Chcete zabrániť vzniku odpadu? UPCYKLUJTE!

Keď sa láska k prírode spojí s kreativitou

15. 09. 2016 Životný štýl Ekológia  Lucia Blažiová
Chcete zabrániť vzniku odpadu? UPCYKLUJTE!

Recyklácia, renovácia, upcyklácia... aký je medzi nimi rozdiel? 

Na začiatok je najvhodnejšie upresniť, čo vlastne upcyklácia je a aký je rozdiel medzi ňou a pojmami recyklácia a renovácia.

S renováciou sa už stretol pravdepodobne každý. Možno ste ju robili aj sami doma, napr. pri renovácii starého nábytku. Zjednodušene môžno povedať, že je to proces, počas ktorého určitými zásahmi privedieme opotrebovanú alebo poškodenú vec znovu k „životu“.

Recyklácia asi tiež nie je pre väčšinu ľudí úplná novinka. Počas procesu recyklácie dochádza k opätovnému využitiu a zhodnoteniu materiálov a produktov, z ktorých sa stal odpad.

Upcyklácia má niečo z oboch – je to proces premieňania materiálov a produktov nepotrebných či odsúdených k chátraniu na produkty nové, ale s vyššou kvalitou a pridanou hodnotou. Podstatným rozdielom oproti recyklácii je, že materiály použité v procese upcycklácie nie sú odpadom (potenciálne by však k tomu mohli smerovať), čo je dôležité ako z byrokratického, tak z ekologického hľadiska.

Využitie odpadu na ďalšie účely je totiž zastrešené určitými právnymi predpismi, ktoré je nutné dodržať. Na druhej strane upcykláciou sa predchádza vzniku odpadu, takže má nulový alebo len veľmi malý dopad na životné prostredie.

Naučte sa princípom upcyklovania a zakomponujte ich do svojich životov.

Nová priemyselná revolúcia?

Upcykláciu však mnohí chápu ako omnoho viac. Jej zástanci ju považujú za kultúrny smer a spôsob postmoderného uvažovania, ktorý stavajú do protikladu k súčasnému materializmu, nadmernej výrobe a produkcii odpadu. Pre Williama McDonougha a Michaela Brangaurta, autorovkníh Cradle to Cradle: Remaking the way we make things a The Upcycle: Beyond sustainability – designing for abundance, je upcyklácia žiadanou zmenou výrobných procesov, ktorá bude viesť k trvalej udržateľnosti a prispievať k ochrane životného prostredia (na rozdiel od súčasnej priemyselnej výroby).

Autori upcykláciu dokonca označujú za priemyselnú revolúciu. Hlavnou myšlienkou, na ktorej stojí ich koncept upcyklácie je, že všetky produkty by už na začiatku mali byť navrhované tak, aby ich aj po prvotnom účele a využití bolo možné neustále opätovne používať, a to bez toho, aby strácali na svojej hodnote, ako to napr. býva pri procese recyklácie. Z tohto dôvodu autori zdôrazňujú i ekonomický potenciál upcyklácie a pomáhajú zavádzať inovatívne myšlienky v súlade s konceptom upcyklácie viacerým spoločnostiam.

Príroda ako inšpirácia

Upcyklácia sa snaží pretransformovať spôsob priemyselnej výroby tak, aby bral v maximálnej možnej miere ohľad na životné prostredie. Je preto logické, že práve v prírode hľadá inšpiráciu. McDonough a Brangaurt uvádzajú príklad potravinových obalov, ktoré prirodzene rozložia v prírode už v priebehu niekoľkých hodín, čím obaly získajú opätovné plnohodnotné využitie v prírode a fungujú pre pôdu ako „biologické živiny“.  

Rozložiteľné vs nerozložiteľné - voľba je na nás.

Popustite uzdu svojej kreativite

Veľmi obľúbeným sa stal trend upcyklácie vo fashion priemysle, a to najmä u mladých dizajnérov, ktorí si uvedomujú jej tri najväčšie pozitíva:

  1. 1. prispievanie k udržateľnému rozvoju;
  2. 2. efektivita nákladov;
  3. 3. kreativita pri tvorbe.

Upcyklovať môžete však i sami, pričom platí, že práve kreativite sa medze nekladú. Vezmite si napríklad staré tričko, ktoré už dlhšie nenosíte. Najčastejší spôsob ďalšieho využitia je tričko rozstrihať a používať ako handry na prach. V tomto prípade sa jedná o recykláciu. Ak však tričko upravíte, prešijete či zafarbíte, vznikne nový produkt s vyššou hodnotou – originálny handmade kúsok. Vyhľadávaným sa stal aj nábytok z paliet, ktorý si pri troške šikovnosti a trpezlivosti, dokážete vyrobiť aj sami. 

Využite možnosti, ktoré vám pri upcyklingu ponúka vlastná domácnosť.

Tip vitariána: 

Použite sklenené nádoby, ako napr. tú, ktorá vám zostane po cukre z kokosových kvetov, a využite ju na uskladnenie gombíkov či iných menších predmetov.

Súvisiace články

Výrobcovia