Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Slovná sebaobrana

Keď slovami sa možno brániť – užitočnosť slovnej sebaobrany

12. 01. 2015 Emócie  Jiři Šustr
Slovná sebaobrana

Uvádzame vám preto niektoré rady a tipy, ako efektívne a sebavedome zvládnuť slovné „výpady“, v bežnom osobnom živote. Veď obhájiť seba, zmierniť konflikt, či už humornou poznámkou, vhodným postojom, je celkom príjemnou životnou realitou.

Slovná sebaobrana je taký spôsob komunikácie, ktorý umožňuje zvládnuť náročné komunikačné „výpady“, pritom sa nedotýkať integrity iných, zachovať si dôstojnosť, svoju aj druhých a zabrániť prípadnému rozšíreniu konfliktu.

V akých situáciách sa vám slovná sebaobrana naozaj zíde?

Medzi najčastejšie patrí:
- zlosť druhých ľudí (majú potrebu si ju na vás vybiť)
- sarkastické jednanie s vašou osobou
- hovorenie o vás v prítomnosti druhých, ale pritom tak, ako keby ste tam neboli
- urážanie alebo vytrvalé posmievanie sa vašej osobe
- vaša prezentácia, hovorenie pred skupinou ľudí, ktorí vás „nemusia“
- v najširšom slova zmysle, komunikácia s ľuďmi akéhokoľvek pohlavia, spoločenského postavenia a veku, ktorí sú schopní (ochotní) komunikovať, len slovnými výpadmi

K praktickej stránke slovnej sebaobrany

Ak niekto na vás slovne útočí, je dôležité si uvedomiť vlastnú aktuálnu telesnú pozíciu - dôležitý je váš postoj tela. Ten zaujímame takmer okamžite, teda aspoň okrem situácií, kedy máme dojem, že sme mali zaujať postoj nášho tela v betóne. Ale teraz vážne. Postoj vášho tela je naozaj pri slovnej sebaobrane kľúčový. Prečo? Vysiela signály k ostatným a podáva im informácie o našom emocionálnom rozpoložení. Hovorí sa a „životná“ prax to aj ukazuje, že „je ťažšie skryť naše pocity - to čo cítime - než predstierať, čo necítime“. Hoci niekedy vieme skryť naše pocity (aj v tomto prípade výnimka potvrdzuje pravidlo), postoj nášho tela môžeme ovplyvniť, ale dlhodobejším tréningom a sebaovládaním. Pamätajte si, že postoj väčšinou aj tak o nás prezradí viac, ako slová. Aj preto jeho význam pri slovnej sebaobrane uvádzame ako prvý. Dovoľte si mať preto pri vašej autentickej slovnej sebaobrane sebavedomý, vzpriamený postoj.

Osvedčuje sa používať aj tzv. „nijaké“ vety alebo „prázdne“ vety. Tie musíte mať vopred pripravené! Ušetríte čas na premýšľanie a zároveň budete okamžite, pohotovo reagovať. Posilníte si tak aj ďalšiu pozíciu, ak by komunikácia prebiehala v negatívnom duchu. „Nijaké“ vety alebo „prázdne“ vety v zásade umožňujú to, čo je podstatou slovnej sebaobrany. To znamená, reagovať čo najrýchlejšie, druhého človeka zaskočiť (ale nie tak, aby bola zasiahnutá jeho ľudská dôstojnosť).

Príklady prázdnych viet: „Momentálne neviem na to, čo hovoríte, reagovať“. „Domnievam sa, že ste mali na mysli niečo ako ...“

Veľmi výhodné (ale nie je to pravidlo) je mať v talóne tzv. „nijaké“ vety alebo „prázdne“ vety tak, aby boli naozaj vaše. Vtedy si ich aj lepšie zapamätáte, rýchlejšie sa vám vynoria z hlavy a zvýši sa aj vaše reagovanie na protistranu. Budete skrátka v konverzácii svižný a pružný.

Slovná sebaobrana - ohováranie

Vhodné je aj použiť nejaký známy citát

Napríklad od niekoho, kto je alebo bol vo svete veľmi  známy. Použitie známeho citátu funguje veľmi efektívne. Navyše známe meno autora, vami vypožičaného citátu pribrzdí napätú, prípadne až konfrontačnú atmosféru rozhovoru a vaša slovná sebaobrana bude tak presvedčivejšia. Môžete tak aj odpútať pozornosť.

Odporúčame použiť známy citát, ale primerane situácii. Je veľmi nevhodné a neefektívne reagovať na banálne slovné „napadnutie“ citátom, ktorý skôr bude vypovedať o tom, že ste v danom momente zbytočne teatrálny a namyslený. Dokonca to môže viesť k vyhroteniu komunikácie a o tom slovná sebaobrana nie je. Známych citátov nájdete plno na internete. Nevýhodou použitia citátu od známeho autora môže byť, na rozdiel od „nijakej“ alebo „prázdnej“ vety, že musí logiky sedieť s kontextom danej situácie, vašej slovnej sebaobrany.

Niektoré ďalšie tipy a rady slovnej sebaobrany


1. Parafrázujte to, čo bolo povedané, získate tak čas na rozmyslenie si ďalšieho postupu. Podstatné však je, aby ste aspoň niečo povedali. Doslova, ostať ticho vás môže vtiahnuť do emocionálnej defenzívy, môžete stratiť kontrolu nad situáciou.

2. Nebuďte sarkastickí. Sarkazmus býva často „prezlečený“ strach a známka, že si neveríte.

3. Používajte humor, ale v primeraných dávkach - humor oslabí napätie a napokon sami uvidíte, akú reakciu ste jeho použitím vyvolali.

4. Uvedomte si a dávajte si pozor na to, s kým hovoríte, najmä v prípade, že ste na niekom závislí. Napríklad, ak komunikujete s nadriadeným - odporúčame nepoužívať humor vôbec. Asi tušíte prečo...

5. Vyvarujte sa prehnaným slovným reakciám (aj gestám), ak komunikujete s človekom, ktorý je verbálne menej vyspelý ako vy. Nejde o to, kto z koho a zvalcovať niekoho nemá zmysel.

Čo ešte dodať?

Slovná sebaobrana je niečo, čo sa treba naučiť, postupne. Výsledok sa nemusí dostaviť okamžite. Slovná sebaobrana môže byť efektívna pre tých, ktorí majú problém so svojou sebadôverou a sebavedomím. O tom ale niekedy nabudúce. Podstatné je, že umeniu slovnej sebaobrany sa dá naučiť. Potom už len ostáva vyskúšať si ju v dennodennej praxi, s odvahou. Ak nebude vždy fungovať, nevadí, treba si dovoliť byť niekedy nedokonalí. Ale aj v tomto prípade treba opatrnosť a zdravý rozum. Už sme to niekoľkokrát spomenuli, v zmysle, aby sme sa našimi slovami nedotkli iných, hoci „oni si začali“.

Ako hovorí jedno príslovie: „Tri veci sa nedajú vrátiť späť - včerajší deň, vystrelený šíp a vypovedané slovo“. 

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency