Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Detox pohybom - Lymfa časť 2.

Návod na rozhýbanie hustnúcej lymfy a posilnenie imunity.

08. 04. 2016 Pohyb Imunita Lymfatický systém  Hana Moravčíková
Detox pohybom - Lymfa časť 2.

Vozidlo bez motora

Hlavnou úlohou lymfy je odvoz škodlivín, ktoré vznikajú pri látkovej výmene medzi bunkami. Na tejto ceste putuje lymfatická tekutina cez najtenšie vlásočnice a obmýva bunky, aby ich zbavila škodlivín, ktoré následne zlieva do žíl a prenáša krvou, odkiaľ sú vylučované žilovým systémom, črevom, stolicou, močom i pľúcami. Na tejto ceste sa lymfa filtruje v lymfatických uzlinách a jej čistá, prefiltrovaná verzia vyteká z uzlín von späť do obehu. Všetky lymfatické cievy sa spájajú do dvoch veľkých kanálov, hrudného miazgovodu a pravého lymfatického miazgovodu, ktoré ústia do žíl blízko srdca. Lymfatický systém teda lymfu odvádza priamo do krvi a žilového systému. Lenže na rozdiel od krvi, lymfu nepoháňa žiadny pulzujúci orgán. Nemá srdce, ktoré by ju nepretržite pumpovalo. Čo ju teda poháňa?

Tekutá lymfa = správne fungujúca imunita

Lymfa prúdi zdola smerom nahor. Keďže tečie týmto pomerne netradičným smerom, potrebuje impulzy, ktoré by ju uviedli do pohybu v smere proti zemskej príťažlivosti. Lymfa našim telom preteká prakticky neustále a túto skutočnosť ovplyvňuje množstvo faktorov. Medzi najdôležitejšie patria svalové kontrakcie v lymfatických cievach, kontrakcie priľahlých kostrových svalov, pohyby čriev a pohyby pri dýchaní. Sú však tieto impulzy i v súčasnej dobe dostatočné?

Dlhodobé sedavé zamestnania, strnulý spôsob života bez prirodzeného pohybu, plytké dýchanie, nesprávne stravovanie spojené so spomaleným trávením a zápchami – všetky tieto faktory súvisia s čoraz chatrnejším pohybom lymfy a s jej eventuálnym neželaným hustnutím. Zvrátenie tohto procesu je vo veľkej miere v našich vlastných rukách: čím viac sa budeme hýbať, tým viac sa bude lymfa v našich cievach pohybovať. Dôsledkom jej intenzívneho pohybu bude „čistota“ medzibunkových a vnútrocievnych priestorov a správne fungujúca imunita.  

Lymfa prúdi netradičným spôsobom - zdola nahor - preto jej treba pomôcť, a to pohybom.

Pohyb – najlepší priateľ lymfy

Množstvo vedeckých štúdií dokázalo, že fyzické cvičenie podporuje tok lymfy. Lymfatické cievy v kostrovom svale sa skladajú výhradne z vlásočníc, ktoré nemajú hladké svaly a nedokážu sa otvárať a zatvárať samostatne. V dôsledku sťahovania a rozťahovania svalov však dochádza k ich otváraniu a zatváraniu. Za takýchto okolností sa lymfa riadne pohybuje, plní svoje funkcie a prúdi lymfatickými cievami, až kým nevyústi do krvi. 

Rozhýbte lymfu jednoduchými cvičeniami

Na rozpumpovanie lymfy má pozitívny vplyv prakticky akékoľvek cvičenie. Isté typy cvičenia však pôsobia efektívnejšie ako iné, pretože precvičujú práve tie časti tela, v ktorých sú uložené lymfatické uzliny. Pri cvičení určenom na zlepšenie toku lymfy by sme sa teda mali sústrediť na oblasť krku, podpazušia, lakťov, triesiel a kolien. Hoci na prvý pohľad sa zdá, že je nutné striedať veľké množstvo cvičebných  programov, účinne pôsobí už kvalitne prevádzaná chôdza s rukami neovešanými taškami a s uvoľnenými ramenami. Hojdajte nimi popri tele, aby sa pri kráčaní hýbala celá oblasť ramien, krku a podpazušia. Tempo je oproti bežnej chôdzi nutné mierne zrýchlite a kráčať aspoň 25 minút. Takáto pravidelná chôdza zabezpečí prirodzenú stimuláciu lymfatických žliaz a neustály pohyb lymfatickej tekutiny.

 Pri cvičení určenom na zlepšenie toku lymfy by sme sa teda mali sústrediť na oblasť krku, podpazušia, lakťov, triesiel a kolien.

Ako ste sa už mohli dočítať v predchádzajúcom článku o lymfe, skvelé účinky na povzbudenie jej toku má i skákanie na trampolíne. Ak ju však nemáte k dispozícii, podobný účel splnia i skoky cez švihadlo. Kľúčová je i v tomto prípade pravidelnosť cvičenia a jeho dĺžka.

Rotačné cviky

Ak trávite väčšinu času v sede a na cvičenie nemáte veľa času, vedzte, že i tak môžete svojej lymfe pomôcť. Stačí aspoň z času na čas otáčať hlavou sprava doľava, krútiť ramenami, priťahovať ich k ušiam a tlačiť späť do zeme či ohýbať členky. Tie, podobne ako kolená, môžete precvičiť i v kancelárii na stoličke alebo doma pred televízorom.

Ak sa rozhodnete urobiť pre zdravie svojej lymfatickej sústavy viac, venujte sa napríklad joge. Jogové polohy zamerané na rotáciu tela (napr. poloha rotačný sed, krokodíl, stolička a i.) lymfu podporia v pohybe a povzbudia tak i správne fungovanie imunity. S lymfou a jogou súvisia i kvalitne prevádzané dychové cvičenia. Pohyby bránice totiž podporujú tok lymfy a majú na jej správne fungovanie prekvapujúco pozitívne účinky. So správnou dychovou technikou, vďaka ktorej môžete zvýšiť tok lymfy až 30-násobne, pomôže práve cvičenie jogy.

Jogové polohy zamerané na rotáciu tela lymfu podporia v pohybe a povzbudia tak i správne fungovanie imunity.

Tip Vitariána

Hoci fyzické cvičenie má vo všeobecnosti pozitívny vplyv na tok lymfy v tele, v niektorých prípadoch, ako napríklad po prekonaní rakoviny prsníka, je vhodné zvolené cvičenie, ako aj jeho charakter a intenzitu prediskutovať s lekárom alebo iným špecialistom, ktorý zváži možné riziká a odporučí ten najvhodnejší druh pohybu. 

Súvisiace články

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency