Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Nepriateľ v mojom vodovodnom potrubí

Baktérie v pitnej vode

18. 01. 2016 Nápoje Chemické látky Voda Baktérie Prístroje  Jozef Maťko
Nepriateľ v mojom vodovodnom potrubí

Znie to desivo, ale naša pitná voda je plná baktérií – len v jednom pohári sa nachádza asi desať miliónov. To nemusí byť zlé, záleží to na druhu zárodkov. Okrem neškodných mikróbov dochádza vždy opäť k infekciám baktériami legionellami alebo črevnými mikróbmi. Najmä choroba legionelóza môže byť nebezpečná. Prebieha ako chrípka a môže spôsobiť ťažký zápal pľúc.

Problém môže nastať aj vo svojich vlastných štyroch stenách. K domovému vodomeru priteká čistá voda, ale kontaminuje sa v potrubiach v budove. Ako sa dá tomu zabrániť, skúmali vedci švédskej univerzity v Lunde. V rámci jednej štúdie analyzovali biofilmy** z vodovodných potrubí a vodomerov. Rozmanitosť v týchto zárodočných kolóniách je väčšia, než sa predtým myslelo, došli vedci k záveru pri svojom vyšetrovaní.

Väčšina baktérií sa nevznáša voľne v pitnej vode. Viac ako 95 percent z nich sedí ako tenká vrstva na povrchu vnútornej strany vodovodov a vodomerov. Tvoria biofilm, symbiotické životné spoločenstvo mikroorganizmov, ako sú baktérie, huby alebo riasy. Využívajú metabolické vlastnosti a ochranné mechanizmy ostatných druhov. Tak sú mikroorganizmy odolnejšie a môžu lepšie absorbovať živiny z prostredia.

Biofilmy, rozhodcovia o čistej vode

Ak biofilmy obsahujú škodlivé baktérie, môžu tieto kontaminovať vodu alebo ovplyvniť jej chuť, farbu a vôňu. Ich presné zloženie doteraz nebolo dobre vyšetrené. Výskumníci teraz zistili, že biofilmy obsahujú viac rôznych druhov baktérií, než bolo doteraz známe – prinajmenšom pár tisíc. Preto by mohli hrať väčšiu úlohu, než sa doteraz myslelo a významne prispieť k čistote vody.

Naša pitná voda je plná baktérií. Ak sa vrátite po dovolenke, nechajte vodu najskôr odtiecť.

Domnievame sa, že existujú dobré baktérie, ktoré pomáhajú udržovať našu vodu čistou – je to podobné tomu, čo sa deje v našich črevách," hovorí Catherine Paul, výskumníčka vodných zdrojov na Univerzite Lund, Švédsko. S pomocou prebiotík a ďalších živín môžeme napríklad ovplyvniť funkciu nášho čreva. Dúfame, že jedného dňa budeme môcť podobne ovplyvniť zloženie baktérií vo vode a kontrolovať kvalitu vody tým, že budeme stimulovať rast dobrých baktérií.

Ale toto želanie vidia iní výskumníci kriticky: Hans-Curt Flemming si myslí, že je to ťažké. Zloženie biofilmu v otvorenom systéme, ako je to naše zásobovanie vodou, sa nedá tak jednoducho regulovať. Biofilmy sú veľmi zložité a na každom rohu potrubia majú iné zloženie. Živiny, ktoré sú pridané do vody, sa väčšinou tiež ukazujú ako dobré krmivo pre už usadené mikroorganizmy.

Aj Manfred Höfle z Helmholtz centra pre výskum infekcií to tak vidí. Vraví, že sa  samozrejme môžeme pokúsiť nájsť látku, ktorá odoberie nežiaducim baktériám základ živín. Avšak táto musí byť potom dobre tolerovaná aj človekom. Toto otestovať je zložité a nákladné. V minulosti sa pracovalo skôr na tom, zbaviť pitnú vodu látok, ktoré sa nakoniec ukázali byť škodlivé pre človeka - ako dusičnan alebo fosforečnan.

Lepšie je trochu menej živín než chlór

Ale ako potom najlepšie regulovať bakteriálnu populáciu? Musíme regulovať podmienky v potrubí. Zloženie biofilmov závisí na mnohých parametroch, ako sú teplota vody, pH, obsah chlóru a čas, v ktorom sa mohli rozvíjať. Z niektorých povrchov, ako sú napríklad gumové tesnenia, možno určité baktérie prijímajú tiež živiny.

Musíme sa pozrieť, kde sa škodlivé baktérie môžu množiť a potom príslušne zmeniť prostredie. Vodárne udržujú vodu predovšetkým chudobnou na živiny. Neškodné baktérie v pitnej vode sú prispôsobené na takéto prostredie. Črevné baktérie sú naproti tomu napríklad viac zvyknuté na viac živín. Ak sú vo vode, postará sa nedostatok živín o to, že zomrú. 

Ak chceme škodlivým baktériám zobrať živiny, mali by sme napríklad pri obnovení a inštalácii potrubia dbať na správne diely. Ktoré to sú, regulujú podľa Höfleho v Nemecku príslušné predpisy. Treba ich dodržiavať a pri budovaní potrubia nešetriť.

Nevhodné materiály na vodovodné potrubie sú pozinkované oceľové rúrky pri teplej vode alebo necertifikované plasty v rúrach alebo hadiciach.

Nevhodné materiály sú napríklad pozinkované oceľové rúrky pri teplej vode alebo necertifikované plasty v rúrach alebo hadiciach. Zásobníky teplej vody by sa mali  pravidelne udržiavať, aby sa znížili usadeniny vápna a kalu. Vodomery sú v tomto kontexte zaujímavé, pretože v ich biofilmoch môžu byť patogény alebo fekálne indikátory, ktoré môžu kontaminovať celú následnú sieť. V najnovších prípadoch to boli výrobcovia, ktorí pri skúškach tesnosti nepoužili vodu bez choroboplodných zárodkov, a tak dodali vodomery so zárodkami.

Záver

Najlepšia rada pre domácnosti: vodu spotrebovať a z času na čas otvoriť kohútik horúcej vody. Ak voda stojí príliš dlho v potrubí, môžu sa nežiadúce baktérie ľahšie množiť. Preto by sme mali predovšetkým po dovolenke vodu určitý čas nechať odtiecť. Teplá voda by mala pri odtoku asi troch litrov dosiahnuť minimálne 55 stupňov a studená voda by nemala prekročiť 25 stupňov. Inštalácia filtrov nepatrí medzi odporúčané opatrenia.

Tip Vitariána

Ak chcete mať doma čistú a zdravú vodu, odporúčame vám použiť destilátor vody alebo uhlíkové vodné filtre. Filtre si namontujete pod kuchynskú linku a z vodovodného kohútika vám potečie čistá voda bez ťažkých kovov, baktérií, zbytkov liekov a pesticídov.

Vysvetlivky:

*Legionella je baktéria, spôsobujúca legionelózu čiže „Legionársku chorobu“. Prepuknutie choroby bolo najskôr hlásené u osôb pôsobiacich v organizácii American Legion – asociácií amerických vojenských veteránov (názov vznikol v roku 1976).
**Biofilm je tenká vrstva mikróbov na povrchu rôznych predmetov.Biofilm sa vytvorí, keď kolónie baktérií začnú tvoriť vrstvu slizu na svoju ochranu.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency