Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Mlieko a kosti

Ďalší mýtus objasnený

25. 11. 2014 Potraviny Kosti  Jozef Maťko
Mlieko a kosti

Mlieko je vraj dobré pre kosti. Ale jedna švédska štúdia dochádza k záveru, že ľudia pijúci mlieko utrpia v starobe zlomeniny presne tak často, ako iní - a umierajú dokonca skôr.  

Žiadne nižšie riziko zlomenín kostí 

Švédska štúdia spochybňuje odporúčanie investícií do mlieka. Ľudia, ktorí pijú veľa mlieka podľa nej nemajú žiadne nižšie riziko zlomenín kostí. V prípade žien pijúcich mlieko bolo riziko zlomeniny kŕčka bedrového kĺbu dokonca vyššie. Okrem toho mali účastníci, ktorí konzumovali veľa mlieka, zvýšené riziko predčasného úmrtia, oznamuje výskumný tím vedený Karlom Michaelssonom z Univerzity v Uppsale v British Medical Journal.

Podľa tejto štúdie, s každým denným pohárom mlieka (200 ml) sa zvýšilo relatívne riziko predčasného úmrtia u žien o 15 percent a u mužov o tri percentá. V priemere pili muži asi 290 ml mlieka denne, ženy 240 ml. V Nemecku sa pohybuje spotreba mlieka za deň v priemere na jedného obyvateľa okolo 250 ml, teda štvrť litra mlieka.

Čo vyplýva zo štúdie?

Boli sledované 4 skupiny žien zložené z 1000 účastníčok. prvej skupine ženy pili menej ako jeden pohár mlieka denne, pričom z nich ročne umrelo 10,7. V druhej skupine pili jeden až dva poháre mlieka denne a počet úmrtí narástol na 12,6. V tretej skupine pili dva alebo tri poháre, kde bol počet úmrtí ešte vyšší, konkrétne 15,4. Vo štvrtej skupine s najvyššou spotrebou mlieka (aspoň tri poháre alebo 600 ml denne) bolo 17,7 úmrtí ročne. Súhrnne sa teda zvyšuje riziko predčasného úmrtia o 15 percent každým ďalším pohárom mlieka.

mužov boli rozdiely v skupinách výrazne nižšie. V skupine, kde pili menej ako pohár mlieka denne, zomrelo ročne 18,2 z 1000 účastníkov. V skupine s najvyššou spotrebou mlieka to bolo 20,7.

Iný účinok mali syr, tvaroh a jogurt

Ženy (počet 61 433) boli účastníčky švédskej Mamografickej kohorty a pri zahájení štúdie mali 39 až 74 rokov. Tieto vyplnili výživový dotazník o svojich stravovacích návykoch prvýkrát koncom osemdesiatych rokov a druhykrát v roku 1997. V priemere boli sledované 20 rokov. Počas tejto doby zomrelo 15 541 žien, 17 252 utrpelo zlomeninu kostí, 4 259 z nich malo zlomeninu kŕčka bedrového kĺbu.

Muži (počet 45 339) boli časťou tzv. Mamografickej kohorty švédskych mužov a na začiatku ich účasti v roku 1997 mali 45 až 79 rokov. Títo vyplnili na začiatku stravovací dotazník a v priemere boli sledovaní 11 rokov. Počas tejto doby zomrelo 10 112 účastníkov, 5 066 malo zlomenú kosť, 1 166 z nich utrpelo zlomeninu kŕčka bedrového kĺbu.

V štúdii boli zahrnuté početné faktory, vrátane indexu telesnej hmotnosti, konzumácie alkoholu, ochorenia a úrovne vzdelania.

Okrem toho, výskumníci vypočítali, či nielen spotreba mlieka, ale aj spotreba fermentovaných mliečnych výrobkov (syr, jogurt, tvaroh a podobne) bola spojená so zmeneným rizikom fraktúr alebo predčasného úmrtia. Tu sa ukázalo, že medzi ženami, ktoré konzumovali veľa týchto potravín, boli dané riziká znížené. U mužov to nebolo spojené ani so zvýšeným, ani so zníženým rizikom.

Problematická galaktóza

Štúdia nemôže zodpovedať na otázku, či spotreba mlieka je príčinou zvýšenej úmrtnosti. Je napríklad možné, že iné, v štúdii nezohľadnené faktory, vysvetľujú zvýšené riziko pre konzumentov mlieka.

Vedci tušia, že v mlieku obsiahnutá galaktóza môže vysvetliť negatívne účinky nápoja. Mliečny cukor, laktóza, sa skladá z dvoch jednoduchých cukrov, glukózy a galaktózy. Mlieko je zďaleka najväčším zdrojom galaktózy v potravinách.

V pokusoch na zvieratách sa zistilo, že galaktóza zapríčiňuje predčasné starnutie, píšu vedci. Ľudia, u ktorých sa na základe genetickej chyby zbiera galaktóza vo väčších množstvách v krvi a v tkanivách, majú vraj zvýšené riziko chronických chorení, vrátane osteoporózy.

Štúdia by mohla spochybniť odporúčania, že k ochrane proti zlomeninám kostí v starobe by bola vysoká spotreba mlieka rozumná.

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency