Môže nosenie rúšok trvalo poškodiť zdravie?

Čo robiť aby sme minimalizovali negatívne dopady na telesné a duševné zdravie spôsobené dlhodobým nosením rúšok.

18. 01. 2021 Covid-19 Korona Rúško  Andrej Maťko
Môže nosenie rúšok trvalo poškodiť zdravie?

Ani očkovanie, ani premorenie obyvateľstva nezastaví agitátorov spomedzi politikov, médií a „odborníkov“ v pandemických komisiách a ich sponzorov z Big Pharma. Budú nové mutácie a nové očkovania a budú nové štátne zákazky na testy, lieky a vakcíny. Hlasy rozumu spomedzi lekárov a skutočných odborníkov stále nenašli dostatočné počutie v spoločnosti. A deti? Tie vyrastajú v novej dobe, kde je zahalenie tváre novým normálom.

Dodržiavanie pokynov nosenia rúšok, bolo zavedené s vysvetlením, že mnohí, ktorí sa nakazia vírusom, sú asymptomatickí to jest bezpríznakoví a pokrývky tváre im bránia v prenose na ostatných. Preto sa ochranné masky (N95, chirurgické, látkové, domáce) stali bežnými skoro na celom svete. Aj keby sa štáty rozhodli v budúcnosti uvoľniť hygienické a bezpečnostné opatrenia (čo je dnes málo pravdepodobné), zakrývanie tváre bude v dohľadnej budúcnosti bohužiaľ súčasťou nášho života.

Vedecky overené fakty z výskumu

Pri pokračujúcom, dlhodobom používaní masky, môžu vzniknúť potenciálne problémy, ako napríklad: úzkosť, bolesti hlavy, zvýšená srdcová frekvencia, zmätenosť a únava.

Na zmiernenie týchto problémov existujú riešenia, ktoré pomôžu ľuďom efektívnejšie dýchať a cítiť sa lepšie pri nosení rúšok, aj po ich odstránení.

Začiatkom mája 2020 bol v USA uskutočnený výskum s pracovníkmi v maloobchode, reštauráciách, potravinách a zdravotníctve s ich skúsenosťami pri nosení rúšok. Ich spätná väzba dala presnejšie vedecky overené fakty o ich dopade na telesné a psychické zdravie.

Údaje boli zhromaždené pomocou niekoľkých odborných lekárskych skupín po celých USA, vrátane kliniky Mayo, Prisma Health a Shape Medical Systems. Testovanie, ktoré zahŕňalo subjekty v Minnesote, Južnej Karolíne a na Floride, preukázalo akútne zmeny v dýchaní s rúškom a aj po jeho odstránení.

Nosenie rúška mení spôsob dýchania

Nosenie rúška na tvár mení dýchacie vzorce a termoreguláciu a ovplyvňuje telo i myseľ. Ochranné masky nepriaznivo ovplyvňujú termoreguláciu znížením výmeny tepla. To môže mať za následok vyššie teploty tváre a dokonca zvýšené teploty jadra tela, čo má významné psycho-fyziologické účinky.

EFEKTY NESPRÁVNEHO DYCHANIA NA MOZOG

Niektoré rúška môžu spôsobovať zrýchlené dýchanie, čo spôsobuje zníženie hladiny CO2 pod zdravú úroveň. Znížený tlak (CO2) spôsobuje stiahnutie ciev (vazokonstrikcia), zníženie prísunu krvi do mozgu a zníženie množstva okysličenej krvi. Ďalej zabraňuje nedostatok CO2 tlaku uvoľňovanie kyslíka z červených krviniek. V stave hypokapnie (zníženého prúdenia CO2) má mozog zvýšený hlad po kyslíku, ale krvný obeh je znížený a schopnosť dodania kyslíka ohrozená.

Pretože väčšina látkových rúšok zvyšuje odpor, ich nositeľ vytvára kratšie nádychy a tiež vydychuje rýchlejším tempom. Táto rýchla forma dýchania je známa ako hyperventilácia a má okamžité aj dlhodobé následky. Využíva sa v dýchacích technikách free divingu, pranayami, holotropnom dýchani, DMT dýchaní a pri metóde Wima Hofa, aj keď z úplne iných dôvodov a nastavením, úplne iným efektom a určite sa nepraktizuje celý deň každý deň.

EFEKT HYPERVENTILÁCIE NA HLADINU KYSLÍKU V MOZGU

Po 1 minúte zrýchleného dýchania (hyperventilácie), sa viditeľne znižuje hladina kyslíka v mozgu (vľavo), v porovnaní s normálnym dýchaním (vpravo).

Hladina CO2 reguluje cez pH krvi schopnosť odovzdávať kyslík tkanivám

Dýchanie má pre náš organizmus zásadnú úlohu: dodáva kyslík (O2) bunkám, tkanivám, orgánom a svalom a zároveň odstraňuje prebytočný oxid uhličitý (CO2). Kyslík sa prenáša do celého tela hemoglobínom červených krviniek a jeho afinita k O2 sa zvyšuje alebo klesá v závislosti na chemickom prostredí tela.

So zvyšovaním hladiny (alebo čiastočného tlaku) CO2 sa mení pH tela a hemoglobín následne ľahšie uvoľňuje O2 do tkaniva, ktoré to potrebuje. Toto je známe ako Bohrov efekt. Dýchanie preto ovplyvňuje pH (kyslosť alebo zásaditosť) tela ovplyvnením koncentrácie CO2. Správna hladina CO2 je potrebná na to, aby všetky časti tela mohli prijímať O2.

Použitie rúška však zvyšuje rýchlosť dýchania a odstraňuje CO2 rýchlejšie, ako sa produkuje. Pokles koncentrácie CO2 sa nazýva respiračná alkalóza a má negatívny vplyv na Bohrov efekt. To znamená, že nadmerný výdych oxidu uhličitého vedie k tomu, že hemoglobín zadržiava O2 namiesto toho, aby ho uvoľňoval do životne dôležitých orgánov (mozog, srdce, pečeň, obličky).

A to na prvý pohľad nepochopiteľný paradox: Aj keď môžu byť pľúca a krv úplne nasýtené kyslíkom, nedochádza k ich efektívnemu dodaniu do buniek tela.

Znížený prísun krvi do mozgu

Ďalej vedie zníženie CO2 k zúženiu krvných ciev v mozgu (vazokonstrikcia) a vytvára tak ďalšiu prekážku distribúcií O2. Schopnosť efektívne dodávať O2 do tkaniva je priamo spojená s prívodom krvi alebo prekrvením.

Sťažená psychická relaxácia

Nosenie rúška zvyšuje dychové tempo, čo znižuje koncentráciu CO2, čo má za následok zníženie prekrvenia. Skrátený dýchací cyklus ďalej presúva dýchanie do oblasti vysoko v pľúcach - pomocou svalov krku a hrudníka, a nie bránice. Keďže je bránica inervovaná (pretkaná) Vagusovým nervom (spájajúcim črevá cez celé telo s mozgom) - zodpovedným za upokojenie tela, nedostatok bráničného dýchania má za následok sťaženie psychickej relaxácie.

Hyperkapnia ovplyvňuje naše kognitívne funkcie

Naopak môžu kvalitnejšie, to jest tesnejšie ochranné rúška a chirurgické rúška prispievať k zadržiavaniu CO2 pod maskou a obmedzovať príjem O2 a jeho dodávanie do mozgu a tela. Štúdie preukázali, že krátkodobé používanie ochranných rúšok vedie k reverzibilnej hyperkapnii, ktorá sa vyznačuje zvýšenou hladinou CO2. Ukázalo sa, že mierna hyperkapnia ovplyvňuje prietok krvi mozgom. Zmeny v mozgovej mikrocirkulácii môžu mať závažné dôsledky na metabolickú potrebu mozgu a funkcie mozgu. Predĺžená hyperkapnia môže negatívne ovplyvniť kognitívne funkcie, pamäť a pozornosť.

To môže byť obzvlášť znepokojujúce u populácií s rozšíreným používaním rúšok, ako sú zdravotnícky personál, pracovníci maloobchodu a deti alebo učitelia v škole.

POTENCIÁLNE NEGATÍVNE EFEKTY NOSENIA RÚŠOK

Nosenie rúška môže zmeniť hladiny kysličníka uhličitého (CO2) a pH krvi. Oboje, zvýšený obsah CO2 (N95 / chirurgické masky), tak isto ako znížený obsah CO2 (látkové a domácky urobené rúška) v krvi môžu mať závažný vplyv na telo aj myseľ.

Bez ohľadu na to, aké rúško človek nosí, účinky hyperventilácie, obmedzeného príjmu O2 alebo nadmerného zadržiavania CO2 môžu viesť k príznakom, ako sú:

  • Úzkosť
  • Lapanie po dychu
  • Bolesti hlavy
  • Závrat alebo zmätenosť
  • Necitlivosť alebo mravčenie v rukách a nohách
  • Problémy so spánkom

Tipy a odporúčania

1. Pred nasadením rúška, ihneď po nasadení rúška a po jeho odstránení, urobte minimálne 5 kvalitných dychov.

Kvalitný dych to je 3 sekundový nádych nosom, 2 sekundová pauza, 5 sekundový výdych ústami. Dychov za minútu by malo byť 6-8, aj keď väčšina ľudí vďaka plytkému dýchaniu bude mať 10-12 dychov za minútu, aj bez rúška.

  • spravte 5 pred nasadením rúška
  • spravte 5 ihneď po nasadení
  • spravte 5 po odstránení rúška

Tieto cvičenia nastavia správny dýchací model a pomôžu zabrániť zablokovaniu autonómneho nervového systému do nefunkčného dýchacieho modelu.

2. Počas nosenia rúška nezabudnite dýchať dlhšie a pomalšie.

3. Ak musíte rúško nosiť dlhší čas, urobte pravidelné DÝCHACIE PRESTÁVKY! Odstránenie rúška pri cvičení kvalitných dýchacích techník, počas prestávky medzi jednotlivými nasadeniami rúška, môžu znížiť negatívne účinky jeho nosenia.

4. Spravte si každé ráno a každý večer dýchacie cvičenia formou 30 silných nádychov a 30 silných výdychov, najlepšie na čerstvom vzduchu.

Súvisiace články

Výrobcovia