Čas cvičenia

Na čo sa zamerať

17. 10. 2014 Šport  martina strihová
Čas cvičenia

Inteligentní cvičenci dobre vedia o spojitosti medzi formou a výsledkami: aby ste dosiahli čo najväčší prospech z konkrétnych pohybov alebo cvičení, musíte presne dodržiavať formu. Ale spôsob, akým odborníci učia zlepšenie formy, sa mení. Niekedy boli atléti učení sústreďovať svoju pozornosť na pohyby tela. Nový prístup nás učí zamerať svoju pozornosť von, na špecifické elementy z nášho prostredia. Dôvod? Rastúce výsledky vedeckých dôkazov ukazujú, že dosiahneme lepšie výsledky, ak je „naša myseľ zameraná von z tela“.

Ako tvrdí Matt Berenc, CSCS, riaditeľ Equinox Fitness Training Institute, zamerajúc našu pozornosť na telo počas precvičovaných pohybov narúšame svoj výkon tým, že nútime myseľ vedome robiť tie veci, čo by mala robiť nevedome. „Dokonca tie najjednoduchšie činnosti vyžadujú včasnú koordináciu medzi rôznymi časťami tela“, vysvetľuje Berenc. „Ak sa zameriate len na jednu časť tela, strácate synchronizáciu. Ale ak sa zameriate na vonkajšiu úlohu, koordinácia prebieha automaticky”.

Je dokázané, že s vonkajšími podnetmi sa dá dobre pracovať či už pri kardio cvičeniach, silových cvičeniach alebo loptových hrách. Vyskúšajte tieto tipy:

Kardio

Beh – Počúvajte zvuk,  aký vydávajú Vaše chodidlá, keď sa dotýkajú zeme a pokúšajte sa bežať čo najtichšie. Irene Davis z Harvardu učí bežcov túto techniku ako spôsob na zníženie sily nárazu a rizika zranenia.

Plávanie – Ak plávate kraula, myslite na to, že s vašou rukou tlačíte za seba vodu namiesto tlačenia vašej ruky späť cez vodu. Štúdia z roku 2011 dokázala, že tento rozdiel v zameraní svojej pozornosti spôsobil významné zlepšenie.

Silový tréning

Plank (doska) – počas držania dosky si predstavte päsť blížiacu sa do vášho brucha. Berenc to používa pri veľa cvičeniach, ktoré vyžadujú zapájanie brušných svalov.

Deadlift (zdvih v stojatej pozícii) – Ak začínate zdvih, myslite na odsunutie podlahy so svojimi chodidlami.

Loptové športy

Golf – Počas nastavovania sa pozerajte presne na ten bod, do ktorého chcete trafiť loptičku, potom zamerajte oči na loptu a udržte ich, pokým nedokončíte úder. Táto technika zvaná „tiché oko“ zvyšuje presnosť o 16 percent.

Tenis – Pri podávaní sa radšej zamerajte na cieľ ako na techniku zaháňania sa. Štúdia brazílskych vedcov zistila, že rekreační hráči tenisu odrazili podanie s presnosťou väčšou o 63 percent, ak ich pozornosť bola zameraná na kurt a nie na ich telo.

Súvisiace články

Výrobcovia