre akútne množstvo príjmu glyfozátu, napríklad počas jediného jedla a stanoviť hornú hranicu na 0,5 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti.

Dosiaľ platná horná hranica pre pravidelný denný príjem má byť však zvýšená z 0,3 na 0,5 mg. EFSA odôvodňuje navrhované zvýšenie tým, že sa zmenila právna podstata. Dosiaľ nesmel denný príjem spôsobiť žiadny účinok v tele, ani negatívny, ani pozitívny. Najnovšie by príjem nemal spôsobovať len žiadny škodlivý účinok.

Ako sa prichádza k odlišným hodnoteniam?

Súčasnú situáciu so štúdiami nevyhodnotila EFSA priamo, ale Nemecký spolkový ústav pre hodnotenie rizík (BfR), pretože Nemecko je spravodajcom pre spoločné posúdenie a vyhodnotenie glyfozátu, ako informuje BfR.

BfR vraj preskúmal a vyhodnotil viac ako tisíc štúdií, dokumentov a publikácií a venoval sa tiež monografii IARC. IARC sa opiera pri svojom hodnotení taktiež o množstvo štúdií.

EFSA podľa vlastných údajov vyhodnotila viacero štúdií, ktoré neboli zohľadnené agentúrou WHO. Okrem toho existujú rôzne prístupy: kým EFSA hodnotila len účinok glyfozátu, posudzovala IARC tiež látky, v ktorých je glyfozát obsiahnutý. Teda otázku, či pesticídy založené na účinnej látke sú karcinogénne.

A v kľúčových bodoch sa názory odborníkov rozchádzajú: EFSA berie do úvahy okrem iného deväť dlhodobých štúdií na potkanoch, ktorých výsledok klasifikuje ako uspokojivý - nedošlo vraj k žiadnemu významnému prírastku nádorov. IARC toto videla podľa EFSA inak.

V zásade platí: IARC a EFSA majú rôzne úlohy. IARC v prvej línii zisťuje, ako silná je dôkazová situácia na to, že niečo u človeka spôsobuje rakovinu – a nie, ako silný je účinok. EFSA a BfR naproti tomu vykonávajú posúdenie rizika: ony teda robia vyhlásenia o tom, v akých koncentráciách alebo u ktorých foriem prijímania je niečo zdraviu škodlivé, prečo tiež navrhujú limity.

Aby sme to porovnali s iným nedávnym prípadom: ak IARC klobásu a šunku klasifikuje ako určite karcinogénne, logicky z toho nevyplýva okamžitý zákaz mäsových výrobkov. Ale príslušné orgány vyhodnocujú, či nezmenia svoje odporúčania - a napríklad radia umiernenejšiu spotrebu klobásy.

Ochrancovia životného prostredia kritizujú EFSA

Strana zelených ostro odsúdila správu EFSA. Europoslanec Martin Häusling žiadal: „ Žiadna opätovná registrácia bez objasnenia všetkých otvorených otázok a dovtedy použitie vysadiť." Aj ochranári reagovali sklamane. Vláda to komentovala takto: „Keby sa zakázal glyfozát, bolo by zásadne spochybňované spriemyselnené poľnohospodárstvo, ktoré sa nezaobíde bez masívneho použitia pesticídov."

Glyfozát je nielen jedným z najviac používaných pesticídov, on je tiež najviac kontroverzný.

Záver

Treba pochopiť rozdielne úlohy IRCA a EFSA. Napriek tomu sa zamyslíme nad používaním pesticídov vôbec. Tu zrejme ochranári nepochodia, pretože, žiaľ, už nedokážeme vyrobiť bez nich dostatok potravín. Alebo máme iné riešenie?

Tip Vitariána

Ak niečo nie je zdraviu prospešné, úrady to hneď nezakážu používať a konzumovať. Je na vás, čo si vyberiete. Organické potraviny sú jednoznačne zdravšie.

Súvisiace články

Výrobcovia