Dlhovekosť a kvalita vody

Prekvapivé zistenia

30. 03. 2016 Ochorenia Voda Dlhovekosť  Martina Strihová
Dlhovekosť a kvalita vody

Fakty o dlhovekosti

V roku 2010 žilo v USA 53 364 ľudí starších ako sto rokov. To znamená, že na 10 000 ľudí tak pripadá 1,73 človeka staršieho ako sto rokov. Na rovnaké množstvo populácie pripadá 19 ľudí starších ako 70 rokov. Porovnajte však nasledujúce údaje:

 • V USA: 17,3 ľudí starších ako sto rokov na 100 000 ľudí.
 • Vo Švédsku: 19,2 na 100 000 ľudí
 • Vo Veľkej Británii: 19,5 na 100 000 ľudí
 • Vo Francúzsku: 27 na 100 000 ľudí
 • V Okinawe: 50 na 100 000 ľudí
 • V sibírskom Jakutsku: 30 - 40 ľudí starších ako 100 rokov na 1 000 ľudí starších ako 60 rokov
 • Na vrchu Elbrus (Kaukaz): 93,2 ľudí starších ako 100 rokov na 1 000 ľudí starších ako 60 rokov

Tu je mapa Ruska s oblasťami, kde sa ľudia dožívajú najviac.

Mapa Ruska s oblasťami, kde sa ľudia dožívajú najviac.

Bezkonkurenčne najviac sa dožívajú obyvatelia oblasti severného svahu vrchu Elbrus (Kaukaz). Na každých 1000 obyvateľov starších ako 60 rokov pripadá až 93 storočných ľudí.

Príklady z tejto oblasti:

Shirali Muslummov (1805 -1973) sa dožil 168 rokov. V roku 2004 žilo v jeho dedine Lerik 48 ľudí starších ako 100 rokov.

Mahmud Eyvazov (1808 -1960) bol pastierom z horských oblastí. Dožil sa 152 rokov, jeho matka 150 a jeho najstaršia dcéra 120. V dedine, z ktorej pochádzal, žije i dnes mnoho ľudí starších ako 100 rokov. Pri príležitosti jeho 148. narodenín (1956) bola vydaná poštová známka.

Mahmud Eyvazov sa dožil 152 rokov. Poštová známka bola vydaná pri príležitosti jeho 148. narodenín.

Čo spája oblasti, kde sa toľko ľudí dožíva nad 100 rokov?

Nikolai Druzyak sa celý život venuje výskumu dlhovekosti. Má 82 rokov a je autorom knihy How to Extend Our Fast-Paced  Life, v ktorej ponúka rady, ako spomaliť náš prehnane zrýchlený život.

Druzyak zhromaždil prekvapivé štúdie o dlhovekosti, ktoré jasne dokazujú, že na podporu trvalého zdravia potrebujeme: pitnú vodu s nízkym obsahom vápnika.

 • Obsah vápnika v európskych a amerických pitných vodách je medzi 30 až 250 mg na liter. Počet ľudí, ktorí sa dožívajú viac než sto rokov je na týchto miestach minimálny.
 • Obsah vápnika v japonských pitných vodách je iba 3 mg na liter. Priemerná dĺžka života tu podľa údajov z roku 2011 dosahuje 82,59 rokov.
 • Rieka Lena v Jakutsku má nízky obsah vápnika.
 • V Ekvádore obsahuje voda iba 1,54 mg vápnika na jeden liter.
 • Na podporu trvalého zdravia potrebujeme: pitnú vodu s nízkym obsahom vápnika.

  Obsah vápnika vo vode

  • Koncentrácia vápnika v prírodných vodách v oblastiach, kde sa ľudia dožívajú vysokého veku, je 8 - 20 mg na liter.
  • Nadbytok vápnika je spôsobený rozpúštaním usadeného vápenca.
  • V oblastiach s mimoriadnym výskytom storočných ľudí, predovšetkým v horách a v okolí sopečných skál, zásoby usadeného vápenca nezasahujú do riečnych zdrojov vody.
  • Hydrogénuhličitan vápenatý vdychovaný v prílišných množstvách spôsobuje nedostatok kyslíku v bunkách, tzv. hypoxiu. Dochádza k zlyhaniu základných funkcií a následne k vzniku chorôb.
  • Nadbytok vápnika sa usadza v kĺboch, na vnútorných orgánoch a na povrchoch ciev. Po znížení množstva prijímaného vápnika dochádza k rozpohybovaniu kostry a k zlepšeniu zdravotného stavu.

  Ďalšia oblasť s nízkym obsahom vápnika: Jakutsko

  Jakutsko je juhovýchodná Sibír. Zimy sú tu drsné a sneh tu majú väčšinu roka. Jakutská dedina Ojmjakon je na mapách po celom svete označovaná ako najchladnejší bod na Zemi. Zimné teploty tu dosahujú -60 až -70 °C.

  Keď si Victoria Boutenko prečítala knihu od Nicolaia Druzyaka, bola veľmi prekvapená zistením, že tieto oblasti vynikajúce dlhovekosťou spája taký nízky obsah vápnika vo vode. Preto sa rozhodla vybrať sa do týchto oblastí, navštíviť storočných ľudí a obsah vápnika sama znovu premerať.

  Ľudia v Jakutsku starší ako 100 rokov.

  Keď sa Boutenko pýtala Jakutov čo pijú, sami sa čudovali, či to naozaj potrebuje vedieť. Keď povedala, že áno, zaviedli ju do „ľadovej špajze“ plnej ľadových kociek.

  Merania ukázali, že jakutská voda obsahuje iba 3,57 mg/l vápnika a 2,54 mg/l horčíka.

  Miestnosť s ľadovými kockami.

  Vápnikové paradoxy

  Vápnik zohráva v tele veľmi dôležitú úlohu. Je pevnou súčasťou krvi, buniek a tkanív, bunkových jadier a kostí. K mnohým fyziologickým procesom dochádza iba v prípade normálneho metabolizmu vápnika.

  To však nemusí znamenať, že čím viac vápnika do tela dostaneme, tým lepšie sa budeme mať!

  Väčšina lekárov nás núti, aby sme zvýšili svoj príjem vápnika. Zdá sa, že nás všetkých trápi nedostatok vápnika v tele. Skutočnosťou však je, že každý deň dostáva naše telo dostatočné množstvo tohto minerálu.

  Toto nepochopenie vyplýva z ochorení akými sú osteoporóza, zubný kaz a iné. V skutočnosti sú však tieto ochorenia dôsledkom nedostatočného prijímania inej živiny.

  Nikolai Druzyak zistil, že bežný obsah vápnika v ľudskom tele je približne 8,5 mg až 12 mg na 100 g krvi. V oblastiach s množstvom ľudí dožívajúcich sa sto a viac rokov je však obsah vápnika v krvi len 5 mg.

  Namiesto toho, aby ste organizmus zásobovali nekonečnými dávkami vápnika, obmedzte jeho príjem. Je to však ťažké, pretože väčšina z nás žije v oblastiach, kde sa nachádza voda a jedlo s vysokým obsahom vápnika.

  Všetky mliečne produkty okrem masla majú rekordný obsah vápnika, ktorý sa v našich črevách mení na vápenec. Na prvých priečkach sa v tomto ohľade umiestňuje syr.

  Najviac vápnika obsahujú syry.

  Riešenie pre vápnik

  Nielen príjem vápnika je dôležitý, ten nám zvyčajne nechýba. Dôležitý je však pomer vápnika a horčíka v strave, pretože horčík je potrebný aj pre využitie vápniku. Pomer vápnika a horčíka by mal byť 1:1. V mliečnych výrobkoch však výrazne prevažuje vápnik. Kombinácia vápniku a horčíka sa nachádza v semienkach, zelenine - hlavne v zelenej listovej zelenine - a v ovocí.

  Je voda z kohútika zdravá?

  • V USA sa používa asi 80 000 chemikálií.
  • 1 000 nových chemikálií sa vynájde a začne používať každý ďalší rok.
  • 80 % z nich sa netestovalo s ohľadom na ich dlhodobé používanie
  • 400 miliárd ton chemikálií a rádioaktívneho odpadu sa každoročne dostáva do nášho životného prostredia a väčšina z toho prenikne i do vody.
  • Iba 1 % chemikálií v pitnej vode spĺňa štandardy americkej Agentúry pre ochranu životného prostredia.

  Čo obsahuje pitná voda?

  Kohútiková voda môže naše zdravie negatívne ovplyvňovať, pretože obsahuje olovo, arzén, ortuť, rádioaktívne častice a mnoho ďalších jedov.

  Kohútiková voda môže naše zdravie negatívne ovplyvňovať, pretože obsahuje olovo, arzén, ortuť, rádioaktívne častice a mnoho ďalších jedov.

  Voda na Slovensku!

  Predseda dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Milan Šindler hovoril o obrovskom znečistení pitnej vody v Bratislavskom kraji. Spoločnosť BVS zásobuje pitnou vodou zo Žitného ostrova – z Kalinkova a Šamorína približne 700-tisíc obyvateľov. Blízko sú aj ďalšie dva zdroje pitnej vody - Jelka a Gabčíkovo – z ktorých čerpá vodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť pre 840-tisíc ľudí.

  Problémom je, že zo skládky nebezpečného odpadu vo Vrakuni vyteká vyše 440 chemikálií

  Podľa odhadov odborníkov o možnej kontaminácii podzemných vôd Žitného ostrova zo skládky CHZJD vo Vrakuni už viac ako 20 rokov vytekajú stovky chemikálií. A väčšina z nich je mutagénna a karcinogénna.

  V  rokoch 1965 až 1979 totiž tu, v miestach vyschnutého ramena Malého Dunaja, štátny podnik Chemické závody Jurija Dimitrova odložil viac ako 120-tisíc ton nebezpečného odpadu. Je tu kilometrový pás odpadu, s ktorým sa nič nerobí.

  Kvalita vody v Bratislavskom kraji je ohrozená skládkou nebezpečného odpadu, z ktorého uniká vyše 440 chemikálií.

  Čo to pijeme?

  Šindler prezradil, že neďaleko od tejto oblasti sú 4 vodné zdroje, z ktorých pijeme vodu. V prísne chránenej vodohospodárskej oblasti sa nachádza nebezpečná skládka, z ktorej podľa posledného prieskumu unikávyše 440 jedovatých chemických látok, ktoré zasahujú 5 km do Žitného ostrova. Už v minulosti prieskum odporúčal zakročiť a oddeliť skládku veľkým betónovým múrom, ministerstvo to však nepovolilo. Podľa Šindlera však „kontaminácia nečaká a každý deň pokročí v šírke jedného kilometra o jeden meter smerom do Žitného ostrova a každú sekundu nonstop vychrlí zo skládky zhruba 7-tisíc litrov kontaminovanej podzemnej vody do tohto husto obývaného, poľnohospodársky a vodohospodársky využívaného priestoru“.

  V znečistenej oblasti (Vrakuňa a Podunajské Biskupice) žije asi 50-tisíc obyvateľov a ľudia by nemali konzumovať ani potraviny dopestované vo vlastných záhradách. „Odkedy v roku 1971 vodný zdroj v Podunajských Biskupiciach zatiekol kvôli havárii v Slovnafte, je odstavený,“ vysvetľuje Šindler. Navyše, látky z podzemných vôd sa ďalej dostávajú do pôdy a cez korene aj do rastlín a celého potravinového reťazca. Šindler dodáva, že „každý rok stúpne výskyt rakoviny v tejto lokalite skoro o desať percent“.

  Čistenie vody

  Existuje niekoľko stoviek spôsobov, ako čistiť vodu, napríklad striebrenie, zmäkčovanie vody, chlorácia, filtrácia, ionizácia, reverzná osmóza, a ďalšie elektrochemické, biologické alebo katalytické spôsoby.

  Niektorí ľudia používajú metafyzické metódy čistenia vody, ako napríklad lepenie pozitívnych etikiet na fľaše s vodou, hranie klasickej hudby blízko vodného zdroja, vkladanie kryštálov do vody a podobne.

  Čistená vs. filtrovaná voda

  Čistenie vody je proces, pri ktorom sa úplne oddeľujú všetky druhy nečistôt a patogénov priamo z molekuly H2O (vody). Čistená voda a filtrovaná voda však nie sú to isté. Čistená voda totiž prechádza prídavnými čistiacimi procesmi:

  Čistená voda má pozorovateľne vyššiu čistotu ako filtrovaná voda. 99,5 % nečistôt musí byť odstránených.

  Destilátor odhalí všetky nečistoty

  Destilátor čistý a po odparení asi 4 litrov vody z kohútika a zo supermarketu.

  Prírodná alternatíva na čistenie vody

  Vedci prišli s novým objavom o čistení vody, ktorý sa však netýka žiadnej špičkovej technológie. Na výrobu najmodernejších filtrov potrebujete laboratórium, ale to, čo vám vyčistí vodu podobne, rastie okolo nás.

  Vedci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) prišli na metódu filtrácie vody, ktorú si môže dovoliť každý. Vedcov totiž napadlo overiť, či by bolo možné vodu filtrovať cez drevo, konkrétne cez vetvu borovice lesnej. Odťali vetvu borovice, olúpali kôru a natlačili ju do hadice. Upevnili ju a pripevnili nádobu.

  Za určitú dobu voda skutočne pretiekla drevom a bola čistejšia. Vedci sa nezamerali len na mechanické nečistoty, ale aj na choroboplodné zárodky a baktérie. Borovicová vetva dokázala vyfiltrovať až 99 % škodlivých baktérii.

  Borovicové drevo funguje ako prírodný filter na vodu.

  Trik môže pomôcť ľuďom na výlete a dovolenke a turistom, ktorým dôjde pitná voda. Podľa vedcov dokáže jeden filtračný systém s hadicou, nádobkou a drevom prefiltrovať až 4 litre vody denne.

  Záver

  Najvyššieho veku sa ľudia dožívajú v oblastiach, kde má voda paradoxne najnižší obsah vápnika. Najstarší ľudia majú obsah vápnika v krvi 5 mg na rozdiel od 8,5 mg -12 mg na 100 g krvi, čo je bežné. Vápnik je dôležitý, ale jeho nadbytok je problém. Vápnika a horčíka by sme mali prijímať rovnako - v pomere 1:1, a ten sa nachádza hlavne v zelenej listovej zelenine a semienkach.

  Okrem toho voda bežne obsahuje veľmi veľa nečistôt. Niektoré zásobárne vody na Slovensku sa dokonca nachádzajú v oblasti, ktoré by mohli byť ovplyvnené chemikáliami zo skládok nebezpečného odpadu. 

  Spôsoby čistenia vody sú rôzne, do domácnosti si môžete zadovážiť napríklad destilátor, ktorý odstráni všetky chemikálie a minerály a zostane len čistá voda, reverznú osmózu alebo uhlíkové filtre.

  Tip Vitariána

  Destilácia je jedným z najlepších spôsobov, ktorým dokážete získať tú najčistejšiu vodu. Funguje na základe odparovania a v destilátore uvidíte nečistoty, ktoré voda obsahovala.

  Súvisiace články

  Pomoc pri hnačke

  Pomoc pri hnačke

  Candida

  Candida

  Výrobcovia