Využite cenovo atraktívne sady prístrojov a inovatívnych produktov.

Analógy vitamínu B12

Pseudovitamíny

22. 03. 2016 Stravovanie Vitamíny Potraviny Diéta Nervy  Jozef Maťko
Analógy vitamínu B12

Pre lepšie pochopenie analógov vitamínu B12 sa budeme zaoberať nasledujúcimi otázkami:

  1. Čo sú analógy vitamínu B12?
  2. Prečo sú škodlivé?
  3. Kde sú obsiahnuté analógy vitamínu B12?

Vitamín B12 a analógy vitamínu B12

Analógy vitamínu B12 alebo pseudovitamíny B12 sú molekuly, ktoré sú síce podľa ich chemickej štruktúry veľmi podobné vitamínu B12, ale telo ich nemôže zhodnotiť. Naopak, ony sú dokonca škodlivé, pretože tieto molekuly obsadzujú v tele dôležité transportné molekuly pre B12, čím bránia príjmu pravého vitamínu B12.

Na začiatku výskumu vitamínu B12 sa nedali odlíšiť analógy vitamínu B12 od pravého vitamínu B12, pretože použité testy reagovali na obidve formy. Dnes možno ale pomocou papierovej chromatografie v mnohých potravinách jednoznačne identifikovať analógy B12. Tým sa zistilo u niektorej potraviny, ktorá bola predtým považovaná za bohatú na vitamín B12, že v skutočnosti neobsahuje vitamín B12, ale iba analógy vitamínu B12.

Analógy B12 a rastlinné zdroje B12

To je najmä pre vegetariánov a vegánov zlá správa, pre ktorých by bol rastlinný zdroj B12 veľkým obohatením a mohol by nahradiť doplnky B12. Bohužiaľ, doteraz nebol verifikovaný žiadny takýto rastlinný zdroj. Rastlinné potraviny, u ktorých bol domnelý vitamín B12 dokázaný ako analóg vitamínu B12 alebo sa predpokladá, že existuje, sú napríklad:

  • spirulina (1)
  • nori (2)
  • miso (3)
  • wakame (4)

Tieto sa čiastočne ešte stále predávajú ako zdroje vitamínu B12, experimenty ale ukázali, že ony nedostatok vitamínu B12 čiastočne dokonca zhoršili (5).

Viac informácií o riasach ako zdroji B12 nájdete v článku Vitamín B12 a riasy.

Veľa rias obsahuje analógy vitamínu B12, ktoré naše telo nedokáže využiť, ale naopak, ešte zhoršujú jeho stav.

Čo sú analógy vitamínu B12?

Vitamín B12 (kobalamín) je pomerne veľká molekula a v tele vždy spojená s ďalšími molekulárnymi skupinami. Podľa toho, na ktorú molekulu je naviazaná, sú tieto rôzne formy vitamínu B12 príslušne rôzne pomenované: tak je metylkobalamín práve kobalamín s metylovou skupinou a kyanokobalamín označuje kobalamín s kyano-skupinou.

V tele pôsobí vitamín B12 ako koenzým, ktorý umožňuje prácu ďalším enzýmom. Ale existujú iba dve špecifické formy vitamínu B12, ktoré sú v tele účinné ako také koenzýmy:

  • metylykobalamín
  • adenozylkobalamin

Dva ďalšie kobalamíny môžu byť v tele premenené do týchto foriem: kyanokobalamínu a hydroxokobalamínu. Ony sú síce nie priamo účinné, ale predstavujú dobre využiteľné prekurzory aktívnych koenzýmov.

Okrem toho existujú ešte aj ďalšie kobalamíny, ktoré telo nemôže využiť. A všetky tieto kobalamíny patria opäť k ešte väčšej molekulovej skupine korinoidov - molekúl, ktoré majú ako vitamín B12 v ich jadre atóm kobaltu.

Molekula hydroxokobalamínu. Ten nie je priamo účinný, ale predstavuje dobre využiteľný prekurzor aktívnych koenzýmov.

Niektoré z týchto korinoidov majú veľmi podobnú chemickú štruktúru ako vitamín B12, v tele ale nevykonávajú žiadnu zmysluplnú funkciu - práve naopak sú dokonca škodlivé (6).

Nielen pre ľudské metódy merania, ale aj pre telo sú analógy vitamínu B12 natoľko porovnateľné s pravým vitamínom, že dochádza k „zámene“. Pseudovitamín B12 sa viaže na presne tie špeciálne transportné molekuly, ktoré sú vlastne zodpovedné za transport vitamínu B12, čím vytvárajú priamu konkurenciu.

Pretože kapacita transportných molekúl je obmedzená, obsadzujú analógy vitamínuB12 miesta vyčlenené pre vitamín B12 – a o to ťažšie je pre telo prijať pravý vitamín. Čím viac analógov vitamínu B12 my teda prijmeme, tým horšie môžeme zhodnotiť pravý vitamín B12.

Rôzne štúdie ukázali, že analógy B12 sa viažu na všetky známe transportné molekuly - tak aj na vnútorný faktor*, ktorý je z veľkej časti zodpovedný za absorpciu B12 z potravy a dokonca aj priamo za príslušné receptory črevnej steny (7). Analógy vitamínu B12 sú preto nielen zbytočné, ale dokonca škodlivé.

Ani v krvi nemôžu konvenčné testy séra rozlišovať medzi niektorými analógmi B12 a pravým vitamínom B12. Nedostatok vitamínu môže byť preto tiež aj pri veľmi vysokých hodnotách v sére. Dnes sa preto uprednostňujú stále častejšie iné testy, ako je napr. vyšetrenie moču MMA** (8, 9).

Vitamín B12 a jeho analógy: ťažko ich rozlíšiť

Pre meranie obsahu vitamínu B12 vo vzorke boli vyvinuté rôzne metódy, ktoré však takmer všetky môžu rozlišovať medzi B12 a jeho analógmi.

Metóda

Činnosť

Nebezpečenstvo zámeny B12 / analógy

Mikrobiologická analýza

Prosperita mikroorganizmov, ktorých rast závisí od B12

Vysoké                                                          (nízke iba pri Ochromonas malhamensis)

Analýza R-proteínu

Stanovenie množstva B12, ktoré sa viaže na R-proteín

Vysoké

Analýza IF

Stanovenie množstva B12, ktoré sa viaže na vnútorný faktor

Nízke, ale prítomné

Rádioizotopová riediaca analýza  (RIDA)

Analýza IF

Nízke, ale prítomné

Papierová chromatografia

Analýza molekulovej štruktúry

Analógy môžu byť identifikované, ale iba molekula po molekule

Ako vidíme, môže jedine papierová chromatografia, ktorá priamo vyšetruje molekuly, bezpečne zistiť, či sa jedná o analógy vitamínu B12 alebo pravý vitamín B12.

B12 - krvné testy a analógy vitamínu B12

Pretože test B12 v sére je založený na analýze IF, neexistuje žiadna spoľahlivá informácia o podiele biologicky využiteľného B12, ale meria tiež niektoré analógy B12.

V súčasnej dobe sa preto prešlo pri zisťovaní nedostatku vitamínu B12 a aj na overenie obsahu B12 v potravinách k tomu, nemerať vitamín B12 priamo, ale cez určité produkty látkovej výmeny. Toto poskytuje spoľahlivé informácie o skutočnej aktivite vitamínu B12 v tele. 

Zlatý štandard je tu test moču MMA: iba ak niektorá potravina úspešne zníži hladinu MMA, možno bezpečne dôjsť k záveru, že ona obsahuje prevažne využiteľný vitamín B12.

Vegánske zdroje vitamínu B12 a pseudovitamín B12

Znalosť o analógoch vitamínu B12 je obzvlášť dôležitá pri diskusii o vegánskych zdrojoch vitamínu B12. Takmer všetky predpokladané rastlinné zdroje vitamínu B12 sa teraz preukázali skôr ako zdroje analógov vitamínu B12.

Zaujímavé sú pritom tiež výsledky u rias, ktoré ukazujú, že čerstvá rastlina obsahuje pravý vitamín B12, sušená ale iba analógy (2). Zdá sa, že rastlinné procesy pri sušení tu vedú k chemickým reakciám, ktoré vitamín B12 rozložia.

Pretože to nie sú rastliny, ale mikroorganizmy, ktoré produkujú vitamín B12, líši sa pomer pravého vitamínu B12 k analógom extrémne podľa toho, ktoré baktérie žijú v okolí rastliny. To sa môže dokonca meniť z roka na rok a je to dôvodom, prečo rôzne štúdie môžu prísť k tak rozdielnym výsledkom o obsahu B12 určitých rastlín. Tak sa riase chlorelle v niektorých štúdiách osvedčuje pomerne vysoký obsah vitamínu B12 (10), zatiaľ čo iné štúdie nemôžu zistiť žiaden B12 (11).

Znalosť o analógoch vitamínu B12 je obzvlášť dôležitá pri diskusii o vegánskych zdrojoch vitamínu B12.

Zatiaľ nebol zistený žiadny rastlinný zdroj, ktorý spoľahlivo znižuje hladinu MMA. Avšak k tomu čiastočne chýbajú tiež príslušné štúdie, ktoré by museli porovnať rastliny z rôznych pestovateľských oblastí. Doteraz preto neexistuje žiadny uznaný rastlinný zdroj vitamínu B12. Naopak, niektorí výskumníci varujú pred použitím rias ako zdroja B12, lebo cez tieto možno obsahujúce analógy môžu dokonca vzniknúť nedostatky pri zásobovaní vitamínom B12.

Ako možný zdroj pravého vitamínu B12 sa skúmajú toho času už len riasy chlorella, afanizomenon flos-aquae, dulse a coccolitoforid ako možné zdroje B12. U všetkých ostatných prevažujú analógy B12, takže tieto môžu mať dokonca nepriaznivý vplyv na zásobovanie vitamínom B12.

Doteraz najsľubnejším kandidátom zostáva riasa chlorella, u ktorej zistili všetky novšie štúdie pomerne vysoké množstvá pravého vitamínu B12.

Záver

Analógy vitamínu B12 sú škodlivé, pretože obsadzujú transportné molekuly, ktoré sú určené na dopravu pravého vitamínu B12. Vyhýbajte sa im!

Existujú aj rôzne druhy doplnkov vitamínu B12, ako napríklad Vitamín B12 - ND™, či dokonca zubná pasta s vitamínom B12.

Tip Vitariána

V ďalších článkoch sa budeme venovať témam: Nedostatok vitamínu B12, Vitamín B12 v potravinách a Vitamín B12 u vegetariánov a vegánov.

Vysvetlivky:

* Vnútorný faktor (intrinsic faktor, IF) je glykoproteín v cicavcoch a slúži na absorbovanie vitamínu B12  v terminálnom ileu. Ileum alebo bedrovník (lat. ileum) je spodný úsek tenkého čreva.

** MMA- methylmalonic acid, kyselina metylmalónová. Test MMA určuje koncentráciu metabolitov (produktov látkovej výmeny). Tie sú vylučované močom, takže test na nedostatok vitamínu B12 sa dá vykonať ľahko a lacno.  

Súvisiace články

Boj proti zabúdaniu

Boj proti zabúdaniu

Candida

Candida

Výrobcovia

© 2013 - 2024 Vitarian spol. s r. o.
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency