Jacobsonova relaxačná metóda

Uvoľnenie napínaním svalov

20. 04. 2016 Šport Pohyb Svaly  Jozef Maťko
Jacobsonova relaxačná metóda

Americký lekár Edmund Jacobson bol už viac ako pred 80 rokmi presvedčený, že mnoho chorôb je spôsobených stresom. V snahe čeliť hektike svojho času potrebuje človek nejakú relaxačnú metódu, pomyslel si lekár. Vynašiel progresívnu svalovú relaxáciu PMR (Progressive muscle relaxation). Tá sa do dnešného dňa používa pre podpornú liečbu mnohých chorôb.

Pri tejto technike sa vedome za sebou napnú všetky svalové skupiny tela a potom sa opäť uvoľnia, čo podporuje ich prekrvenie. Zvyčajne sa to nacvičuje pod dohľadom, neskôr môžete pokračovať doma samostatne alebo pomocou CD. Cvičenie ležmo alebo v sede trvá 15 až 20 minút, cvičením sa majú rovnako uvoľniť telo a myseľ.

Kto je telesne uvoľnený, bude aj psychicky pokojný a uvoľnený. Zároveň je to metóda, ktorá pomáha dostať sa do kontaktu so sebou a so svojím telom. Týmto by sme sa mali aj v každodennom živote ľahšie uvoľniť a lepšie vnímať stav svojho tela.

Pomoc pri bolestiach hlavy a nespavosti

S uvoľnením svalov podľa Jacobsona sa liečia v rámci behaviorálnych terapií fóbie, ale aj rôzne choroby vyvolané stresom. Účinnosť metódy je považovaná už mnoho rokov za dobre zdokumentovanú. Okrem iného sa objavilo v roku 1994 vyhodnotenie 66 jednotlivých štúdií, podľa ktorého PMR môže pomôcť pri bolestiach hlavy, vysokom krvnom tlaku a poruchách spánku. Podľa toho sa zlepšili u takmer troch štvrtín terapií príslušné symptómy. V 60 percentách prípadov sa tiež zlepšil celkový stav.

Tiež Vrcholové združenie nemeckých zákonných zdravotných poisťovní považuje metódu PMR za „vedecky dobre preskúmanú“ a odporúča ju na prevenciu chorôb podmienených stresom. Mnoho zdravotných poisťovní pokrýva náklady.

Ale ako je možné, že táto metóda nielen pomáha symptómom podmienených  stresom, ale tiež zmierňuje bolesti? V niektorých prípadoch PMR pomáha v boji proti príčinám. Práve bolesti chrbta sú často vyvolané stresom a napätím.

migrény naproti tomu ale PMR vlastne nie je liečbou. Poskytuje však človeku možnosť stať sa pozornejším a citlivejším na signály tela. Kto týmto lepšie vníma stres, prepracovanie a únavu a na to reaguje, môže čiastočne zabrániť útokom bolestí hlavy. Niekedy táto metóda neodstraňuje chronické bolesti, ale pomáha pacientom ich prijímať oveľa uvoľnenejšie. Aj to môže zlepšiť kvalitu života.

Veľkou výhodou tejto metódy je, že je tak ľahké sa ju naučiť. Dokonca aj deti sú k tomu schopné. Človek nemusí ovládať žiadne zložité pohyby, nepotrebuje žiadne špeciálne oblečenie alebo prostredie. A táto metóda je ideologicky neutrálna, teda vhodná pre širokú verejnosť.

Už po štyroch týždňoch aplikácie s piatimi cvičeniami týždenne sa prejavujú prvé pozitívne účinky. Nežiaduce účinky prakticky žiadne. Ľudom s akútnou traumou sa však PMR neodporúča. To isté platí pre závažné psychické problémy – okrem prípadov, ak metódu odporúča lekár alebo terapeut.

Príliš veľa podnetov spôsobuje bolesti

Dietrich Baumgart je kardiológ a často radí srdcovým pacientom naučiť sa PMR. Okrem zdravej stravy a pohybu je uvoľnenie tretím pilierom prechodu na zdravý životný štýl, ktorý môže doplniť liečbu s liekmi alebo ju dokonca nahradiť. Každodenný život je dnes poznačený v práci aj súkromí konkurenčným myslením, a to prostredníctvom neustálej dostupnosti a záplavou stimulov. Uvoľňujú sa stresové hormóny, ktoré môžu spôsobiť chorobu. Objavujú sa symptómy ako bolesti hlavy, bolesti žalúdka alebo hypertenzia. Relaxácia svalov pomáha pri spätnom uvedomení si samého seba.

Že uvoľnenie svalov tiež ovplyvňuje psychiku, nie je v žiadnom prípade prekvapujúce: vieme, že tu existuje spätná väzba. Zameranie sa na telo a uvoľnenie svalov vedú v konečnom dôsledku aj k uvoľneniu v mozgu. Stresom podmieneným ochoreniam ako hypertenzia sa tým zabráni alebo sa dajú dokonca liečiť.

To, že uvoľnenie svalov tiež ovplyvňuje psychiku, nie je v žiadnom prípade prekvapujúce

Záver

Najlepšie by sa mala naučiť metóda na zvládanie stresu skôr, než sa objavia zdravotné problémy. PMR je len jeden z mnohých spôsobov – ale práve ten, ktorý je vhodný takmer pre každého. Každý by mal mať také niečo vo svojom kufríku na náradie.

Tip Vitariána
Na webových stránkach nájdete množstvo písaných návodov, zvukové nahrávky, ale aj videá, napr. Pre nemecky rozumejúcich záujemcov odporúčame napr.:
  • Video: Muskelentspannung nach Jacobson: Balance At Work mit Doro Hugger
  • Video: Progressive Muskelentspannung (PMR) im Liegen

Súvisiace články

Výrobcovia